1.5 C
Aleşd
duminică, 10 decembrie 2023

Proces verbal sedinta Consiliul Local Aleșd 22.11.2016

Încheiat azi, 22.11.2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Aleşd, conform Dispoziţiei primarului oraşului Aleşd nr. 457 /16.11.2016. Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului local este dl. cons. Gordan Călin.

- Publicitate -

La şedinţă sunt prezenţi 16 din 17 consilieri în funcţie, absent dl. cons. Joldea Ioan.

La şedinţă participă şi dl. Dordea Adrian- inspector compartimentul impozite şi taxe şi dl. Botiş Dan- şef birou agricol şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

VIDEO SEDINTA DE CONSILIUL LOCAL ALESD din 22.11.2016

https://www.youtube.com/watch?v=43yLG5P05ko

Preşedintele de şedinţã- “vreau să începem prin a vota procesul verbal al şedinţei anterioare din 25.10.2016, şedina ordinară a Consiliului local Aleşd. Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal, care se aprobă cu 14 voturi pentru, 2 abţineri (dl.Cipleu şi dl. Turcuş), astfel se adoptă Hotararea nr. 73 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”

Preşedintele de şedinţã- “ordinea de zi conţine 15 poziţii, 15 puncte, dacă doriţi să mai adăugaţi ceva”.

Dl. cons. Cipleu: „Eu doresc să adaug punctul diverse.”

Preşedintele de şedinţã- “Supun la vot ordinea de zi cu punctul “diverse”, ordine de zi care a fost afişată pentru aducerea la cunoştinţă a locuitorilor oraşului Aleşd:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII URBANE-AMENAJARE PARC ARENA SPORTIVĂ” şi a cheltuielilor legate de proiect.-iniţiator primar

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnice faza Studiu de fezabilitate şi Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII URBANE-AMENAJARE PARC ARENA SPORTIVĂ” – iniţiator primar     

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017. -iniţiator primar

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice din piaţa agroalimentară Aleşd pentru anul 2017 -iniţiator primar

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unei funcţii publice vacante de execuţie din cadrul apratului de specialitate al primarului oraşului Aleşd. -iniţiator primar

6.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2016 aprobat prin HCL nr. 16/2016. -iniţiatori dnii consilieri Jurcuţ Călin, Turcuş Radu-Victor, Dubău Florin-Călin, Cipleu Sorin-Leontin, Morar Călin, Vancea Viorel şi Alb Mariana

7.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2016 aprobat prin HCL nr. 16/2016 cu poziţiile 45 -51. -iniţiator primar

8.Proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu pentru atribuirea în folosinţă gratuită sau prin darea în administrare a unei părţi din imobilul Primăriei oraşului Aleşd situat în str. Bobâlna, nr. 3 – clădirea veche – către Poliţia oraşului Aleşd. -iniţiatori dnii consilieri Jurcuţ Călin, Turcuş Radu-Victor, Dubău Florin-Călin, Cipleu Sorin-Leontin, Morar Călin, Vancea Viorel şi Alb Mariana

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al oraşului Aleşd pe anul 2016. -iniţiator primar

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei – clădire şcoala nouă situată în Peştiş. -iniţiator primar

11.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia Comisiei locale de aplicare a Legilor Fondului Funciar Aleşd a unor terenuri aflate în proprietatea privată a oraşului în suprafaţă totală de 13,42 ha. -iniţiator primar

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de partizi constituite din fondul forestier proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale Aleşd propuse a se exploata în anul 2017, precum şi modul de valorificare pentru fiecare partidă în parte. -iniţiator primar

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului în vederea alipirii parcelelor identificate cu numerele cadastrale 100231 şi 103990 precum şi înscrierea parcelei nou formate în cartea funciară. -iniţiator primar

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei – clădire Grădiniţă situată în Tinăud. -iniţiatori dnii consilieri Jurcuţ Călin, Turcuş Radu-Victor, Dubău Florin-Călin, Cipleu Sorin-Leontin, Morar Călin, Vancea Viorel şi Alb Mariana

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a oraşului către d-ul Schneider Antal. -iniţiator primar

Preşedintele de şedinţă- “supun la vot ordinea de zi plus punctul „diverse“. Aceasta a fost aprobată cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 74 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII URBANE-AMENAJARE PARC ARENA SPORTIVĂ” şi a cheltuielilor legate de proiect.-iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz nefavorabil.

Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă- „dacă sunt discuţii…”

Dl. cons. Dubău-„Dacă-mi permiteţi, dle preşedinte, legat de acest proiect şi de valoarea lui aş dori să fac o comparaţie, din punctul meu de vedere valoarea bugetată este foarte mare. Proiectul presupune amenajarea a  2.450 mp, suprafaţă foarte mică ca şi comparaţie, m-am uitat pe un proiect de amenajare grădină publică din Oradea, grădina publică “Ciuperca” care are 38.759 mp, mult mai mare, proiectul pe mp a fost de 133,57 lei. Bugetarea acestui proiect în Aleşd este de 253 lei, aproape dublă, în condiţiile în care proiectul pe care îl propun pentru comparaţie a fost realizat în condiţii de pantă, acolo sunt şi nişte construcţii. Parcul propus a fi amenajat la Aleşd la buget aproape dublu nu presupune nici o construcţie, avem 10 m de construcţie îngropată şi este pe loc plan, adică punem câteva bănci şi câţiva copaci, băncile intră la cheltuieli neeligibile, în proiect se face şi împrejmuire tot la cheltuieli neeligibile, practic contribuţia oraşului Aleşd este undeva la 1 miliard jumate plus TVA, foarte mare pentru un parc de o asemenea dimensiune. Nu pot să accept să se bugeteze la aşa nivel un parc atât de mic. Suprafaţa de spaţiu verde este de …..restul câteva instalaţii de joacă şi câteva alei. Este foarte mult, rog să se recalculeze, înţeleg că sunt fonduri europene dar la fondurile astea şi noi ca ţară suntem contribuabil net.

Dl primar : În prima fază a venit proiectantul cu valoare dublă şi l-am trimis acasă, pentru că altfel îl aprobăm în şedinţa anterioară.

Dl cons.Dubău: Vă propun să-l mai trimiteţi o dată acasă, pentru că este exagerat de mult.

Dl primar: Va fi un parc top-model, de exemplu sunt lămpi de neon solare…

Dl cons.Cipleu : Fotovoltaice!

Dl primar : Va fi un parc top-model, asta nu înseamnă că nu se licitează, se pune pe SEAP, la centrul de zi a fost cam de 70%, la proiectele astea europene din valoarea cadru, la fiecare aparat a cerut câte trei oferte, a luat-o pe cea mai mică…Poate cel care va executa lucrarea va găsi mai ieftin, nu mai avem timp să revizuim, trebuie depus proiectul. Va fi ceva ce nu este în Aleşd, mai ieşit din comun, ceva foarte frumos. Acolo trebuie dărâmate nişte clădiri, va fi cu instalaţie de stopire, cu jucării pentru persoane cu dizabilităţi. Numai acea jucărie pentru persoane cu dizabilităţi costă 30.000 euro, ceva deosebit, acordă şi egalitate de şanse oamenilor care merg acolo. De aceea sunt valori mai mari.

Dl cons.Dubău: Încă o dată, ceea ce spuneţi dvs. este tot în sensul în care spun eu, eu v-am dat exemplu tot o grădină public, mai mare şi în condiţii de pantă.

Dl primar: La o suprafaţă aşa mare nu sunt aşa condensate aparatele şi jucăriile, este multă iarbă, este o treaptă…

Dl cons.Dubău: Şi aici este multă iarbă şi mulţi copaci. Instalaţiile acestea de care vorbiţi ocupă 10% din suprafaţa asta. Hai să facem 10% din 2.450 mp să vedem despre ce este vorba, încă o dată, construieşti două case cu bugetul ăsta, bugetul este exagerat pentru aşa ceva.

Dl primar: Eu l-am trimis o dată acasă pe om….

Dl cons.Dubău: Ăsta este punctul meu de vedere, rolul meu aici se rezumă la administrarea banilor comunităţii. Eu consider că un parc aşa mic este strigător la cer să coste 8 miliarde. Vă aduc aminte că avem un parc în oraşul Aleşd construit pe 8 ha care nu a costat atât, faceţi şi dvs. un calcul de câte ori intră 2.450 mp în 80.000 mp.

Dl primar: Nu sunt termene de comparaţie, dle consilier, scuzaţi-mă, aici sunt lampadare cu panouri solare, acolo nu sunt jucării pentru oamenii cu dizabilităţi, nu sunt instalaţii de stropire. Nici “Ciuperca Oradea” , nici ăsta nu este termen de comparaţie. Dacă Ciuperca este la jumate preţ înseamnă că este foarte bine. Acolo este o suprafaţă foarte mare unde nu sunt înghesuite aparate, înseamnă că la ei este preţul prea mare.

Dl cons.Dubău: Uitaţi că acolo s-a făcut  şi o construcţie, care nu este mică, nu este vorba numai de amenajarea terenului…

Dl cons.Vancea D : Legat de proiectul acesta, a existat o condiţie în cererea de finanţare, să fie de o sută de mii de euro. Ar fi păcat să pierdem un asemenea proiect…

Dl cons.Dubău : Eu nu m-am referit decât la suprafaţă, eu am simţul la ceea ce înseamnă 24,5 ari, mi se pare o suprafaţă mică să o amenajăm la asemenea bani.

Dl cons.Vancea D: Este binevenit să încercăm o finanţare.

Dl cons.Dubău: Sunt de acord.

Dl cons.Vancea : Eu zic că nu vom avea decât de câştigat în parcul acesta.

Dl primar : Eu vă garantez că asta se apropie de o sută de mii de euro la licitaţie, dacă va scădea cu 30%, iar dacă se licitează sub nu ne mai finanţează………..

Dl cons.Dubău: Dvs. nu puteţi garanta ceea ce este pe mâna hazardului.

Dl primar : Eu cam ştiu cum merg licitaţiile, deci dacă se scade cu 30%, scădem din o sută de mii de euro şi ne scoate de la finanţare afară.

Dl cons.Turcuş: Dacă-mi daţi voie, sper că aţi înţeles că nu-i nimeni împotriva unui proiect de asemena gen, însă observ că obişnuim să trecem uşor peste anumite chestiuni. Avem deja şi un precedent, a propos de costuri, şi avem aici în curte un exemplu, este un an de când discutăm de “ciuperca” asta din curte, construită din OSB, şi aia a avut o valoare exorbitantă. Se pare că tindem să credem că tot ce facem de acum încolo trebuie să coste cât mai mult, să fie cât mai scump, nu neapărat şi bun, pentru că, dacă ne referim la suprafaţa în care se vor construi acele obiecte de joacă pentru copii, discutăm de 100 mp, nu, restul de 90% o să fie spaţiu verde.

Dl cons.Gal: 200 mp

Dl cons.Turcuş: 200 mp, oricum nu este mult…

Dl cons.Cipleu : Cu tot cu alei, partea cea mai consistentă !

Dl cons.Turcuş: Şi mă uit cu tristeţe la parcul de la Tinăud de 8 ha, pe care nu suntem în stare să-l tundem. Nu văd nici nici o schimbare din iunie încoace… Este dureros, mai ales că s-au cheltuit mulţi bani acolo…După zece ani nu există un copac unde să stai la umbră…

Dl primar: Nu ştiu cine a pus copacii, dacă nu sunt, înseamnă că nu i-a pus bine…

Dl cons.Turcuş: Nu sunt împotriva unor spaţii de joacă sigure pentru copii, dar cum a spus şi colegul, chiar dacă sunt banii europeni, nu înseamnă că îi cheltuim doar să fie cheltuiţi.

Dl cons.Vancea D: Asta este sigur, dar contribuţia noastră nu este aşa însemnată să nu încercăm să obţinem proiectul, este o oportunitate, 25% este contribuţia primăriei oraşului Aleşd la proiect, acum fiecare cum consideră….

Preşedintele de şedinţă: Dacă mai sunt discuţii……Trecem la vot ! Preşedintele de şedinţă- supun la vot proiectul de hotărâre. Aceasta a fost adoptat cu 9 voturi pentru, 7 abţineri, astfel se adoptă Hotararea nr.75 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă  trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnice faza Studiu de fezabilitate şi Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII URBANE-AMENAJARE PARC ARENA SPORTIVĂ” – iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă- Dacă sunt discuţii…

Dl cons.Dubău: Dacă-mi permiteţi o discuţie colaterală, dar priveşte acelaşi aspect, este vorba de indicatorii tehnico-economici şi celelalte documente anexe. Data trecută, luna trecută, s-a votat un proiect care în 25, luna asta, are termenul final de depunere a proiectului. După momentul votului proiectului am atras atenţia că acele anexe ale proiectului conţin greşeli care-l fac neeligibil, am atras atunci atenţia d-lui primar că ar trebui depus din nou proiectul de hotărâre împreună cu anexele.

Dl primar: Ni s-a acceptat o erată, am cerut punctul de vedere.

Dl cons.Dubău: Dna secretar, o să vă rog ca pe şedinţa următoare să-mi prezentaţi copie conform cu originalul a eratei de care vorbeşte dl primar, hotărârea cu care a fost adoptat acel proiect, anexele care au stat la baza adoptării acelui proiect. Mulţumesc ! Având în vedere că proiectul de faţă merge în completarea acelui anterior, mă voi abţine.

Preşedintele de şedinţă- Supun la vot proiectul de hotărâre. Aceasta a fost adoptat cu 9 voturi pentru, 7 abţineri, astfel se adoptă Hotararea nr.76 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă  trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă- Dacă sunt discuţii…

Dl cons.Cipleu : Eu la acest proiect aş avea două amendamente pe care o să le formulez pe rând :  1. Închirierea sălilor de clasă, care în proiect este 500 lei – aş vrea să propun ca taxa să fie 400 lei, pentru că din discuţiile de la comisii am înţeles că cel care închiriază va plăti inclusiv impozitul, iar în respectivele clase majoritatea activităţilor care se desfăşoraă sunt de către cadre didactice împreună cu copiii. Nu mi se pare normal să le taxăm suplimentar, este suficient după părerea mea 400 lei / clasă. Acesta este unul din amendamente, dacă doriţi îl formulez şi pe celălalt. Următorul este la impozitul pe clădiri.

Dl cons.Vancea D: Anexa 3, pagina 1.

Dl primar: Următorul amendament.

Dl cons.Cipleu: Le votăm pe rând, sau împreună, că s-ar putea să creem confuzie, cu unul să fie de acord colegii, cu unul nu. Bun ! Al doilea : impozitul pe clădiri la persoane juridice să fie de 1% din valoarea contabilă în loc de 1,2%, şi vreau să fac această propunere,- că tot este moda comparaţiilor, m-am interesat la comuna Aştileu, valoarea este de 0,7%, şi problema nu este numai asta, dar am observat că mulţi agenţi economici îşi mută afacerile la Aştileu de aici din Aleşd.

Dl Dordea : Cine, dl consilier, mă ocup de impozite şi nu cunosc nici o firmă care s-a mutat de aici din Aleşd, dacă  ne  puteţi spune şi nouă…

Dl cons.Cipleu : MACOMI vă spune ceva ?

Dl Dordea : MACOMI s-a mutat de vreo 5-6 ani, pe vechiul cod fiscal..

Dl cons.Cipleu: Nu contează pe ce cod fiscal s-a dus în căutarea fericirii fiscale.

Dl Dordea: Şi oricum, MACOMI nu a avut niciodată clădiri în AleŞd. Cum s-a mutat, dacă n-a avut?

Dl cons.Dubău: A construit unde a avut posibilităţi mai bune.

Dl cons.Cipleu: Păi eu nu ştiu, dar ştiu că şi dl. consilier Vancea îşi desfăşoară activitatea în Aştileu, nu? Spuneţi-ne de ce?

Dl cons.Dordea: Ştiţi ce înseamnă la buget 0,1 din procentul ăla?!

Dl cons.Dubău: Numai să nu ne bateţi !!

Dl Dordea : Păi, vă spun cât înseamnă: 65 mii lei înseamnă fiecare 0,1 pierdere la bugetul local.

Dl cons.Cipleu : Da, dar poate să devină atractiv pentru agenţi şi să să se recupereze din investiţii.

Dl cons.Dubău: Nu vorbim de termenul de pierdere, pentru că pierdere înseamnă când ai ceva ! O astfel de măsură poate să aducă şi câştig.

Dl Dordea: Dar la ce vă referiţi, că nu înţeleg? Eu lucrez de 15 ani, nu-mi dau seama la ce vă referiţi !

Dl cons.Dubău: Dacă mă lăsaţi să termin, o să vă explic. Aşa cum unii au decis să-şi facă afaceri în altă parte, orientându-se şi la aceste facilităţi fiscale. Este vorba de colegul…

Dl cons.Cipleu: Nu este vorba numai de colegul, că sunt şi altfel de firme din Aleşd…

Dl Dordea : Colegul dvs, dl Vancea D., nu a avut niciodată clădiri în Aleşd…

Dl cons.Dubău: S-a orientat să construiască unde a avut condiţii mai bune.

Dl Dordea : Dar ştiţi de ce s-a orientat ? Nu a avut teren în Aleşd să-şi construiască clădiri…

Dl cons.Dubău : Din vina cui,dl Dordea?

Dl Dordea : Ne asumăm noi vina că nu a avut teren în Aleşd ?

Dl cons.Vancea D. : Deci, de la noul mandat, nu ne asumăm ce a fost în vechiul mandat. Să-ţi asume cine  a fost la primărie !

Dl primar : Noi am cumpărat, nu mai putem spune că le-am vândut !

Dl cons.Dubău : Atunci, dl primar, înţeleg………………

Dl primar: Propun o reducere treptată a acestui  impozit, respectiv de la 1,3 l-am scăzut la 1,2  – să vedem care este impactul, anul viitor mai scădem un pic, nu vrem să dinamităm bugetul orașului cu o scădere bruscă.

Dl cons.Dubău: 0,3% …..

Dl primar: Aia e 2 miliarde, după cum zice dl Dordea…

Dl cons.Dubău: Da, dl primar, dar eu vă mai spun o chestie : dl Dordea s-a rezumat la faptul că nu avem terenuri, dar agenţii privaţi se orientează să-şi facă un business, poate îşi mai cumpără un teren de pe piaţa liberă – mă înţelegeţi? Şi atunci, cumpărându-ţi teren, este un efort, şi noi ne bucurăm că face acel efort şi îi oferim o facilitate fiscală, un impozit mai prietenos ca să-şi facă activitatea aici, că poate văzând că este un impozit mai mic se gândeşte să-şi cumpere teren în Aleşd.

Dl cons.Gal : Cam câţi agenţi economici sunt ?

Dl cons.Cipleu : Clădiri, nu agenţi economici.

Dl Dordea : Eu estimez că pot fi undeva între 200 – 300.

Dl cons.Gal : Să vedem dacă este aşa, cât de mare este impactul…

Dl cons.Dubău: Dacă tot suntem la discuţia asta, preferam de la colegul care este de la compartimentul de specialitate, aşteptam să vină să spună : avem 205, dar nu ştim – între 200 şi 300…

Dl primar: Dacă-i spuneaţi în comisie să vină cu astea, sigur venea…

Dl cons.Dubău: Dl. primar, să ne înţelegem aici : dl a făcut o propunere, dvs. aţi semnat-o, propunere pe care dvs. v-aţi asumat-o ca și propunere de taxă pe acest palier. Eu, dacă eram primar în locul dvs. sau viceprimar, l-aș fi rugat pe dl. Dordea să-mi spună câte clădiri se încadrează la asta, făceam un impact bugetar la modul serios, A+BxC, sau ce formulă de calcul era necesară, și astăzi, dacă tot am deschis discuția, noi aci la masă să discutăm pe cifre și să vedem impactul : este de 10, 15, 200 de mii, asta era o discuție serioasă într-adevăr, acuma ne dăm cu presupusul, că între 200 și 300 este o diferență mare, imediat este o treime din maxim.

Dl Dordea : Dle consilier, pot să vă spun cifre exacte ? Încasăm aprox. 800 mii lei pe impozit clădiri persoane juridice, puteți calcula?

Dl cons.Dubău: Nu, dar dacă veneați astăzi și ați fi spus că aveți atâția mp…

Dl Dordea : Ne raportăm la sume clare, cinstite. Faceți un calcul aritmetic, că ați zis că le calculați : 800 mii / 1,3…

Dl cons.Dubău: Nu, mi-ar fi plăcut să-mi spuneți că avem atâtea clădiri la valoarea contabilă, era simplu, făceați o statistică, le scoteați din declarații…

Dl cons.Dordea : Puteți veni oricând, vi le pun la dispoziție !

Dl cons.Dubău: Da, dar noi astăzi discutăm !

Dl Dordea : Păi nu le am la mine, ce voiați, să vin cu dulapul ?

Dl primar : Este o diferență de 190 mii.

Dl Dordea : Eu vă zic cinstit cât înseamnă 0,1 la cât se încasează, nu vă păcălesc.Oricând veniți, vă arăt.

Dl cons.Dubău: Nu vă cere nimeni să veniți cu dulapul, un fișier excel cu niște date era suficient !

Dl Dordea : Este prima dată când aud, pe mine nu m-a solicitat nimeni cu așa ceva…

Dl cons.Dubău: Rămâneți în blocul dvs. de sticlă și faceți proiecte în continuare, dar nu ne luați pe noi la rost.

Dl Dordea : N-am făcut nimic, este o propunere pentru venituri la primărie, ca dvs. consiliul local, să-i cheltuiți. Dacă n-avem venituri, ce putem cheltui?…

Dl cons.Dubău: Încă o dată, discuția am făcut-o că am putea fi mai prietenoși cu mediul de afaceri, aceștia s-ar putea să vină la noi. Dv. luați în bășcălie propunerea noastră și ne mai și vorbiți cu mâna în buzunar, înseamnă că ăsta-i respectul dv. față de noi.

Dl Dordea : Nu v-am luat în bășcălie, v-am prezentat niște cifre cinstite.

Dl cons.Dubău: Dvs. ne vorbiți cu mâna în buzunar și ne luați la mișto, încă odată, dvs. ați deschis cutia Pandorei, eu nu am spus să veniți cu dulapul.

Dl Dordea : Nu v-am luat la mișto, vă rog frumos, eu v-am spus cinstit câți bani se încasează, ce înseamnă la fiecare 0,1.

Dl cons.Dubău: Dacă noi creștem nr. potențial de firme care să construiască aici,- nu vă raportați doar la terenurile care le-ar putea pune la dispoziție Consiliul local, există piață liberă.

Dl cons.Cipleu : Pe terenuri private este construit la Aștileu….

Dl cons.Dubău: Pe terenuri private, dl. coleg Vancea, ați construit pe teren privat, da?

Dl Dordea : În Aleșd nu prea sunt firme pe terenurile primăriei.

Dl primar: M-ascultați și pe mine….la o clădire de un million de lei se plătește impozit 12.000, după noul impozit al dv. se plătește 10.000, 2000 de lei pentru o firmă care are o clădire de 10 milioane, vi se pare chiar așa mult?

Dl cons.Dubău: Calculul dvs. nu este corect pentru că se face la valoarea …………..ne dăm cu presupusul, dar mi-ar fi plăcut să discut pe cifre.

Dl cons.Pavel: Să lăsăm așa să vedem care este impactul, să vedem anul viitor, să luăm în calcul dacă putem o scădere mai pronunțată.

Dl cons.Dubău: Aici nu s-a înțeles, deci chestia de a vedea cât prejudiciem, am pierdut atâta….Este posibilitatea ca azi să fie și dacă creem un mediu mai favorabil poți să atragi câștigul pe termen lung. Dacă noi păzim doar bostănăria, fară să deschidem casa, o să păzim doar bostănăria și o să facem calcule din alea micuțe.

Dl primar: Nu sunt recomandate grafice de tip fierăstrău, dl. consilier, este bine să fie o sinusoidală lentă și previzibilă.

Dl cons.Pavel: Dacă hotărârile în trecut au fost să se meargă pe valori maxime că era 1,3 acuma noi ne-am asumat și mergem încet, asta este…

Dl cons.Dubău: De multe ori când am un anumit punct de vedere, mi se dau exemple din altă parte! Uite, astăzi sunt în fața unui argument din altă parte și care se pare că funcționează : 0,7 – bravo lor!

Dl primar: Pentru că au IBG- ul Holcimului și sigur că nu au probleme foarte mari bugetare, pentru că tot impozitul pe salarii de la Holcim le intră lor, sigur că nu au așa probleme mari, și au și clădirile Holcimului ș.a.m.d. și sunt la valori reale declarate, nu expertize subevaluate cum sunt depuse la primăria Aleșd.

Dl cons.Dubău: Este denigrant ce spuneți dv., nu vă împiedică nimeni dacă aveți de-a face cu o expertiză subevaluată să o contestați, ăsta nu-i un argument. Adică, ce facem dl. primar ? “Hoții!”,- dovediți, nu spuneți că cineva are o expertiză contabilă sau o evaluare nereală.

Dl primar: O comună care are un buget mai mare decât a unui oraș poate să țină la 0,7- sigur că da.

Dl cons.Vancea D.: În paralel cu scăderea aceasta, sigur că o să venim și cu alte măsuri pentru domeniul privat. La sfârșitul lui 2017, dacă se constată o binevenire a proiectului ce propunem noi astăzi, putem să mai scădem.

Dl cons.Dubău: Hai să vă dau un alt exemplu: acum vreo 3 ani de zile…În Codul fiscal există o posibilitate, un drept pe care să-l acordăm persoanelor juridice de a beneficia de o bonificație, înscris în Codul fiscal de a beneficia de o reducere de până la 10% în cazul în care plătesc anticipat până la 31 martie. Aleșdul era singura localitate care nu acorda această facilitate persoanelor juridice. În momentul în care am făcut propunerea de a se acorda această facilitate, conform Codului Fiscal, căderea Consiliului era să stabilească nivelul ei procentual în funcție de marja permisă de lege. În momentul în care noi am făcut acea propunere și până la urmă a fost adoptată de Consiliul local, ni s-a spus același lucru, pierdem atâția bani…Dl. Dordea ne-a calculat atunci câți bani pierdem dacă toți plătesc, d-le, era vorba de o facilitate,- unii pot plătii anticipat, unii nu pot, nu-i bine să fim chiar așa de prevăzători cu chestia asta, că la cheltuit nu ne întrece nimeni. Noi tot vorbim de investitori și de dezvoltatori, dar investițiile și dezvoltatorii trebuie să aibă….Economia de piață este foarte dură, în momentul de față și relocarea afacerilor în ziua de azi are o volatilitate foarte mare și se relochează o afacere așa într-o jumătate de an, ăsta este un moment foarte bun să ne găndim la așa ceva.

Dl cons.Turcuș: Din toată discuția asta reiese clar că n-avem o startegie de dezvoltare, mă mir să-l aud pe colegul de la taxe și impozite că lucrează de 15 ani în primărie și se gândește numai cum să crească sau să mențină taxele, însă dv., dl. primar, ca și inițiator al acestui proiect, poate ar trebuie să aveți o viziune asupra dezvoltării… Vedem peste tot unde există taxe mari, ok nu avem terenuri, încercăm să cumpărăm, dar la taxe putem să umblăm pentru că un dezvoltator nu va veni niciodată acolo unde sunt taxele mari, asta este peste tot locul unde am merge în lumea asta, ca să vă fac să înțelegeți foarte bine, pentru că acum două ședințe nu s-a înțeles ce s-a discutat, am fost într-o confuzie totală. Colegul meu a propus un amendament la acest proiect pe care pe care suntem liberi să-l respingem sau să-l aprobăm, dar ținând cont de faptul că 1 leu “salvat” azi poate ne ajuta mâine, -asta înseamnă investiție. Dacă Primăria, Consiliul local, vom sugera potențiali investitori care puteau să vină în zonă o să fugă de noi.

Dl primar: Ați fost în fostul Consiliu 4 ani de zile…….

Dl cons.Turcuș: Noi discutăm acum, și cu pași mici nu poți să faci treabă, dacă ratezi startul în multe situații este ratat pentru totdeauna, deci pașii ăștia mici……Să vedem ce se va întâmpla, nu se va întâmpla mare lucru, dar pierdem 60 și ceva de mii lei per procent, de ce să nu reducem cu 2-3 zecimale, cu 4, cu 5 ați dat ex. Aștileul. Lăsați Holcimul la o parte, nu are rost să intre în discuție, haideți să aducem noi firme, că în orașul ăsta în 15 ani nu au venit firme. Păi de ce nu au venit? De ce nu au venit? Unii din colegii noștri sunt de ani de zile în Consiliu și nu au ridicat niciodată problema.

Dl primar: Și dv. ați fost 4 ani, nu știu de ce nu ați atras…

Dl cons.Turcuș: Cred că ar trebui să vă uitați pe procesele verbale ale ședințelor și să vedeți cine a mai vorbit și cine n-a vorbit, cred că ar trebui să ne frământăm mult mai mult, dar prin exercițiul ăsta de azi ar trebui să dovedim mai mult.

Dl primar: Dacă eu nu m-am frământat pentru treaba asta, atunci cine? De 4 luni de zile mă chinui să întăbul un teren și să pot să fac un schimb și să pot să fac un parc industrial și mă frământ de 4 luni și nu dau de capăt…

Dl cons.Dubău: Permiteți-mi și mie să formulez un amendament, nr. 3. O să-l formulez apelând și la o glumă, că dacă tot nu se dorește și dl. Dordea nu este de acord, eu am găsit o sursă care să acopere diferența de buget pentru persoanele juridice : taxa pe cununii ! Ia uitați cum o crească bugetul Aleșdului cu o taxă ridicolă, ”taxa pe cununii” – iar amendamentul meu îl formulez în sensul eliminării acestei taxe pe cununii și vă spun și de ce: Starea civilă este serviciu public, noi transformăm serviciul public prin această prevedere – nici nu mă interesează cât este cuantumul, putea să fie 1 leu,- ne transformăm într-un SRL, facem prestări sevicii la nunți, 10 lei pentru sâmbătă și 15 lei duminica. Ce-s prostiile astea?

Dl primar: Nu-s chiar prostii. Este când sunt 4 cununii duminica… Dv. vă convine să vă aducă duminica la serviciu?

Dl cons.Dubău: Este când mă duc!

Dl primar: Dar vă plătește pentru asta?

Dl cons.Dubău: Dl. primar, acesta este un serviciu public, conform legii dvs. sunteți ofițer de stare civilă, tot conform legii puteți delega această activitate unei persoane delegate pe care puteți s-o retribuiți conform Codului Muncii. Încă o dată, este un serviciu public și consider că nu trebuie taxat și dacă ar fi vorba de 1 leu, mi se pare o prostie și propun eliminarea acestei taxe.

Președinte de ședință: Propun să votăm întâi amendamentul d-lui Cipleu.

Dl cons.Vancea D.: Am și eu….

Dl cons.Cipleu.: Formulați-le, și le luăm pe rând.

Dl cons.Vancea D.: Vis-à-vis de formularea din tabelele de la taxele pe autovehicule, la pct. ”e” referitor la formulare propun să fie în loc de greutate totală maxim ”admisă” să fie înlocuită cu ”autorizată”, pentru că cred că formularea este greșită, strict textual. La ultima care spune de taxa de comerț ambulant, aș dori dacă se poate, eliminarea poziției care se referă la taxa pe ”o lună de 250 lei”, datorită faptului că, dacă facem socoteala la o zi sau la o săptămână , nu prea stă bine acolo cu rezultate matematice.

Dl primar: Deci eliminarea sintagmei ”pe o lună”.

Dl cons.Vancea D.: Da, schimbat cu ”pe săptămână”, adică 10 lei/zi și 50 lei/săptămână și pentru o lună să amendăm, asta via-a-vis de comerțul ambulant, astea 2 am eu.

Președinte de ședință: Supunem la vot primul amendament al dl. Cipleu – cu închirierea sălilor de clasă cu 400 lei/clasă în loc de 500lei/clasă. Cine este pentru? Amendamentul se votează cu 14 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abținere.

Dl cons.Urs: Am impresia că nici nu s-a încasat și nici nu se va încasa.

Dl cons.Dubău: Asta cu încasatul și neîncasatul nu este o glumă: dacă vine Curtea de Conturi verifică încasarea sau neîncasarea …..

Dl primar: Poate dacă sunt camerele pornite tot timpul.

Dl cons.Dubău: Asta arată că ne jucăm de-a primăria câteodată.

Președinte de ședință: Al doilea amendament al dl. Cipleu. Modificarea de la 1,2 la 1 impozitul pe clădiri la persoanele juridice. Supunem la vot amendamentul care se votează cu 8 voturi pentru, 6 împotrivă și 2 abțineri.- amendamentul a căzut.

Președinte de ședință: Al 3- lea amendament al dl. Dubău, eliminarea taxei de cununie. Supunem la vot amendamentul care se votează cu 7 voturi pentru, 7 împotrivă și 2 abțineri- amendamentul a căzut.

Președinte de ședință: Al 4-lea amendament propus de dl. Vancea D.- contextual, cu masa autorizată în loc de masa admisă. Supunem amendamentul la vot care se votează cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă.

Președinte de ședință: Al 5-lea amendament propus de dl. Vancea D.- cel cu taxa pentru comerțul ambulant. Supunem la vot amendamentul care se votează cu 16 voturi pentru.

Președinte de ședință: Supunem la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 amendamente, respectiv amendamentul 1,4,5. Se votează proiectul de hotărâre cu 9 voturi pentru, 3 împotrivă (dl. Cipleu, dl. Dubău și dl. Vancea V.) și 4 abțineri (d-na Alb, dl. Jurcuț, dl. Turcuș și dl. Morar), – astfel se adoptă Hotararea nr.77 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă  trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice din piaţa agroalimentară Aleşd pentru anul 2017 -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă- „Dacă sunt discuţii…”

Dl. cons. Dubău: Legat de taxarea animalelor vii la bucată, am o observație: nu vreau să acuz pe nimeni,  dar am auzit pe mai mulți oameni că se numără ”păsăriche” și se taxează ”păsăriche”, unul la „primărie”, unul la „prefectură”, unul la „miliție”. Ceea ce nu-i normal, nu ne facem SRL pe spatele primăriei. Propun ca taxa respectivă să se facă pe comerciant. Dl. Pali, sunteți aici și sunteți administratorul activității din piață, puteți să propuneți acuma, nu? Încă o dată: vine unul cu 100 de pui, 10 încasează primăria, 5 taxatorul și pe restul nu-i mai numără nimeni. Înțelegeți ce vreau să spun?

Dl. viceprimar: Da, dar nu pot  taxa pe cel care vine cu 50 de pui ca și pe cel care vine cu 20 de purcei.

Dl. cons. Dubău: În primul rând, aia nu-i piață, atunci dacă tot îi să avem o taxă pentru comerțul ăsta, hai să punem o taxă rezonabilă, să nu mai dăm loc la fraude și șmecherii, nu să numere taxatorul cum vrea el și se înțelege cu comerciantul, că ăla săracu este într-o poziție nefericită și zice : Șefu, dacă tu taxezi la 10 – 5 sunt ai tăi, 5 îi a lui Todoca…Glumesc! Sper că ați înțeles…

Dl. viceprimar: Părerea mea este că trebuie să stăm acolo, ca să nu se mai întâmple treaba asta, că nu poți să taxezi pe cel cu pui de o zi ca și……

Dl. cons. Dubău: Până ajungem la nivelul de civilizație de a ne face datoria la locul de muncă și având în vedere că aia nu-i piață de animale, că nu-i oferim omului țarc să-și pună 10 oi, să poată să le numere cum trebuie, propun să fie o taxă cum sunt taxele la…..

Dl. viceprimar: Se poate face altfel, se poate face taxă pe remorcă sau pe mașină.

Dl. cons. Dubău: Exact asta am vrut să spun.

Dl. viceprimar: Exemplu, la pui nu se poate, nu este același lucru că unul vine cu căruța și aduce 2 purcei sau altul 10 și vinde. Poate că nu vinde niciunul.

Dl. cons. Dubău: Dl. viceprimar, încă odată,  avem problema asta de bun simț că nu putem oferi condiții civilizate și până atunci, până o să oferim condiții, ca să cerem prețuri ca în vest, hai să fim rezonabili, să punem niște prețuri rezonabile.

Dl. viceprimar: Am redus la pui, am pus niște prețuri rezonabile…

Dl. cons. Dubău: Nu vă raportați la bucată, nu vorbim de bucăți.

Dl. viceprimar: Nu este logic ca unul care vinde 10 pui să plătească cât ăla care vinde 100 de pui.

Dl. cons. Dubău: Ce vă interesează pe dv. cât vinde ăla, dv. îi oferiți locul în care să vândă. Nu sunteți portărel acolo – La cât ai vândut azi, adu facturierul!

Dl. cons. Turcuș: Dacă-mi permiteți…tot pe raționamentul ăsta…..

Dl. cons. Dubău: Dv. le puneți la dispoziție un spațiu public, ar trebui să vă raportați la locul pe care-l ocupă. Dacă el își aduce 1 pui și vine cu ditamai camionul, îl taxați la suprafața pe care-o ocupă camionul. Mă înțelegeți?

Dl. cons. Vancea D.: Taxele ar trebui corelate 7 cu 9. Vă rog să luați în calcul că pe lângă animale se taxează și mijloacele de transport.

Dl. viceprimar: La bovine, la cabaline, acolo nu poți să nu vezi câte au intrat.

Dl. cons. Dubău: Dacă dv. ați avea o piață civilizată, ați avea un padoc la care vine cel cu calul și-l leagă acolo, dar nu aveți…

Dl. primar: Nu-i terenul nostru…Ăia ne iubesc acolo și ne lasă să ne desfășurăm activitatea.

Dl. cons. Dubău: Nu-i terenul nostru? Aaa!!! Și noi luăm bani, ca haiducii, pe un teren care nu este al nostru?

Dl. primar: Ne agreează….

Dl. cons. Dubău: Foarte bine, să ne agreeze, eu vă spun să facem al nostru. Să facem, înainte să ceri trebuie să dai. Atâta timp cât noi nu putem oferi condiții civilizate nu putem să mergem la omul ăla să-I spunem : Băi, te-ai adunat aici pe tăpșanul ăsta cu scaieți, ia să-ți numărăm noi puii !! Hai să punem niște taxe rezonabile pe locul pe care-l ocupă și să nu ne intereseze câți cai își aduce ăla, că dacă-și aduce 100 de cai o să ocupe o suprafață și o să-l taxez la suprafață. Dacă aduce 5 cai, o să-l taxes – că n-o să ocupe ca și ăla cu 100 și este treaba lui dacă vinde sau nu vinde. Mă-nțelegeți?

Dl. viceprimar: Eu vă spun un exemplu, nu este negative, dar unul vine cu 2 cai la căruță și 3 legați de căruță, eu îl taxez cu 4 lei că atâta este căruța și el vinde cei 3 cai!!!

Dl. cons. Dubău: Uitați câți cai vinde, raportați-vă la suprafața de teren pe care o ocupă!

D-șoara cons.Scorțe: De unde știe ce suprafață?

Dl. cons. Dubău: Dă cu pasul, dacă nu știe să măsoare.

Dl. viceprimar: Comerțul civilizat, da, dacă am avea terenul cum este în piață să se știe că 3 m sunt acolo…

Dl. cons. Dubău: Tot eu să vă învăț: terenul nu este al dv., îl închiriați…

Dl. primar: Nu se poate închiria. Întrebați-o pe d-na secretar, mă chinui să închiriez un teren de 4 luni….

D-na secretar: Putem face acord de parteneriat, dar nu să investim noi banul public în terenul altuia.

Dl. cons. Dubău: Ați văzut?  Dacă faceți un parteneriat pe terenul respectiv…

Dl. primar: Așa, și cine-l trasează? ….Nu putem investi nimic, mă frământ de 4 luni….

D-na secretar: Astea nu sunt costuri, dl. primar.

Dl. cons. Dubău: Dacă faceți un parteneriat corect cu respectivul proprietar și ăla investește în niște bârne să-și lege ăla calul, niște umbrare ca să nu stea animalul la soare… Vă puteți împărți pe taxă, de aceea se numește comerț civilizat.

Dl. primar: Cât este taxa pe pui, Pali?

Dl. viceprimar: 0,05 lei/pui.

Dl. primar: 0,05 lei/ pui ! Doamne, la 100 de pui- 5 lei !!

Dl. cons. Dubău: Nu-i vorba de pui, ci de cine numără puii.

Dl. viceprimar: Nu pornim de la prezumția că toți fură, dar ce ai zis tu înseamnă că fură, că nu numără correct, înseamnă că fură din banii publici.

Dl. cons. Dubău: Eu nu spun că fură: nu a învățat la școală să numere… Eu spun ce aud de la oameni…

Dl. viceprimar: Eu aș prefer… Prima dată oamenii ăia să vedem dacă-și fac datoria, îi dăm afară și aducem alții.

Preşedintele de şedinţă : Dacă mai sunt discuţii…

D-șoara cons. Scorțe: Era un amendament?

Dl. cons. Dubău: Eu am făcut-o ca și discuție, în condițiile în care eu nu aș putea vota o asemenea taxă. Nu este o chestiune pe care aș putea-o formula acum, aici pe loc, ca și amendament, că după părerea mea comportă o discuție aplecată și serioasă. Acum, poate vi s-a părut că am glumit, dar ca să fie mai agreabilă discuția să nu fim așa încordați… Discuția este foarte serioasă și este vorba de civilizație, mie nu-mi place ce este acolo. Mai este și salubrizarea după aia, care și ea intră la cheltuiala noastră. Dar dacă tot suntem de la oraș, tot suntem la granița vestului și tot vrem să fim în Schengen, hai să ne învățăm și noi să fim civilizați. Încă o dată, când am auzit poveștile alea cu 3 purcei, 2 eu, restul nu ți-i număr….Prostii!!!!!

Dl. cons. Turcuș: Proiectul acesta cu taxele pentru piață nu spune decât că este un copy-paste pentru că în el sunt greșeli, avem încă Aro și Dacia, exact ca anul trecut avem vânzări în zone limitrofe deși am mai discutat, și, apropos de ce a spus colegul meu, număratul puilor, atunci ar trebui să mergem și la kg de cartofi să vedem câte kg de cartofi are fiecare vânzător.Dl. vice, ați stat de vorbă cu oamenii să vedeți cam ce părere au ei despre taxe, scăderi de taxe, cum ar vedea situația, cum îl verificați pe administratorul pieței? L-ați verificat vre-o dată dacă sunt adevărate anumite chestiuni, dar nu pot să le spun că nu le-am văzut. Unde este un pic de fum este și altceva. Deci ar trebui să acordăm mai multă atenție mai multor aspecte, atunci când punem pe masă Consiliului local, pentru că noi votăm aici și cu aia defilăm un an de zile.

Dl. cons. Vancea D.: Vă rog să luați în considerare următoarea modificare: la nr. 9 – eliminarea cuvintelor ”zonă limitrofă” cu piața animalelor, la pct. 10 – propun o creștere de la 250 la 300 pentru mesele cu produse lactate, pentru că sunt și acelea cu aceleași dimensiuni ca și celelalte. Pct. 6, propun eliminarea sintagmei “hala pentru mașini, SRL”, eliminăm ultimele 3 fraze de la pct. 10 pentru a nu se crea niciun fel de restricții. Vis-à-vis de acordarea sau licitarea pentru locurile neacoperite din spate, să fie libere, să vină cine vrea acolo.

Dl. cons. Cipleu: Vă rog să le notați așa cum le formulează, ca să știm ce votăm.

Dl. viceprimar: Este vorba de platoul din spate, ca să poată să acceseze și persoane fizice, că acolo era doar pentru firme.

Dl. cons. Vancea: Vis-à-vis de abonamentul celor 2 platouri, propun modificare de la 1500 la 2000 și de la 1200 la 1500 pe an, chiria pe lună este infimă. La abonament, pentru mesele de beton propun egalizarea celor 2 tipuri de mese. 2 și 3 propun să fie egale adică, 1100 lei/loc/an, sunt în același loc sunt la fel, de aceea.

Dl. viceprimar: Eu nu sunt de acord.

Dl. cons. Dubău: Dl. primar, eu zic să-l retrageți.

Dl. viceprimar: Nu, nu se poate retrage, fiindcă dacă-l retragem nu putem organiza anul ăsta licitație. Nu putem retrage.

Preşedintele de şedinţă: Luăm fiecare amendament pe rând.

Dl. cons. Turcuș: Mai bine inițiatorul retrage proiectul de pe ordinea de zi.

Dl. viceprimar: Nu se poate, pentru micul producător nu este bine, trebuie să-l încurajăm.

Preşedintele de şedinţă: Primul amendament dl. consilier a propus la pct. 1 să fie 4 lei în loc de 3 lei, să fie la fel ca și la pct. 3. Supunem la vot amendamentul care se votează cu 7 voturi pentru, 6 împotrivă, 3 abțineri, amendamentul a căzut.

Al 2-lea: la pct. 9 s-a propus eliminarea ”zonei limitrofe” și completarea cu ”piața de animale”. Supunem la vot amendamentul care se votează cu 13 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri. La pct. 10 – în loc de 250 să fie 300 pentru mesele vânzătorilor de lactate în hală. Supunem la vot amedamentul care se votează cu 8 voturi pentru, 6 împotrivă, 2 abțineri – amendamentul a căzut. Tot la pct. 10 s-a propus a fi eliminate ultimele 3 fraze ”pentru mașini, SRL, persoane fizice, asociații familiale”.

Dl. cons. Dubău: Văd că aveți acolo și niște modificări, vă rog să le spuneți.

Preşedintele de şedinţă: Toate odată sau separat? Supunem la vot cine este pentru eliminarea frazelor. Amendamentul se votează cu 16 voturi pentru. Tot aici s-a propus modificarea….

Dl. cons. Turcuș: Aici unde, că nu mai înțeleg nimic!..

Preşedintele de şedinţă: La pct. 10 – la platoul acoperit, modificarea sumei din 1500 pe loc în 2000. Cine este pentru? – 9 voturi pentru, 5 împotrivă, 2 abțineri. Tot la pct. 10, platoul 2 acoperit, modificarea sumei din 1200 în 1500/loc. Cine este pentru? 9 voturi pentru, 7 împotrivă. La pct. 11, paragraful 3, de la 800 la 1100 lei. Cine este pentru? 5 voturi pentru, 8 împotrivă, 3 abțineri – amendamentul a căzut.

Alte amendamente….

Preşedintele de şedinţă: Trecem la vot, supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele care au trecut, 10 voturi pentru, 5 împotrivă, 1 abţinere, astfel se adoptă Hotararea nr.78 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unei funcţii publice vacante de execuţie din cadrul apratului de specialitate al primarului oraşului Aleşd. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz nefavorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă: Dacă sunt discuţii…

Dl. cons. Dubău: Dacă-mi permiteți, dl. președinte, am cerut și primit de la noul șef al Serviciului Contabilitate al primăriei cu privire la acest post a cărui modificare de competențe se solicită și am înțeles în felul următor: că este un post neocupat în cadrul Serviciului de contabilitate care, ca și grad profesional, necesită o vechime de 5 ani. Acest proiect vine contra logicii argumentului de la care s-a pornit, pentru că ni s-a spus că nu vine nimeni pe acest post. Atunci, dacă nu vine nimeni, s-a hotărât să trecem de la 5 ani vechime solicitată la 9 ani, atunci o să se înghesuie…

Dl. primar: La comisii a trebuit să plec și nu v-am putut lămuri.

Dl. cons. Dubău: Am primit această explicație, că se modifică cerințele, cu experianță de 9 ani, nu am găsit cu 5 ani și o să găsim cu 9 ani? Bun, mergem mai departe cu raționamentul, acest post este neocupat de foarte mulți ani și nu l-am auzit nici pe vechiul contabil plângându-se că ar avea nevoi. Dacă se consideră că acest post ar fi necesar, care este în organigramă și pe statul de funcții, acest post ar trebui să fie deschis unor tineri. Eu nu aș crește gradul de experiență, ci l-aș reduce la gradul de debutant, pentru că în această profesie înalt calificată azi avem o problemă cu tinerii cu calificări în ași găsi un loc de muncă, oameni care lucrează în posturi sub calificarea lor. Avem un contabil șef, avem încă un post ocupat și un post liber care este liber de foarte mulți ani. Acest al 3-lea loc liber, dacă este necesar pentru volumul de activitate, să fie ocupat de un învățăcel, nu unul experimentat că nu-i cazul. Așa am da dovadă că ne interesează și de tinerii orașului nostru. Tot în această notă, aș vrea să fac și o discuție : s-au angajat foarte multe persoane la primărie în ultimii ani, toate concursurile au fost anunțate în ziarul ”Urzica”, le-a găsit numai cei care au participat la examen. Singurul post pentru care s-a făcut publicitate pe facebook a fost cel de șofer, pentru celelalte, nu…

Dl. primar: Nu știu, în ”România liberă”, s-au publicat pe site-ul primăriei, s-au pus cu 30 de zile înainte.

Dl. cons. Dubău: Nu există pe site-ul primăriei așa ceva, nu există anunțuri de angajare la primăria orașului Aleșd din ultimii 5 ani. Singurul care a fost anunțat cu surle și trâmbițe a fost cel de șofer. Înțeleg că nici acolo nu a fost concurență, doi

Dl. primar: și unul s-a retras.

Dl. cons. Dubău: că nu a fost agreat sau n-avea permis!!!

Dl. primar: Avea 30 de milioane salar și nu a venit pentru 9 milioane la primărie…

Dl. cons. Dubău: Trecând peste gluma asta, eu vorbesc serios că îmi doresc și nu mai vreau să vin cu propuneri de proiect de hotărâri, dar dacă va fi cazul o voi face, voi veni cu proiect de hotărâre care să vă oblige să bateți și toba prin oraș și să-l puneți pe site-ul primăriei. Până acum, dacă facem socoteala câte posturi aveți ocupate prin transfer, această reminiscență comunistoidă a transferului pe funcții publice a căpușat această activitate de a angaja persoane la primărie. Încă o dată, avem un post, eu vreau să văd o bătaie pe postul ăsta dacă trebuie ocupat, între debutanți, pentru că ăla nu va face nici scandal că este salariul prea mic, poate își face mână și va găsi apoi un loc de muncă mai bine plătit în altă parte. Încă o dată, avem personal calificat, avem șef proaspăt uns de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, deci nu avem o problemă în sensul că nu avem un cap la Serviciul ăsta, mai avem o persoană cu experiență și mai avem un post liber. Hai să orientăm acest post către un debutant. În acest sens, propun ca amendament modificarea proiectului de hotărâre în sensul că acest post să fie pentru debutant ca și grad profesional.

Dl. primar: Nu am apucat să vă povestesc și eu, la cei 5 ani salariul era de 9 milioane și ceva și în principiu nu-ți vine nimeni, dar trebuie un om cu experiență pentru că eu vreau să aduc și contabilitatea echipei de fotbal și handbal, pentru că am găsit o situație dezastruoasă pe aceste asociații…

Dl. cons. Dubău: Dvs. nu veți putea conduce contabilitatea altor asociații cu contabilii primăriei, sunt entități juridice separate, să vă intre bine-n cap !

Dl. primar: Suntem acționari și vreau să le verificăm deconturile și hârtiile.

Dl. cons. Dubău: Dvs. aveți posibilitatea legală să verificați aceste deconturi și hârtii în cazul în care sunteți parte în aceste asociații și în momentul în care le oferiți conform legii acele granduri financiare. Încă o dată, deschideți acest post unor tineri, toată lumea vrea tânăr, să nu rămână gravidă și cu experiență…

Dl. primar: Ăsta găsește la 20/25 milioane, nu-ți vine nimeni la 9 milioane. Tocmai în ideea asta am pus 9 ani, ptr. 12/13 milioane salariu. Nu știți care este salariul în sistemul public !

Dl. cons. Dubău: Dle primar, la salariul ăsta vreți să spuneți că o să vină unul cu foarte multă experiență din privat?

Dl. primar : Să nu vină, să fie sănătos, ne-om chinui mai departe așa !

Dl cons Dubău : Haideți să avem grijă de tinerii noștri, că trăim în Aleșd…

Dl primar : Sistemul bugetar este un sistem total diferit de sistemul privat, unde trebuie să respecți niște reguli și niște …

Dl cons Dubău: Îndârjirea dvs. mă face să cred că trebuie să mai scot un plic și să-l pun pe masă !…

Dl primar: Mai puneți !

Presedintele de ședință : Alte discuții…Supunem la vot amendamentul colegului Dubău, care se voteză cu 7 voturi pentru, 6 împotrivă și 3 abțineri – amendamentul nu a fost aprobat. Supunem la vot proiectul în forma inițială, care se votează cu 9 voturi pentru, 7 împotrivă – astfel adoptându-se Hotărârea cu nr. 79 făcând parte integrantă din prezentul proces verbal.

Presedintele de ședință trece la pct. 6 de pe ordinea de zi și dă citire proiectului de hotărâre : ”Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2016 aprobat prin HCL nr. 16/2016. -iniţiatori Jurcuţ Călin, Turcuş Radu-Victor, Dubău Florin-Călin, Cipleu Sorin-Leontin, Morar Călin, Vancea Viorel şi Alb Mariana.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă: Dacă sunt discuţii…

Dl cons Dubău: Dacă-mi permiteți, în calitate de inițiator, este vorba de pietruirea a trei drumuri în localitatea Tinăud. Unul dintre ele este accesul la cimitirul ortodox, acolo situația este dezastruoasă de mai mulți ani : dacă plouă nu se poate intra sub nici o formă în cimitir. Al doilea este de la cimitirul baptist către pășunea satului și celălalt este cel care asigură accesul către pădure. Este vorba de pietruire, sunt niște drumuri foarte utilizate de localnici și au aceste solicitări de foarte mulți ani. Este ridicol când un om necăjit trebuie să-și ducă aparținătorii la groapă și nu poate de noroaie și apă….

Dl primar: În principiu, am fost de acord să le prindem în planul anual de achiziții, nu le putem bugeta, pentru că avem de recuperat de la handicap vreo 2,5 miliarde, de la buletine ne-au dat doar jumătate de la bugetul central. Dacă reușim să recuperăm banii, ne apucăm să le facem, le facem ca lumea, cu șanțuri cu tot, pentru că s-au investit câteva sute de milioane și acum doi ani, – am înțeles, și iar este varză. Dacă încasăm, putem începe…

Dl cons Pavel: Doar o mențiune am și eu, așteptam ca acest proiect să fie un proiect explicitat așa cum ni s-a cerut și nouă în proiectele anterioare, să fie în spate niște devize.

Dl cons Dubău: Vă răspund eu la întrebare: suntem consilieri locali, care nu avem în spate un aparat de specialitate cum are primăria, și dacă primarul își permite să facă astfel de proiecte ne permitem și noi, fiind și mai lipsiți de resursele pe care la are dl primar.

Dl cons Pavel: Dacă erau 2-3 inițiatori, mai ziceam, – dar 7 ?…

Dl cons Dubău: Da, asta este, nu avem specialiști. Încă o dată, estimările sunt largi, primăria are toate resursele să le facă cum trebuie, nu-i nicio problemă. Noi am transpus în acest proiect niște solicitări ale cetățenilor orașului Aleșd.

Dl primar: Vom verifica, și dacă găsim și resursele le vom face.

Președintele de ședință: Propun să…..

Dl cons Turcuș: Dacă-mi permiteți, eu am o remarcă pentru colegul : când ați spus ”noi”, câte proiecte ai inițiat matale ?

Dl cons Pavel: ”Dvs.” – vă rog să vorbiți frumos !

Dl cons Turcuș: Dvs. Câte proiecte ați inițiat, dvs. în persoană ?

Dl cons Pavel: Nu am inițiat nici unul, deocamadată ascult, învăț …

Dl cons Turcuș: Ați spus ”noi”, înseamnă că nu ați inițiat nici un proiect?

Dl cons Pavel: Vă rog o adresare corectă : ori ne tutuim, ori ne adresăm politicos. Rugămintea este să ne respectăm, adresarea asta cu matale mie nu-mi place.

Dl cons Turcuș: Se regăsește în dicționar.

Dl cons Vancea: Eu, în completarea colegului dacă se poate, întradevăr, aș fi fost bucuros să găsesc niște antemăsurători, ceva. Întradevăr sunt foarte necesare drumurile…

Dl cons Dubău: Este simplu cu antemăsurătorile, luați distanțele.

Dl cons Cipleu: Nu, vă spun eu cum este, noi le-am văzut și-am considerat că este bine și le-am propus.

Dl cons Vancea: Dvs. le-ați văzut și le-ați considerat bine?

Dl cons Cipleu: Așa cum și dvs. ați văzut planurile la parcuri și le-ați propus, că-s bine. La reabilitarea părculețelor așa ne-ați spus, că dvs. le-ați văzut și considerați că-s bine.

Dl cons Vancea: Le-am avut, erau….

Dl cons Cipleu: Nu, planurile, nu antemăsurătorile, le-am văzut și eu și erau fundamentate.

Dl cons Vancea: Eu nu le-am găsit la primărie, nu le-am găsit nicăieri.

Dl cons Cipleu: Nici eu n-am găsit planurile la parcuri și nici documentele la ”Cetate”.

Dl cons Vancea: De aceea eu mă voi abține de data asta…..

Presedintele de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre care se votează cu 14 voturi pentru, 1 împotrivă,1 abținere, astfel se adoptă Hotararea nr.80 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Presedintele de ședință  trece la pct. 7 de pe ordinea de zi și dă citire proiectului de hotărâre : ” Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2016 aprobat prin HCL nr. 16/2016 cu poziţiile 45 -51. – iniţiator primar ”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă : Dacă sunt discuţii…

Dl primar: Am explicat la comisii…

Dl cons Cipleu: Devize n-am văzut, numai explicații…

Dl cons Dubău: Ne arată Vancea devizele.

Dl cons Cipleu: Sau antemăsurători, ceva….

Dl cons Vancea: La care din sumă vă referiți?

Dl primar: La lemne de foc vă trebuie deviz?

Dl cons Dubău: Nu, nu este acolo o pietruire.

Dl cons Cipleu: Este o pietruire cu 10.000 lei.

Dl cons Cipleu: Asta? N-am prins-o nici pe asta în buget, că nu avem bani.

Dl cons Vancea: Întrebam de deviz.

Dl primar: Cealaltă pietruire este în deviz, numai că a adunat greșit cel de la achiziții…

Dl cons Vancea: Devizul l-am cerut.

Dl cons Cipleu: Normal era să fie anexat la proiectul de hotărâre.

Dl cons Vancea: Uitați  ”Capitalist Prod Cons SRL”.

Dl cons Cipleu: Face devize la primărie?

Dl cons Vancea: Nu, deci eu întreb.

Dl cons Cipleu: Nu știu, eu vă întreb: e la dvs., nu știu, să-l văd și eu măcar ce titlu poartă…

Presedintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre care se votează cu 13 voturi pentru, 3 abțineri, astfel se adoptă se adoptă Hotararea nr.81 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Dl cons Cipleu: Stați, dle, să ne edificăm, este centralizat?

Presedintele de ședință trece la pct. 8 de pe ordinea de zi și dă citire proiectului de hotărâre : ”Proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu pentru atribuirea în folosinţă gratuită sau prin darea în administrare a unei părţi din imobilul Primăriei oraşului Aleşd situat în str. Bobâlna, nr. 3 – clădirea veche – către Poliţia oraşului Aleşd. -iniţiatori Jurcuţ Călin, Turcuş Radu-Victor, Dubău Florin-Călin, Cipleu Sorin-Leontin, Morar Călin, Vancea Viorel şi Alb Mariana.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz nefavorabil.

Comisia Juridică – aviz nefavorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz nefavorabil

Preşedintele de şedinţă : Dacă sunt discuţii…

Dl cons Dubău: Dacă-mi permiteți, ca inițiator al acestui proiect, având în vedere că luna trecută pasul procedural privind localul școlii din Peștiș n-a fost adoptat pentru a se solicita avizul Ministerului pentru schimbarea destinației, rămânând la aceleași argumente ale colegilor mei de la momentul respectiv și ținând cont de situația Poliției orașului Aleșd. Nu găsesc nicio vină Consiliului local pentru că chiar nu are nicio vină, dar suntem într-o situație delicată, ca poliția să nu aibă sediu. Am propus ca o parte din clădirea care s-a reabilitat să folosească drept sediu poliției cu titlul provizoriu, unde dânșii, stând mai restrânși, așa să înțeleagă că într-o formă sau alta să-și găsească un sediu, să-și construiască, să-și închirieze un sediu care să le asigure toate necesitățile. Este o situație de avarie asta pe care o propunem. Referitor la referatul de neaprobare, pot să spun că nu-l consider serios, deoarece se menționează faptul că spațiile din vechiul sediu ar urma să aibă o anumită destinație, că această clădire în care noi ne desfășurăm activitatea nu este suficientă pentru activitatea primăriei. O să contrazic acest punct de vedere: în momentul de față activitatea primăriei se desfășoară în 2 clădiri,- în clădirea în care ne aflăm și clăirea bibliotecii ”Octavian Goga” reabilitată pe fonduri europene. În acea clădire avem Serviciul Contabilitate și câteva încăperi, fără să mă refer la sala de ședință. Acea clădire rezolvă problema pe următorul principiu: activitatea din cadrul primăriei care nu necesită relații cu publicul poate să-și desfășoare activitatea acolo. Eu am discutat cu dl. Cureu, eu am înțeles că dânsul a avut ințiativa să se mute acolo cu Serviciul contabilitate, chiar a avut liniște să-și socotească cifrele și nu văd nicio problemă. Discutam aseară la comisii de proiectul anterior, necesarul acela de 16 mii lei pentru lemne sunt necesari la acea clădire. ..

Dl primar: Și aici și acolo.

Dl cons Dubău: Oricum ardem gazul acolo, este o soluție de avarie, într-un spațiu mai restrâns pentru domniile lor, determinându-i prin ajutorul oferit să-și rezolve situația imobiliară. De ce acest proiect este mai viabil decât cel care viza clădirea din Peștiș? pentru următorul motiv: aceea școală a fost reabilitată și rearanjată pentru activități școlare. Acolo există o bază sportivă, chiar m-au întrebat niște cetățeni cum ar putea avea acces la baza sportivă. Eu cred că, dacă poliția s-ar instala în acea, clădire bine-mersi nu le va mai da mâna să plece de-acolo, iar la acea bază sportivă nu vom mai avea acces, având în vedere că va fi sediu de poliție. Atunci pierdem 2 lucruri dintr-un șut, de aceea spun să le oferim acest spațiu cu titlu de provizorat, care poate dura 1 an, maxim 2, și după aceea ne reluăm activitatea pentru că întradevăr acest sediu de primărie este mare, impunător, arată ca o clădire administrativă și se desfășoară activitate administrativă. Din aceste motive am propus acest proiect.

Dl cons Turcuș: Dacă-mi permiteți, doar aș vrea să punctez, votul nostru de azi nu face altceva decât să exprime importanța pe care o dăm poliției orașului Aleșd. S-a dovedit că mai bine de 10 ani nu am dat importanță, deci aș vrea să fiți conștienți de chestia asta și că nu se cade să aruncăm poliția la marginea localității.

Dl cons Dubău: Nu este vina noastră pentru situația creată.

Dl primar: Eu vreau să punctez.

D-șoara cons Scorțe: Eu nu consider că nu am dat importanță poliției Aleșd, mai ales că dânșii au solicitat în scris atribuirea clădirii Școala nouă Peștiș, pentru că aceea au solicitat-o.

Dl cons Pavel: Din punctul meu de vedere, mutarea poliției în sediul Primăriei ar da orașului un aspect rural, acolo la comună sunt împreună cu primăria. 2. Având în vedere activitățile specifice poliției, aici putem asista la descinderea mascaților, pentru imaginea primăriei nu cred că ar fi ok ca lumea să vadă asemenea desfășurări de forțe și ultimul aspect….

Dl cons Dubău: Ca o paranteză, mascații nu descind la propriul sediu, ci în altă parte.

Dl cons Pavel: Legat de faptul că ei sunt motorizați, au foarte multe mașini și ținând cont de specificul activității lor de a merge la intervenții și suntem în centrul orașului, ar fi un haos.

Dl primar: Sunt 45 de persoane. Am luat legătura cu dl. comandant că nici eu nu sunt împotriva găsirii unui spațiu pentru poliție. Dânsul a venit, a văzut, i-am spus: Domnule aici la parter sunt buletinele și finanțele, sus în WC este caseria, d-na de la proiectele europene stă cu viceprimarul în birou. Juridicul cu achizițiile, contabilitatea toată ziua pe trecerea de pietoni cu ordine de plată, cu nu știu ce, contabilul șef nu are birou, vine poliția locală cu 9 persoane, păi unde să-i băgăm? L-am dus la școala din Peștiș, la fostul autoservice cu beciuri uscate, cu curte mare, s-a eliberat la BCR parterul, are ieșire prin spate…

Dl cons Cipleu: Tot în centrul orașului ar fi, tot cu sirene, cu mascați.

Dl cons Pavel: Credeți că BCR-ul ar accepta să ia Poliția?…

Dl cons Cipleu: Dacă intră mascații în BCR…

Dl primar: Din prima zi am vorbit cu dl. comandant, m-am implicat. Dăm peste cap o activitate care ar trebui condensată într-un loc. Se eliberează la bibliotecă, ce știu eu….Habar n-am, sunt prea puține încăperi. În principiu…

Dl cons Dubău: Eu vreau să vă spun că am tratat foarte serios această problemă.

Dl primar: Și eu la fel, dar dl. comandant a râs bine, că ați vrut să-l băgați la contre cu mine.

Dl cons Cipleu: A, nu, asta i-ați sugerat dvs. când i-ați arătat proiectul.

Dl primar: Haideți să nu mai glumum că-i o treabă serioasă.

Dl cons Dubău: Tocmai de aceea, nu sunt de acord ca acea școală să iasă din circuitul școlar pentru că n-o mai reintroducem….

Dl primar: A ieșit deja și n-o să mai intre…

Dl cons Dubău: Nu are avizul Ministerului și deci nu a ieșit din circuitul școlar, repet, acolo există o bază sportivă, în momentul în care duci poliția acolo se va degrada și nu mai ai acces la ea.

Dl primar: Este o chestiune temporară și acolo.

Dl cons Dubău: Tocmai, pentru că este o chestiune temporară îi oferi celui pe care vrei să-l ajuți ceva care să-l constrângă, în momentul în care-i oferi un confort plus, nu va  face eforturi să-și găsească altceva.

D-șoara cons Scoțe: Mai constrânși ca și acuma nu cred că pot fi….

Dl cons Vancea D.: Ce nu înțeleg eu, este că se consuma atâta energie să dădăcim noi Ministerul de interne… Nu înțeleg!

Dl cons Dubău: Nu atribui nicio vină consiliului local și Primăriei, dacă tot s-a pus problema să-i ajutăm, noi am identificat această soluție de ajutor temporar care să-i contstrângă ca, într-un termen rezonabil, să poată să-și rezolve situația locativă. Nu consider că școala aia trebuie scoasă din circuit.

Presedintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre care se votează cu 7 voturi pentru, 8 împotrivă, 1 abținere, astfel neadoptând-se proiectul de hotărâre.

Dl cons Cipleu: Am terminat materialul de studiat:  în primul rând mi se pare urât ca o firmă privată să facă devize la Primărie, – și a doua chestiune, cred că v-a păcălit, că asta nu este anexa la acel drum, ci la drumul pietruit în spatele ștrandului, n-are legătură cu ăla. Ăla este în Peștiș.

Dl primar: Și aia este prinsă…

Dl cons Vancea D.: Sunt 2 drumuri pietruite acolo.

Presedintele de ședință  trece la pct. 9 de pe ordinea de zi și dă citire proiectului de hotărâre : ”Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al oraşului Aleşd pe anul 2016.-iniţiator primar. ”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă: Dacă sunt discuţii…

Dl cons Turcuș: O rugăminte, am solicitat un singur lucru: noi nu cunoaștem finanțe, de aceea am cerut celor care întocmesc aceste rapoarte să le întocmească în așa fel încăt să  înțeleagă toată lumea, din punctul meu de vedere sunt doar niște cifre aruncate acolo și n-am înțeles ce am bugetat….ce-am cheltuit, ci avem doar o înșiruire de cifre. Poate mă-nșel, am întrebat și colegii mei și nu mi-a dat nimeni de-nțeles că s-ar fi lămurit.

Dl cons Dubău: Vreau să completaz, una este ceea ce vorbim și alta este ceea ce avem….

Dl primar: Ce nu-i clar aicea în raport?

Dl cons Dubău: Raportul de specialitate. Proiectul de hotărâre este o preluare a raportului de specialitate.

Dl primar: Ce nu-i clar?

Dl cons Dubău: Raportul, de aceea se numește raport, pentru că trebuie să expliciteze necesitatea cât și legalitatea proiectului. Este vorba de explicații, unii le înțeleg, unii nu le înțeleg, nu doare pe nimeni mâna să scrie. Am avut ieri o discuție la proiectul cu creșterea calității vieții, în care l-am rugat pe dl. Pantea, cu toată seriozitatea, să precizeze în raportul de specialitate ce înseamnă acele cheltuieli neeligibile, adică sa-mi spună: la cheltuieli neeligibile intră gărdulețul, băncuțele… și ce-a mai zis el acolo verbal. El a scris 150.000- cheltuieli neeligibile, l-am întrebat : cât costă gardul, cât costă băncuța, am întrebat să-mi spună în raport ce dotări o să avem în parcul acela minunat. Pentru că după aia se transformă informația și aflăm că cele 6 miliarde este iarba și Ginko Biloba. În proiect avem Ginko Biloba și scaieți, a…pardon – și gazon pentru dotări, mare parte din ele sunt neeligibile… Asta legat de explicitarea materialelor.

Dl primar: Am să vă invit când va fi gata parcul. Hai să nu rupem….dacă atâta este 2.500…

Dl cons Dubău: Nu este chestie de 2.500…

Dl primar: Trebuia să umflăm ce este sub 2.500?….Să fie peste 2.500….?

Dl cons Dubău: Dl. primar, nu denaturați…

Dl primar: Dacă este obiect de inventar este obiect de inventar. dacă este mijloc fix este mijloc fix…

Dl cons Dubău: Dl coleg este contabil? Eu nu sunt contabil, nu știu ce este ăla obiect de inventar, dar îl rog pe dl. Pantea să scrie. La cheltuieli neeligibile intră bancuțe, gărdulețul dau gardul, bordura, – vedem din banii ăia ce plătesc eu și ce plătește UE, având în vedere că sunt atât de mari cheltuielile neeligibile.

Preşedintele de şedinţă: Propun să trecem la vot, supune la vot proiectul de hotărâre care se votează cu 15 voturi pentru, 1 abținere, astfel se adoptă se adoptă Hotararea nr.82 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Presedintele de ședință trece la pct. 10 de pe ordinea de zi și dă citire proiectului de hotărâre : ”Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei – clădire şcoala nouă situată în Peştiş.- iniţiator primar. ”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz nefavorabil.

Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă: Dacă sunt discuţii…

Dl cons Cipleu: O singură chestiune aș avea să spun și anume: am abordat subiectul în Consiliul de Admnistrație al Liceului „Constantin Șerban”, unde nu am obținut un răspuns foarte clar dacă dânșii mai au de gând să deschidă școala respectivă, dar în schimb la Școala „Constantin Șerban” la clasele 5-8 sunt clase cu câte 35 de copii într-o clasă foarte aglomerată , care am înțeles că urmează a fi partajate la anul pentru a se încadra în numărul recomandat de 15-20 de copii, numai că nu există spații pentru acel număr de clase în care să încapă. Deci, „Constantin Șerban” are clase supraaglomrate, vrea să se încadreze în optimul de copii dar nu are spațiu.

Dl primar: Veau să vă spun că avem un proiect pentru extinderea școlii cu 8 săli de clasă, săptămâna viitoare vom duce studiul de fezabilitate și probabil o să primim banii de finanțare.

Dl cons Dubău: Da, ca și cu canalizarea și Casa de cultură…

Dl primar: Cu Casa de cultură, va fi repusă pe SEAP, săptămâna viitoare.

Dl cons Cipleu: Eu nu am garanția că într-un timp rezonabil de maxim un an se va finaliza, s-ar putea să dureze 2-3 ani, nu știm… Vedeți că tot ce înseamnă achiție publică…riști să te trezești cu un constructor neserios, la unul i se reziliază contractul, unul – ca le centură – este urmărit penal. Deci nu poți să spui că deschizi procedura și se va termina în timp util, aia îți propui – după aceea ești la mâna hazardului și atunci nu mi se pare normal… După părerea mea, școala a renunțat prea repede la acele spații.

Dl primar: Este foarte greu să faci școala acolo înapoi și nu va mai fi niciodată, vă garantez, nu mai merg nici profesorii nici copiii.

Dl cons Cipleu: Sigur că nu vor fi. dacă nu se dorește.

Dl primar: Acuma, eu nu pot să-mi doresc toate, și școală, și apă, și canal, și poliție – că-mi doresc prea multe și nu reușesc să le duc pe toate…

Dl cons Dubău: Nu vă mai frământați, c-o să dospiți!.. Eu v-am zis să luați lucrurile etapă cu etapă și să le luați la modul serios, nu vă mai bazați pe hazard, asta era sugestia colegului. Iar ce zicea Radu de strategie inseamnă să-ți prioritizezi nevoile.

Dl primar: Am prioritizat ceea ce am început să termin, astea-s prioritățile.

Dl cons Dubău: Pornind de la ivestiția în școală, după părerea mea este cea mai importantă, – o societate care are grijă de școală și de ce produce această școală. Atuncea vom fi mai sănătoși când vom avea o școală sănătoasă și atuncea eu prefer ca dvs. să fiți mai strâmtorați în sediul primăriei, să încapă și poliția și să avem grijă și de școala de la Peștiș. Pentru că probabil la anul vor sta copii în brațe unul la celălalt și nu vor putea învăța.

Dl primar: Dacă nu vom duce Poliția, vrei să pun eu într-un plic câți copii vom avea la școala din Peștiș?

Dl cons Dubău: Da.

Dl primar: Eu pot să spun, dar…dezvălui de acum: ”0”.

Dl cons Dubău: Asta nu mă oprește pe mine să mă lupt pentru acest crez al meu. Eu sunt pentru școală, pentru mine școala este mai importantă decât orice altceva, pentru că eu fac parte dintr-o generație în care am auzit povestea asta ”generație de sacrificiu”, eu m-am săturat de sacrificii. Am un copil mic și vreau să-l duc în condiții normale la școală, să nu gândească ca și mine că trebuie să ducă o plăsuță de lemne pe săptămână, că nu trebuie să mă gândesc ca părinte că trebuie să-i cumpăr cretă, că trebuie să-i cumpăr perdele, să-i pun hârtie igienică în geantă. Eu trebuie să știu că în momentul în care l-am trimis la școală, are ce-i trebuie – că-i privat, că-i gratuit. Că atunci când a mers la școala are toate condițiile necesare și nu se înghesuie cu colegul…. Despre asta-i discuția, noi aici, ca oameni aleși ai cetății, trebuie să ne batem să impunem aceste condiții.

Dl primar: Hai că ne întindem….

Presedintele de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre care se votează cu 8 voturi pentru, 4 împotrivă, 4 abțineri, astfel neadoptând-se proiectul de hotărâre.

Dl cons Cipleu: Nu pot să cred că 2 cadre didactice au votat “pentru” la acest proiect !…

D-șoara cons Scoțe: O să-ți explic de ce!…

Dl cons Cipleu: Regretabil…

D-șoara cons Scoțe: Chiar nu cred că acolo va mai exista școală, a fost scoasă din rețeaua școlară.

Dl cons Cipleu: A fost transferată în administrarea Șc. ”ConstantinȘerban”.

D-na secretar: Rețeaua școlară se aprobă în fiecare an.

Dl cons Dubău: Rețeaua școlară se aprobă în fiecare an, clădirea este în administrarea Șc. ”Constantin Șerban”.

D-șoara cons Scoțe: D-na secretar, a fost scoasă din rețeaua școlară pentru anul acesta?

D-na secretar: Deci, a fost scoasă pentru anul acesta.

Dl cons Dubău: Deci anul viitor poate fi reintrodusă în rețeaua școalră, cu condiția să avem o clădire care să fie din punctul de vedere al Ministerului Învățământului o clădire cu destinația școală.

Dl cons Gal: Și elevi.

D-șoara cons Scoțe: La școală trebuie să avem și elevi.

Dl cons Gordan: Vreau să-l întreb pe dl. Cipleu: știe câți elevi au venit anul acesta de la Peștiș, de când s-a desființat școala?

Dl cons Cipleu: Vreau să vă întreb eu pe dvs., dacă știți că copiii de la ciclul gimnazial de la ”Constantin Șerban” de 3 ani identifică o sală de sport? Nu știți, că n-ați fost în Consiliu când am închiriat o sală din care printr-o ușă se putea ajunge în clădire.

Dl primar: Am identificat locul, probabil anul viitor….

Dl cons Cipleu: D-na director va propus să faceți din fosta centrală termică, așteptăm să vedem dacă sunt condiții. Probabil că acei copii termină ciclul gimnazial fără să aibă sală de sport.

D-șoara cons Scoțe: La ciclul primar!

Dl cons Cipleu: Da, la ciclul primar.

Dl cons Dubău: O școală trebuie să aibă și bază sportivă, școala din Peștiș are, este nouă.

Presedintele de ședință: Ședința se suspendă pentru câteva minute.

Presedintele de ședință  trece la pct. 11 de pe ordinea de zi și dă citire proiectului de hotărâre : ”Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia Comisiei locale de aplicare a Legilor Fondului Funciar Aleşd a unor terenuri aflate în proprietatea privată a oraşului în suprafaţă totală de 13,42 ha”. -iniţiator primar.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă: Dacă sunt discuţii…

Dl. primar: Dl. Botiș a venit să ne explice…

Dl cons. Dubău: Numai o secundă – proiectul acesta a fost pe ordinea de zi și luna trecută, am spus și atunci nu sunt colile funciare pentru terenurile astea, pe lângă discuția că se face restituire de pădure la solicitare de pășune și teren agricol. Legea face distincție clară la restituirea pe aceste categorii de folosință, iar din materialele depuse la proiectul de hotărâre nu avem CF-uri pentru terenurile respective, nu știu ce explicații ar putea să înlocuiască cartea funciară, chiar nu știu.

Dl. primar: Ne spune dl. Botiș, dacă-i așa, nu le avem.,,

Dl. Botiș: Referitor la CF-uri nu știu să vă spun…

Dl cons. Dubău: Dacă-i așa discuția nu mai are rost.

Dl. Botiș: În baza Legii 165, la nivelul Primăriei Aleșd a funcționat o comisie care a finalizat procedura de inventariere a terenurilor, finalizare însemnând anexe care cuprind mai multe tipuri de terenuri, existând anexa nr. 2, care conține “terenuri agricole aflate în proprietatea publică și privată a statului și aflate în administrarea unor autorități și instituții publice”. Comisia, din care a făcut parte inclusiv directorul oficiului de cadastru, a identificat aceste 13,42 ha teren situat în Pădurea Neagră care sunt proprietatea Statului roman, în administrarea orașului Aleșd.

Dl cons. Dubău: Cum se dovedește proprietatea? Nu avem cărți funciare. Asta este o hârtie care nu ține loc de ……

Dl. Botiș: Este o inventariere…

Dl cons. Dubău: Asta nu ține loc de Titlu de proprietate.

Dl cons. Cipleu: Și aici în proiect scrie : terenuri aflate în proprietatea privată a orașului, nu a statului.

Dl cons. Dubău: Ok, sunt inventariate, bun, sunt situații în care nu există CF-uri, dar acolo vine oficiul de cadstru și îmi dă o adeverință, că respectivul teren nu este cadastrat și este scos din circuitul civil și alte chestiuni. Aici nu avem situația asta, aici nu avem CF-urile, și atunci eu, Consiliul local, cum pot să dispun așa ceva? Deci, a dispune înseamnă a avea dreptul de dispoziție. Cine are dreptul de dispoziție? Proprietarul. Păi, eu ca și proprietar, pe ce dispun, când eu nici nu știu dacă sunt proprietar. Încă o dată, eu nici nu știu pe ce să dispun, eu nu pot să dispun.  Păi, eu pot să vând casa lui Călin, casa dlui primar?

Dl. Botiș: Nu se pune problema așa…

Dl cons. Dubău: Bun, dar este o chestie de dispoziție, printr-un act de dispoziție îl pun la dispoziția Comisiei locale, cum să fac treaba asta dacă nu știu dacă este al meu. Nu pot dovedi că este al meu. Hai întâi să dovedesc că e al meu, hai să văd ce cereri am. Dacă lucrurile astea nu s-au făcut până acum, ăsta nu-i un argument, că anul ăsta-i gata și la revedere. Eu nu pot să votez sub presiunea unui termen.

Dl. primar: Nu se va aproba prelungire după cum am înțeles, că-i ceva legat de UE.

Dl. Botiș: Nu are nicio legătură cu prelungirea.

Dl cons. Dubău: Deci, încă o dată, eu nu pot să dispun dacă n-am dovada că sunt proprietar.

Dl. primar: Dacă aducem o adeverință de la OCPI?

Dl cons. Dubău: Dl. primar, nu mă întrerbați pe mine, dați-mi acte de proprietate.

Dl. primar: Pe cine să-ntreb? Pe cine se pricepe…

Dl cons. Dubău: Întrebați pe cine se pricepe, dar ați avut timp o lună de zile.  Nu mă puneți pe mine în 5 minute să vă dau soluția… Vă spun ce acte vă lipsesc. Încă o dată, dvs. vreți să puneți la dispoziția comisiei locale pentru cererile de teren agricol, vreți să puneți la dispoziție comisiei locale terenuri forestiere… Unde s-a mai pomenit așa ceva?

Dl. Botiș: Nu sunt terenuri forestiere!

Dl cons. Dubău: Păi, pe inventar scrie PșPd.

Dl. Botiș: Inventarul care conține teren forestier este pe anexa 3… Ascultați-mă, inventarul  care conține pădure este pe anexa 3 și este semnat de Ocolul sivic Marghita și Aleșd. Asta este cu totul altceva, asta este pășune împădurită, nu înseamnă că este teren în amenajament silvic, nu este pădure.

Dl cons. Dubău: Faptul că-i pășune împădurită, este în fondul forestier național.

Dl. Botiș: Nu este, în fondul forestier național sunt terenurile din anexa nr. 3, ”Situație terenuri forestiere…”

Dl cons. Dubău: Dă-mi celelalte anexe, în care scrie PșPd.

Dl cons. Cipleu: Dacă o luăm după definiția din Codul silvic, există 2 tipuri de terenuri forestiere: terenuri forestiere proprietate publică a UAT care sunt constituite pe fondul forestier și terenuri forestiere proprietate privată a UAT pășuni împădurite,- deci tot teren forestier este, doar cu alt regim de proprietate.

Dl. Botiș: Terenuri forestiere vizate de Ocolul silvic….

Dl cons. Dubău: Te întreb altfel, dacă tu azi ai fi în măsură să dai un titlu de proprietate, pe ce l-ai da : pe teren agricol sau pădure?

Dl. Botiș: Pășune împădurită.

Dl cons. Dubău: Ce titlu ai da: verde sau galben?

Dl. Botiș: Galben, titlul verde este pentru pădure cuprinsă în amenajament silvic.

Dl cons. Dubău: Deci, Codul silvic spune clar ce înseamnă fond forestier.

Dl. Botiș: Bun, înseamnă că Legea 165 nu-i bună, cei care au făcut inventarierea au greșit….

Dl cons. Dubău: Corect, ce vrei să spui acuma: că eu trebuie să repar greșelile altora, să-mi asum greșelile altora?

Dl. Botiș: Conform Legii 368 care modifică Legea 165, în situația în care restituirea nu se poate face pe vechile amplasamente, fostului proprietar sau moștenitorilor acestuia i se atribuie un alt amplasament, în următoarea ordine: pe rezerva comisie locale, pe terenuri proprietate publică sau privată a statului…

Dl cons. Dubău: Corect, oprește-te aici. Unde dovedesc proprietatea publică a statului aici?

Dl. Botiș: Pentru că așa au fost inventariate de comisia de inventariere.

Dl cons. Dubău: Nu, nu vorbim de inventariere, vorbim de proprietate- restul ne dorim, vrem…

Dl. primar: Haideți, retrag acest proiect de hotărâre, și chiar nici nu este așa important, și ne căutăm hârtiile și să nu ne mai lungim.

Preşedintele de şedinţă trece la punctul 12 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de partizi constituite din fondul forestier proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale Aleşd propuse a se exploata în anul 2017, precum şi modul de valorificare pentru fiecare partidă în parte.” -iniţiator primar.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Dl. Cipleu: Mai o chestiune să vă spun, înainte de a trece la discuțiile pentru proiectul de hotărâre.

Președinte de ședință: Am vrut să cer doar avizul comisiilor.

Dl. cons.Cipleu: Nu, vă spun că nu vreau să particip în sensul ăsta – și vă spun de ce. Nu o luați ca un gest de sfidare, mă rog, nu știu cum a fost interpretat…  M-am interesat la cei care fac controlul la asemenea probleme și mi s-a spus că, la proiectele la care nu doresc să votez, mi-a recomandat să nici nu particip, de aceea m-am retras și data trecută din sală, și asta v-o spun ca să luați și dv. cunoștință și să știți că, atunci când aveți motive de a nu prticipa la vot să vă și retrageți din sală din nou, din motivul ăsta să înțelegeți foarte clar problema. Am venit ieri la comisie și l-am întrebat pe dl. primar  dacă trebuie să vă stau la dispoziție cu ceva clarificări și a zis că nu-i cazul. V-am răspuns și data trecută la orice cu plăcere, oricând, dar nu aici, pentru asta mi s-a cominicat de către cei pe care i-am consultat din cadrul prefecturii.

Dl. cons.Vancea D: Să nu vă supărați dacă vă spun  ceva…

Dl. cons.Cipleu: Nu mă supăr, doar că nu intrăm în substanța proiectului.

Dl. cons.Vancea D: Regulamentul Consiliului local nu ne permite să mergem și să venim când vrem, eu în schimb zic că o abținere ar fi suficient.

Dl cons. Dubău: Nu este adevărat, conform legii există această instituție a neparticipării la vot.

Dl. cons.Cipleu: Credeți-mă că m-am interesat de problema asta, că alții se interesau de persoana mea, și am vrut să fiu foarte bine apărat de chestiunea în speță.

Dl. cons.Vancea D: Și chiar nu înțeleg ce v-ar determina să ieșiți afară la proiectul ăsta!

Dl. cons.Cipleu: Asta mi s-a recomandat: la proiectele la care nu particip la vot ar fi bine să nici nu particip la dezbateri, adică să părăsesc sala, și asta vă recomand fiecăruia dintre dv. care vă aflați în situația asta.

Dl. cons.Vancea D: În Regulamentul Consiliului local nu este prevăzut așa ceva câtă vreme este valabil…

Dl. cons.Cipleu: Se verifică de către angajații prefecturii, nu de către mine…

Dl. cons. Cipleu a părăsit sala de şedinţă.

Preşedintele de şedinţă:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă: Dacă sunt discuţii…

Dl. cons. Dubău: La comisia juridică ne-a parvenit un proiect cu modificări făcute cu pixul…

Dl. primar: Da, era proiectul meu.

Dl. cons. Dubău: Este bine să se precizeze foarte bine ceea ce votăm azi.

Dl. primar: Da, se fac niște amendamente.

Dl. cons.Gal: În acea variantă l-am discutat.

Dl. cons. Dubău: Dl. viceprimar a fost prezent la comisia juridică, iar noi comisia juridică avizul l-am dat pe acea variantă.

Dl. primar: Mi-am uitat hârtiile pe masă…

Dl. cons. Dubău: Eu l-am întrebat pe dl. viceprimar ce votăm și mi-a spus că votăm acea variantă inițială, cu modificările respective care au venit cu pixul.

Dl. cons. Gal: Este aceiași, ca și amendamentul.

Dl. primar: Noi am discutat, vă rog să faceți amendamentele, bănuiesc că sunt ca și la mine!

Dl. cons.Vancea D: La proiectul ăsta, la încheierea amenajamentului de 10 ani, ne-am gândit să amendăm un pic tabelul la ultima coloană, la modul de valorificare. La punctul 4 din “masă lemnoasă fasonată” în “masă lemnoasă pe picior”, pct. 5 la fel, idem 7, idem pct. 9, idem pct. 12. Asta este propunerea mea vis-a-vis de proiectul acesta.

Dl. cons. Dubău: Dar v-ați lămurit ce înseamnă valorificare?

Dl. cons.Vancea D: La ce vă referiți?

Dl. cons. Dubău: La modul de valorificare, aici aveați dubii.

Dl. cons.Vancea D: Da, m-am lămurit în mare parte.

Preşedintele de şedinţă : Propun să votăm amendamentul. Supune la vot amendamentul care se votează cu 15 voturi pentru.

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul, care se aprobă cu 15 voturi pentru, , astfel adoptându-se Hotărârea nr. 83 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Dl. cons.Vancea D: Dar înainte de a trece la alt punct vreau să-i spun dl. Cipleu când vine înapoi dacă tot suntem aici……

Dl. cons. Cipleu s-a întors în sala de ședință.

Dl. cons. Cipleu: Nu discut de proiect.

Dl. cons.Vancea: Nu, că am trecut, vreau să vă spun să țineți cont de rezerva aceea de care am discutat sau scădem din masa lemnoasă fasonată.

Dl cons Cipleu: Dl. consilier și dragul meu coleg, vă stau la dispoziție cu orice clarificări, reținerea mea ține doar de ce am fost sfătuit să nu fiu la dezbateri în plen la proiectele la care nu votez. În rest oricând doriți dvs., ori că veniți la Ocol ori că mă solicitați să mă deplasez la sediul primăriei, vă stau la dispoziție cu orice lămuriri necesare. În funcție de ce ați votat dvs. în proiectul de azi, oricum trebuie să avem o discuție, că acolo comportă niște chestiuni, trebuie să vedem până unde ducem, pentru că, pentru următoarele proiecte de hotărâri, pentru ceea ce ați stabilit că se face ca masa lemnoasă fasonată înseamnă să vedem destinatari, prețuri (voi lua act de ceea ce ați hotărât) de valorificare care sunt tot atribuțiile Consiliului local, așa că noi tot va trebui să avem discuții pe fiecare poziție în parte în funcție de ceea ce ați decis.

Dl cons Dubău: Numai o secundă, având în vedere că am tot tergiversat, până ați reușit și dvs. să înțelegeți…..

Dl cons Vancea D.: Nu de aia…

Dl cons Dubău: Vă pun în vedere că suntem în urmă cam cu 2 luni.

Dl cons Cipleu: Le recuperăm pe parcurs. Pedalăm rapid…

Presedintele de ședință  trece la pct. 13 de pe ordinea de zi și dă citire proiectului de hotărâre : ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului în vederea alipirii parcelelor identificate cu numerele cadastrale 100231 şi 103990 precum şi înscrierea parcelei nou formate în cartea funciară” -iniţiator primar .

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă: Dacă sunt discuţii…

Presedintele de ședință – Supunem la vot proiectul de hotărâre care se votează cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă se adoptă Hotararea nr.84 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Presedintele de ședință – Trecem la pct. 14 de pe ordinea de zi și dă citire proiectului de hotărâre : ” Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei – clădire Grădiniţă situată în Tinăud. – iniţiatori Jurcuţ Călin, Turcuş Radu-Victor, Dubău Florin-Călin, Cipleu Sorin-Leontin, Morar Călin, Vancea Viorel şi Alb Mariana.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz nefavorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz nefavorabil

Preşedintele de şedinţă: Dacă sunt discuţii…

Dl cons Dubău: Să vă explic care este esența acestui proiect. Pornind de la situația care este în localitatea Tinăud, acolo avem 2 cimintire cu probleme de acces, consider că ar fi o chestiune de civilizație să punem la dispoziția cetățenilor un loc în care să se oficieze slujbele de înmormântare și unde să fie depuși decedații. Ideea este că argumentele referatului de nespecialitate a spus acolo că nu permit normele sanitare, nu înțeleg care norme sanitare cât nu sunt edificate, un răspuns serios ar fi însemnat unul însoțit de argumente.

Dl. primar: O să le primiți.

Dl. cons. Dubău: O să…, o să…, eu sunt așa mai….dacă-mi spui că nu-i bine, îmi place să-mi argumentez punctul de vedere. Procedura este mai lungă în cazul în care se dorește mai întâi trebuie primit avizul ministerului. Acolo avem o grădiniță deja, în Tinăud, este în rețeaua școlară deci este acoperită această necesitate, localitatea nu are o populație atât de mare încât să nu poată fi acoperită, de acea grădiniță, care chiar dacă este sub o umbrelă confesională este în rețeaua școlară aprobată de Consiliul local.

Dl. primar: Este autorizată.

Dl. cons. Dubău: Este autorizată, nu suntem descoperiți pe partea de educație, referitor la argumentul-contrargument cum că activitatea de transport se va efectua pe șoseau națională E60, este o realitate, dar poliția poate ajuta în astfel de situații, și până acum tot așa se desfășurau aceste cortegii funerare, adică tot de-acasă îl ducea omul până la cimintir. Asta-i situația, dacă este pe cealaltă parte trebuie să treacă pe șosea, cimitirele sunt pe-o parte, deci nu au pe unde să meargă decât pe șosea, deci acesta nu este un argument. Încă o dată, o soluție ar fi să avem teren în ambele cimintire să construim capele, dar atâta timp cât nu există, noi putem face un pas arătându-le oamenilor că există deschidere și există dorință spre civilizație. Trebuie să mergem înainte, dacă-o să începem iar că o să punem un proiect la PNDL și așa mai departe ……durează.

Dl. primar: O…nu-i nevoie pentru asta.

Dl. cons. Dubău: Durează, mă-nțelegeți, avem o clădire nefolosită în care cu minim de cheltuieli… Este o chestiune de civilizație și de un animit nivel de cultură pentru toată lumea, asta a fost idea de la care am pornit, încă o dată, de la necesități pe care le-au exprimat cetățenii din localitatea Tinăud. Avem exemplul din Aleșd, avem capelă în care încap toți decedații de la toate confesiunile, nu există nicio problemă. Singura problemă este felul în care arată clădirea.

Dl. primar: Când ați fost ultima dată?

Dl. cons. Dubău: Anul trecut –  nu, anul acesta.

Dl. primar: O…primul lucru, am aranjat, am zugrăvit acolo.

Dl. cons. Dubău: Dl. primar, acolo trebuie alte condiții, că dacă ne referim la condițiile alea de care scrie dl. Gaidoș în referatul de nespecialitate, capela din deal nu îndeplinește condițiile alea.

Dl. primar: O să punem aer condiționat.

Dl. cons. Vancea D.: Sunt condiții….

Dl. cons. Dubău: Care-s alea, cameră frig nu avem acolo.

Dl. primar: Cameră frig este condiție pentru autorizarea morgii unui spital.

Dl. cons. Dubău: De aia spun că nu trebuie să ne aruncăm cu vorbe, așa, cu argumente așa…

Dl. primar: nu am găsit niciun precedent în țara asta română să pui o ”morgă” în centrul orașului.

Dl. cons. Dubău: Dacă am folosit un argument de genul ăsta ”nu ne permit normele”, preferam să fie indicate sau să mi se spună : dle, nu vream că nu vrem noi să facem altceva acolo, sau preferăm să o lăsăm să se prăbușească. Vreau argumente serioase.

Dl. primar: Eu am vorbit cu dl. Vancea, cu consilierul de-acolo și ne propunem acolo să facem una la anu’ la ortodocși și după aia anul următor la penticostali la cimintir, acolo se pune capela, nu în centru, acolo este antena STS-ului, secția de votare, o să votăm cu mortu-n casă.

Dl. cons. Dubău: Mai sunt și alte locații pentru secție de votare.

Dl. cons. Vancea D.: Tot discutăm și suntem tot mai avansați în ideea să avem la fiecare cimintir capelă în localitățile noastre.

Dl. cons. Dubău: Cine ”noi”?

Dl. primar: Noi, locuitorii…

Dl. cons. Dubău: Noi Consiliul local, ca să știm și noi cine reprezintă ”noi”.

Dl. cons. Vancea D.: Noi, grupul PNL, înțelegeți – și asta intenționăm să facem în cel mai scurt timp, un cadru civilizat pentru înmormăntări.

Dl. cons. Dubău: Dați drumul la chestiunea asta până faceți spațiu civilizat și rezolvăm o  problemă tranzitorie, eu, încă o dată, condițiile de la capelă din Aleșd nu sunt mai bune decât ar putea fi acolo pentru o situație de genul ăsta, iar argumentul cu traversarea șoselei atâta timp cât mortul se duce de acasă la cimintir, nu funcționează, tot pe șosea merge.

Dl. cons. Vancea D: Da, vrem.

Dl. cons. Dubău: Bun, da, până vreau și până punem pe picioare, eu dau o soluție, pentru că doar așa miști lucrurile.

Dl. cons. Gal: Deci ai zis că este solicitarea mai multor cetățeni, așteptam să văd ceva în scris, l-am întrebat (cons. Vancea V.) dacă are un tabel. Deci am avut o discuție, de ex. cu insulele, am făcut tabele cu toată lumea, nu știu – ai participat, n-ai participat ? (cons. Vancea V.).

Dl. cons. Vancea V.: Nu mai știu…

Dl. cons. Gal: Nicio problemă, ideea este să vezi că este o solicitare.

Dl. cons. Vancea V.: Eu am vorbit și cu oamenii de la voi, de la baptiști, care au fost ”pentru”, acum nu-ți dau nume, dar au fost de acord.

Dl. cons. Gal: Noi, în momentul de față, mortul îl ținem în aceleași condiții ca și dincolo, în sensul că biserica este la 50 de metri, în aceleași condiții.

Dl. cons. Vancea V.: În biserica ortodoxă nu-i voie să stea mortul.

Dl. cons. Gal: Acolo voi țineți lângă …

Dl. cons. Dubău: Să-ți răspund la prima întrebare: tehnic, conform legii 215, am dreptul la inițiativă atât individual cât și în grup. Referitor la inițiativă, nu sunt obligat să pun la dispoziția Consiliului local liste de adeziuni pentru a-mi susține inițiativa, și tot conform legii am dreptul și obligația să am discuții cu cetățenii. Așa este, d-na secretar?

D-na secretar: Chiar ar fi indicat!

Dl. cons. Gal: Având în vedere că nu știe locația…..

Dl. cons. Dubău: Conform legii, nu am nevoi de aceste semnături când am aceste întâlniri și discuții, ca să elimin remarca ta răutăcioasă. Cu privire la faptul că unii pot să-i țină în biserică și alții nu, nu am nimic împotrivă, fiecare hotărăște, atâta vreme cât nu există o lege care să ne oblige să ducem mortul într-un anume loc. Pe mine nu mă interesează chestiuni segragaționiste.

Dl. cons. Gal: S-o facem civilizat, asta era ideea.

Dl. cons. Dubău: Nu este problema mea dacă o anumită biserică sau instituție bisericească permite o chestiune de genul ăsta sau nu știu ce cutume are fiecare, nu mă interesează și nu le judec, dacă le permite treaba asta, se pare că unii au acestă solicitare. Nu văd  de ce, având posibilitatea să le răspundem solicitării, nu dăm în cap la nimeni, nu stricăm nimic, ajutăm, este simplu.

Dl. cons. Gal: Ajuți mai ok pe unii.

Dl. cons. Dubău: A, te deranjază că ajutăm numai pe unii pentru că alții și-au rezolvat, probabil.

Dl. cons. Gal: Nu, că asta nu-i rezolvare.

Dl. cons. Dubău: Este o chestiune provizorie.

Dl. cons. Gal: Și atunci de ce să n-o facem direct.

Dl. cons. Dubău: Atunci hai să așteptăm 2-3 ani până ne-o da PNDL-ul banii.

Dl. cons. Gal: Nu, nu cred că e o sumă…..

Dl. cons. Vancea: La grădiniță merge cu schimbarea destinației? Situația este similară.

Dl. primar: Dacă …sunteți pe ideea să nu aplicăm nicăieri, nu…

Dl. cons. Dubău: V-am explicat de la început în localitatea Tinăud avem o grădiniță care este în acea rețea școlară aprobată de Consiliul local, este funcțională, este aprobată de Ministerul Învățământului și cine dorește are acces la acea grădiniță, chiar dacă este sub o umbrelă confesională sunt primiți toți copii având în vedere că face parte dintr-o rețea de învățământ public sunt primiți cei doritori.

Dl. cons. Mănoiu: Dar cu copii romi ce facem? Îi primește acolo?

Dl. cons. Gal: În limita locurilor.

Dl. cons. Vancea: există risc.

Dl. cons. Cipleu: Nu este niciun risc că nu știu dacă știți că riscă să se desființeze și școala din Tinăud, spații ar fi, trebuie vrut. Deja se discută să se desființeze și școala, ceea ce mie mi se pare o nebunie, să-i aduci..dacă-ar mai fi să-i aducem și pe cei din Pădurea Neagră în mijlocul orașului Aleșd.

Dl. d-șoara Scorțe: Funcționează în condiții simultane la 4 km, crede-mă în niciun cătun nu mai funcționează simultane, spun asta în calitate de dascăl.

Dl. cons. Cipleu: Asta cred că am mai discutat cu 4 km, cu Peștișul, 500 m de unde se termină administrativele.

Dl. cons. Dubău: De ce să vii tu în Aleșd dacă nu ai săli, ce să faci, să-i pui în brațe unul la altul.

Dl. d-șoara Scorțe: Ai invocat calitatea ta de tată, ți-ai lăsa copilul la 4 km să învețe la simultane?

Dl. cons. Dubău: Nu nu mi-aș lăsa copilul în clase supraaglomerate, eu am fost în clase supraaglomerate.

Dl. d-șoara Scorțe: Dar nu ai făcut în clase simultane și nici nu-ți doresc, în secolul 21.

Presedintele de ședință: Propun să încheiem această discuție și să trecem la vot- Presedintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care se votează cu 7 voturi pentru, 7 împotrivă și 2 abțineri, astfel se neadoptându-se proiectul de hotărâre.

Presedintele de ședință trece la pct. 15 de pe ordinea de zi și dă citire proiectului de hotărâre : ”Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a oraşului către d-ul Schneider Antal”. -iniţiator primar.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz nefavorabil.

Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

Comisia Învăţământ – aviz nefavorabil

Preşedintele de şedinţă : Dacă sunt discuţii…

Presedintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care se votează cu 10 voturi pentru, 3 împotrivă şi 3 abţineri, astfel se neadoptându-se proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă : Punctul ”Diverse”.

Dl. cons. Cipleu: Având în vedere că eu am cerut punctul ”Diverse”, eu o să şi încep. Deci la punctul acesta una din chestiunile pe care doresc să le ating aici, este vorba de sala de sport de la ”Constantin Şerban” și pun această problemă că de 3 ani de zile se tot identifică o sală în care copiii să-și desfășoare activitatea de educație fizică și de asta vă spuneam că nu găsim soluții provizorii că lasă că-om rezolva definitive, rezolvăm când cei pe care trebuie să-I rezolvăm au terminat încă două cicluri școlare. Am vorbit cu d-na director, a zis că a identificat un spațiu, l-a adus la cunoștință d-lui primar și aș vrea să și facem ceva în sensul ăsta.

Dl. primar: o să facem un proiect.

Dl. cons. Cipleu: Da. Dar eu mi-am făcut datoria să ridic problema că nu-i prima dată când o ridic, a mai fost și atunci când exista un spațiu în imediata apropiere care s-a preferat să se închirieze. A doua chestiune pe care aș vrea s-o abordez la acest punct ”Diverse”, aș vrea să discut despre câteva afirmații pe care le-am văzut în Procesul verbal, de aceea m-am și abținut la vot nu pentru că nu ar fi fidel a ceea ce s-a discutat data trecută, s-au făcut câteva afirmații aicea cu care nu pot fi de acord și anume că la pădurea orașului Aleșd cheltuiala care se preconizează conform BVC-ului ar fi dublă față de Aștileu, am aici pentru edificare, pentru că despre asta s-a discutat, BVC de la ambele UAT-uri. Pentru cine vrea poate să vină și la sediul de Ocol să vă arăt și la celelalte 7, să vedeți că raportat la hectare este aceeași cheltuială pe unitatea de măsură. Comparația s-a făcut între două contracte care nu au obiecte similar, respectiv pază pășuni și unde avem un contract cu 1.291 Ha cu primăria Aștileu, din care aproape jumătate nu este acoperită cu vegetație numai că au avut pretenția să aibă toată suprafața sub control, treaba lor, plătesc, de aceea să știți că prețul este mai mic și apropos de chestia asta la Aștileu din pășune împădurită care conform Codului silvic, art.7 se consideră fond forestier proprietate privată a UAT cel care are consistența de 0,4 adică nu se aplică Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier, ca să lămurim, ceea ce se taie din pășune împădurită nu intră sub regimul impus de HG 617 și înainte de asta 985. A doua afirmație cu care nu pot să fiu de acord, ambele aparțin d-lui primar, că se vinde mașina de lemne cu 18-20 milioane și aici a ieșit cu 50 lei mc, nu știu care populație cu 50 de lei?

Dl. primar: Astea-s declarații politice. Acuma intrăm în amănunte de-astea….

Dl. cons. Cipleu: Le-ați făcut în ședința de consiliu.

Dl. primar: Ne-am interesat și….

Dl. cons. Cipleu: Nu, nu cu dvs. m-am lămurit , am vrut să informez Consiliul local că poate rămâne cu o impresie…

Dl. primar: Vreți să vă citesc toate procesele verbale că și Călin jumătate a dat-o-n bară cu câteva cea zis pe-aici…

Dl. cons. Dubău: Când? Eu vă stau înainte cu tot ce-am zis.

Dl. cons. Cipleu: În prima ședință, jumătate a fost…

Dl. cons. Cipleu: Dl. primar lăsați-mă să termin, vreau să vă spun că la populație anul acesta nu s-a vândut niciun metru forestier al orașului, toate lemnele care s-au vândut, s-au vândut pe picior în baza aprobării Consiliului local anterior, că ăsta nou nu a mai aprobat nimic și nici vorbă cu 50 de lei că prețurile se schimbă.

Dl. primar: Ăia duc cu cociile.

Dl. cons. Cipleu: Ăia cu cociile nu vin din pădurea orașului Aleșd.

Dl. primar: Nu știu de unde vin.

Dl. cons. Cipleu: Dl. Vancea ați participat la inspecție ați constat că se fură din pădurea orașului Aleșd?

Dl. cons. Vancea: N-am constatat că s-ar fura.

Dl. cons. Cipleu: Să știți că deasupra orașului Aleșd pentru că de-asta este și criza de lemn de foc care există acuma, nu mai deține orașul decât cele 487 Ha dar care este discutabil, că aș vrea să atingem și problema sta, la anul deci în 2017 trebuie contractate lucrări pentru amenajarea pădurii și nu suntem foate siguri pe amplasamente. Deasupra orașului pădurile sunt deținute de persoane fizice, de asociații urbariale, Văratec, Dumbrava-Tinăud și Avram Iancu- Peștiș și primăria Aleșd care ar putea să genereze lemn. Este proprietar pe 900 Ha minicipiul Salonta, care prin BVC și ce discutăm în fiecare an cu ei, pe ei îi interesează strict profitul financiar pentru că nu-i interesează să-și ducă lemne și atunci totul se vinde la agenți economici pentru că este cea mai rentabilă treabă iar restul este o firmă privată, pășune împădurită care din câte știu eu nu are contract de pază cu numeni. Trebuie să recunosc că a venit Asociația Urbarială Peștiș să discutăm de un contract de pază dar când le-am spus de min. 50-60 lei/Ha au zis că nu au banii ăștia. Primăria Aleșd are foarte puțină și nu știu unde este locația.

Aici iar ați zis că am împărțit și ne-a ieșit 50 lei/m ster, nu știu ce ați vrut să spuneți.

Dl. primar: sumele.

Dl. cons. Cipleu: Vă rog frumos să mă chemați de fiecare dată. Dl. coleg Joldea a mai făcut o afirmație care a generat o discuție, eu nu am înțeles-o că neavând BVC în față…că cheltuieli cu reparații drumuri ”Cine a hotărât acelea?” Aici BVC în fața mea, le aveați și dvs. ”Cheltuieli cu întreținere drumuri –o lei.”- nu s-a uitat bine.

Dl. cons. Gal: Dar nu este aici și degeaba vorbim, ca să știm la ce s-a referit…

Dl. cons. Cipleu: Pe 2016, la Primăria Aleșd nu s-a făcut niciun fel de reparație de drum forestier din suma pusă la dispoziție de către orașul Aleșd, în niciun an. Singurul UAT, am făcut reparații drumuri cu acordul lor, din banii lor, acceptat în BVC și pe bază de deviz așa cum se face, este Primăria Salonta care are 2 drumuri forestiere, respectiv pe V. Morii de la canton în sus și V. Plopului, din banii lor, s-au făcut reparații astfel încât să poată fi utilizat.

Dl. cons. Vancea: Cu restul ce facem?

Dl. cons. Cipleu: Restul drumurilor…la un moment dat Consiliul local Aleșd a dorit să le ia în administrare, este posibil, este fezabil pentru că acest lucru s-a făcut la comuna Aușeu, este drumul Gepișului, este asfaltat pe fonduri europene, primăria Borod, drumul de la primărie care urcă până la capătul V. Răchiței și deviația cum urci pe drum, pe V. Borordului, drumuri forestiere asfaltate pe fonduri europene 100%.

Dl. cons. Vancea: V. Lion? Care este dezastru!

Dl. cons. Cipleu: V. Lion, acum cînd s-a terminat punerea în posesie, jumătate este proprietate persoane fizice, o parte este proprietatea Asociației Avram Iancu, capătul de sus este Greengold și primăria Salonta și are ceva primăria Aleșd dar mă rog acolo mai avem de poziționat clar niște treburi. Ca să trec mai departe și să închei, apropos de pădure, am depus în mandatul trecut un proiect de hotărâre, este drept către sfârșit și nu am mai insistat, am depus și în mandatul acesta, în luna iulie cu colegii pornind de la faptul că fondul forestier proprietate publică ca fiind proprietate publică care nu poate fi trecută în privat decât prin HG, asta a hotărât statul să nu lase Consiliul local să facă vreo prostie și atunci am inițiat un proiect de hotărâre ca ea să fie introdusă în inventarul public al orașului Aleșd, văd că nu a apărut. Vă solicit să-l puneți pe ordinea de zi pentru că au trecut 30 de zile în care era necesar și suficient un raport de specialitate, după lege poate fi supus dezbaterii Consiliului local și fără raport de specialitate. Eu atât am avut de spus. A..încă ceva -Dl primar știți că am avut o discuție despre informarea detaliată, v-am rugat data trecută să ne aduceți copii după sentințele alea două la informarea care v-am cerut, văd că ați uitat.

Dl. primar: Vi le aduc.

Dl. cons. Cipleu: Este consemnat în procesul verbal.

Dl. cons. Dubău: Dacă-mi permiteți tot aici că poate s-a uitat, vă aduc aminte, pentru d-na secretar, erata de care vorbea dl. primar. Ați spus că ați primit o erată de la ADR N-V, vreau s-a văd în copie conform cu originalul, hotărârea…

D-na secretar: Erata este făcută de primărie, din câte știu.

Dl. cons. Dubău: Ce aveți.

Dl. primar: Da, ce avem.

Dl. cons. Dubău: Hotărârea adoptată și dacă nu am copie certificată cu originalul, proiectul scanat cu semnătură electronică cum a fost atașat la hotărârea care s-a adoptat.

Dl. cons. Turcuș: Vreau să întreb dacă știe dl. primar că pe str. Răsăritului nu toate casele au apă de la oraș.

Dl. primar: 3 case.

Dl. cons. Turcuș: 6 case.

Dl. primar: sunt care s-au legat de la vecini.

Dl. cons. Turcuș: Și de ce n-au apă?

Dl. primar: Urmează să se lege, sunt trase conducte, este băgată apa, acolo pe str. Lui Gaidoș, este trasă rețeaua cu CNI.

Dl. cons. Turcuș: Da? Ideea este că oamenii de pe colțuri au apă iar cei din mijloc nu au. Nu considerați că este o prioritate să-i legați și pe oamenii ăia?

Dl. primar: Nu pot să leg până nu recepționez.

Dl. cons. Vancea: Aș dori dacă se poate să lămurim cu piața ca nu mai fie suspiciuni, cine răspunde de piață să facă o dare de seamă, cel puțin pe ultimul an referitor la activitatea pieței. La fel vreau să vă cer și pentru cheltuielile clubului sportiv.

Dl. primar: Sigur.

Dl. cons. Dubău: Legat de ce-a zis colegul și până acuma tot așa pe vițel, pe pucel se încasa? La cotor există: 3 viței, 3 purcei și alea ar fi bine să le vedem ca să nu mai avem suspiciuni. Bilețelul făcut frumos în excel…

Dl. cons. Vancea: Asta înseamnă dare de seamă.

Dl. cons. Dubău: Și putem vedea cum este mai bine, să încasăm taxa pe purcel sau pe locul de vânzare.

Presedintele de ședință: Mulțumesc! Declar ședința încheiată.

- Publicitate -
- Publicitate -
 

URMĂREȘTE-NE ȘI PE

34,517FaniÎmi place
1,745CititoriConectați-vă
21CititoriConectați-vă
44CititoriConectați-vă
1,520AbonațiAbonați-vă

ULTIMELE ȘTIRI