VIDEO | Ședința ordinară de consiliu local Aleșd – 26.10.2017

1820

Încheiat azi, 26.10.2017, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Aleşd,
conform dispoziţiei primarului nr. 466 din 20.10.2017.
Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului este dl. Gordan Călin. La şedinţă sunt
prezenţi un numar de 17 consilieri din cei 17 în funcție.
Preşedintele de şedinţă: „Stimați colegi, bine ați venit la ședința ordinară convocată prin
dispoziția primarului nr. 466 din 20.10.2017. Înainte de a intra în ordinea de zi supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 17.10.2017.
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din
17.10.2017 care se aprobă cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr.134 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Preşedintele de şedinţă: „Avem ordinea de zi – 13 proiecte, dacă mai sunt puncte pentru
ordinea de zi?”

 

La ședință participă dl. directror al SC Salubri SA, dl. Sava Octavian.
A intrat d-na Vasile Valeria, director al Colegiului Tehnic „Alexandru Roman”.
Preşedintele de şedinţă dă citire ordinei de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Aleșd pe
anul 2017.
2.Proiect de hotărâre pentru completareaProgramului anual de achiziţii publice pe anul
2017 aprobat prin HCL nr. 43/2017.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a
obiectivului de investiții:“Construcție corp nou Liceul Teoretic Constantin Șerban Aleșd,
județul Bihor”.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul de investiții:“Construcție corp nou Liceul Teoretic Constantin Șerban Aleșd,
județul Bihor”.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a
obiectivului de investiții:“Extindere și modernizare rețele de apă și canal în orașul Aleșd,
județul Bihor”.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul de investiții:“Extindere și modernizare rețele de apă și canal în orașul Aleșd,
județul Bihor”.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între orașul Aleșd,
Româniași orașul Stara Lubovna, Republica Slovacă.
8.Proiect de hotărâreprivind aprobarea alegerii procedurii de delegare a gestiunii prin
licitație publică deschisă și aprobarea documentației în vederea atribuirii contractului de
delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din aria
administrativ teritorială a oraşului Aleşd prin concesiune.
9.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Poliției orașului Aleșd a unui
bun mobil aparținând domeniului public al oraşului Aleşd.
10.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului orășenesc Aleșd a
imobilului – spălătorie.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea orașului Aleșd a
imobilului – teren identificat cu nr. cadastral 100392 în suprafaţă de 2189 mp.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public al oraşului Aleşd a
imobilului identificat cu nr. cadastral 103755 înscris în CF nr. 103755 în suprafaţă de 154 mp,
proprietatea Statului Român.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării stațiilor pentru oprirea vehiculelor
care efectuează transport de persoane pe raza UAT Aleșd.
Dacă sunt și alte completări?
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot ordinea de zi care se aprobă cu 17 voturi pentru,
unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr.135 care face parte integrantă din
2
prezentul proces verbal.
Dl. primar : „Sunt cei 2 invitați, dl. director de la Salubri, i s-a cerut o situație și d-na director
a colegiului căreia i s-au cerut niște clarificări în comisii. Propun să începem ședința cu dânșii
și continuăm noi după aceea.”
Dl. primar : „O lăsăm pe d-na! Punctual, vă rog! Dl. Vancea a avut în comisie niște întrebări,
vă rugăm să răspundeți punctual să nu ne lungim.”
D-na dir. Vasile V. : „Mai întâi vreau să vă prezint următorul aspect: vis-à-vis de bugetul
unității noastre școlare. Eu am preluat mandatul în septembrie 2017, la preluare am cerut un
auditfinanciar, la preluarea mandatului am constatat că nu era aprovizionată unitatea școlară
cu masă lemnoasă suficientă pentru a funcționa cum trebuie unitatea, nu existau bani în
buget. Este normal să facem solicitare către Primărie conform legii educației. Primăria este
proprietara unității școlare și trebuie să ne asigurați buna funcționare pentru învățământ.
Unitatea școlară are bugetul format din veniturile pe care le preia din venituri extrabugetare
dar mai are bugetul realizat din venituri extrabugetare, din venituri extrașcolare și al 2-lea
venit de la Ministerul Educației adică noi facem finanțarea. Din acest buget noi am plătit
facturile până la ora actuală la toate clădirile care sunt conexe unității noastre școlare am
plătit curent, am plătit apă la toate clădirile care sunt în incinta unității noastre școlare, deci
din finanțarea noastră. Care sunt acestea? Apa, de exemplu, plătim la clădirea de la Școala
Generală din veniturile noastre. Eu dacă n-aș plăti la alte clădiri care sunt proprietatea
Primăriei, normal că aș avea bani la bunuri și servicii de a plăti de acolo și m-aș putea
gospodării. Am făcut cerere către Primărie ca toate acele clădiri care sunt conexe unității
noastre să fie debranșate de la apă și să nu mai fie pe contorul nostru nici la apă nici la
curent.”
Dl cons. Vancea D. : „Când ați făcut cerere?”
D-na dir. Vasile V. : „La preluarea mandatului, în septembrie.”
Dl. primar : „D-na director să știți că vi s-a plătit, Carmen a făcut facturi și vi s-a plătit.”
D-na dir. Vasile V. : „Da, dar nu este legal!”
Dl. primar : „Știu că nu este legal, s-a perpetuat această stare de fapt timp de 25 de ani, am
vorbit cu dl. Motoca, am vorbit cu dl. director de la Salubri și am constatat. Nici nu știu unde
este rețeaua de apă, împrejurul ăsteia ca să putem separa acel corp.”
Dl cons. Dubău : „Cum se poate plăti dacă nu știm unde este rețeaua de apă.”
Dl. primar : „Nu știu, o să săpăm tot terenul de sport vă spune dl. director, am fost personal
acolo.”
Dl dir. Sava. : „O să găsim conducta în interior și o să săpăm la exteriorul ei, facem un
cămin, punem un contor pe el.”
Dl cons. Dubău : „Ce rețele administrează Salubri dacă nu știm unde sunt țevile?”
Dl. primar : „În interiorul școlii, acolo au fost a școlii cândva toate, a Holcimului, au fost
internatele și cine știe cum s-au tras.”
D-na dir. Vasile V. : „Aici și dv. aveți dreptate, dv. în calitatea de reprezentant al cantinei, tot
la noi este conectată!
Dl. primar : „Dl. Motoca a găsit soluția de a separa câteva și ne apucăm de treabă, numai …”
Dl cons. Vancea D. : „200 milioane din bugetul școlii?”
D-na dir. Vasile V. : „Da, noi avem bugetul școlii din care am plătit toate facturile, toți suntem
cu bugetul pe 0, noi nu avem nicio factură neachitată ca alte școli care achită facturi din alți
ani, noi suntem la zi cu toate.”
Dl. primar : „N-am avut noi nicio treabă cu asta, au fost câteva întrebări punctuale.”
D-na dir. Vasile V. : „Eu spun cum funcționează un buget.”
Dl. primar : „Separările o să le facem bineînțeles.”
Dl cons. Dubău : „Nu, este bine să știu dacă tot discutăm, poate găsim și țevile și cablurile.”
Dl. primar : „Da, da, da o să găsim…”
Dl cons. Vancea D.: „Eu zic să profităm un pic de prezența dv., eu am cerut-o din primăvară
indiferent care ar fi fost directorul, nu mă refer la dv. Poate ne expuneți diverse probleme cu
care se confruntă școala.”
3
D-na dir. Vasile V.: „Dv. trebuia să ne faceți o solicitare și noi vă informam cu toate
problemele cu care se confruntă școala. O școală ca să funcționeze bine trebuie în primul
rând să asigure starea de bine a copiilor și a cadrelor didactice.Școala să aibă toate
instalațiile funcționale adică încălzirea centrală, electric, bineînțeles rețeaua să funcționeze
corect, și partea administrativă. S-au făcut investiții, este adevărat că s-au făcut investiții
foarte multe dar aceste investiții ni s-au cuvenit. De ce ni s-au cuvenit? Pentru că noi tot ca
unitate școlară am avut un buget de salarii la care am avut excedent de 2 miliarde, totdeauna
am avut excedent de buget. Acel excedent? Discuțiile din comisii și discuțiile și la primărie au
considerat așa: dacă ne luați 2 miliarde pentru salarii și le dați în altă parte, atunci, este
munca colegilor mei, vă rog să-mi dați și mie niște bani la investiții ca să pot să fac și eu la
școală, să creștem calitatea actului educațional. Să dotăm și să ne punem unitatea școlară la
punct. Considerați că este corect?”
Dl. primar : „Da, drept pentru care aveți un proiect pe PNDL de 9 miliarde care a fost
aprobat în ședința anterioară. Când a fost grindina s-au schimbat acoperișurile la toate
școlile. La toate grădinițele, au costat o grămadă de bani pentru că a fost devastatoare acea
grindină, n-am lăsat niciodată unitățile de învățământ să moară.”
D-na dir. Vasile V. : „Dar să nu se facă afirmații că ne-am bălăcărit în bani.”
Dl. primar : „Nu știu cine a făcut asemenea afirmații, eu n-am făcut.”
D-na dir. Vasile V. : „Nu ne bălăcărim în bani, ni s-au cuvenit acei bani la investiții, repet,
anul acesta nu am primit niciun ban la investiții, anul acesta sunt pe reparații pentru că s-a
întâmplat ce s-a întâmplat, dar consider că nu trebuie să fim tot timpul puși la colț pentru
anumite chestiuni, să nu înțelegem că este de natură politică sau de altă natură. Elevul, nu
scrie pe fruntea lui nici PSD nici PNL, elevul este elev trebuie să-i asigurăm…”
Dl. primar : „Nu știu de ce politizați acum treaba asta!”
D-na dir. Vasile V. : „Eu nu politizez dar din moment ce se tot atacă Colegiul eu simt că ceva
nu este în regulă.”
Dl. primar : „Cine, că eu nu văd să vă fi atacat nimeni.”
Dl cons. Vancea D. : „Ăsta este un aspect și o părere, bineînțeles!”
Dl. primar : „Eu v-am dat tot sprijinul, vrem să scriem proiect european acum la liceu, dacă
credeți că am făcut discriminări politice, scuzați-mă!”
D-na dir. Vasile V. : „Da, sunt pregătită, am început să lucrez cu Bogdan, sunt deschisă…”
Dl. primar : „Rămân stupefiat de ce vorbim aici!”
Dl cons. Vancea D. : „Este bine de știut dacă mai sunt, eu aș fi bucuros să le aflu.”
D-na dir. Vasile V. : „Veniți vă rog la școală și vă arăt cum arată școala ,cum funcționează.”
Dl cons. Vancea D. : „Sigur, mai mult de atât, mi s-ar părea normal, dacă nu chiar frumos
din partea ambelor școli măcar o dată pe an să-și prezinte activitatea vis-à-vis de activitatea
financiară dacă nu și cea educațională.”
D-na dir. Vasile V. : „Am făcut-o în fiecare an când am fost invitați, am făcut un raport și am
venit în fața Consiliului local și l-am prezentat.”
Dl cons. Vancea D. : „Eu îmi cer scuze dar de anul trecut nu am văzut pe nimeni de la nicio
școală.”
D-na dir. Vasile V. : „Eu vă spun că am preluat mandatul la 1 septembrie.”
Dl cons. Gal : „Dacă-mi dați voie, în vechiul consiliu, în fiecare an la comisia învățământ
invitam doamnele directoare.”
D-na dir. Vasile V. : „Dacă suntem solicitate să prezentăm rapoarte, cu mare drag.”
Dl cons. Gal : „Dacă le invitam, eu cred că veneau.”
D-na dir. Vasile V. : „Vis-à-vis de funcționarea instituției din punct de vedere bugetar absolut
toată procedura de achiziție este pe SEAP, totul este transparent.”
Dl cons. Dubău : „Sunt de acord dar cred că și-a pierdut dl. Primar agenda.”
Dl cons. Vancea D. : „Eu am vrut de fapt…”
Dl cons. Caracoancea: „Totuși ați rămas cu datorii dacă ați plătit pentru toate acele clădiri.”
D-na dir. Vasile V. : „Nu am rămas cu datorii, noi totdeauna am achitat facturile iar acum am
solicitat către primărie să ne suplimenteze bugetul cu suma necesară pentru achiziționarea
4
masei lemnoase pe diferența de până la 800 mc pentru că noi avem la ora actuală 500 mc,
masă lemnoasă care nu ne ajunge pe un an școlar.”
Dl. primar : „Banii sunt aici în buget.”
Dl cons. Gal : „Ca să rezum, discuția a pornit probabil de la cei 50.000 Ron.”
D-na dir. Vasile V. : „Da, cei 50.000 Ron.”
Dl cons. Dubău : „Nu, eu zic să-l lăsăm pe colegul că el a deschis discuția, să ne spună ce
a vrut să afle.”
Dl cons. Caracoancea: „Colegul a pus întrebarea la ședința cealaltă pe bună dreptate dar
acum după ce d-na director a spus niște lucruri rămân surprins, exact ce zicea dl. Primar de
când mă știu eu tot așa a funcționat și școala generală și liceul, clădirile acelea înglobate
toate acolo… Acuma cumva Primăria nu i-a dat bani suficienți și a rămas cu datorii!”
D-na dir. Vasile V. : „Nu, am rămas cu datorii dar am plătit din bugetul meu la clădiri care nu
sunt în administrarea mea.”
Dl cons. Caracoancea: „Banii aceia ați fi putut să-i folosiți la altceva?”
D-na dir. Vasile V. : „Sigur, să-mi repar, să-mi dotez cu lemn, achiziție de mobilier, sunt
foarte multe de făcut.”
Dl cons. Vancea D. : „Prima întrebare pe care vreau să vi-o pun: Ce poziție are Primăria în
cadrul instituției de învățământ? Adică ce obligații are Primăria față de unitatea de
învățământ.”
D-na dir. Vasile V. : „Să asigure buna funcționare a unității de învățământ conform legii
educației: să asigure cu lemne, care, cu ce se încălzește, curentul, să asigure plataserviciilor
respective conform legii educației. Aceste clădiri sunt în proprietatea Primăriei, noi suntem
administratorii lor. Toți acești bani pe care-i obținem de la Ministerul Educației și Ministerul
Finanțelor ne vin de la finanțarea per elev.”
Dl cons. Vancea D. : „Să înțeleg că nu vă ajung banii de la finanțarea per elev?”
D-na dir. Vasile V. : „Nu ne ajung că din acei bani eu am plătit alte servicii pentru clădiri care
nu-mi aparțin.”
Dl cons. Caracoancea: „Din câte știu eu Primăria are pădure, nu? Atunci ce ne mai
frământă?”
Dl. primar : „Nu ne ajung decât pentru primărie, bibliotecă, creșă, grădinițe, centrul de
bătrâni. Lemnele noastre sunt stivuite la sanatoriu, nu le-am dat la nimeni.”
Dl cons. Vancea D. : „Vreau să vă întreb cine a redactat, compus…Ați citit-o?”
D-na dir. Vasile V. : „Contabila șefă!”
Dl cons. Vancea D. : „Bănuiesc că ați citit-o, este cel puțin nesimțit compusă, așa adresare,
cel puțin eu nu accept, nu știu dacă colegii mei sunt mulțumiți de adresarea la cererea pe
care o face vis-à-vis de transportul de elevi. Spuneți-i că așa nu se vorbește, în niciun caz nu
trebuie să facem comparații între X și Y.”
D-na dir. Vasile V. : „Dacă suntem aceleași tipuri de instituții, da și dacă beneficiem de
aceeași lege, da, legea este aceeași și pentru „Constantin Șerban” și pentru „Alexandru
Roman”. Adică UAT Aleșd are Pădurea Neagrăși alte sate adică dacă elevii mei sunt de la
colegiul „Alexandru Roman” nu beneficiază pentru că până acum n-a beneficiat, tocmai de
aceea am îndrăznit să facem acea adresă.”
Dl cons. Vancea D. : „Dacă este nevoie, cum să nu!”
D-na dir. Vasile V. : „Așa prevede legea, până acum n-am beneficiat.”
Dl. primar : „D-na Director n-ați înțeles nimic! Mergeau 2 microbuze, unul cu 5 elevi și unul
cu 14 și acum merge unul singur. Dar era normal să meargă 2 microbuze?”
D-na dir. Vasile V. : „Acuma da, s-a rezolvat dar vreau să vă spun că la elevii de la
„Alexandru Roman” s-au uitat pe carnete și au fost dați jos din microbuz.”
Dl. primar : „Foarte rău.”
Dl cons. Joldea: „Unde s-a întâmplat?”
D-na dir. Vasile V. : „Și la Pădurea Neagră și pe alte rute.”
Dl. primar : „Aveți pe undeva dreptate că ai dv. plăteau ceva abonament, ceilalți nu plăteau.
A fost, dar acum este ok!”
5
D-na dir. Vasile V. : „Acuma este ok, dl. se referă la acea adresă pe care am discutat-o
împreună.”
Dl. primar : „Acuma, în fine…”
D-na dir. Vasile V. : „Nu este o afirmație nesimțită din punctul meu de vedere.”
Dl cons. Vancea D. : „Formularea?”
D-na dir. Vasile V. : „Este o afirmație care ne așează pe aceeași lungime!”
Dl. primar : „Am vorbit noi, nu trebuie să spunem că este discriminare, n-a fost nicio
discriminare, eu nu am știut de treaba asta.”
D-na dir. Vasile V. : „Eu repet, s-a rezolvat, prin discuții s-a rezolvat.”
Dl cons. Dubău : „Acuma dl. Primar fiecare se exprimă potrivit simțămintelor pe care le are.”
Dl. primar : „Credeți-mă că am stat nu știu câte zile la masă până am găsit soluția optimă.”
D-na dir. Vasile V. : „Da, tocmai de asta am venit să lămuresc și cu lemnele.”
Dl. primar : „S-a făcut economie de 36 milioane pe lună.”
D-na dir. Vasile V. : „Eu de-asta am venit și pentru lemne, să lămurim.”
Dl. primar : „N-are nimeni, nimic cu dumneavoastră, omul a avut niște nelămuriri.”
Dl. primar : „Nimeni nu a pus problema de PSD, PNL…”
Dl cons. Cipleu: „Nu se lămurește nimic, dacă-mi permiteți totuși, haideți că prelungim
discuția inutil pentru că orașul Aleșd prin onor Consiliul local a acceptat să creeze 2 unități de
învățământ tip liceu. Am spus și atunci la momentul când s-a transformat ăsta, că aș prefera
un liceu de elită și o școală generală de elită. Avem 2 licee, bun, dacă ai 2 licee trebuie să ai
înțelepciunea de a administra situația așa cum trebuie. Tot vis-à-vis de treaba asta, eu am
spus că nu mi se pare normal ca o clădire a unei unități de învățământ să fie în incinta
celeilalte căci iată, eu am presimțit unde se ajunge că așa este când unii stau cu chirie la alții
deși toți sunt ai Primăriei, cum s-ar zice. Și atunci ca să evităm alte discuții pe viitor este clar
că este datoria Consiliului local, mă rog a Primăriei, Consiliul local aprobă ce i se pune spre
dezbatere, să separe activitatea financiară a celor 2 unități de învățământ dacă nu poate să
le separe, asta însemnând ca fiecare clădire să fie contorizată din punct de vedere al
consumurilor pe care le realizează: apă, energie electrică iar eu ca să evităm discuțiile astea
de favorizare sau discuții de genul ăsta aș propune ca finanțarea din partea Primăriei către
cele 2 unități de învățământ să fie raportate la numărul de copii și atunci fiecare cu ce are de
la bugetul de stat, per capita, de la bugetul local per capita se administrează și bineînțeles că
va fi forțat de realitate să fie un bun administrator. Ca să-l faci pe ăla bun administrator
trebuie să-i creezi condițiile adică fiecare să fie sigur că plătește ce consumă că asta nu mi
se pare normal să plătească liceul consumul de la cantină, chiar este o situație…”
Dl. primar: „Dl. Consilier sunt contoare în serie și se știe cât consumă dânșii, ne facturează
și noi le-am plătit facturile.
D-na dir.Vasile V.: „Cantina, da, dar sunt în altă parte care au refuzat clar să ne plătească.”
Dl. primar: „Cine, Jandarmeria? Tăiați-le curentul! Și Școala Generală tot prin dv. merge?
D-na dir.Vasile V.: „Da!”
Dl. primar: „Luați legătura cu d-na directoare, mă ocup eu și de școală? Am venit, am găsit
14 unități …”
Dl cons. Dubău :„Dl. Primar nu vă mai puneți poalele în cap, clădirile astea noi le-am dat în
administrare, hai să le dăm în administrare cum trebuie cu tot , tot, tot, asta înseamnă să dai
cuiva o clădire în administrare, nu să-i mai dau o problemă în plus, adică îți dau clădirea și
du-te și ceartă-te cu celălalt.”
Dl. primar: „Eu de corpul ăla nici nu am știut că nu mi-ați spus.”
Dl cons. Vancea D. :„Vedeți ce benefică este întâlnirea cu d-na director?”
D-na dir.Vasile V.: „Eu am scris în adresă.”
Dl. primar: „Poate ăla este mai ușor de separat că este la drum, nu știu.”
Dl cons. Dubău :„Numai, să nu ne chemați pe noi din Consiliul local să căutăm țevile!”
Dl. primar: „Dar chiar am stat la masă și pe problema asta.”
D-na dir.Vasile V.: „Am discutat și când se discută este ok.”
Dl cons. Dubău :„Eu zic că la Electrica toate instituțiile astea au un contract și tot pe baza
unui contract pot exista mai multe puncte de consum, nu? Treaba-i simplă, se face din pix.”
6
Dl. primar: „Treaba tehnică-i mai greoaie din punctul de transformare.”
D-na dir.Vasile V.: „Din costurile de transformare…”
Dl cons. Gordan :„Separate complet.”
Dl cons. Cipleu :„Dar se mai poate întâmpla ca suma ălora mici să dea ăla mare.”
Dl. primar: „Vă promit că mergem și le facem dar numai ușor.”
D-na dir.Vasile V.: „Bun, dar mie să-mi dați bani, faceți ce știți mie să-mi dați sumele
necesare.”
Dl. primar: „Dar nu este nicio problemă.”
D-na dir.Vasile V.: „Eu v-am cerut acești bani pentru buna funcționare a anului școlar 2017-
2018.”
Dl. primar: „Mulțumim frumos!”
Dl cons. Vancea D. :„Mai am!”
D-na dir.Vasile V.: „Altă dată dacă ne spuneți, noi venim și vă răspundem punctual exact can
parlament.”
Dl cons. Vancea D. :„Următoarea întrebare este de transportul elevilor, care, eu nu știu nici
acum și sunt și în Consiliul de administrație la cealaltă școală, nu știu în ce fel
funcționează.Cine-l plătește? Cine-i stăpân?”
D-na dir.Vasile V.: „Eu am făcut acolo ruta Pădurea Neagră pentru că eu plătesc această
rută, Pădurea Neagră. Da, am făcut pentru mai multe, pentru că pentru celelelte plătește
„Constantin Șerban”, eu mă ocup de Pădurea Neagră și câțiva copii pe Tinăud și pe Peștiș.”
Dl cons. Vancea D. :„Banii ăștia se referă la ruta de Pădurea Neagră!”
D-na dir.Vasile V.: „Pădurea Neagră plus acei copii.”
Dl cons. Dubău :„Cotă parte.”
D-na dir.Vasile V.: „Cotă parte.”
Dl cons. Vancea D. : „18.000 lei erau pentru Pădurea Neagră, nu?.”
Dl. primar : „Da, dar o lună s-a mers așa și acum au mai rămas pe 3 luni.”
Dl cons. Vancea D. : „Da, dar 18.000 doar pentru Pădurea Neagră sau pentru toate?”
Dl. primar : „Pentru toate.”
Dl cons. Vancea D. : „Noi suportăm cheltuielile integral pentru transportul elevilor?”
D-na dir. Vasile V. : „Da, pentru că sunteți UAT și Pădurea Neagră și Tinăud și Peștiș
aparțin de Aleșd.”
Dl cons. Vancea D. : „Primăria plătește pentru toți, da? Întreb, primesc răspuns, sunt
mulțumit! Vreți 20.000 lei pentru plata serviciului pază, trimestrul IV. Întreb, paza este
asigurată de către angajații unității de învățământ?”
D-na dir. Vasile V. : „Nu, de către o altă firmă care ne-a cerut foarte mult pe oră. Am avut
licitație, am făcut o altă achiziție cu un preț mai scăzut, am avut 15,20 lei și acum avem cu 13
lei, a scăzut și până acum am reușit să plătim această firmă din bugetul nostru, din bunuri și
servicii și pentru că am rămas descoperiți cerem să ne dea Primăria pentru trimestrul IV.”
Dl cons. Vancea D. : „Asta, normal ar trebui să fie un contract semnat la începutul anului.”
D-na dir. Vasile V. : „A fost cu firma cealaltă, l-am reziliat și…”
Dl cons. Vancea D. : „Când,în septembrie?”
D-na dir. Vasile V. : „În 16 septembrie.”
Dl cons. Vancea D. : „Deci acuma este o firmă nouă deci firma nouă ar beneficia de acești
bani!”
D-na dir. Vasile V. : „Da.”
Preşedintele de şedinţă: „Propun ca aceste discuții, dl. coleg le-ați putea avea și la școală.”
Dl cons. Vancea D. : „Să nu fie cu supărare, eu poate mi-am lăsat lucrul să vin.”
Preşedintele de şedinţă: „Fiecare și-a lăsat.”
Dl cons. Vancea D. : „Tocmai, trebuia să venim la ședință să stăm 20 de minute!!!”
D-na dir. Vasile V. : „Și eu am fost la ședință, la ISJ și din respect pentru dl. Primar am vrut
să vin .”
Dl cons. Vancea D. : „Eu trebuie să fiu de acord cu sumele astea că de-acolo întreb despre
ele și nu sunt de acord cu suma asta. Atunci când semnezi un contract trebuie să știi că ai și
bani pentru el.”
7
Dl cons. Gal : „Dacă aveai cât îți revenea bani per elev, îi aveai, da? Dar cum nu-i ai, atunci
asiguri.”
Dl cons. Vancea D. : „Eu am înțeles aspectul ăsta, acum noi suntem forțați cum ar veni,
da?”
Dl cons. Gal : „Nu!”
Dl cons. Vancea D. : „Cum nu?”
Dl cons. Gal : „Asiguri cu lemnele.”
Dl cons. Vancea D. : „M-ați lămurit, dacă așa credeți că ne putem lămuri despre problemele
orașului sigur vă mulțumesc pentru prezența dv. și informațiile pe care mi le-ați oferit.”
D-na dir. Vasile V. : „Și, vă rog să solicitați toți, orice interpelare, sunt disponibilă pentru dv.
să lămurim problemele.”
Preşedintele de şedinţă: „Dl. dir. Sava…”
Dl. dir. Sava. : „Bună ziua din nou, aș dori foarte scurt să vă prezint un rezumat, pentru dl.
Dubăunu mi-am permis să vin cu rezumat ci cu toate detaliile, în amănunt despre ce vreau
eu să vă prezint. Deci, ceea ce v-am prezentat sunt cantități efective de deșeuri din 2016
care pe scurt, ca să vă formulez o imagine de când funcționează tot sistemul de deșeuri din
Aleșd, doar atâta avantaj există în Aleșd că ne transformă nouă deșeurile dintr-un anume
cod din deșeuri municipale și asimilabile acestora într-un cod care permite să fie incinerate la
Holcim. Și acum pornesc cu tipul de deșeuri reciclabile care sunt aici, vi le prezint:
incinerabile-74% din totalul de 7.941 tone pe 2016, cele inerte(moloz, acoperiș spart), 15%
din 1.212 tone pentru care am plătit transportul și depozitarea -18.660, ați văzut acolo în
tabele separate, venituri, separat cheltuieli. Aici aș vrea să lămuresc problema Holcimului, nu
ne plătește pentru a duce, și el ni-l incinerează, ci noi plătim pentru a fi incinerat. Îl ducem
gratuit și ei ne pune să plătim 5 lei pe tonă pentru a fi incinerat, nu vă povestesc că există o
grămadă de condiții și dl. Gal mă poate susține pentru că cunoaște și dumnealui
dedesupturile. Pe coduri de deșeuri trebuie să existe neapărat ceea ce propui să ducă
mașina că altfel îți trimite mașina afară, trebuie anunțat dinainte, trebuie să fie acceptată o
anumită cotă zilnică de deșeuri și într-un anume program dacă mă duc după programul
respectiv nu mai sunt primit, bun! Toate astea sunt restricții. Mă duc mai departe la carton,
peturi, feroase și neferoase dacă le priviți la rubrica de procentaj, în total fac 2,05+0,53+0,65
în total 3,5% și aici aș vrea să fac o mică paranteză, ținta pentru 2017 conform HG din
ianuarie trebuie să fie undeva la 25% la sfârșitul anului2017. Noi avem mare noroc cu
Holcimul că și acele deșeuri incinerate se consider reciclate, adică se poate considera că
energia produsă este din…Dacă se închide Holcimul pe perioada respectivă, incinerate noi
avem 3,5%. Bun! Mă duc mai departe, deșeurile depozitate la groapa de gunoi ecologică se
transportă până acolo și se plătesc în jur de 80 lei/t. Am dus în 2016 în jur de 535 tone ceea
ce ne-a costat numai pentru depozitare 42000. Mai jos o să vedeți cheltuielile tehnologice
sau cele ale lui Salubri pe care le-a distribuit în așa fel încât profitul pe toată stația este de
68.745.”
Dl cons. Dubău : „Numai o secundă, că dacă tot m-ați menționat, deci discuția de luna
trecută era despre deșeuri nu despre celelalte, putem discuta și despre celelalte.”
Dl. dir Sava. : „Corect dar dacă nu vedeți toate în ansamblu atunci nu… nu se poate lua
decizii.”
Dl cons. Dubău : „Nu, nu-i vorba de decizie, era vorba de stabilitatea prețului pentru acele
deșeuri, deci discutăm despre acele…”
Dl. dir Sava. : „Dar dacă nu aveți niciuna asupra a tot…”
Dl cons. Dubău : „Nu mă interesează aceea, pentru încă o dată este vorba despre stabilirea
prețului pentru deșeurile acelea pe care le aduc din altă parte. Acolo era discuția.”
Dl. dir Sava. : „Da, bun dar la acele deșeuri ca și la deșeurile noastre există fișă de
fundamentare, o s-o găsiți în dosarul pe care vi l-am dat. Pentru cei 19 euro pe fiecare
element veți găsi acolo…”
Dl cons. Dubău : „Situația aceea mă interesa separat având în vedere că era discuția
despre prețul respectiv.”
Dl. dir Sava. : „Da, dar pentru a lua deciziile privind Salubri trebuie să vedem ce și cum.”
8
Dl cons. Dubău : „Stați puțin, haideți să nu lărgim spectru ca să ne înțelegem. Întrebarea
mea a fost strict legat de acea activitate adică de ce să stabilim un preț sau altul cu privire la
ce? Mă interesează strict acea activitate care din punctul meu de vedere era o activitate care
ea trebuia să genereze profit și pe mine mă interesa aceea activitate dacă generează profit
pentru că celelalte care intră la comun, celelalte sunt niște contracte care sunt deja stabilite
care trebuie să le respectați că vă dă cu virgulă că vă dă fără virgulă.”
Dl. dir Sava. : „Pentru tariful de la stație v-am pregătit o fișă de fundamentare și acolo o să
găsiți cheltuielile materiale pe fiecare element.”
Dl cons. Dubău : „Nu, dar aceea era bine să le-o dați și colegilor.”
Dl. dir Sava. : „Dar nicio problemă eu pot să vă prezint, eu v-am propus atuncea.”
Dl cons. Dubău : „Pe mine aceea mă interesa că am înțeles un lucru: s-a propus un preț la
un moment dat care includea motivul creșterii prețului, era acea ecotaxă, acum s-a venit cu
prețul invers că nu mai există ecotaxă. Eu am pus întrebarea la momentul respectiv dacă
având în vedere că aceea activitate se poate identifica ca o activitate să aducă profit și nu
prea există concurență pe activitatea respectivă, avem o situație particulară, avem o stație de
sortare care poate să producă profit din chestiunea aceea. Și uitați, de exemplu, întrebare pe
care am vrut să v-o prezint, venind încoace, am văzut niște stocuri enorme de material la
stația de sortare, se văd din drum, sunt peste linia de acoperiș.”
Dl. dir Sava. : „La asta ajungem dacă mă lăsați să vă arăt. Deci la prezentarea mea, la
partea de Salubri, la punctul 3 vedeți venituri de la alte firme din alte localități, acele venituri
de 17.364 în 2016 și pe primele9 luni de 123.468, acelea sunt venituri de la terți.”
Dl cons. Dubău : „Da, și eu voiam să văd care este randamentul acelor venituri.”
Dl. dir Sava. : „Păi randamentul acestor venituri le găsiți în fișa de fundamentare pe care vam
prezentat-o în amănunt.”
Dl cons. Cipleu : „Dl. Director dacă-mi permiteți apropos de diferența asta care spuneți că-i
numai profit, aș vrea să vă contrazic. Eu, cel puțin după structura pe care o prezentați pe
procente observ că a scăzut procentul de deșeuri incinerate și a crescut foarte mult cel de
inerte și depozit la groapă, păi și atunci unde-i foarte mare creșterea de profit din respectiva
activitate pentru că concluzia mea este că, cu cât ați achiziționat mai mult gunoi de la terți cu
atât a crescut procentul de gunoi pe care nu l-ați putut recicla și a trebuit să plătiți pentru el.”
Dl. dir Sava. : „Profitul a fost anul trecut de 68.000, și anul ăsta pe 9 luni a fost de 120.000.”
Dl cons. Cipleu : „S-ar putea că dacă procesați maldărele acelea de gunoi de acolo care au
fost aduse de la terți să ieșiți pe pierdere, nu pe profit.”
Dl. primar : „Exact!”
Dl. dir Sava. : „Dv. ce ați văzut acolo la stația de sortare este o parte din cele 4000 tone
depozitate pe perioada de iarnă când Holcimul a fost închis din luna decembrie până în luna
martie din care uitați-vă acolo la cantitatea transportată la Oradea, peste 1000 de tone, deci
la punctul 6.”
Dl cons. Cipleu : „Exact, este mai mare cu 1000 de tone.”
Dl cons. Dubău : „Și atunci de ce mai aducem alt gunoi că vine iarna și poate se închide
Holcimul și stau cu acelea pe cap, acolo?”
Dl. dir Sava. : „Nu poate, singur va închide dar problema noastră este cu acel deșeu, îl
ducem la Oradea, pe ce bani, dl. meu?”
Dl cons. Dubău : „De ce l-am adus dacă nu ne permitem?”
Dl. dir Sava. : „Este al nostru, de-aici l-am adus.”
Dl cons. Dubău : „Nu cred că-i numai al nostru, asta încercam să văd, de aceea v-am spus.”
Dl. dir Sava. : „Nu este gunoi din Cluj, este din Aleșd și v-am spus de 736 de tone.”
Dl cons. Dubău : „Dl. Sava, eu v-am spus nu să faceți un tratament discriminator să-mi dați
mie fișa de fundamentare.”
Dl. dir Sava. : „Scuzați-mă dacă v-am jignit dar am înțeles că dv. sunteți cel care…”
Dl cons. Dubău : „Nu, eu nu sunt nimeni, sunt unul din cei care-i vedeți aici și fiecare în
individualitatea lui. Pur și simplu pe mine mă interesa și probabil că și pe colegii mei să vadă
cât este de profitabilă activitatea aceea. Mă-nțelegeți?”
Dl. dir Sava. : „Deci dv. voiați un cui din tot dulapul.”
9
Dl cons. Dubău : „Da, pentru că acel cui, mi s-a spus că acel cui poate să compenseze
cuiele acelea care s-au făcut la mișto, adică contracte din acelea stabilite politic cu 3 lei la 50
km, mă-nțelegeți?”
Dl. dir Sava. : „Eu vreau să vă atrag atenția de situația de fapt de acum dacă vreți.”
Dl cons. Dubău : „Pe mine mă interesează și istoricul.”
Dl. dir Sava. : „Dacă vreți să discutăm de restul problemelor din istoric eu cred că ar fi mult
mai indicat să…”
Dl cons. Dubău : „Eu, de exemplu aș fi așteptat de la dv, poate aveți, poate nu, dacă-aș fi
fost manager, în locul dv. pe o perioadă atâta de scurtă aș fi comandat un audit.”
Dl. dir Sava. : „Da, dar pentru o analiză…”
Dl cons. Dubău : „Pentru dv. dacă vă gândiți să mai stați 4 ani, în 3 luni de zile vă faceați o
idee, merită!”
Dl. dir Sava. : „Sunt de acord și de aceea am venit să vă explic că este o situație incertă
acolo și dacă nu este sprijinul Consiliului local atunci…”
Dl cons. Dubău : „Haideți să discutăm dar să scoatem din discuție Consiliul local pentru că
eu am făcut o discuție luna trecută. Consiliul local nu este acarul comun cu Salubri, acolo a
existat un management. Încă o dată, să n-o luați în nume personal. Acolo a existat un
management, încă o dată, noi ca și Consiliu local, că nu suntem toți specialiști, fiecare cu
specializarea lui care se pricepe la cu totul altceva și la celelalte chestiuni ne consultăm. Noi
nu putem să luăm decizii și să spunem Consiliului local ce vrea, încă o dată noi vrem o
analiză de management să vedem în ce ne băgăm pentru că situația este clară, eu le-am
explicat colegilor mei cum văd eu problema legilor care stabilesc gestionarea acestor servicii
este destul de veche și le-am spus colegilor mei, s-au ratat niște pași. La un moment dat
cineva n-a vrut sau n-a avut viziunea suficientă să înțeleagă ce activități îmi doresc eu să
merg aici, pe apă–canal, numai pe una, numai pe cealaltă, mă duc cu amândouă, sunt
pregătit? S-au ratat tot felul de momente de genul ăsta și acuma venim să întrebăm Consiliul
local ce facem, renunțăm la apă că vedeți că legislația ne-a prins nepregătiți dar legislația
este veche de numa`.”
Dl. dir Sava. : „Legislația din 2007 a început și de-atunci s-a tot perfecționat și acum a
devenit atât de forțată ca și la liceele de exemlu, încât nu poate fi jonglată.”
Dl cons. Dubău : „Eu asta aș fi vrut de exemplu de la dv.”
Dl. dir Sava. : „De la mine nu aveți cum să vedeți istoricul celor 10 ani.”
Dl cons. Dubău : „Doamne ferește!”
Dl. dir Sava. : „De la mine o să puteți vedea situația de fapt de acolo, eventual vă pot
propune pentru perioada următoare un plan de afaceri cu ce am găsit acolo și metode în
care putem să rezolvăm problema de acolo, atât. Eu nu pot să fiu în locul cenzorilor de la
Salubri sau a Consiliul de Administrație care și-a făcut treaba până la venirea mea în
mandatul de provizorat.”
Dl cons. Dubău : „Asta este cerința mea, cum să vă zic.”
Dl. dir Sava. : „Și atunci să vă adresați la Consiliul de Administație.”
Dl cons. Dubău : „Eu v-am propus un exercițiu de sinceritate așa cum vedeți dv. situația de
acolo cu cât mai multe elemente.”
Dl. dir Sava. : „Dacă nu ascultați numai ce vă convine atunci scuzați-mă dar eu nu mai
am….”
Dl cons. Dubău : „Nu, dar voiam să elimin din discuția asta Consiliul local, nu mai putem să
tot dăm…”
Dl. dir Sava. : „Consiliul local este singurul acționar.”
Dl cons. Dubău : „Dl. Sava cât este capitalul social la SC Salubri?”
Dl. dir Sava. : „2 milioane 122 de mii.”
Dl cons. Dubău : „22 miliarde este contribuția Consiliului local în această societate în atâția
ani, unde sunt banii ăia și de ce suntem în situația asta, v-ați făcut o idee? Nu vă fac niciun
reproș, vă întreb doar! V-ați făcut o idee pentru că mie mi se pare că Consiliul local a fost
„tras pe sfoară” atâția ani! Deci să bagi 22 miliarde într-o societate, capitalul acela social este
consumat că nu-l aveți la bancă într-un cont.”
10
Dl. dir Sava. : „Dar nu s-a dus nici acasă!”
Dl cons. Dubău : „Nu, nu s-a dus acasă, un management prost nu înseamnă furt, este un
management prost.”
Dl. dir Sava. : „Este în curte ce-a mai rămas din el.”
Dl cons. Dubău : „Păi, ceea ce a mai rămas, asta este problema. Păi trebuie să văd mai bag
bani într-un sac fără fund .”
Dl cons. Gal : „De ce crezi că-i sac fără fund?”
Dl cons. Dubău : „La 22 miliarde băgați…Mai arătați-mi o societate ca și Salubri care are
acest capital social?”
D Dl cons. Dubău : „Mai arătați-mi o societate de mărimea și anvergura lui Salubri care să
mai aibă așa capital social? 22 miliarde sunt bani care s-au adus în funcționarea acestei
societăți!”
Dl. dir Sava. : „Terenuri, clădiri și …”
Dl cons. Dubău : „Acelea nu sunt capital social.”
Dl. dir Sava. : „Cum să nu! Dar și ștrandul.”
Dl cons. Dubău : „Ultima majorare de capital s-a dus într-un profit contabil de 12.000 lei.”
Dl cons. Vancea D. : „Eu înțeleg că suntem pe plus dacă și ștrandul este capital social adică
500.000 de euro nu este așa mult de 20 de ani.”
Dl cons. Gal : „A fost o discuție acum o ședință, câți bani …doar 175.000 s-a dat la Salubri.”
Dl cons. Dubău : „Când s-a aprobat Leo acei 2 miliarde lui Salubri?”
Dl cons. Cipleu : „Acuma ca să …”
Dl cons. Gal : „Vă rog să mă lăsați, n-am terminat, erau 175.000, acum 4 ani că s-a spus că
s-a tot pompat, asta a fost ultima iar Salubri plătește 2 credite, 1 BRD și unul …pentru ștrand
și din ….”
Dl cons. Dubău : „Dl. coleg ultima nu-i pentru ștrand ci este băgată în rabă de 16 tone și alte
prostii, eu am memorie bună.”
Dl cons. Caracoancea: „Raba unde-i?”
Dl cons. Dubău : „Lasă că mai cumpărați azi o rabă.”
Dl cons. Caracoancea: „Este atâta material cu furtuna asta …Salubri nu are o mașină să
ducă.”
Dl cons. Gal : „Nu poate veni raba până…”
Dl cons. Caracoancea: „Nu trebuie, numai până în stradă. Unde ducemțigla și altele?”
Dl. dir Sava. : „O solicitare din parteadv…”
Dl cons. Dubău : „Ideea este simplă, noi am finanțat prin aceste majorări de capital anumite
obiective de investiții dar problema este alta, această societate comercială este organizată
conform legii nr. 31/1990, prima lege democratică din România, Legea Societăților
Comerciale. D-lor, societatea asta trebuie să facă profit ca să se dezvolte, altfel …N-o putem
compara cu școlile, școala este instituție de învățământ asta este societate comercială. Păi
de fiecare dată când vine, Consiliul local mai bagă bani, înseamnă că ea nu funcționează
după regulile economiei de piață.”
Dl cons. Gal : „Dacă vrei să majorezi ca să fii competitiv?”
Dl cons. Dubău : „Nu vreau să majorez nimica, de ani de zile prețurile sunt necompetitive,
de exemplu.”
Dl cons. Cipleu : „Câte prețuri solicitate în majorări s-au respins de Consiliul local? Nici unul,
da? Atunci de ce vorbiți, haideți să vorbim de realitate. Ori de câte ori s-a solicitat o majorare
de preț pe oricare din componentele pe care le realizează Salubri s-a votat în Consiliul local,
nu cu unanimitate dar nu unanimitatea ne dă…atunci despre ce vorbim? Cum adică s-a
respins, s-a aprobat cu majoritate, inițiativa a aparținut managementului și puterii executive
numit Primar, veșnicul inițiator și nu de mult și unicul, de suces și acuma este cam la fel, o să
discutăm la buget.”
Dl. dir Sava. : „Deci nu uitați că această societate a fost făcută cu un crez, adică asigură
serviciile publice de salubritate și cele de alimentare cu apă ale municipalității și ale localității
Aleșd. După părerea mea ca manager și ca simplu cetățean este obligatoriu organizarea,
monitorizarea și funcționarea acestor servicii sub tutela Consiliului local, pentru că altfel nu
11
aveți nicio posibilitate de a interveni în politica de prețuri de care vorbim. Obligativitatea de a
fi pe profit este stipulată în ordinul 109 ANRSC-ului și trebuie să fie de minim 3-5%, altfel nu-
și primește licența de ANRSC pentru funcționare.”
Dl cons. Dubău : „Vedeți, ajungeți unde v-am spus eu, noi am finanțat profituri contabile .”
Dl. dir Sava. : „Dv. trebuie să înțelegeți că acea politică de tarife o dată defect gândită și a 2-
a total în afara acelui ordin, pentru că ordinul 109 în momentul în care s-a modificat de
exemplu: salariul minim pe economie trebuia să vină în față dv. și să repună tariful la
recalcularea salariilor la fiecare om pentru că majoritatea celor 94 de persoane care depind
de Salubri își primesc aproape toți acel salariu minim. S-a întâmplat salariul minim să
crească de 4 ori de când a fost modificat acest tarif de salubritate din păcate neavând banii
aferenți unui tarif corect s-a procedat iarăși incorect, la depozitarea deșeurilor la stația de
sortare în locul transportului la groapa de gunoi ecologică și atunci din cauza acestui cerc
vicios s-a creat această situație de fapt care vă spun că este catastrofală dacă doriți s-o
pasați la altcineva, alt agent economic o să coste utilitățile din Aleșd dublu sau triplu decât
am putea noi s-o rezolvăm.”
Dl cons. Dubău : „Bun și cine este vinovat pentru situația pe care o prezentați dv.?”
Dl. dir Sava. : „Nu dv, poate că cei dinainte!”
Dl cons. Dubău : „Ați vrea s-o spuneți cu subiect și predicat ca să nu mai amestecăm
Consiliul local.Nu Consiliul local este vinovat de situația asta pentru că ce spuneți dv., o
construie inclusiv politica asta de tarife, asta nu-i așa o chestiune univocă, de undeva trebuie
să vină acest impuls. Păi impulsul ăsta și socotelile și calculele nu pot veni decât de la
societate că ea stă toată ziua cu cifrele în față, ea se lovește de realități, Consiliul local
hotărăște prezentându-i-se. Că de aceea eu vreau să știu care este vechimea acestei situații.
Încă o dată, mi-ați spus că avem o problemă cu depozitarea aceea, cât ne costă să facem
curățenie acolo, aveți idee?”
Dl. primar : „4 miliarde.”
Dl. dir Sava. : „Sunt 2.500 de tone de deșeuri, aproximativ acolo deci din cele 4000 care au
fost la începutul anului. Acele 2.500 depozitate la Ecobihor sunt 238.000 lei numai
depozitarea plus în jur de 100-132.000 transportul.”
Dl cons. Dubău : „Deci în jur de 400.000.”
Dl. dir Sava. : „400.000 va costa transportul deșeurilor de acolo.”
Dl cons. Dubău : „Salubri are acești 400.000?”
Dl. dir Sava. : „Nu și pentru asta…”
Dl cons. Dubău : „Cât de veche este situația acelor deșeuri.”
Dl. dir Sava. : „Din primăvara anului trecut și în primăvara acestui an.”
Dl cons. Dubău : „Ăsta era primul lucru pe care-l aștept de la dv. fără să vă fac vreun
reproș.”
Dl. dir Sava. : „Dl. meu, acolo eram dacă mă lăsați să vorbesc până la capăt.”
Dl cons. Dubău : „Pe mine mă înspăimântă cifra asta de 4 miliarde adică eu am înțeles că
noi tot adunăm gunoi din stânga și din dreapta și acum ne trezim că ne costă 4 miliarde să
facem curat acolo adică practic noi am ajuns groapă de gunoi. Atâta vrem cât nu putem să-l
ducem de-acolo nu putem să-l ducem că n-avem „mălaiul”.”
Dl. dir Sava. : „Haideți să vă spun propunerea mea pentru mandatul de 4 ani dacă vreți să-l
semnați de marți încolo.”
Dl cons. Dubău : „Nu este în sarcina mea să semnez.”
Dl. dir Sava. : „Ca să-i obții din tariful mărit la Aleșd cât și la terțe localități, fiecare să-și
plătească partea lui din acești bani .”
Dl cons. Dubău : „Aici, fără să vă fac dv. absolut niciun reproș în 2015 am exprimat
„problemă” în Consiliul local și mi s-a spus că se închide Salubri din cauza mea, nu s-a închis
și nu din cauza mea o lălăim, n-avem nici azi o delegare a acesteia pe baze corecte, tarife
cum trebuie.”
Dl. dir Sava. : „Tocmai de-asta vă rog frumos, este cel mai important lucru.”
Dl cons. Dubău : „Pe mine mă rugați degeaba.”
12
Dl. dir Sava. : „Documentația de licitație să fie odată și eu aștept de 3 luni. Anul trecut a fost
aprobat un caiet de sarcini.”
Dl cons. Dubău : „Aici este dl. Primar, trageți-l de mânecă nu de ureche dar faceți ceva,
fraților! Deci am ajuns groapa de gunoi. Încă o dată nu luați chestiunile personal, pe mine mă
doare de orașul ăsta când aud că se pronunță Consiliul local în chestiunea asta pentru că nu
are nicio vină Consiliul local. Consiliul local a aprobat o documentație chiar dacă tardivă, n-a
venit nimeni cu ea și nici astăzi n-avem …și poate nici licitația n-o câștigați că mergeți la o
licitație, asta este o altă discuție.”
Dl. dir Sava. : „Mulțumesc, aici am vrut să ajung, deci la Ecolect ați avut un mare dubiu
privind modalitatea de gândire a viitorului operator zonal, acuma v-am adus aici actul
constitutiv, inclusiv modelul în care au gândit dânșii toate rețelele de deșeuri pe tipul de
deșeuri care în județul Bihor vor fi transportate unele dintre ele la deponeu, altele la TMB din
Oradea, altele vor fi sortate la cele 6 stații de sortare din cele 6 zone: Oradea, Salonta,
Beiuș, Marghita și Valea lui Mihai. La anexa 2 o să găsiți aferente acestor stații de sortare
localitățile: ceea ce ne interesează pe noi la zona Aleșd sunt 13 localități, toate cele 13
localități, momentan noi le deservim din punct de vedere al serviciului de Salubritate. Deci
pentru a asigura operatorul zonal pe această zonă noi trebuie să fim cei mai buni pentru că
teoretic am intrat deja pe piață.”
Dl cons. Dubău : „Este cea mai mică zonă ca și populație.”
Dl. dir Sava. : „Da, ca și numărul populației și ca și întindere este destul de convenabilă din
punct de vedere a transportului deșeurilor. Din cele 50.000 persoane pe care deja le include
serviciul de salubritate n-ar fi așa o cheltuială suplimentară, tot cear trebui ar fi o mașină cu
care să se poată transporta, autocompactor care să se poată transporta de la distanță pe
cheltuială cât mai mică.”
Dl cons. Dubău : „Dacă dv. deveniți operator zonal eu vin în sprijinul dv. până atunci
câștigați licitația și după aceea veniți după bani pentru utilajele astea.”
Dl. dir Sava. : „Bun, mai departe….”
Dl cons. Dubău : „Sunt convins că există soluții să participați la licitație și fără să aveți asta.”
Dl. dir Sava. : „Dotarea tehnică pentru respectiva licitație, nu pot s-o discut acum pentru că
în momentul în care o primim …”
Dl cons. Dubău : „Nu există în caietul de sarcini.”
Dl. dir Sava. : „Da și dacă fac comparație cu Zalăul unde s-a cerut ca toate mașinile să fie
Euro 5, o să fie cam discutabil.”
Dl cons. Dubău : „Vă dau eu soluții să participați la licitație.”
Dl. dir Sava. : „Pentru că tot ceea ce avem noi în dotare este din `96.”
Dl cons. Dubău : „Vă dau eu soluții de participat la licitație.”
Dl. dir Sava. : „Mulțumesc frumos, poate și o dotare!”
Dl cons. Dubău : „După aceea, dacă câștigați licitația, că după aceea n-o să stau să vând
gunoiere.”
Dl. dir Sava. : „Păi n-o să putem participa.”
Dl cons. Dubău : „O să puteți că eu o să vă dau soluții ca să puteți participa.”
Dl. dir Sava. : „Înseamnă că doriți să fim operator zonal.”
Dl cons. Dubău : „Discutăm, încă o dată, dacă nu m-ar interesa nu aș discuta.”
Dl. dir Sava. : „Da, ăsta este și scopul să dicutăm spre dezvoltarea acestei activități că au
lăsat din mână. Încă o dată este criminal.”
Dl cons. Dubău : „Nu, nu, criminal este ce s-a făcut până acum să nu punem în actualitate.”
Dl. dir Sava. : „Deci hotărârea de consiliu local Aleșd nr. 98/30.06.2010, a făcut-o parte,
Consiliul local Aleșd din acest ECOLET.”
Dl cons. Dubău : „În 2010 SC Salubri, conducerea și onor executivului local ar fi trebuit să
știe că există și legea serviciilor publice, existau toate, exista această hotărâre prin care s-a
hotărât că intram aici deci trebuia să se știe de-atunci ce facem cu gunoiul și ce facem cu
apa. Foarte bine, am fixat chestiunea asta, am precizat corect. Deci din 2010, da, trebuie să
știe ce facem cu această societate, nu s-o ardem cu investiții de-astea, mai dăm 200.000,
mai dă-mi 100 de mii, astea trebuiau să fie preocupările din 2010 când s-a hotărât să se intre
13
în această asociere pentru că această intrare în asociere presupunea să ai deja o strategie
referitor la apă, la serviciul de apă.”
Dl. dir Sava. : „Asta-i strict pentru gunoi.”
Dl. primar : „ECOLECTUL este pentru gunoi.”
Dl cons. Dubău : „Da, dar în momentul ăla trebuie să știi ce faci cu apa că ai un serviciu, ai
două, numai unul.”
Dl. dir Sava. : „Da, se puteau atunci, separate sau amândouă, dacă s-a gândit așa atunci
trebuia cumva dezvoltat.”
Dl cons. Gal : „Așa cum a spus și dl. director, pe noi ne interesează ce vrem să facem deaici
înainte că ce a fost în spate…”
Dl cons. Dubău : „Nu, mai bine să știu ce a fost în spate că în momentul de față sunt șanse
s-o dăm ca la poker, de aceea vreau să vă zic…”
Dl cons. Cipleu : „Eu zic că apropos, de ceea ce vrem să facemar trebui să ne hotărâm
foarte repede, eu aștept să deveniți director, nu interimar ci pe mandate că nu a trecut mult.
Întâmplător a făcut să fiu pe la niște ședințe de consiliu la niște comune din jur și am înțeles
că Salubri a declinat oferta de a opera rețele de apă și canalizare care sunt gata realizate.”
Dl. dir Sava. : „Da, dar problema s-a pus în felul următor…”
Dl cons. Cipleu : „Dacă ne hotărâm că operăm după ce ăia le dau la alții ne hotărâm cam
târziu.”
Dl. dir Sava. : „Păi eu asta vă spun, acum 3 luni de zile am spus acest lucru.”
Dl cons. Cipleu : „Că nu mai știm ce preluăm. Eu săptămâna trecută am fost la ședința asta.
Care-i strategia totuși?”
Dl. dir Sava. : „Deci din prima săptămână de când am venit deja s-a pus problema că vin și
bat la ușă. Dar din moment ce eu nu am dotarea, nu am suficient spate pentru a asigura, nu
pot să mă dau cu capul de perete și să-i asigur pe oameni că fac.”
Dl cons. Cipleu : „Acuma operarea unor rețele de apă–canal ce cheltuieli ar fi implicat, care
sunt noi, acum se dau în folosință, totuși.”
Dl. dir Sava. : „Credeți-mă că din punct de vedere și al personalului necesită și nu se pot
susține din activitatea lor.”
Dl cons. Dubău : „Eu vreau să văd de exemplu din planul dv. o idee că până acuma nu știu
să fi distribuit dividente societatea asta la Consiliul local ori dacă noi tot facem investiții că dv.
spuneți că nu ne putem extinde că nu trebuie să investim într-una și în altele… Adică eu
investesc ca să iau de la alții pentru un câștig mic și până la urmă eu nu câștig din activitate,
să nu uităm, este o activitate economică.”
Dl. dir Sava. : „Corect, asta se rezolvă prin tarif și dacă-mi dați voie, prin documentația prin
care se scoate la licitație acest serviciu, eu o să corectez respectivul declin financiar. În
momentul în care eu pot să corectez de la utilizator tariful real atunci pot să fac acel minim 5
% profit și Consiliul local poate să împartă la cine dorește inclusiv la licee să se cumpere
material lemnos. Să nu mă înțelegeți greșit, avem aceleași interese dar cum se pune
problema că vezi Doamne Salubri ar vrea să …”
Dl cons. Dubău : „Dl. Sava în lipsa unui dialog …este evident că discutăm ca la piață.”
Dl. dir Sava. : „Dacă vreți, o să vin în fiecare ședință, mi s-a reproșat data trecută că n-am
venit, o să vin și când n-o să fiu chemat.”
Dl cons. Dubău : „Nu, nu, dar nu vă pot face eu dv. un reproș personal.”
Dl. dir Sava. : „Nici eu nu știu când se discută despre Salubri, data trecută …”
Dl cons. Dubău : „Eu am găsit vinovatul, data trecută dl. Primar și-a pierdut agendași n-a
putut să vă convoace nici pe dv., nici pe d-na directoare.”
Dl. dir Sava. : „După ședință tot eu am ieșit vinovatul că n-am fost aici.”
Dl cons. Dubău : „Promiteți dl. Primar?”
Dl. primar : „Da, da.”
Dl cons. Dubău : „Adică ne uităm și ce materiale sunt pe ordinea de zi, venim în sprijinul
consilierilor, îi chemăm pe oamenii care ne pot lămuri.”
Dl. primar : „De acord.”
Dl cons. Dubău : „Așa ca să nu se supere oamenii pe noi că ne mai scapă și vorbe aiurea.”
14
Dl. dir Sava. : „Eu n-o să evit să fiu aici, chiar o să fiu obsedant în partea stângă a dv.”
Dl cons. Dubău : „Deloc! Tolerant!”
Dl. dir Sava. : „Dacă doriți iară să intrăm în detalii, doar atât v-aș mai da ca să puteți să
cântăriți activitățile care se doresc a fi făcute de Salubri trebuiesc gândite acuma, lăsând deo
parte apa-canal mai există o grămadă de activități pe care Salubri le asigură în această
localitate și la care ori renunțăm ori dezvoltăm pentru că așa cum se fac pompieristic nu este
în regulă aici vorbim de la folosirea nacelei până la izolarea blocurilor sau orice alte
intervenții în instalații.”
Dl cons. Dubău : „Ați văzut de exemplu exact ce spuneți dv., tipul ăsta de servicii nu-s
firești, de care spuneți dv. acuma am putea considera că ăla a fost cota de participare la
profit dar nu-i firesc așa să ne facem reclamă în anumite medii și dăm nacela, plimbăm
nacela. Dl. primar probleme de genul ăsta s-au întâmplat, nu se poate să căpușăm o
activitate economică pe interese din-astea mărunte .”
Dl. primar : „Dacă dl director, eu…”
Dl. dir Sava. : „Dl. consilier este foarte simplu, eu îmi propun, eu v-am spus și de la ședința
cealaltă probabil că nu s-a sesizat, un sistem GPS pe fiecare din utilaje și cu comenzi ferme,
orice problemă rezolvă de genul ăsta și a faptului că am fost sau n-am fost să ridicăm gunoiul
așa nici nacela nu poate să umble nici după-amiază, nici sâmbăta, nici duminica, o să fie
urmărită prin GPS și o să dea socoteală la ultimul litru de motorină. Totul se poate rezolva
doar să se vrea, cu o mică investiție se poate rezolva.”
Dl cons. Vancea D. : „Vis-à-vis de ultimile fraze eu am un pic altă opinie, dacă nacela a
făcut o izolație în orașul Aleșd, sigur că n-a făcut-o decât pentru oameni, mulți dintre ei nu-și
permit să închirieze nacela poate că nu-și permit să-și curețe canalizarea, ieșirea de la bloc
scopul lui Salubri trebuie să fie economic dar câtă vreme aparține Primăriei… Eu zic că
trebuie să ne aplecăm spre oameni nu să facem profit în Oradea, în Piatra Craiului.”
Dl cons. Dubău : „Eu sunt de acord cu treaba asta, dar ăsta este un fel de furatul căciulii.”
Dl cons. Vancea D. : „Dacă ne-am furat căciula că i-am ajutat pe oamenii ăia în diverse
probleme…”
Dl cons. Caracoancea: „Dar și alea trebuie, dar organizat.”
Dl cons. Dubău : „Nu-i vorba de asta ci de cum plătești un serviciu.”
Dl cons. Vancea D. : „Nu trebuie să ducem discuția…”
Dl cons. Caracoancea: „Salubri mai are vidanjă?”
Dl. dir Sava. : „Are două.”
Dl cons. Caracoancea: „Și funcționează? Aduc ceva venit?”
Dl. dir Sava. : „Aduc, adică se susțin. Au vreo două mii și ceva, în plus, în principiu salariul
șoferului.”
Dl cons. Vancea D. : „Orașul nostru are probleme care apar, nimeni nu și le dorește decât
împiedicându-ne de bani, și Salubri nu poate să ajute populația atunci nu înțeleg care este
rolul Salubri?”
Dl cons. Dubău : „Atunci facem o cooperativă „Munca în zadar”și o să plătim la urmă de o
să ne ardă pielea.”
Dl cons. Vancea D. : „Nu facem munca în zadar că nu așa se pune problema.”
Dl cons. Dubău : „Eu vă reamintesc, dl. coleg, că avem de plată patru miliarde, acuma ne
zise domnul, pe care nu Ie avem.”
Dl cons. Vancea D. : „Asta nu-i vorbă că am dat nacela pe gratis și n-am putut să…”
Dl cons. Dubău : „Nu-i vorba de nacelă, dar pic cu pic se face marea.”
Dl. dir Sava. : „Nu vă supărați, dar se poate rezolva problema, că se centralizează toate
activitățile respective, decontarea motorinei și a orelor de lucru se face pe alte lucrări.
Credeți-mă că se pot rezolva toate problemele, dar trebuie știut de ele. Nu trebuie să umble
mașina abrambura prin oraș fără să fie sub urmărire. Scuzați-mă, dl. consilier, dar în același
timp nacela, șoferul și cel care lucrează la înălțime are o responsabilitate. Doamne ferește,
se întâmplă ceva, nimeni nu ne scoate de la responsabilitate decât în momentul în care i se
întâmplă operatorului ceva.”
Dl cons. Vancea D. : „Dar eu vorbeam despre munca pe care o face.”
15
Dl. dir Sava. : „Dar trebuie instituționalizată, în data de… a fost acolo și a făcut cutare lucru,
a făcut-o cu respectarea normelor și cu aprobarea conducerii de la Salubri, care știe cum le
organizează, să iasă pe acel 5%minim.”
Dl. dir Sava. : „Acuma vorbim de 3,75 – vă dați seama, la 3,75 la tarifele pe care le avem la
apă credeți-mă că toată lumea se crucește, la cine vorbim despre ăsta zice că noi am găsit
secretul de aface din cărbune, aur. Nu se poate, este jignitor la adresa omului care nu a
primit o mărire de salariu de 4 ani de zile și care speră că va fi ceva mai bine. Eu vă spun că
există o atmosferă la angajații de-acolo, dacă mâine aș spune că, d-le îmi dau demisia, toată
lumea și-ar da demisia înaintea mea. Dacă mă credeți, dacă nu.”
Dl cons. Caracoancea: „Cât are Salubri de încasat restanțe la apă?”
Dl. dir Sava. : „La persoane juridice în 31.08 apă-salubritate- 629.063,76 iar la persoane
fizice – 208.785,67. Iar în instanță vreo 79.135.”
Dl cons. Caracoancea: „Bun, dar dacă restanțe înseamnă un proces, durează vreo 6 ani de
zile.”
Dl. dir Sava. : „Cam în 4 ani, nu asta este problema, problema este că după ce am înștiințat
oamenii, populația trebuie să plătească.După ce le-am trimis somațiile, că deja le-a primit
toată lumea, somațiile de plată. Acum suntem în momentul luării deciziei opririi apei, acum în
noiembrie pentru că alte soluții nu avem, financiare.”
Dl cons. Dubău : „Știți ce vreau eu să vă întreb, dl. director ? Mă uit aici, pe situațiile pe care
le-ați pus aici, la pierderile pe rețeleși discutăm aici de preț și, vedeți, încercăm să rezolvăm
problema care-i mai ușor de rezolvat. Am dat cu prețul în sus. Evident că în momentul în
care faceți calcule ca să acoperiți randamentul trebuie să vă acoperiți și găurile astea, este
adevărat? Problema, având în vedere că am fost bine informat de către dl director, o să vă
citesc care sunt pierderile de apă : pe Aleșd , 2016 – 57,5%, Pădurea Neagră- 75,4%. Păi nu
vă supărați, eu nu pot să accept ideea că sar prețul în sus ca să compensez astea.”
Dl cons. Caracoancea: „De ce-s pierderile alea?”
Dl cons. Dubău : „Nu știu.”
Dl. dir Sava. : „Pierderile vin din cauză că o rețea veche trebuie menținută în lucru în paralel
cu o rețea nouă. Deci cele 2 proiecte sunt pe de-o parte finalizate, urmând o a 3-a, a 4-a,
proiectele respective nefiind finalizate, nefiind predate către Salubri, trebuie să funcționeze
un fel de rețele din astea în paralel, iar pierderile…”
Dl cons. Dubău : „Care ar fi costul să scot eu, să diminuez pierderile astea? Eu nu sunt de
acord ca niciun cetățean din Aleșd să plătească în prețul final această nenorocire. Această
nenorocire ca să se împiedice trebuie ca să aibă un alt cost tehnic, care l-am făcut o dată și
am terminat povestea, că o dată ce am ridicat prețul la nivel ca să acopăr nenorocirile astea,
nu mai vine cu el în jos în veac.”
Dl cons. Vancea D. : „Ba da, de ce să nu venim cu ele ? ”
Dl. dir Sava. : „Dacă dotarea tehnică îmi dă mie…”
Dl cons. Gal : „30% îți accept, maxim acceptat.”
Dl cons. Dubău : „Noi vorbim de profitabilitatea activității, păi ca să fiu profitabil, păi aici scrie
așa : apă cumpărată, adică scot banul din buzunar și o plătesc. Păi în momentul în care am
57,5% pierdere, eu am plătit-o, de unde recuperez ca să fiu pe „0”, nu profit ? Asta încerc să
vă explic. Iau de la populație, n-am rezolvat problema, pentru că o să-i iau azi, o să rezolv
problema și după aceea n-o să mai pot să scad prețul.”
Dl. dir Sava. : „Două aspecte există aici: o dată, dotarea tehnică care se poate face prin
acea mărire de capital de care vorbeați și a2-a numai prin tarif, obligatoriu conform legii. Se
pot acoperi lucrările de administrare a rețelei, pentru a putea noi corecta situația de fapt, iar
situația de fapt este așa: că acel azbest care există în rețeaua de…”
Dl cons. Dubău : „Eu nu mă potdetașa de trecut pentru că, încă o dată, lucrările s-au
perpetuat în timp și îi bine să fixăm unde suntem. S-au băgat 22 de miliarde în această
societate, ultima dată s-au cumpărat geamuri termopan și scârț, suntem normali la cap? Eu o
dată ce sunt fript, eu vreau să am o garanție în plus.”
Dl cons. Gal : „Dacă-i predată…”
Dl cons. Cipleu : „Și aceea care-ai predat-o, a înghețat astă iarnă.”
16
Dl cons. Dubău : „Avem o situație…”
Dl cons. Cipleu : „Calitatea lucrărilor…Putem să băgăm noi câți bani vrem, nu se
monitorizează nimic!”
Dl. dir Sava. : „O să vă dau la fiecare în baza discuțiilor de principiu pe care le-am avut în 22
septembrie și care prevăd toate solicitările conducerii interimare. La fiecare punct cu ceea ce
trebuie făcut pe termen scurt, nu ne permitem pe termen mediu și lung să mai perpetuăm
această situație. Și aici o să vedeți și dotările pe care teoretic la acele puncte…”
Dl cons. Dubău : „Dl director, vă pun o întrebare : pentru situațiile astea și pentru deranjurile
astea din cashflue-ul societății și necesarul de investiții, dv. ați făcut o sondare a pieței
bancare? Că eu vă spun, dl. primar mai are ceva bani acolo la teșcherea care i-a lăsat
celălalt primar de dinainte, îi facem praf și pe aceia, nu-i o problemă. Hai să identificăm toate
sursele posibile.”
Dl. dir Sava. : „Perfect de acord, o să le găsiți în această… Numai acelea trei sunt legale,
din sfârșitul documentației .”
Dl cons. Dubău : „Nu, sunteți societate comercială, puteți să luați credite pentru
funcționare…”
Dl. dir Sava. : „Nu, până nu asigurăm până în 2021 rambursarea celor 2 credite.”
Dl cons. Dubău : „Stați puțin, nu sunteți solvabili pe piața împrumutului, nu că nu se poate
legal.”
Dl. dir Sava. : „Trebuie să am niște contracte pe termen lung, sănătoase și astea depind
iarăși de cele 2 documente, – de apă și salubritate, pe care vă rugăm să le aprobați.”
Dl cons. Dubău : „Acuma v-am stresat și ați repetat lucrurile astea, știți de câte ori le-am
repetat eu?”
Dl. dir Sava. : „Credeți-mă că o să vi le spun ori de câte ori mă întrebați pentru că asta este
părerea mea.”
Dl cons. Dubău : „Eu le-am repetat de 100 de ori.”
Dl. dir Sava. : „Când vă aduce documentația uitați-vă peste ea să fie bună și dați-ne-o
odată.”
Dl cons. Dubău : „Nu daține-o, vorbiți la celălat birou, că eu am vorbit de m-a durut gura pe
tema asta.”
Dl cons. Caracoancea: „Ceea ce ne-ați arătat dv. aici cu apa și canal nici nu-și are sens
atâta timp cât noi avem pe ordinea de zi un proiect ca să dăm la alții. Atunci de ce să dăm
atâția bani?”
Dl cons. Dubău : „Asta este o chestiune de logică elementară.”
Dl cons. Caracoancea: „Atîta timp cât dau la o firmă terță sau nu știu cum, nu mai am
nevoie să mai bag bani.”
Dl cons. Dubău : „Noi azi avem pe ordinea de zi un proiect prin care să scoatem la licitație
acest serviciu. Dv. doriți renunțarea unilaterală la contract, așa vedeți dv. strategia în viitor.
Bun, în condițiile în care se scoate la licitație această apă și în condițiile de concurență, să
zicem că pierdeți acel contract – asta nu mai are rost, discuția.”
Dl. dir Sava. : „Mi-ați cerut situația pentru fiecare în parte.”
Dl cons. Dubău : „Dv, sunteți conștient că vă asumați un risc?”
Dl. dir Sava. : „Da, dar înainte de a vota punctul acela cu apa trebuie să știți toată situația.”
Dl cons. Dubău : „Dv. în calitate de manager interimar vă asumați un risc…”
Dl. dir Sava. : „Corect!”
Dl cons. Dubău : „…De a merge la situația asta, dv. aveți un contract perfect legal pe
bucățica asta de apă.”
Dl. dir Sava. : „Da, dar este singura metodă propusă de ANRSC prin care ne putem menține
licența .”
Dl cons. Dubău : „Și dv. veniți și spuneți că această soluție o vedeți viabilă.”
Dl. dir Sava. : „Trebuie s-o accept conform legii.”
Dl cons. Dubău : „Pentru că, conform legii, nu pot fără licitație și dacă dăm cu oiștea în gard
n-o să spuneți că a hotărât Consiliul local.”
Dl. dir Sava. : „Nu este decizia mea, este a dv. ”
17
Dl cons. Dubău : „Asta voiam să vă spun, dv. ne prouneți ceva și vreau să vă asumați.”
Dl. dir Sava. : „Primăria prin Consiliul local vă propune, eu v-am adus informarea …”
Dl cons. Dubău : „Eu asta încerc să vă întreb, dv., secretariatul îmi propune în următoarea
discuție, dv. încă o dată, dv. aveți un contract perfect legal cu apa, dv. veniți și eu vă întreb:
Vă asumați acest risc, să particip la licitația asta și s-o pierdeți?”
Dl. dir Sava. : „Fiind singura modalitate legală de a intra în respectivul serviciu….”
Dl cons. Dubău : „Următoarea întrebare era : n-o să veniți peste o lună să-mi spuneți, să vă
spălați pe mâini ca Pilat din Pont, și o să spuneți că a hotărât Consiliul local. Formal a
hotărât Consiliul local, dar cu larga consultare și cu dv., că de aceea…”
Dl cons. Gal : „Da.”
Dl cons. Dubău : „Nu pe tine te-am întrebat, pe dl. Director .”
Dl. dir Sava. : „Deci încă o dată, în primul rând nu mă aflu în mandat – când o să mă aflu, o
să vin și să răspund.”
Dl cons. Dubău : „Dl Primar, nu mai bine o amânăm până intră dl. în mandat? Că eu nu mă
simt în siguranță ca și consilier local .”
Dl. dir Sava. : „Orice întârziere de o lună, de orice fel, costă această societate.”
Dl cons. Dubău : „Dacă dl. director nu-și asumă, nici eu nu-mi asum.”
Dl. dir Sava. : „Dl consilier, eu pot să spun altfel : deci în momentul în care văd că din partea
Consiliul local nu există intenție, atunci eu cu ce să-mi servesc mandatul de director?”
Dl cons. Dubău : „Dl Sava, eu sunt om serios, nu facem aici șantaj, nu sunt copil, suntom
serios, eu v-am întrebat la modul serios.”
Dl. dir Sava. : „Și eu la fel.”
Dl cons. Dubău : „Dl. Primar știe care este părerea mea despre situația asta și nu vreau să
particip la mascarada asta pentru că, încă o dată, din 2010 cineva a dat cu Salubri în gard.
Asta este părerea mea mea și nu mi-o schimbă nimeni. Poate că în sineadv. sunteți de acord
cu mine. Dar, încă o dată, ați avut șansa să-mi schimbați părerea, că există un viitor.Văd că
vă codiți cu asta, voiam… Pot să-mi schimb părerea cu privire la situația asta.”
Dl. dir Sava. : „De prima dată când am venit în fața Consiliului local am prezentat situația.
Atunci, corect, fără informare, acum cu informații și am spus…”
Dl cons. Dubău : „Nu vă fac niciun reproș.”
Dl. dir Sava. : „Am spus, în cazul în care văd că există intenția de a sprijinii societatea,
atunci eu în mandatul viitor fac tot posibilul pentru a fi…”
Dl cons. Dubău : „Atunci discutăm în mandatul viitor. Am pățit-o cu gunoiul, 2 ani de zile.
Încă o dată, eu suntom serios și…”
Dl. dir Sava. : „Corect, n-am pus la îndoială.”
Dl cons. Dubău : „Încă o dată, eu am vrut să vă iau un partener de drum, acuma, la început
de drum, eu îmi asum…”
Dl. dir Sava. : „Semnați mandatul.”
Dl cons. Dubău : „Nu semnez eu mandatul.”
Dl. dir Sava. : „Păi atunci, Consiliul local!”
Dl cons. Dubău : „Atunci așteptăm până semnăm mandatul. Eu, adică, nu dumneavoastră.”
Dl cons. Cipleu : „Acuma, în necesarul ăsta ce ni l-ați pus, s-a ratat termenul scurt. Exact
primăria Măgești și Aușeu, le-ați dat ca exemplu.”
Dl cons. Dubău : „O parte s-au cerut la Oradea, o parte și-au constituit societate.”
Dl cons. Cipleu : „O profundă analiză, nu mai avem ce să analizăm, pe termen lung.
Rugămintea mea, dl. director, ca să finalizăm discuția, rugămintea mea ar fi ca după ce
semnați acest contract de mandat care vă ține a lua hotărâre pe termen mediu, și mediu, că
lung nu știu, să veniți să ne supuneți spre aprobare o strategie de dezvoltare, sau mă rog, de
menținere a Salubri ca operator pe zona în care a devenit operator tradițional înainte ca să
dispară. Să vedem cam ce ar însemna, pentru că altfel nu ne putem da cu părerea din punct
de vedere financiar dacă este sustenabil, în ce cotă parte de la bugetul local, așa cum
spuneți aici, pentru fiecare din activitățile astea în parte, să vedem – este, nu este rentabilă.
Să analizăm posibilitatea ca, de exemplu, creditele către BRD să fie preluate de către
Consiliul local și așa mai departe, să avem variante de lucru că așa, discuții…Nu cred că nu
18
ajungem la o concluzie palpabilă în sensul că o să ratăm toate țintele de termen scurt care,
dacă n-ai pe scurt, ce să mai faci pe lung. Deci rugămintea este să veniți totuși cu o strategie
pentru cele 2 servicii principale că tot ați întrebat cum vede consiliul. Aș vrea să văd Salubri
ca fiind un operator regional, prin regiune înțelegând zona Aleșdului cu cele 13 UAT pe care
le-ați menționat și dv. E târziu, nu știu dacă se mai poate, dar nici noi nu putem să ne
pronunțăm asupra unor chestiuni mai puțin concrete, așa cum este și materialul. Aici sunt
menționate câteva deziderate, câteva necesități, dar la chestiuni macro. Ca să avem o
strategie asupra căreia să putem dezbate și să ne dăm cu părerea într-un mod cât mai
avizat, așa cum a spus colegul, nu suntem toți de specialitate, sau fiecare are specialitatea
lui. Dar în urma unor discuții ample așa cum am început acuma. Ample, dar urgent să putem
să aprobăm o strategie de genul ăsta. Uitați, Aușeul deja merge la Apa Regio, Măgeștiul și-a
făcut serviciul, nu știu dacă Măgeștiul o să-l coste mai puțin serviciul ăla, dacă nu putem noi
să-i oferim, că dacă mă gândesc că…”
Dl cons. Dubău : „Acolo-i rețea nouă…”
Dl cons. Cipleu : „Rețea nouă, și atunci bârfele din sat asupra calității? Calitatea asta o
avem și la Aleșd, că rețeaua făcută din Peștiș a înghețat 2 luni astă iarnă… Atunci să nu
vedem paiul din ochiul altora când bârna ne atârnă până la genunchi.”
Dl. dir Sava. : „Este un mare impediment, nu se poate face un plan de afaceri până nu ai
certitudinea unei documentații, unui caiet de sarcini sau a unei licitații care se câștigă,
respectiv, serviciul este una din punct de vedere a planului.”
Dl cons. Dubău : „Exact asta trebuie să votăm noi azi.”
Dl. dir Sava. : „Planul respectiv, o să fie problema ulterioară, pentru că nu se pupă ceea ce
întradevăr…”
Dl cons. Dubău : „Despre asta este vorba și la ce votăm noi azi.”
Dl. dir Sava. : „Da, dar eu vă pun problema ca inclusiv acele mandate de manager depinde
de această atitudine. Dacă respectivele documente se prelungesc, credeți-mă că vor fi
probleme mult mai mari .”
Dl cons. Dubău : „Eu v-am propus ieșirea din criză,treaba-i simplă : asumați-vă dv. și
spuneți treaba asta, și nu mai dăm vina pe Consiliul local. Și după ce semnați contractul
facem o extraordinară și uite vă spun că mergem înainte și scoatem la licitație apa.”
Dl cons. Vancea D. : „Ce legătură are dl. director cu Salubri și ….”
Dl cons. Dubău : „Eu am pus o întrebare: dacă dumnealui își asumă riscul ăsta, că dl. este
pasager, poate o lună, poate 1 an, poate 4, poate 10.Nu trebuie să vezi așa problema,
dânsul administrează ce hotărăști tu, da?”
Dl cons. Vancea D. : „Exact! Atât.”
Dl cons. Dubău : „Eu, fiind și dânsul aci de față, l-am întrebat bărbătește dacă ne aventurăm
laolaltă în chestiunea asta? Dacă dânsul n-are curaj, cum să am eu? Că răspunderea e a
mea, că-i pe bani.”
Dl. dir Sava. : „Bun, dar hai, ca s-o luăm bărbătește : votați pct. 8 dacă vă spun ”da” acuma,
nu în ședință extraordinară?”
Dl cons. Vancea D. : „Bun, dar ce treabă are dl. cu Salubri?”
Dl cons. Dubău : „Păi eu v-am întrebat și dv. ați zis că nu v-asumați.”
Dl. dir Sava. : „De mine depinde acest lucru? Mi se pare total eronat!”
Dl cons. Dubău : „Din punctul meu de vedere!”
Dl. dir Sava. : „Eu mai stau 2 zile legal aici și să iau decizii asupra unui întreg oraș? Dacă-i
așa, eu bărbătește îmi asum responsabilitatea.”
Dl cons. Dubău : „Dv. ați condiționat de semnarea mandatului și eu sunt dispus în 24 de ore
să vin la o ședințăde Consiliu local extraordinară și să punem problema așa, pentru că ați
ezitat din prima. Bărbătește nu eziți din prima la o provocare.”
Dl cons. Urs : „Văd că dați înapoi!”
Dl cons. Dubău : „Nu dau, eu am întrebat, nu își asumă, haideți să nu…”
Preşedintele de şedinţă : „Mulțumim.!”
Dl cons. Caracoancea: „Până când mai poate fi atribuit la Salubri fără licitație.”
Dl cons. Dubău : „Până începe ECOLECT.”
19
Dl cons. Caracoancea: „Până când?”
Dl. dir Sava. : „Până intră în vigoare ECOLECT dar ECOLECTUL se spune că intră în
vigoare în luna august, trebuie să fie funcțională asta înseamnă că în martie trebuie să fie cu
licitația făcută pentru ca să existe aprilie, mai, iunie pentru contestații.”
Dl cons. Caracoancea: „Atunci ce responsabilități putem lua până în martie, aprilie?”
Dl. dir Sava. : „Se face un contract pe 5 ani.”
Dl. primar : „Avem adresă de la ANRSC că trebuie să facem licitație că nu pot funcționa
amândouă fără licitație.”
Dl cons. Caracoancea: „Am înțeles că avem azi pe ordinea de zi apa,bine, o scoatem apa,
eu am întrebat gunoiul pe ce perioadă de acum încolo poate.”
Dl cons. Dubău : „Câteva luni.”
Dl. primar : „Eu zic că dacă ne pregătim putem lua zona asta la gunoi.”
Dl cons. Caracoancea: „Dați garanția asta v-am spus și eu ridic mâna pentru gunoi.”
Dl cons. Dubău : „Nu vă dă nimeni nicio garanție.”
Dl cons. Caracoancea: „Sunt o grămadă de bani, îi dau dreptate dl. director fără mașină,
fără aia nu poți … Dacă dăm niște miliarde să ne trezim că am pierdut și nu mai avem nici
gunoiul, ce facem cu ele? Revin la altele, cerebuldoescavator, cere nu știu ce, care Salubri
le-a avut până anul trecut. Unde s-au evaporat? Tractorașul de tuns iarbă s-a evaporat?
Acuma a trebuit câteva miliarde să transportăm gunoiul dacă vine mediul și închide, ce fac?”
Dl cons. Cipleu : „Bagi mâna în buget.”
Dl cons. Caracoancea: „Bani, bani, nimeni nu s-a interesat pentru ce.”
Dl. dir Sava. : „Faptul că contractul de delegare pe salubrizare are o clauză contractuală
care este obligatoriu în cazul intrării sistemului integrat al deșeurilor în vigoare automat
contractul de delegare pe care l-am făcut noi aici se realizează automat, este o clauză în
cadrul contractului și atunci că durează căcăiala celor de la Consilul județean o lună, 2 sau 5,
noi avem asigurat serviciul respectiv în clauze contractuale legale și atunci ne poate da
ANRSC-ul licența și atunci ne poate da autorizația de mediu, până atunci suntem în dubii.”
Dl cons. Caracoancea: „Până atunci nu putem nici aproba 4 miliarde…”
Dl cons. Gal : „Dar nu poți participa dacă nu ai licență deci trebuie să-ți obții licența și
autorizația de mediu ca ulterior să poți participa.”
Dl cons. Dubău : „Cineva a decapitalizat societatea și noi suntem vinovați acum. Hai să fim
serioși!”
Dl. primar : „Dacă vine Oradea riscăm să se tripleze prețul sau să se facă de 4 ori.”
Dl cons. Caracoancea: „O mașină de gunoi euro 5 cât costă?”
Dl. dir Sava. : „132.000 de euro.”
Dl cons. Dubău : „Nea Gogu există soluții de a paricipa la licitație și fără să cumperi, asta e
cea mai mică problemă.”
Dl cons. Joldea: „Da, sigur poți participa dar nu-i sigur că iei.”
Dl cons. Dubău : „Nu, dar astea-s chestiuni de eligibilitate.”
Dl. dir Sava. : „Numai o clipă, la pregătirea ofertei avem un mare, mare avantaj, asta v-am
explicat, prin cele 13 UAT-uri unde suntem acuma, adică la care ducem acuma gunoiul. Am
început cu Măgești și cu Aușeu să facem contracte individuale adică din casă în casă așa
cum o să ceară acel sistem integrat de gestionare a deșeurilor. Dotarea tehnică o avem cu
pubele, cu tot ce trebuie, o să ne mai dotăm și înainte de licitație dar noi suntem cel mai
aproape de acel deziderat că noi de la semnarea contractului putem să operăm, nu poate să
fie oferta mea mai mare, că bănuiesc că tariful face diferența, mai mare tariful meu decât cel
care vine din Oradea, din Constanța și așa mai departe numai din pur calcul matematic.”
Dl cons. Joldea: „O iei de la „0”.”
Dl cons. Dubău : „Vă dau eu un exemplu de la Cluj.”
Dl. dir Sava. : „Sperăm la dotarea minimală să putem să …interesul RELULUI.”
Dl. primar : „Mulțumim domn director! Eu zic că discuțiile sunt constructive că ne facem o
imagine pe ceea ce există că totuși răspundem pentru orașul ăsta.”
Dl cons. Dubău : „Dar nu-mi place că tot timpul răspunde Consiliul local. Unii jonglează și
alții răspund.”
20
Dl. dir Sava. : „La revedere!”
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Aleșd
pe anul 2017.“-iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz nefavorabil.
Comisia Urbanism – aviz favorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii…”
Dl cons. Cipleu : „Eu aș vrea să fac câteva remarci în ce privește această rectificare
bugetară. În ceea ce privește cheltuielile pentru Colegiul Tehnic au fost destule discuții și
cam ce am spus în concluzia lor voiam să spun și aici fără să știu că acolo există probleme
de contorizare. Avem aici 2 puncte cu care nu pot să fiu de acord. Mi se pare că avem alte
priorități decât autoutilitară și statuie și de ce spun treaba asta? Vreau să aduc aminte că în
Consiliul local anul trecut s-a votat și s-a revotat anul ăsta pentru pietruirea a 2 drumuri la
Tinăud. Dl. Primar a ținut să ne precizeze anul trecut că se va realiza cu condiția existenței
banilor în buget. Ele nu s-au pietruit și am terminat cu excedentul deci banii au fost dar n-am
vrut. Anul ăsta au fost alte motive de depuneri, de nedepuneri deci există deja hotărâri
anterioare ale Consiliului local care nu sunt puse în aplicare. Străzile în Aleșd sunt praf, eu
stau pe o stradă în Aleșd, de 20 de ani nu s-a făcut nimic în afară de cârpeli, curge apa pe
stradă zici că ești pe vale. Deci suntem într-o zonă, mie mi se pare aproape de ruralizare
totală pentru că și pe celelalte străzi, dincolo de calitatea asfaltului, spațiile verzi nu mai
există, se depozitează aiurea și așa mai departe. Eu zic că avem multe alte priorități decât
statuie care, din discuțiile de la alte comisii am înțeles că se vede a se lua în ideea
sărbătoririi centenarului, 100 de ani de la Unire. Haideți să întâmpinăm acei 100 de ani cu
calitate că se tot discută în rapoartele de specialitate de creșterea calității vieții cetățenilor.
Cred că vor fi mai interesați să aibă niște servicii din partea administrației publice locale
adecvate decât statuia lui Mihai Viteazul care nu știu ce legătură ar avea cu orașul Aleșd.”
Dl. primar : „Este vorba de centenarul Marii Uniri.”
Dl cons. Cipleu : „Da, Mihai Viteazul nici n-a trecut prin Aleșd.”
Dl. primar : „Asta urmărim să hotărâm.”
Dl cons. Cipleu : „Eu vă propun să hotărâți să alocați banii ăștia pe alte lucruri mult mai
serioase. Dacă vreți să celebrați centenarul mai mult ca sigur că la 1 Decembrie 2018 Casa
de Cultură va fi gata și v-aș ruga mai degrabă în loc de statuie să faceți câteva programe
acolo, asta cu statuia este tichia de mărgăritar.”
Dl. primar : „Acolo în parcul din fața Casei de Cultură să plasăm această statuie în semn de
respect.”
Dl cons. Cipleu : „Dl. Primar în semn de respect pentru cetățeni să pietruiți drumurile din
Tinăud către cimintir.”
Dl. primar : „Ne ocupăm și de ăla.”
Dl cons. Cipleu : „Ocupați-vă și după aceea ne ocupăm și de statuie după ce am stabilit că
facem. Astea sunt niște cheltuieli inutile iar autoutilitară cu 40.000 lei să fiu scuzat nu puteți
lua decât la mâna a doua. Eu nu sunt de principiu să investim în scule folosite.”
Dl. primar : „Ascultați-mă, nu ne putem permite 40.000 de euro.”
Dl cons. Cipleu : „Suntem administrație locală și cred că…”
Dl cons. Dubău : „Nici nu ne este necesară.”
Dl. primar : „În fiecare zi cerșim autoutilitara de la spital sau de la Salubri ca să putem să ne
aducem lemne, muncitori de la primărie, mai taie o creangă, mai …”
Dl cons. Dubău : „Tocmai asta încercam să vă explic că noi trebuie să punem ordine în
oraș, noi avem niște servicii publice pe care le concesionăm, curățenie, întreținere spații
verzi. Nu vă mai spun că nu de mult Curtea de Conturi a zis la Salubri să dea 60.000 că s-a
suprapus cu socialul la spații verzi sau nu a curățat atâta, haide odată ce am concesionat
21
serviciile astea, ne-am luat gândul de la ele și când semnăm urmărim cum se efectuează
serviciile. Las-o încolo de basculă, ai de cărat o dată pe an niște lemne.”
Dl. primar : „Cum o dată pe an? Sunt 5 obiective!”
Dl cons. Dubău : „Dl primar, unul dintre licee are padoc le puneți direct acolo.”
Dl. primar : „La licee nu le-am dat lemne, am dat la creșă, grădinițe, primărie, bibliotecă.”
Dl cons. Dubău : „Aceste servicii de transport puteți să le închiriați. Încă o dată sunt de
acord cu Leontin dacă chiar atât de mare este nevoia pentru căratul lemnelor păi de ce să nu
luăm una nouă?
Dl. primar : „Dăm atâția bani, merge pe stații mici mașina asta.”
Dl cons. Dubău : „Păi eu voiam să văd în raportul acela de necesitate că-mi spune cât m-ar
costa activitatea asta de transport și cât mă costă mașina asta și pe câți ani? Asta înseamnă
referat de necesitate? Un tabel ordinar copiat de nu știu unde. Mie nu-mi trebuie tabele mie
îmi trebuie explicații. Asta că am pus ochii pe o basculă și vreau să-mi cumpăr basculă. Nu
suntem societate de prestări servicii, aici deservim interes public și trebuie să drămuim banii
cum trebuie. Avem 3 muncitori care bagă pe foc și acuma îi facem și șoferi.”
Dl. primar : „Și de la ajutorul social mai merge, ai pus o mizerie, ai pus o creangă.”
Dl cons. Dubău : „Lăsă-ți creanga, avem servicii care le-am externalizat, curățatul
crengilor….”
Dl. primar : „Este foarte, foarte greu.”
Dl cons. Dubău : „Plătim de 2 ori același serviciu.”
Dl. primar : „Nici gând.”
Dl cons. Dubău : „Păi cum că de-aceea ne-a zis Curtea de Conturi că trebuie să ne dea
banii înapoi. Dl Primar terminați cu bătutul pe picioare între societatea care face curățenie și
social, da! Nu vreau să văd călcări din-astea pe bătături că inevitabil vor fi servicii de 2 ori
plătite.”
Dl. primar : „Nu sunt de două ori plătite.”
Dl cons. Dubău : „Dacă este atât de mare necesitate la mașina asta s-o cumpărăm nouă
dacă nu, nu cumpărăm noi rablele nimănui ca s-o dăm la fier vechi sau la „Programul Rabla”.
Dl. primar : „Nici gând, și la spital tot așa s-a luat acum doi ani și este foarte bună,
funcțională, a costat 37.”
Dl cons. Dubău : „Dl. Primar aici nu sunteți la spital!”
Dl. primar : „Și ei cară lemne de sus, la policlinică și la spitalul de jos.”
Dl cons. Vancea D. : „Este clar că necesarul unei autoutilitare există. Dacă vă uitați toată
ziua se duce ba în stânga, ba în dreapta, ba duce drujba, ba duce frunze.”
Dl cons. Dubău : „Încă o dată, încercam să vă explic că nu este necesar serviciul ăsta .”
Dl cons. Dubău : „Aveți contract de întreținere.”
Dl. primar : „Vreau să vă explic că a căzut bradul peste E60 și Borzu și cu ăsta a fost acolo
și au tăiat bradul iar pompierii au venit peste o oră. Asta vreau să vă explic.”
Dl cons. Dubău : „Și dacă aveați bascula…”
Dl. primar : „Dacă aveam bascula puneam și lemnul sus și pornea circulația mai repede cu
o jumătate de oră.”
Dl cons. Vancea D. : „Iar dacă vreți să facem economie la autoutilitară, o propunere de una
bună second hand, nu de una rea.”
Dl cons. Dubău : „Nu fac propunere de una bună second hand ci de una nouă.”
Dl cons. Vancea D. : „Facem sau nu economie, păi dacă trebuie să facem economie…”
Dl cons. Dubău : „Eu v-am spus dacă atât de mare este necesarul hai să luăm o sculă bună
dacă nu, înseamnă că nu avem necesitate și ne permitem să plătim transportul.”
Dl cons. Vancea D. : „Dacă nu-i nouă, nu avem nevoie de ea?”
Dl cons. Dubău : „Dacă nu-i așa de mare cumpărăm serviciul ăla de transport dacă este
important atunci cumpărăm una nouă!”
Dl cons. Gal : „Dacă o folosești 10 ani rezultatul este același, pe calculate.”
Dl cons. Dubău : „Bine, fraților, cumpărați!”
22
Dl cons. Cipleu : „Mai așteptăm 2 licitații și poate n-avem ce face cu autoutilitara, haideți să
discutăm și varianta cealaltă. Pentru că după cum este făcută strategia asta dacă vine
compania de apă, Salubri nu se califică.”
Dl cons. Vancea D. : „Asta rămâne de văzut.”
Dl cons. Cipleu : „Mie mi se pare că sunt niște cheltuieli total în plus, avem 5 excedente, nu
unul, acuma luăm statuie pentru centenar…”
Dl cons. Vancea D. : „La proiect am o propunere la „Alexandru Roman” unde ni se cer
20.000 pentru pază, eu zic să-l regândim pe altădată pentru că suntem puși în fața faptului
împlinit. Cineva și-a permis să facă un contract cu o firmă de pază neavând bani sau
neinteresându-ne, acuma noi ar trebui vai să sărim în sus, ordinea este alta!”
Dl cons. Dubău : „Stimate coleg am discutat cu d-na directoare, există un contract pe care la
reziliat!”
Dl cons. Vancea D. : „Asta nu-i treaba mea. Acum eu nu trebuie să ridic mâna că cineva așa
a vrut să facă alt contract, trebuia să-l lase să meargă până la capăt.”
Dl cons. Dubău : „Trebuie să-l lase la fel de prost.”
Dl cons. Vancea D. : „Dar de unde știi că era prost?”
Dl cons. Dubău : „Păi dacă a spus că a făcut un contract cu bani mai puțini.”
Dl cons. Vancea D. : „Din cauza că îi?”
Dl cons. Dubău : „Nu, n-ai fost atent, a renunțat la un contract cu 15 lei/h și a încheiat un
contract în urma unei licitații cu 13lei/h.”
Dl cons. Vancea D. : „Dar bun, când l-a încheiat a știut sau n-a știut că are banii.”
Dl cons. Cipleu : „Dacă nu-l rezilia pe acela trebuia să-l plătească cu mai mulți bani.”
Dl cons. Vancea D. : „Eu știu ce ziceți voi, dar nu în stilul ăsta.”
Dl cons. Cipleu : „Nici mie nu-mi convine să aflu că plătește apa și curentul la nu știu ce
instituții care stau acolo.”
Dl cons. Vancea D. : „Nu știam treaba asta, așa cum nu știu ce spune contractul respectiv.”
Dl cons. Caracoancea: „Ce spune legea, contractul respectiv, poate Liceul să-l facă sau
trebuie Primăria.”
Dl cons. Cipleu : „Vreau să formulez un amendament, în sensul renunțării la achiziționarea
autoutilitarei în valoare de 40.000 lei și statuie orașul Aleșd de 45.000 lei și alocarea banilor
pentru proiectele care deja au fost stabilite a se implementa.O să vă dau destinația – drumuri
pietruite în Tinăud, vă rog să supuneți la vot amendamentul.”
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot amendamentul d-lui consilier Cipleu.”
Dl cons. Cipleu : „Și dl. Vancea a propus un amendament! Dl. Vancea aveți un
amendament?”
Dl cons. Vancea D. : „Am atras numai atenția, am ridicat o problemă d-lui Primar, dacă
dânsul vrea sau se mai gândește… Dânsul a propus proiectul, să analizeze problema asta
așa cum o analizăm noi pe-a dv., așa o analizați și dv. pe a noastră, a mea cel puțin.”
Dl cons. Cipleu : „Aveți posibilitatea să formulați un amendament.”
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot amendamentul d-lui consilier Cipleu care se
votează cu 8 voturi pentru, 7 împotrivă și 2 abțineri.
D-na secretar- Amendamentul a căzut.”
Dl. primar : „Propun să-l votăm în forma inițială și eventual purtăm o discuție.”
Dl cons. Gal : „Ideea este că oricum venea și cerea banii pentru contract și atunci era 21 nu
era 20, diferența între 13 și 15. De aceea zic, n-are rost să discutăm atât.”
Dl cons. Vancea D. : „Mulțumesc.!”
Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 9
voturi pentru, 4 împotrivă și 4 abțineri, astfel se adoptă Hotararea nr. 136, care face parte
integrantă din prezentul proces verbal.”
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de
hotărâre: „Proiect de hotărâre pentru completareaProgramului anual de achiziţii publicepe
anul 2017 aprobat prin HCL nr. 43/2017 .“-iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
23
Comisia Juridică – aviz nefavorabil.
Comisia Urbanism – aviz favorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii…”
Dl cons. Cipleu : „Păi la discuții, sunt cam tot alea, n-are rost să le repetăm, cu autoutilitara
și cu statuia.”
Dl cons. Dubău : „Eventual am putea întreba de ce n-are statuia cal?”
Preşedintele de şedinţă : „Emai scumpă!”
Dl cons. Cipleu :„Aș vrea totuși să întreb, am văzut aici achiziție ghirlande, pe acelea de
anul trecut nu le mai avem?”
Dl. primar : „Punem și la Pădurea Neagră și la Peștiș.”
Dl cons. Joldea :„Și la Tinăud!”
Dl cons. Cipleu :„Montarea și demontarea, cine o face, avem serviciul achiziționatsau…?”
Dl. primar : „Cred că da, nu știu ce să zic, nu este scris aici?”
Dl cons. Dubău : „Poate vă ajută city managerul!”
Dl. primar : „A fost la comisii…”
Dl cons. Cipleu :„Aș fi vrut să știu și cam cât este proporția din astea, cât este costul
ghirlandelor și cât montatul și demontatul ca să n-avem surpriza că ghirlandele vor fi 5000 și
montatul și demontatul, 20.”
Dl. primar : „Plus montat și demontat, nu vedeți?”
Dl cons. Cipleu :„Da, păi asta zic, din asta cât sunt ghirlande?”
Dl cons. Dubău : „Anul ăsta și la anu`că ghirlandele le aveți în proprietate.”
Dl. primar : „Și demontatul, anul viitor!”
Preşedintele de şedinţă : „Scrie că până în 15 ianuarie, demontatul anul viitor.”
Dl cons. Dubău : „Nu, anul viitor în ianuarie, poate anul viitor de Crăciun.”
Dl cons. Cipleu :„Nu avem separat, eu de aceea am vrut să văd că acuma sunt băgate așa,
mă gândesc că nu cine furnizeză ghirlandele, le și montează, nu?”
Dl. primar : „Nu!”
Dl cons. Cipleu :„Mă rog!”
Preşedintele de şedinţă : „Dacă nu mai sunt discuții…”
Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 9
voturi pentru, 4 abțineri, 4 împotrivă, astfel se adoptă Hotararea nr. 137, care face parte
integrantă din prezentul proces verbal.”
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a
obiectivului de investiții:“Construcție corp nou Liceul Teoretic Constantin Șerban Aleșd,
județul Bihor”.-iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz nefavorabil.
Comisia Urbanism – aviz favorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii…”
Dl cons. Dubău : „Doar o precizare, în continuarea discuțiilor de luna trecută, că înțeleg că
dl. Dem a fost supărat că nu-i filmează presa când ne explică nouă ce-am votat în martie și o
să vă citesc din ordinul 1851/2013 articolul 8, alin. 3 ordin care detaliază ordonanța privind
PNDL-urile și programele astea și scrie așa: „categoriile de cheltuieli care nu se finanțează
de la bugetul de stat prin program sunt cheltuielile pentru obținerea și amenajarea teritoriului,
SF, documente de avizare a lucrărilor de intervenție, studii de teren și expertiză, taxe pentru
obținerea de avize, acorduri, autorizații, evidența procedurilor de achiziții, active necorporale,
cheltuieli conexe, comisioane, cote, credite, nu știu ce…Ca și explicație pentru diferența
adică pentru neconcordanța între diferențe, a scăzut partea de finanțare de la bugetul de stat
direct proporțional cu finanțare de la bugetul local, asta a rămas aceeași ce s-a stabilit în
martie. Ni s-a spus că nu s-a ținut cont, că nu s-a știut de… S-au făcut niște tumbe sau
24
scamatorii, legea era aceeași și atunci adică în momentul ăla trebuie ținut cont și de
chestiunile astea. O parte din chestiunile astea, exact ce am zis data trecută sunt raportare
procentuală la ce avem în cealaltă parte adică dacă acolo s-a diminuat și dincoace trebuia să
se diminueze. Eu înțeleg următorul lucru, că noi trebuie să urmărim interesul orașului și de
aceea trebuie să votăm aici pentru interesul orașului dar interesul orașului nu trebuie să fie o
metodă de șantaj la adresa Consiliului local pentru felul în care cei care propun materialele
înțeleg să-și facă treaba. Noi nu suntem puși aici să validăm anumite acte de incompetență,
că dacă s-ar fi modificat legea între timp, da, aveam o justificare de ce există acele diferențe.
Pentru mine și repet a nu știu câta oară, este greu să accept felul în care este tratat acest
Consiliu local, nu eu. Adică azi eu trebuie să mă gândesc dacă validez interesul orașului sau
dacă validez aceea indolență a celor care au pregătit materialele, atunci fără să-i nominalizez
acum, pentru că oricum votează proștii că-i interesul orașului. Noi nu ne jucăm de-a primăria.
Încă o dată, dl Primar ați zis că aveți nu știu ce fișe de evaluare, da? N-am văzut niciodată
nicio fișă de evaluare și v-am propus d-le faceți niște comisii să evaluați activitatea adică, d-le
nu trebuie să-i amendați, nu trebuie să-i diminuați salariul din prima, aveți și mustrări, adică
repetat, repetat se fac materiale în bătaie de joc și sunt puse pe masa Consiliului local. Nu
pot să fiu șantajat cu interesul orașului ca să votez tot felul de prostii din-astea. Încă o dată
legea este aceeaș, nu s-a schimbat nimic, eu sper că vă însușiți critica. Dv. ca și conducere
a instituției nu mai veniți cu materiale din-astea și vreau să văd măsuri împotriva celor care
fac astfel de materiale. Nu se poate să răspundem la șantaje de felul ăsta.”
Dl. primar : „Stimate domn, nu a fost nicio indolență din contră s-a muncit foarte mult și s-a
câștigat cele 18 proiecte care le-ați declarat dv. ilegale la data respectivă.”
Dl cons. Dubău : „Nu, am declarat că nu ați întocmit documentațiile cum trebuie, dovadă că
a trebuit să le intocmiți din nou.”
Dl. primar : „Și acum de ce ne-au ales și le câștigăm? Foarte ciudat, v-am spus, nu a
fost..nu am scos niciun cuvânt până ați vorbit.”
Dl cons. Dubău : „Ați primit acele proiecte pe excepție și a trebuit să completați
documentația. Nu, dar nu vă las să denaturați ce am spus!”
Dl. primar : „Eu vă las să denaturați…”
Dl cons. Dubău : „Spuneți!”
Dl. primar : „Nu a fost nicio sumă variabilă pentru că atunci întradevăr s-a omis, asta îmi
asum, aceea cotă ISC care este singura variabilă de acolo.”
Dl cons. Dubău : „Dl. Primar luăm proiectul din martie să vedem că sunt diferențe inclusiv la
dirigenție de șantier, la proiectul tehnic, la…”
Dl. primar : „Pur și simplu au fost evaluate sub presiunea timpului pentru că trebuiau
depuse exact la un termen oarecare, oamenii aceia au muncit nu-i putem numi indolenți.”
Dl. cons. Dubău : „Dacă și-ar face meseria…”
Dl. primar : „De fiecare dată urmărim PT-ul să aprobăm acești indicatori…la fiecare etapă
următoare, iar aprobarea indicatorilor și ei se pot schimba.”
Dl. cons. Dubău : „Dacă în fiecare lună avem astfel de greșeli dv. nu vă puneți o problemă.
Dl. Primar este vorba de diferențe foarte mari, este vorba de 3 miliarde.”
Dl. primar : „Exact aceeași diferență. Dacă pe 300.000 punem 0,6% și o să vedeți că este
infimă de ordinul a 1000 lei.”
Dl cons. Dubău : „Dl. Primar dacă mergem pe ordin de mărime cu cât s-a diminuat
contribuția de la bugetul de stat?”
Dl. primar : „La acest proiect avem doi și ceva la sută contribuția noastră, avem finanțare de
la bugetul de stat 97% ca la fonduri europene, că dacă era ca la celelalte de 8 %, 10% nici naș
fi spus nimic.”
Dl cons. Dubău : Dl. Primar!”
Dl. primar : „Puteți să spuneți orice, eu susțin că oamenii ăștia au lucrat pe proiectele
astea.”
Dl cons. Dubău : „Dl. Primar, 3 miliarde 229,960.”
Dl. primar : „Da, a scăzut la 28.000!”
Dl cons. Dubău : „Cât reprezintă acel 28.000, procentual.”
25
Dl. primar : „10%, dar cofinanțarea nu-i legată, proiectarea se face la suprafață, omule!”
Dl cons. Dubău : „Dincoace!”
Dl. primar : „Dirigenția se face la zi, nu se face la procent din ăsta.”
Dl cons. Dubău : „Tocmai, dacă valoarea de bază a dirigenției a scăzut trebuie să scadă
șiăsta.”
Dl. primar : „Doar cota ISC este procent din valoarea aceea.”
Dl cons. Dubău : „Inclusiv dirigenția de șantier că dv. spuneați că se face la mp, haideți să
fim serioși evaluările au fost făcute miserupist.”
Dl. primar : „S-au făcut în grabă, dar suma nu a crescut și 97,4% de la bugetul de stat, este
o lucrare gratis.”
Dl cons. Dubău : „Țineți-i în brațe, eu vorbeam de cum se lucrează.”
Dl. primar : „Nu țin pe nimeni în brațe. În faza inițială a fost o presiune extraordinară de
timp, credeți-mă la 18 obiective au fost oamenii cu ruleta, inclusiv dl. Viceprimar a participat
în anumite echipe. Da, da!”
Dl cons. Dubău : „Cu ruleta, dl Vice? Eu zic să le faceți lor statuie nu lui M Viteazul!”
Dl. primar : „O să-i facem o statuie și lui.”
Dl cons. Dubău : „Este și impunător așa…”
Dl. primar : „Dv. ați zis că nu sunt bine întocmite, uite le-am câștigat acum, eu zic că…”
Dl cons. Dubău : „Tocmai că nu au fost bine întocmite de aceeaa trebuit să întocmiți în
continuare.”
Preşedintele de şedinţă : „Alte discuții…”
Dl cons. Cipleu :„Eu aș vrea să fac o observație, că m-am uitat pe planul la construcția
corpului nou este necesar, l-am susținut și o să-l susțin dar n-am văzut la corpul nou o
centrală pentru încălzire.”
Dl. primar : „Este extinderea pompelor de căldură de la corpul nou, se montează dacă
căutați în deviz, găsiți.”
Dl cons. Cipleu :„Nu știu ce se montează, poate știți că astă iarnă au trebuit închise clasele
din corpul ăsta care va fi alipit de noul corp. Eu nu știu ce se montează suplimentar, asta a
fost discuția că o dată cu extinderea ar fi bine să se găsească și o sursă de încălzire că dacă
va fi iar o iarnă grea închidem toate.”
Dl. primar : „Se extind pompele de căldură.”
Dl cons. Cipleu :„M-am uitat dar n-am văzut mare lucru.”
Preşedintele de şedinţă : „Au fost probleme 3-4 zile când au fost minusurile mari.”
Dl cons. Cipleu :„Suficient, închizi școala, pleci acasă.”
Preşedintele de şedinţă : „Nu a fost închisă școala complet, întradevăr 2-3 clase, copiii s-au
mutat.”
Dl cons. Cipleu :„Întradevăr copiii s-au mutat, au spus părinții, copii stăteau cu mănuși în
clasă. Deci nu extindem discuția că proiectul este finalizat în forma în care este, ar trebuit
gândite lucrurile. V-am zis, sistemul de încălzire nu a făcut față la corpul de clădire existent.”
Dl cons. Dubău : „O să ne trezim cu probleme de genul celor pe care le-a ridicat dl. Sava
aici că avem belele de la interconectări și de-acolo avem pierderi. Când integrăm niște lucruri
de genul ăsta trebuie să ne gândim la toate aspectele. Să nu ne supărăm unii pe alții că
discutăm lucrurile astea.”
Preşedintele de şedinţă : „Dacă nu mai sunt discuții.”
Dl cons. Vancea D. :„O mică remarcă poate unpic deplasată, cănd o să avem ocazia să ne
exprimăm nemulțumirea față de angajații Primăriei vă sugerez vis-a-vis de salarizare să
ridicați mâna la împotrivă nu la pentru, pentru că acum este târziu să ne exprimăm în direct.”
Dl cons. Cipleu :„Nu vă faceți probleme că aștept anul viitor să vină dl. contabil șef să
semneze cu mâna lui noile grile de salarizare.”
Dl cons. Vancea D. :„Viitorul nu este chiar așa de departe, data viitoare un pic mai rezervat.”
Dl cons. Cipleu :„Noi vom valida propunerile care vor veni.”
Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu
17 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr. 138, care face parte integrantă
din prezentul proces verbal.”
26
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul de investiții:“Construcție corp nou Liceul Teoretic Constantin Șerban Aleșd,
județul Bihor”.-iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz nefavorabil.
Comisia Urbanism – aviz favorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii…”
Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu
17 voturi pentru, astfel se adoptă Hotararea nr. 139, care face parte integrantă din prezentul
proces verbal.”
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a
obiectivului de investiții:“Extindere și modernizare rețele de apă și canal în orașul Aleșd,
județul Bihor”.-iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz favorabil.
Comisia Urbanism – aviz favorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii…”
Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu
17 voturi pentru, astfel se adoptă Hotararea nr. 140, care face parte integrantă din prezentul
proces verbal.”
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul de investiții:“Extindere și modernizare rețele de apă și canal în orașul Aleșd,
județul Bihor.”-iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz favorabil.
Comisia Urbanism – aviz favorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii…”
Dl cons. Cipleu :„Eu aș vrea să fac câteva discuții pe marginea proiectului respectiv rog ca
la anexa la hotărârea de Consiliu local pct. 2, indicatori tehnici, tabel I componentele
sistemului de canalizare, nr. crt. 5, cămine de beton 1000 mm, nu cm că aceea înseamnă 10
m. În SF sunt trecute cum trebuie, nr. Crt. 6, cămine de beton DN-600 mm în loc de 600 cm.”
Dl cons. Vancea D. :„Dar scuze, dar suntem la următorul.”
Preşedintele de şedinţă : „Da, la 6.”
Dl cons. Cipleu :„Eu la 6 vă spun!”
Dl cons. Vancea D. :„La 7 cu înfrățirea!”
Preşedintele de şedinţă : „La 6, la indicatorii tehnico-economici.”
Dl cons. Vancea D. :„Da, la ăla cu slovacii!”
Preşedintele de şedinţă : „Nu încă, nu s-a supus la vot.”
Dl cons. Cipleu :„Acuma mă scuzați că v-am deranjat din contemplare, încă o dată vă rog
să faceți cuvenitele rectificări pentru că o dată, fizic la pct. 5 și la pct. 6, ele sunt trecute ca și
în raportul de specialitate al d-lui Dem dar dânsul nu-i de specialitate, a trecut acolo că
probabil mm cu cm este același lucru în contabilitate.”
Dl cons. Vancea D. :„Scuze 1000 de mm, dorești cm?”
27
Dl cons. Cipleu :„Nu, invers. Nu știu ce s-a întâpmlat cu dv. de la pauză? Fac aceste
solicitări în ideea că anexa la HCL să fie conformă cu datele din studiu de fezabilitate astfel
încât să nu aveți vreo piedică la București când semnați contractul.”
Dl. primar : „Vă mulțumesc frumos, aveți dreptate, foarte pertinent ce ați spus!”
Dl cons. Cipleu :„Acuma iar o chestiune să știți că la studiul de fezabilitate la pagina 9 a
rămas copy-paste care era prin studiul de fundamentare la proiectul 8 care urmează acuma,
acolo s-a corectat dar aici a rămas fraza aceea cu: „de-aici când nămolul este deshidratat
este încărcat și transportat la halda de gunoi a orașului Aleșd”-dacă vreți s-o corectați bine,
dacă nu, nu! Astea sunt date preluate de la SC Arhiplan.”
Dl cons. Dubău : „I-ați indus în eroare .”
Dl cons. Cipleu :„Astea, totuși cu datele tehnice, vă rog să le corectați.”
Dl. primar : „Da, da, le-am notat.”
Dl cons. Cipleu :„Cealaltă…să sperăm că nu văd ăia de la București și ne întreabă unde-i
halda de gunoi la Aleșd, dacă sunt atenți?”
Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu
17 voturi pentru, astfel se adoptă Hotararea nr. 141, care face parte integrantă din prezentul
proces verbal.”
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între orașul Aleșd,
România
și orașul Stara Lubovna, Republica Slovacă..“-iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz favorabil.
Comisia Urbanism – aviz favorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii…”
Dl cons. Dubău :„Aș vrea să fac o remarcă, am fost surprins să aflu că particip la adoptarea
primei hotărâri de înfrățire a orașului Aleșd deși știu de mult că noi suntem înfrățiți cu o
localitate din Ungaria. Se pare că din punct de vedere administrativ suntem cam incapabili să
producem și documente pentru ceea ce declarăm. Am aflat cu surprindere că nu există
aceea înfrățire care ar putea aduce tot felul de proiecte. Se pare că aceasta este prima
înfrățire juridică pe care o realizăm, și sper că o rezolvăm, e o chestie de onoare față de…”
Dl. primar : „Am trimis la Ministerul de Externe și pentru localitatea Băcioi din Republica
Moldova și urmează să trimitem și pentru Ungaria și să găsim proiecte pentru localități
înfrățite și să aplicăm pentru aceste proiecte!”
Preşedintele de şedinţă : „Dacă nu mai sunt discuții.”
Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu
17 voturi pentru, astfel se adoptă Hotararea nr. 142, care face parte integrantă din prezentul
proces verbal.”
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii procedurii de delegare a gestiunii
prin licitație publică deschisă și aprobarea documentației în vederea atribuirii contractului de
delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din aria
administrativ teritorială a oraşului Aleşd prin concesiune.“-iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz nefavorabil.
Comisia Urbanism – aviz favorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii…”
Dl cons. Cipleu :„Aș vrea să fac eu o discuție pe marginea acestui proiect care este pentru
a2-a oară în atenția Consiliului local. N-am mai avut timpul necesar să citesc din nou, mă
gândesc că s-au făcut cuvenitele corecturi având în vedere că în ședința precedentă eu unul,
28
personal am ținut să spun tot ce mi s-a părut neconform, acolo dar am avut curiozitatea să
citesc ce este nou în documentațiile astea și vreau să vă spun că ne trădează matematica
exact la chestiunea esențială la strategia de contractare pentru că am făcut o discuție și
asupra criteriilor care vor fi cotate în desemnarea câștigătorului respectiv. Dotarea minimă
care este și criteriul de calificare, aici este și criteriul de departajare, cotat cu o pondere de
30%, nivelul redevenței cotat cu o pondere de 70%, mă rog s-a menținut, dar inițiativa a ținut
să facă câteva precizări, nu cred că avantajoase. Vreau să fac următoarea observație:
„modalitatea de punctare, nivelul dotării: a) dotare minimă, b) dotare maximă. Pentru dotarea
maximă ofertată pe care o prezintă un operator cu acte justificative se acordă punctaj maxim
alocat factorului ofertant-respectiv 30 de puncte. La redevență care conform celor de mai sus
este cotată cu o pondere de 70% îmi spune că nivelul minim admisibil va fi de 5% iar
algoritmul de calcul pentru cea mai mare redevență se acordă punctaj maxim, respectiv 50
de puncte. Deci 30+50 fac 80 iar 70% nu-i niciodată 50 din 80 așa cum 30 din 80 nu-i 30.
Este o chestiune care cu asta se departajează.”
Dl. primar : „Unde este, la ce pagină?”
Dl cons. Cipleu :„La strategia de contractare, pagina nu este că nu le-ați numerotat. Dacă
le-ați fi numerotat vă spuneam, eu n-am mai stat să le număr acum și mai este o chestiune
pe mine m-a intrigat fraza asta și spun sincer că n-o înțeleg este fraza finală de la strategia
asta care spune în felul următor: „În cazul în care ofertele clasate pe locul I au prețuri egale.
Autoritatea contractantă va solicita clarificări prin SEAP în vederea încărcării electronice de
către operatorii economici de documente ce conțin noi prețuri iar oferta cu cel mai scăzut preț
va fi desemnată câștigătoare” Păi eu cred că este oferta cu cea mai mare redevențăsau…, că
nu-nțelegcare este cel mai scăzut preț când departajarea se face pe dotare și redevență deci
nu pușcă ultima frază cu…”
Dl cons. Dubău :„Deci strategia este următoarea -nu avem nicio strategie.”
Dl. primar : „Deci mai jos scrie 70 de puncte întradevăracolo este greșit.”
Dl cons. Cipleu : „Scrie mai jos? N-am citit că m-am apucat să calculez cât face 70% din 80
și mi-a dat 56.”
Dl. primar : „Vă dau dreptate!”
Dl cons. Cipleu :„Eu vă sfătuiesc să lămuriți asta, ultima frază că s-ar putea să inducă în
eroare ofertanții. Eu nu înțeleg ce înseamnă cel mai scăzut preț din moment ce departajarea
se face pe dotare și redevență. „Cel mai mare procent din cifra de afaceri realizată”- mi-e
teamă că asta a rămas din alte strategii.”
Dl cons. Dubău : „De la Onești!”
Dl cons. Cipleu : „De la Cucurbăta!”
Dl. primar : „Propun să modificăm acolo în loc de 50 de puncte, 70 de puncte la nivelul
redevenței.”
Dl cons. Dubău : „Eu am o propunere că i-am lansat o provocare d-lui primar să nu votez
acest proiect tocmai în ideea că eu nu vreau să-mi asum măgăriile făcute de alții și cu riscul
de a rămîne și fără contractul de apă că fără ăla de gunoi sunt toate șansele să rămânem. Iam
pus 2 întrebări d-lui Director, a ezitat și v-am zis că acest Consiliu local riscă să fie făcut
părtaș la o belea care se poate ivi. Încă o dată, când am discutat de alte localități le-ar putea
opera, și-a exprimat rezerva că ar putea exista riscul de licitație. Păi și aici există riscul de
licitație adică nu poți să spui că ești 100% sigur la Aleșd dar dincolo te temi că o să vină nu
știu cine să ia o localitate cu o rețea gata făcută.Dacă dl Director își asumă să semneze noul
mandat, că înțeleg că a dorit prezentându-se la selecția care s-a realizat. Și dacă a semnat
contractul de mandat vine în fața Consilului local și zice: „Da, d-le eu am sută la sută
încredere să vă iau pe voi în aventura asta că strict procedural este o aventură adică poate
să fie și așa și așa și cu câștig și cu pierdere totală. În momentul ăsta eu nu am nicio
obligație există un moment 2010 care s-a ratat ca și strategie, nu eram aici și nu vreau să fiu
părtaș sau vinovat, nici dv. nu sunteți vinovați de chestiunea asta dar hai să fim serioși. Dacă
nu vrea, să ne spună că pleacă și la revedere și atunci vedem noi cum o scoatem la capăt.
Nu se poate așa din punctul meu de vedere pentru că Consiliul local… Că de aceea fac
mereu precizarea că este bine să detașăm acest concept de Consiliul local față de
29
persoanele care-l compun. Consiliul local a fost tras pe sfoară în anii ăștia, voit, nevoit,
interesat, dezinteresat nici nu mai contează. Asta-i realitatea azi, în 2010 i s-a spus
Consiliului local hai să intrăm în chestiunea asta, s-a adoptat nu că nu se putea opune, să te
introducă în acest ADI nimeni cu pistolul, nu, era o chestiune de opțiune, s-a optat pentru ea,
păi din momentul ăla strategia acestei societăți care este o societate comercială trebuie să
facă profit sau cel puțin să nu facă pierderi.
Dl cons. Gal :„Să nu facă pierderi!”
Dl cons. Dubău : „Cel puțin să nu facă pierderi în momentul ăla această societate având în
vedere încă o dată constrângerile legale trebuie să-și reseteze strategia și viitorul, nu suntem
acuma în situația de a fi șantajați.
Dl. primar : „La ora actuală serviciul produce o pierdere de aproximativ 500 milioane pe
lună. Dacă noi nu atribuim această delegare și nu încercăm să ajutăm din mers Salubri se
afundă și mai tare. Sigur că noi mai putem modifica prețurile pentru că președintele ANRSC
ne-a pus în vedere să nu mai călcăm pe-acolo până nu scoatem la licitație unul din aceste 2
servicii.”
Dl cons. Dubău : „Noi suntem șantajați, ai înțeles?”
Dl cons. Gal : „Nu suntem șantajați, Salubri se închide, că până la urmă se închide…”
Dl cons. Dubău : „Noi am fost la o procedură de selecție pentru că directorul care a fost, a
plecat, n-a mai vrut să participe, bun.”
Dl cons. Gal : „Ce a fost este consumat, noi trebuie să discutăm, să vedem soluția…”
Dl cons. Dubău : „Dl. Director interimar a aplicat pentru selecția pentru un mandat de 4 ani
de zile, azi a zis cocliți-o voi și eu o să văd la urmă dacă mă bag.”
Dl. primar : „La urmă și-a asumat dar n-ați mai agreat dv. asumarea.”
Dl cons. Dubău : „Dl Primar atâta vreme cât nu ți-o asumi încă o dată, nu știu care este
situația procedurii, semnează probabil noul mandat, în momentul ăla vine aci braț la braț cu
noi și zice: „Da fraților, eu mă angajez, câștig licitațiile astea. Încă o dată avem persectiva că
pierdem contractul de gunoi strict legal la anul și renunțăm la contractul care-l avem acuma
că o să mergem la licitație.”
Dl cons. Gal : „La apă ai pierderi…”
Dl cons. Dubău : „Majorați prețul.”
Dl. primar : „Nu se poate.”
Dl cons. Gal : „Nu sepoate majora.”
Dl. primar : „Nu avem licența, nu ne-a dat licența până nu facem licitația.”
Dl cons. Dubău : „Hai să vă reamintesc, când am semnat prelungirea acestui contract? Anul
trecut.”
Dl cons. Gal : „Nu s-a aprobat, n-a mers…”
Dl cons. Dubău : „Când am zis să delegați ați zis că nu, avem condiții legale și îl prelungim,
ok l-ați prelungit
Dl. primar : „Ascultă-mă…”
Dl cons. Dubău : „Aceleași legi au fost și atunci Consiliul local nu este păcăliciul nimănui.”
Dl. primar : „Acel domn Bogdan…”
Dl cons. Dubău : „Dl. Bogdan nu hotărește cum vrea el ci conform legii.”
Dl. primar : „Până nu primiți hârtia cum că îți asumi să faci aceste licitații nu-ți aprob prețul
la apă. Efectiv ne-a condiționat.”
Dl cons. Dubău : „Aveți prețul nou la apă?”
Dl. primar : „Da, sigur.”
Dl cons. Gal : „Prețul pe care-l poți majora cu 10% nu cu cât ar trebuie să fie real, asta
trebuie înțeles.”
Dl cons. Dubău : „Încă o dată…”
Dl cons. Gal : „Noi avem de ales, Salubri din punctul tău de vedere este o societate, eu din
punctul meu de vedere ți-aș spune cu ce am nu pot să funcționez și atunci care este soluția?”
Dl cons. Dubău : „Păi asta este soluția care am propus-o, d-le am un manager nou care
vine și spune: „Băi, fraților eu mă duc cu voi în aventura asta, nu vii si-mi spui că Consiliul
local n-a vrut, n-a putut.”
30
Dl cons. Gal : „El mâine spune că…”
Dl cons. Dubău : „Dacă el vine în 24 de ore și spune îmi asum și nu dau vina pe Consiliul
local…”
Dl cons. Gal : „Nu-ți ajută la nimic.”
Dl cons. Dubău : „Pe mine mă ajută.”
Dl cons. Gal : „Și rezultatul, dacă pleacă după un an sau Salubri este închis.”
Dl cons. Dubău : „Ce o să spună că Consiliul local a prelungit agonia lui Salubri, încă o dată
fraților are 4 miliarde de plătit pe căratul gunoiului de-acolo. Omul ăsta vă spune numa` cu
bucățica.”
Dl cons. Joldea :„Ai dreptate așa și până la urmă tot noi trebuie să le plătim, așa-i!”
Dl cons. Dubău : „Am o pungă spartă cât timp bag în ea?”
Dl cons. Joldea :„A fost, încercăm să o reparăm!”
Dl cons. Dubău : „Dar dânsul nu vrea să ne spună că participă cu noi la…”
Dl. primar : „Asta încerc să spun să o facem, să-i dăm să funționeze pentru că noi limităm
funcționarea.”
Dl cons. Gal : „Trebuie rezolvat.”
Dl cons. Dubău : „Dl. Primar faceți un caiet de sarcini la gunoi de 2 ani de zile, nu limităm
nimic lasă că știu eu ritmul cu care se lucrează la Primărie, dați-mi pace!”
Dl cons. Caracoancea : „Noi ne zbatem aici să mărim prețul la apă dar eu mă crucesc când
aud 57% pierderi, hai să facem altceva.”
Dl. primar : „Haideți că nu-i voba de asta, pierderile sunt pe bani mărunți, noi plătim câțiva
bănuți .”
Dl cons. Caracoancea : „Cum nu-i vorba de asta, că se contorizează 57%, la Apele
Române plătești.”
Dl. primar : „Aveți dreptate, dar nu-i așa mare impactul financiar nu-i foarte foarte mult.
Avem proiect pe Pădurea Neagră de 50 de miliarde, aveți un pic de răbdare.”
Dl cons. Caracoancea : „Am o întrebare la pierderile care se vede la cheltuielile cu apă-
canal dacă nu avem niciun participant la licitație.”
Dl. primar : „Păi Salubri participă la licitație.”
Dl cons. Gal : „Salubri participă.”
Dl cons. Caracoancea : „Are contractul cu gunoiul?”
Dl. primar : „Nu conteză!”
Dl cons. Cipleu : „Cum v-am sugerat să clarificăm fraza aceea că poate genera confuzie la
atribuire și vreau să știți că după cum sunt ponderat astea dacă vine cineva la licitație Salubri
nu are șanse, părerea mea.”
Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost votat cu 11
voturi pentru, 5 abțineri, dl. cons.Vancea Viorel nu a participat la vot, astfel proiectul de
hotărâre nu a fost adoptat.”
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Poliției orașului Aleșd a unui
bun mobil aparținând domeniului public al oraşului Aleşd.“-iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz favorabil.
Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii…”
Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu
14 voturi pentru, 2 abțineri, 1 împotrivă, astfel se adoptă Hotararea nr. 143, care face parte
integrantă din prezentul proces verbal.”
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului orășenesc Aleșd a
imobilului – spălătorie.“-iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
31
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz favorabil.
Comisia Urbanism – aviz favorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii…”
Dl cons. Dubău : „O înrebare: asta are contor?”
Dl. primar : „Am separat tot, tot acolo și apa și curentul.”
Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu
17 voturi pentru, astfel se adoptă Hotararea nr. 144, care face parte integrantă din prezentul
proces verbal.”
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 11 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea orașului Aleșd a
imobilului – teren identificat cu nr. cadastral 100392 în suprafaţă de 2189 mp.“-iniţiator
primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz favorabil.
Comisia Urbanism – aviz favorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii…”
Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu
17 voturi pentru, astfel se adoptă Hotararea nr. 145, care face parte integrantă din prezentul
proces verbal.”
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 12 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public al oraşului Aleşd a
imobilului identificat cu nr. cadastral 103755 înscris în CF nr. 103755 în suprafaţă de 154 mp,
proprietatea Statului Român.“-iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz nefavorabil.
Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii…”
Dl cons. Cipleu : „Discuție, acuma strict pentru a respecta adevărul nu neapărat pentru
altceva toată documentația asta se bazeză pe un fals. Și prostie, noi vrem să preluăm într-o
chestiune publică un număr care nu există, în sensul în care el este definit ca făcând parte
dintre numere care s-au desființat acum 20 de ani, CF 70 atunci a fost reînființat nu știu pe ce
bază. Nu știu dacă v-ați uitat pe CF-ul ăsta 70 că de aceea l-am solicitat la nr. de ordine 312
apare nr. 1986/3 pădure Văratec transformat în ha în jur de 1338 ha, Acest nr. 1986/3 printro
încheiere de CF se spune că stă aici în această carte în condițiile în care în 1929 există
notația că el se desființează adică se abnotează . Asta înseamnă că se desființează. Orice
nr. topografic care se desfiițează, dispare ca și număr ca să nu existe confuzie ulterioară,
dezmembrarea lui purtând numerele următoare ultimei dezmembrări. Deci în 1929, 1986/3 sa
dezmembrat în această coală funciară rămânând exact la poziția următoare 313, nr.
1986/77 cu o suprafață foarte mare. Ei bine acest nr. 1986/3 care practic s-a desființat, stă la
baza unei dezmembrări din 1999. În 1999 se scrie în felul următor: „În baza actelor anexate
la dosar se rectifică înscrierea de sub B37(cea care vă spuneam că în 1929 se desființează
fiind împărțit) în sensul că parcela cu nr. 1986/3 în CF 70 pentru că ceea ce se formase din
el, o parte a plecat în alte CF, o parte a rămas aici dar sub alt nr. și se împarte în câteva peruri
de la per 220 că acolo se ajunsese cu dezmembrarea lui 1986 până la 240. Deci practic
s-a reînființat un număr desființat de 90 de ani. Deci noi, aici discutăm de perpetuarea unei
prostii la infinit pe care eu unul, sincer nu că nu aș vrea să rezolv problema dar nu aș vrea să
votez toate prostiile. ÎN 1999 când se parcelează potrivit înscrierii câteva, în jur de 20 de
numere topo care cumulate… mai mult și matematica îi înșală în loc de 1338 le dă 133,8 ha.
32
Treaba nu este chiar ușor de digerat pentru că ea creează efecte în continuare respectiv
după ce s-au creat cele 20 nr. topo mici între 154 și 250 mp care au făcut obiectul
concesiunii, bineînțeles ar trebui să te închizi pe diferență, nu s-au închis, s-a greșit cu o
zecimală. Problema este alta, să știți că acest nr. creeat din neant este solicitat la ora actuală
de foștii proprietari de la 1986/3 deci unora li s-a creat un drept pe care nu-l mai au pentru că
respectivul nr. a…Așa că noi suntem în situația în care s-a creat un nr. cadastral, nu știu cine
l-a format, topograful, nici nu mă interesează, pe un nr. topografic inexistent. Eu nu știu, la
ora actuală nu știu unde este, este undeva pe o hârtie dar în teren nu este identificat pentru
că 1986/3 este desființat acum 90 de ani, nu avea cum să se desființeze după care să se
reînființeze, să se parceleze după ce el a fost parcelat în „n”subdiviziuni. Având în vedere că
cel care a avut inițiativa, cred, mă gândesc că a fost orașul Aleșd în sensul că a dorit să
dezmembreze aceste nr. topo ca să le poată concesiona, părerea mea că mai degrabă ar fi
trebuit să se solicite desființarea tuturor înscrierilor ăstora și identificarea amplasamentului
numerelor ăstora că noi am concesionat pielea ursului din pădure este trecut aiurea pe Statul
Român pentru că Statul Român nu a fost niciodată proprietar pe 1986/3 nici pe
dezmembrămintele lui de unde a ajuns proprietar Statul Român?” Din acest punct de vedere
am rețineri în a vota pentru că este clar că este un fals, nu de a rezolva problema în sine sunt
de acord că trebuie rezolvată dar nu așa. A greși este omenește dar a persevera este
diabolic, asta au spus-o alții înaintea mea care aveau mai multă carte, probabil. Îmi pare rău
dar proiectul ăsta nu pot să-l votez, nu votez nici împotrivă pentru că sunt de principiu că
trebuie rezolvată problema dar nu așa perpetuând o măgărie care s-a făcut în 1999.
Dl cons. Dubău : „Situația care s-a descoperit întâmplător la această persoană, practic în
această situație sunt toți ceilalți.”
Dl cons. Cipleu : „Circa 20 persoane acolo, sunt afectate.”
Dl cons. Dubău : „Este aceeași situație și eu cred că soluția este o identificare topografică
serioasă și în baza ei putem descoperi că sunt pe alt număr topo.”
Dl cons. Cipleu : „Mai mult ca sigur.”
Dl cons. Dubău : „Atunci poate există o altă situație de CF care să fie în sensul ăla, nu știu
cine a făcut lanțul ăsta de greșeli dar n-o să perseverezi în greșeală pentru că are consecințe
serioase.”
Dl cons. Vancea D. : „Acuma eu o să zic ca și data trecută, dacă cineva o să aibă o
nemulțumire își va exprima nemulțumirea, își caută rezolvarea, dacă omul ne-a cerut lucrul
ăsta actele spun azi că este ok, eu nu văd cum am fi noi vinovați în vreun fel de treaba asta!”
Dl cons. Cipleu : „Actele au spus că este ok și-n alte rânduri…”
Dl cons. Vancea D. : „Sigur că cineva nu este de acord.”
Dl cons. Cipleu : „Și s-au creat situații pe care nu le putem aduce înapoi la zi.”
Dl cons. Vancea D. : „Păi sperăm, depinde de interesul fiecăruia.”
Dl cons. Cipleu : „Eu nu, m-am fript.”
Dl cons. Vancea D. : „Acuma omul știți în ce situație este și nici nu…”
Dl cons. Cipleu : „Corect, de aceea am spus că nu din punctul ăsta de vedere dar nu vreau
să perpetuez o măgărie deci cineva a preferat să perpetueze un fals decât să ducă…”
Dl cons. Vancea D. : „Acuma ăla „cineva” să-și tragă foloasele că doar…”
Dl cons. Dubău : „Este un prilej pentru a rezolva problemele tuturor.”
Dl cons. Cipleu : „Numai că din păcate cum se vede tragem noi ponoasele în urma unor
porcării făcute de alții înaintea noastră.”
Dl cons. Vancea D. : „Eu sper că…”
Dl cons. Cipleu : „Eu v-am mai spus cum e cu speranța asta, uitați că Salubri mâine se
închide și s-o luăm de unde este azi,să nu ne uităm ce s-a întâmplat? Aici, mergem înainte și
ne-am trezit că suntem proprietari pe un număr, când să-l băgăm în inventarul public nu știm
unde să-l plasăm pe teren. V-am spus, el apare într-o Coală Funciară din punctul meu de
vedere inventat.”
Dl cons. Vancea D. : „Lucrează ăia de la CF, OCPI, idem, eu nu mi-aș asuma-o.”
33
Dl cons. Cipleu : „Eu mi-aș asuma o rezolvare totuși tranșantă pentru că s-ar putea să mai
vină unul din ăia 20 și o ținem tot așa. Ce-o să zici dacă l-am rezolvat pe unul, ce motiv mai
ai să nu-l rezolvi pe-al doilea, al 3-lea, al 4-lea, al 5-lea, mă rog, fiecare.”
Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost votat cu 11
pentru, 6 abțineri, astfel proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.”
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 13 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de
hotărâre: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării stațiilor pentru oprirea vehiculelor
care efectuează transport de persoane pe raza UAT Aleșd.“-iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz favorabil.
Comisia Urbanism – aviz favorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii…”
Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu
17 voturi pentru, astfel se adoptă Hotararea nr. 146, care face parte integrantă din prezentul
proces verbal.”
Preşedintele de şedinţă : „Dacă mai sunt discuții… Dacă nu, vă mulțumesc și declar ședința
încheiată!”
Președintele de ședință, Secretar,
Gordan Călin Lauran Nicoleta

 
Adrian Fora
Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.