6 (șase) parcele disponibile în Parcul Industrial Tileagd

425
Parcul Industrial Tileagd

Compania PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. a demarat procedura de licitație deschisă privind dobândirea și exercitarea dreptului de folosință asupra a 6 (șase) parcele disponibile în Parcul Industrial Tileagd, situat în Localitatea Tileagd la aproximativ 17 km de Municipiul Oradea (pe drumul european E60). Parcelele sunt destinate construirii halelor /clădirilor în vederea desfășurării ACTIVITĂȚILOR DE PRODUCȚIE și de SERVICII. 

În urma încheierii lucrărilor de infrastructură, în cadrul Parcului Industrial TILEAGD se regăsesc următoarele utilități și dotări: 

a) rețea de energie electrică

b) rețea de apă și apă incendiu

c) rețea de canalizare menajeră

d) rețea de canalizare pluvială 

e) rețea de iluminat stradal și perimetral în Parcul Industrial TILEAGD

f) rețea internă de căi de acces și de transport, aprovizionare și de distribuție bunuri pentru fiecare parcelă.

Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. urmărește ca în cadrul Parcului Industrial TILEAGD viitorii rezidenți să realizeze cu preponderență următoarele activități:

a) de PRODUCȚIE în care predomină industria prelucrătoare (cu posibilitatea concentrării pe diverse industrii de vârf), serviciile de distribuție, de depozitare de mărfuri, logistică, transport;

b) de SERVICII în care predomină activitățile financiar-bancare, de consultanță, proiectare, cercetare-dezvoltare, precum și activități de administrare a afacerilor, inclusiv serviciile conexe care conferă domeniul de specializare al parcului industrial și prin care este sprijinită dezvoltarea acestor activități (furnizarea utilităților, prestarea serviciilor de curățenie și pază, a serviciilor comerciale și de alimentație publică, activitățile hoteliere, prestarea serviciilor de evidență contabilă, asistență în afaceri, a serviciilor de asigurare șialtele similare acestora sau în legătură directă cu acestea).

Printre condițiile impuse pentru viitorii investitori se numără: suma investită trebuie să fie minimum 60 (șaizeci) EURO/mp,raportată la suprafața totală a unității (parcelei) pentru care se depune oferta. De asemenea, numărul locurilor de muncă nou create în PARCUL INDUSTRIAL TILEAGD să fie de minimum 25 (conform Regulamentului de Organizare și de Funcționare al Parcului Industrial Tileagd, aflat în vigoare), și nu în ultimul rând, gradul de ocupare al terenului (pentru construcțiile cu acoperiș): minimum 20% și maximum gradul prevăzut de Planul Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Tileagd nr.104/13.12.2017.

Rezidenții vor plăti Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. redevența în cuantum de  minim de 4,20 Euro/mp/23 de ani, pentru zona Industrie Prelucrătoare (producție) ca bază de pornire a licitației deschise, respectiv 4,60 Euro/mp/23 ani, pentru zona Servicii. La aceasta se adaugă o taxă de administrare de 0,4 euro/mp/an. 

Documentele aferente licitație sunt disponibile pe site-ulcompaniei, la Secțiunea PARC INDUSTRIAL TILEAGD ( https://investinbihor.com/parcul-industrial-tileagd/ ). Depunerea ofertelor se poate face în perioada 07.09.2020 – 16.11.2020, ora 12,00. Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților și a Comisiei de Evaluare și Selecție a Ofertelor, în data de 16.11.2020, la ora 14,00, conform calendarului licitației, la următoarea adresă: Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., Localitatea Oradea, strada Gheorghe Dima nr.3, etajul 1. Din Comisia de Evaluare și Selecție fac parte 5 membri, câte un reprezentant al fiecărui acționar, respectiv, un reprezentant al societății Parcuri Industriale Bihor S.A.

Precizăm că, cele 6 parcele supuse procedurii de licitație deschisă sunt pretabile pentru investiții de până la 1 milion euro. În cazul investițiilor care vor depăși 1 milion de euro, PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. pune la dispoziție un al 7-lea lot, cu o suprafață de 2,11 hectare care va face obiectul negocierii directe pentru ocuparea acestuia. 

Adrian Codrean, primarul comunei Tileagd: ”Tileagdul va fi în continuare partener al acestui proiect, ceea ce este un factor în plus pe lângă infrastructura `la cheie` oferită investitorilor. Am convingerea că, prin atragerea de rezidenți în parcul industrial, nu doar comuna noastră va avea de câștigat, ci întreaga zonă a Văii Crișului Repede, această dezvoltare economică generând și îmbunătățirea calității vieții”

Relațiile suplimentare pot fi obținute la punctul de lucru al societății sau prin poșta electronică la adresa de emailoffice@investinbihor.com

CALENDARUL LICITAȚIEI DESCHISE PENTRU ATRIBUIREA PARCELELOR DISPONIBILE SITUATE ÎN PARCUL INDUSTRIAL TILEAGD

Publicarea Anunțului de participareData publicării Anunțului de participare
 Perioada de depunere a ofertelor15 (cincisprezece) zile lucrătoare calculate de la publicarea Anunțului de participare
 Deschiderea ofertelorUltima zi de depunere a ofertelor 16.11.2020, ora 14:00
 Perioada de evaluare a ofertelor * 7 (șapte) zile lucrătoare calculate de la data deschiderii ofertelor17.11.2020 – 25.11.2020 
 Comunicarea rezultatului licitației deschiseDupă finalizarea evaluării ofertelor depuse și semnarea procesului-verbal de evaluare a ofertelor26.11.2020 
 Perioada de depunere a contestațiilor**3 (trei) zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului procedurii de licitație deschisă27.11.2020 – 03.12.2020 
 Perioada de semnare a contractelor de administrare și de prestări servicii conexe și a actelor de constituire a dreptului de superficie ** *Maximum 45 (patruzecișicinci) zile calendaristice calculate de la data comunicării rezultatului final27.11.2020 – 11.01.2021
Numărul parcelei disponibile (lotul) Suprafața parcelei disponibile (în m.p.)
4.370
35.555 
46.300 
55.690 
712.140 
89.000 
Adrian Fora
Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.