13.1 C
Aleşd
sâmbătă, 13 aprilie 2024

Proces verbal ședința Consiliul Local Aleșd 22 decembrie 2016

Încheiat azi, 22.12.2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Aleşd, conform Dispoziţiei primarului oraşului Aleşd nr. 534 /16.12.2016. Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului local este dl. cons. Joldea Ioan.

- Publicitate -

La şedinţă sunt prezenţi 17 din 17 consilieri în funcție.

La şedinţă participă şi dl. Urs Florian, administrator piața agroalimentară din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Preşedintele de şedinţã- “Vreau să începem prin a vota procesul verbal al şedinţei anterioare din 22.11.2016, şedința ordinară a Consiliului local Aleşd. Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal, care se aprobă cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr. 85 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”

Preşedintele de şedinţã– “Supun la vot ordinea de zi care a fost afişată pentru aducerea la cunoştinţă a locuitorilor oraşului Aleşd:

1.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 78/2016 privind aprobarea taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice din piaţa agroalimentară Aleşd pentru anul 2017- iniţiator primar

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2017.–iniţiator primar

3.Proiect de hotărâre pentru completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2016, aprobat prin HCL nr. 16/2016 cu poziţia 52.- iniţiator primar

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al oraşului Aleşd pe anul 2016. -iniţiator primar

5.Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei părţi ce revine titularului dreptului de administrare din veniturile încasate din închirierea bunurilor proprietate publica a oraşului Aleşd. -iniţiator primar

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase care se va recolta din fondul forestier proprietate publică a unităţii administrative teritoriale Aleşd. -iniţiator primar

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Aleşd. -iniţiator primar

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 78/2016 privind aprobarea taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice din piaţa agroalimentară Aleşd pentru anul 2017.- iniţiatori : Dubău Florin–Călin,Cipleu Sorin-Leontin şi Morar Călin

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a oraşului Aleşd a imobilului identificat cu nr. cadastral 103091 în suprafaţă de 85 mp.- iniţiator primar

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului înscris în CF nr. 1906 Peştiş în suprafaţă de 34489 mp în 6 parcele, în vederea dezlipirii şi înscrierii parcelelor nou formate în cartea funciară cu numere cadastrale noi.- iniţiator primar

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unei cote părţi din terenul identificat cu număr cadastral 102178 Aleşd în vederea construirii unui drum. -iniţiator primar

12.Raport de activitate al primarului pe 5 luni de activitate.

Preşedintele de şedinţă- “supun la vot ordinea de zi. Aceasta a fost aprobată cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr. 86 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:  „Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 78/2016 privind aprobarea taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice din piaţa agroalimentară Aleşd pentru anul 2017. iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz nefavorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă- „dacă sunt discuţii…”

Dl cons.Vancea D : „Aș avea ceva de spus..”

Preşedintele de şedinţă- „V-aș ruga cine are ceva de spus să se înscrie la cuvânt ca să nu mai vorbim unul peste altul, dl. Vancea, dl. Dubău….”

Dl cons.Cipleu : ”Și alții, în funcție de evoluția discuțiilor…”

Preşedintele de şedinţă- „Nu, vă rog să vă înscrieți.”

Dl cons.Cipleu : ”Nu facem militărie aici.”

Preşedintele de şedinţă- „Nu-i nici o militărie…”

Dl cons.Cipleu : ”Nu știu ce-o să spună colegul, poate o să am ceva să-i spun, de unde să știu eu să mă înscriu la cuvânt. În funcție de ce-o să spună dânsul poate am și eu ceva de spus. Nu scrie în Regulament treaba asta, eu nu sunt de acord.”

Preşedintele de şedinţă- „Bine. Are cuvântul dl. coleg.”

Dl cons.Vancea D : „Înainte să discutăm aș fi vrut să-mi fie prezentată ”Darea de seamă” pe care am cerut-o data trecută, dl. administrator este aici ne poate da lămuriri.”

D-na. secretar-„Darea de seamă” ați primit-o, ați avut-o pe masă.”

Dl cons.Vancea D : „Să înțeleg că trebuie să mi-o însușesc?”

D-na. secretar-„Dl. consilier, ce am primit aceea v-am dat…”

Dl cons.Vancea D : „Eu numa’ am întrebat, că eu nu am avut timp să studiez ”Darea de seamă”

D-na. secretar-„Poate vă răspunde dl. Primar.”

Dl cons.Vancea D : ”Nu trebuie să-mi răspundă dl. Primar, eu am întrebat dacă se poate să primim „Darea de seamă” înainte de a trece la vot, să discutăm vis-à-vis de acest proiect.”

D-na. secretar-„Dumneavoastră ați solicitat ceva și vi s-a dat, nu văd ce legătură are cu ordinea de zi.”

Dl cons.Vancea D : ”Nu ni l-ați prezentat înainte…”

D-na. secretar-„Deci nu este al meu, ce mi s-a spus aceea am făcut, poate dl. primar ar putea să vă răspundă.”

Dl primar: ”Se poate citi, nu este nicio problemă.”

Dl administrator al pieței : ”Dacă doriți eu citesc.”

Preşedintele de şedinţă- „Stați un pic, ați făcut o propunere, cine este de acord cu citirea ”dării de seamă.”

Dl cons.Vancea D : ”Eu am cerut-o și pentru toți colegii, să primim informații.”

Dl administrator al pieței : ”Dă citire ”dării de seamă”. Dacă aveți întrebări?”

Dl cons.Vancea D : ”Prima întrebare: taxa forfetară pentru biletele din piață?”

Dl administrator al pieței : ”Taxa forfetară! Da. Se comandă prin Imprimeria de vest, sunt contabilizate, ele au valori diferite.”

Dl cons.Vancea D : ”Da. Am făcut o medie, 2500 lei- 2577 lei pe lună, asta ar fi încasarea inclusiv de la piața de animale.”

Dl administrator al pieței : ”Da. Acolo este foarte slab pentru că nu prea sunt animale.”

Dl cons.Vancea D : ”Dar noi taxăm mașinile sau animalele?”

Dl administrator al pieței : ”Deci, am taxat animalele, dar după noile taxe s-au taxat căruțele, mașinile și animalele peste 6 luni.

Dl cons.Vancea D : ”Dar am taxat și mașinile…”

Dl administrator al pieței : ”Pe 2017 va fi 6 lei la animale, 4 lei căruța și restul aceleași.”

Dl cons.Vancea D : ”Întrebarea mea era vis-à-vis de valoarea care se încasează lunar din taxa forfetară.”

Dl administrator al pieței : ”Luna asta o să fie, am înțeles că dl. Turcuș a fost la piață, ați văzut câte au fost.”

Dl cons.Vancea D : ”Eu azi am fost în piață și am numărat 18 mașini.”

Dl administrator al pieței : ”Ce mașini ați numărat?”

Dl cons.Vancea D : ”Care vând.”

Dl administrator al pieței : ”Care vând? Nu cred, nu este atâta.”

Dl cons.Vancea D : ”Eu vă spun că am numărat 18 mașini.”

Dl administrator al pieței : ”Să nu facem confuzie, d-le Vancea, între mașinile care încarcă marfă și cele care vând.”

Dl cons.Vancea D : ”Nu, între cei care vând cereale și cei care vând animale, care erau parcate acolo.”

Dl administrator al pieței : ”Și atunci, dacă ați fost acolo, de ce nu ați cerut o comisie să facem un control, eu nu cred că au fost acolo 18 mașini.”

Dl cons.Vancea D : ”Cereale 6, și animale…..”

Preşedintele de şedinţă- „Eu zic să vă referiți mai la obiect, așa.”

Dl administrator al pieței : ”Și animale…Ce a fost? Cu porci nu a fost niciunul.”

Dl cons.Vancea D : ”Eu am cerut ”Dare de seamă”.„

Preşedintele de şedinţă- „Trebuia să anunțați, să formați o comisie, să mergeți, acuma ce facem? Puteți dovedi ce spuneți, că nu s-au taxat mașinile acelea?”

Dl cons.Vancea D : ”Ați înțeles greșit.”

Dl administrator al pieței : ”Ați văzut 6 mașini, da.”

Dl cons.Vancea D : ”De cereale, da.”

Dl administrator al pieței : ”6×18+ ce animale au fost. Animale, nu cred că au fost. Ați văzut dumneavoastră ceva cai acolo?

Dl cons.Vancea D : ”Eu vorbeam de mașini.”

Dl administrator al pieței : ”Ce ați putut vedea, că nu a fost niciun purcel.”

Dl cons.Vancea D : ”Vis-à-vis de încasarea forfetară, eu mi-am spus punctul de vedere, apoi nu văd nicio investiție!”

Dl administrator al pieței : ”Dacă nu vedeți, nu este.”

Dl primar: ”Anul trecut s-au făcut.”

Dl administrator al pieței : ”Dacă se făceau, erau acolo. Nu s-a făcut, în afară de tomberoane pe care le-am băgat la cheltuieli. Altceva?”

Dl cons.Vancea D : ”Destul de fugitive discuțiile astea.”

Dl administrator al pieței : ”Discutăm aici dacă aveți ceva, eu vă răspund aici în Consiliul local. Deci, piața nu este pe minus, d-le Vancea! Nu-i voie să aruncăm așa în aer cuvinte grele, și astăzi trebuia să mă chemați acolo jos, aveți telefonul meu, ia să vedem ce se întâmplă aici, ești consilier, te implici în toate problemele, poți face și asta.”

Preşedintele de şedinţă- „D-lor vă rog să nu ducem discuția…”

Dl cons.Gal : ”Eu cred că ar fi potrivit să încheiem discuția asta, și altădată într-un cadru mai restrâns să reluăm discuția, dacă chiar dorim explicații.”

Dl administrator al pieței : ”O singură problemă mai am. Referitor la taxe să găsiți o soluție pentru sezonierii cu varză, cartofi și alte produse, pentru că acolo în locul unde ați spus dumneavoastră nu putem să punem alimente, lângă lada de gunoi.”

Dl primar: ”Facem un zid acolo și acolo le punem.”

Dl administrator al pieței : ”Vine ”Sănătatea publică” și amenzile sunt foarte mari de la 1200 lei în sus.”

Dl primar: ”Am să cer o doamnă de la ”Sanepid” și să vină să încercăm să găsim soluția potrivită.”

Dl administrator al pieței : ”Vă mulțumesc pentru înțelegere.”

Dl Ursu s-a retras din sala de ședință.

Dl cons.Vancea D : ”Vis-à-vis de ”Darea de seamă” nu am nimic de zis, vis-à-vis de proiect nu este nimic de spus, îl invit pe dl. coleg să continue.”

Dl cons.Dubău:”Legat de acest proiect, acest proiect survine în urma unui proiect inițiat de noi luna trecută și pentru care v-am invitat la o ședință extraordinară pentru că chiar suscită interes și din partea celor care sunt în cauză. N-ați binevoit să ne onorați și să discutăm despre aceste taxe. Ce ați făcut dumneavoastră, dl. primar, ați venit cu un proiect prin care aparent reduceți taxele la nivelul lui 2016, dar nu toate. Ieri când v-am întrebat, ați spus că n-am modificat numai o taxă. Mi-ați spus că ați modificat o singură taxă, eu azi le-am luat așa fir-a-păr și pot să constat că ați modificat 4 taxe, le-ați modificat în sus față de ce-am propus noi, adică față de nivelul din 2016 și pot trage 2 concluzii: ori ați mințit, ori nu ați știut despre ce vorbiți. Oricare din aceste 2 ipoteze nu vă onorează. Referitor la raportul de specialitate, îmi pare rău că dl. Urs a plecat supărat de aici. Raportul de specialitate care este favorabil pentru acest proiect de hotărâre spune atâta, invocă temeiurile legale pe care le știm și noi, că avem dreptul să hotărâm aceste taxe, concluzia dânsului ”astfel față de anexă propun următoarele modificări și punct. La proiectul pe care l-am depus noi și l-am redepus în sensul readucerii taxelor la nivelul 2016 cu motivația că nu există niciun temei economic sau de altă natură să justifice majorarea taxelor din piața. Dl. Urs spune în ”raportul de specialitate propun Consiliului local respingerea acestor modificări ale taxelor propuse de inițiatori care se regăsesc în anexa la proiectul de hotărâre propus de aceștia deoarece sunt aceleași taxe care au fost și în anul 2016”. Da, sunt aceleași. Am subliniat în ”Expunerea de motive” că nu există alte motive extraordinare ca să modificăm taxele față de 2016. Dl. Urs ne spune că nu-i bine și nu avizează favorabil pentru că sunt aceleași din 2016, – asta-i miștocăreală și bătaie de joc. Aș fi vrut să fiți prezenți atuncea când v-am invitat eu… Vă înțeleg că poate nu-i plăcut să vă invite opoziția și poate aveți așa, o chestie de mândrie, dar noi am făcut acel proiect de hotărâre și am solicitat aceea ședință extraordinară în virtutea drepturilor pe care ni le oferă legea ca și consilieri locali. Mulțumesc! Nu mai am nimic de adăugat.”

Dl cons.Cipleu : ”Două cuvinte: deci, referitor la raportul de specialitate de la acest proiect de hotărâre, și eu m-aș fi așteptat să fie un pic mai detaliat. De ce? Tocmai pentru că se propune creșterea numai a 4 taxe care se practică în piață, ar fi trebuit justificat de ce numai cele 4 și celelalte rămân la fel pentru că trebuie să existe o chestiune logică prin care să spui, ori cresc toate cu un procent, ori dacă cresc numai astea 4, cu o justificare. Constați că au fost calculate greșit și proporția între taxe nu este corectă, deci o chestiune de genul ăsta. Așa în raportul ăsta foarte sumar în care eu nu înțeleg care este justificarea măriri a numai 4, era justificat să se mărească toate sau era o justificare să rămână toate la fel, dar când mărești numai 4 din 20 explici: am constatat din experiență, din nivelul vânzărilor, din …….nu știu, tebuie să existe o explicație logică, acestea 4 sunt coroborate, cel puțin din punct de vedere al proporționalității cu celelalte ceea ce este nejustificat. Vă mulțumesc!

Preşedintele de şedinţă- „Vă mulțumesc! Dl. viceprimar….

Dl viceprimar: ”Am să vă răspund eu dacă-mi permiteți, punctul 10 și 11 este pentru cei care închiriau pe săptămână, punctul 10 și 11 s-au cumulat, așa că nu sunt mărite.”

Dl cons.Dubău: ”Dl. viceprimar noi nu suntem ”medium” ca să visăm ceea ce ……”

Dl cons.Gal: ”Scrie la început în hotărâre.”

Dl cons.Dubău: ”Dl. viceprimar, noi vorbim, exact chestiunea asta a invocat-o colegul meu, vorbim de raportul de specialitate, discuția asta o port de câțiva ani aici în Consiliul local și militez pentru rapoarte de specialitate detaliate ca să nu vă chinuiți dumneavoastră în ședință să-mi dați explicații, eu știu să citesc, îmi explică acolo și văd.Da! Mi-ați pus niște tabele, dacă eu citesc tabelul din stânga cu cel din dreapta văd o diferență de preț pe același punct, da? Văd sau nu văd? Înțeleg că s-au mărit la cele care sunt joia și sâmbăta, da? Care-i diferența la punctul 15 între mese producători agricoli și mese pentru mici producători și punctul 16, mese pentru vânzări producători agroalimentari mici, mici producători, în limba română care-i diferența?

Dl viceprimar: ”Cei de la punctul 15 se referă doar pentru cei de joia și sâmbăta și de la  celălalt punct pentru toată săptămâna.”

Dl cons.Dubău: ”Bun, și față de anul trecut care este diferența, că tot așa erau.”

Dl viceprimar: ”Anul trecut tot așa a fost trecut în hotărâre, dar nu s-a aplicat așa.”

Dl cons.Dubău: ”Stați așa, îmi spuneți ceva grav, noi avem o hotărâre care nu se aplică?”

Dl viceprimar: ”Ba da, s-a anulat hotărârea….”

Dl cons.Dubău: ”D-le viceprimar, eu militez pentru seriozitate, iar ce se face aici este ”pe picior”.

Dl viceprimar: ”Da, de asta am vrut să corectăm.”

Preşedintele de şedinţă- „Vă rog frumos să vă referiți doar la…”

Dl cons.Dubău: ”Eu m-am referit, nu mai am nimic de adăugat, am înțeles principiul competenței.”

Preşedintele de şedinţă- „Vă rog să vă spuneți punctul de vedere, nu dialogați.”

Dl cons.Dubău: ”D-le președinte, vă atrag atenția că Consiliul local este un for de dezbatere, iar dezbaterea nu se poate realize decât prin dialog. Mulțumesc!

Preşedintele de şedinţă- „Nu-mi atrageți atenția! Și eu vă mulțumesc! Supunem la vot ! Preşedintele de şedinţă- supun la vot proiectul de hotărâre. Aceasta a fost adoptat cu 9 voturi pentru (PNL și UDMR), 7 împotrivă (PSD) și o abținere (ALDE), astfel se adoptă Hotararea nr. 87 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă  trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:    „Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2017-iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă- Dacă sunt discuţii…

Preşedintele de şedinţă- Supun la vot proiectul de hotărâre. Aceasta a fost adoptat cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr.88 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă  trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: ”Proiect de hotărâre pentru completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2016, aprobat prin HCL nr. 16/2016 cu poziţia 52.- iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă- Dacă sunt discuţii…

Preşedintele de şedinţă- Supun la vot proiectul de hotărâre. Aceasta a fost adoptat cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr.89 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

 

Preşedintele de şedinţă  trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al oraşului Aleşd pe anul 2016. -iniţiator primar”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă- „Dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă- Supun la vot proiectul de hotărâre. Aceasta a fost adoptat cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr.90, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:     „Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei părţi ce revine titularului dreptului de administrare din veniturile încasate din închirierea bunurilor proprietate publica a oraşului Aleşd. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă: Dacă sunt discuţii…

Preşedintele de şedinţă- Supun la vot proiectul de hotărâre. Aceasta a fost adoptat cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr.91 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:     „Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase care se va recolta din fondul forestier proprietate publică a unităţii administrative teritoriale Aleşd. -iniţiator primar.”

A ieșit din sala de ședință dl.Cipleu Sorin Leontin.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă: Dacă sunt discuţii…

Preşedintele de şedinţă- Supun la vot proiectul de hotărâre. Aceasta a fost adoptat cu 16 voturi pentru(dl.Cipleu nu a participat la vot) , astfel se adoptă Hotararea nr.92 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:     „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Aleşd. -iniţiator primar.”

A revenit în sala de ședință dl Cipleu.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă: Dacă sunt discuţii…

Preşedintele de şedinţă- Supun la vot proiectul de hotărâre. Aceasta a fost adoptat cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr.93 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:     „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 78/2016 privind aprobarea taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice din piaţa agroalimentară Aleşd pentru anul 2017.-iniţiatori: Dubău Florin–Călin,Cipleu Sorin-Leontin şi Morar Călin.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz nefavorabil.

Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă: Dacă sunt discuţii…

Dl cons.Gal: ”O întrebare am: La punctul 1 este o liniuță?

Dl cons.Dubău: ”Să ți-l explice dl Pali că este ca și anul trecut.”

Dl cons.Gal: ”Nu este ca anul trecut.”

Dl cons.Dubău: ”Ba da. Dl coleg, lasă mișto-urile, ai hotărârea de anul trecut?”

Dl cons.Gal: ”Da, este o liniuță la unul dintre ele, în ăsta sunt 3.”

Dl cons.Dubău: ”Ia-o pe aia de anul trecut, nu, nu  pe aceea pe care propunem modificarea.

Dl cons.Gal: ”Era copy-paste.”

Dl cons.Dubău: ”Nu, nu, ia HCL 78, te deranjază liniuța?”

Dl cons.Gal: ”Era liniuță, nu, nu știu la care te referi dintre ele. Deci acolo era liniuță, în sensul că era ”0”, la tine este 500 lei pe loc.”

Dl cons.Dubău: ”Eu zic să votați ”liniuța”.

Dl cons.Gal: ”Te-ai uitat și nu-i nicio diferență? Cel puțin copy-paste așteptam, la partea aceea!”

Dl cons.Dubău: ”A, constat că ești obraznic dar nu-i nicio problemă.”

Dl cons.Gal: ”Nu spune așa.”

Dl cons.Dubău: ”Încă o dată, care este rostul întrebării tale? Ai votat mai înainte, a trecut o hotărâre, ce rost mai are discuția asta?

Dl cons.Gal: ”Nu știu la ce te referi!”

Dl cons.Dubău: ”Te întreb, numai ca să te afli în treabă? Să fii sănătos.”

Dl cons.Dubău către președintele de ședință: „Nu aveți nimic de obiectat asupra dialogului?”

Preşedintele de şedinţă- „Dumneavoastră ați provocat dialogul constructiv.”

Dl cons.Dubău: ”Ați văzut? Este foarte constructiv. Încă odată este vorba de HCL 78 și de modificarea HCL 78, eu nu o am acum la mine ca să dialoghez cu dv.”

Preşedintele de şedinţă- „Dacă mai sunt discuții…”

Preşedintele de şedinţă- ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Aceasta a fost votat cu 7 voturi pentru, 4 abțineri și 6 împotrivă. Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.”

Preşedintele de şedinţă trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:      „Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a oraşului Aleşd a imobilului identificat cu nr. cadastral 103091 în suprafaţă de 85 mp.- iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă: Dacă sunt discuţii…

Preşedintele de şedinţă- Supun la vot proiectul de hotărâre. Aceasta a fost adoptat cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr.94 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:    „Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului înscris în CF nr. 1906 Peştiş în suprafaţă de 34489 mp în 6 parcele, în vederea dezlipirii şi înscrierii parcelelor nou formate în cartea funciară cu numere cadastrale noi.- iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă: Dacă sunt discuţii…

Preşedintele de şedinţă- Supun la vot proiectul de hotărâre. Aceasta a fost adoptat cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr.95 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă trece la punctul 11 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:   „Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unei cote părţi din terenul identificat cu număr cadastral 102178 Aleşd în vederea construirii unui drum. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă: Dacă sunt discuţii…

Preşedintele de şedinţă- Supun la vot proiectul de hotărâre. Aceasta a fost adoptat cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr.96 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă trece la punctul 12 de pe ordinea de zi:

Dl primar: ”Nu am să dau citire raportului de activitate, l-ați primit fiecare, cam asta s-a făcut în orașul Aleșd în astea 5 luni, eu mulțumesc tuturor, întregului Consiliu local, toate aceste lucruri au fost posibile prin aportul dumneavoastră, a întregului Consiliu local, pentru care vă mulțumesc și țin să vă urez ”Sărbători fericite!” și un ”An nou fericit!”

Dl cons.Cipleu : ”Mulțumim la fel!”

Preşedintele de şedinţă- „Mulțumesc și eu și pentru bune și mai puțin bune…”

Dl primar: ”Raportul echipei de fotbal îl veți primi probabil în ședința următoare, pentru că sunt ceva probleme, au venit cei de la imigrări și i-a luat toate actele, că au fost ceva probleme cu negrii ăia care au fost, și nu a avut după ce să-l scrie, așa că data viitoare, dacă primește actele, o să ne dea raportul pe anul întreg.”

Preşedintele de şedinţă- „Mulțumesc colegi pentru activitate. Declar ședința încheiată!

- Publicitate -
- Publicitate -
 

URMĂREȘTE-NE ȘI PE

35,206FaniÎmi place
1,737CititoriConectați-vă
787CititoriConectați-vă
44CititoriConectați-vă
1,570AbonațiAbonați-vă

ULTIMELE ȘTIRI