15.3 C
Aleşd
joi, 8 iunie 2023

Proces verbal sedinta Consiliul Local Aleșd 17.08.2016

Urmărește-ne și pe Google News

Încheiat azi, 17.08.2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Aleşd, conform Dispoziţiei primarului oraşului Aleşd nr. 288/11.08.2016. Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului local este d-şoara. cons. Alb Mariana.

- Publicitate -

La şedinţă sunt prezenţi 13 din 17 consilieri în funcţie, absenţi 4 (dl. Cipleu Leontin, dl. Gal Cristian, dl. Joldea Ioan şi dl. Jurcuţ Călin).

Preşedintele de şedinţã– “declar deschisă şedinţa ordinară de astăzi şi vreau să începem prin a vota procesul verbal al şedinţei anterioare din 14.07.2016, şedința ordinară a Consiliului local. Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal, care se aprobă cu 13 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr.27 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”

A intrat dl. cons.Jurcuț Călin.

A intrat dl. cons.Joldea Ioan.

Preşedintele de şedinţã prezintă ordinea de zi, ordine de zi ce a fost afişată, pentru aducerea la cunoştinţa locuitorilor oraşului Aleşd:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al oraşului Aleşd pe anul 2016.-iniţiator primar

2.Proiect de hotărâre privind  completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2016 aprobat prin HCL nr. 16/2016.-iniţiator primar

3.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Colegiului Tehnic “Alexandru Roman” Aleşd a imobilelor donate de către S.C. Holcim(România) S.A.-iniţiator primar

4.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Aleşd în consiliul de administraţie al Colegiului Tehnic “Alexandru Roman” Aleşd.- iniţiator primar

5.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Aleşd şi a membrilor supleanţi în consiliul de administraţie al Spitalului orăşenesc Aleşd.-iniţiator primar

6.Proiect de hotărâre privind interzicerea comercializării de produse în afara incintei Pieţei agroalimentare.- iniţiator Vancea Tudorel Daniel

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării ca masă lemnoasă pe picior a partizii nr. 30019 constituită în fondul forestier proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale Aleşd.-iniţiator primar

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării ca masă lemnoasă pe picior a partizii nr. 30016 constituită în fondul forestier proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale Aleşd.-iniţiator primar

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului intravilan identificat cu nr. cadastral 102741 înscris în CF 102741 Aleşd în suprafaţă de 5664 mp.-iniţiator primar

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor cu suprafaţa de 315 mp, respectiv 4054 mp, din nr. top 553 Aleşd, în vederea atribuirii numerelor cadastrale de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelelor şi înscrierea lor în cartea funciară.-iniţiator primar

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 217 mp, din nr. top 923/7, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară.-iniţiator primar

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 208 mp, din nr. top 923/7, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară.-iniţiator primar

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a oraşului către d-ul Schneider Antal.-iniţiator primar

Dl. primar-„proiectul 7 şi 8 aş dori să le retrag până va fi dl. Cipleu prezent să ne lămurească. Mulţi dintre colegii noştrii au spus că vindem cu 600 şi cumpărăm la primărie, şcoli şi spital cu 1800. Ne lămureşte dumnelui cum se exploatează, cum se face………., și le introducem înapoi dacă este cazul iar dacă nu, îl exploatăm noi, dar dânsul dacă era….. am discutat şi cu d-na secretar şi doar într-o comisie s-au dezbătut proiectele.”

Preşedintele de şedinţă– “supunem la vot ordinea de zi cu proiectele 7 şi 8 retrase de pe ordinea de zi. Aceasta a fost aprobată cu 15 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr.28 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al oraşului Aleşd pe anul 2016.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. cons. Turcuş-„aş avea eu un scurt comentariu în legătură cu unele prescurtări din prezentare pe care nu le înţelegem nici noi, nici dânsul, am spus şi ieri şi d-na contabilă ar fi bine, dacă nu poate fi prezentă să ni le traducă pe material.”

Dl. primar-„BS- buget de stat, acolo au fost ………….. ”

Dl. cons. Turcuş-„au mai fost şi altele.”

Dl. primar-„aceia intră de la direcţia sanitară şi nu au fost prevăzuţi şi i-am prevăzut în buget.

Preşedintele de şedinţă– „dacă mai sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 29 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind  completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2016 aprobat prin HCL nr. 16/2016.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 30 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Colegiului Tehnic “Alexandru Roman” Aleşd a imobilelor donate de către S.C. Holcim(România) S.A.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 31 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Aleşd în consiliul de administraţie al Colegiului Tehnic “Alexandru Roman” Aleşd.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi pentru, 1 abţinere (dl.Turcuş Radu), astfel adoptându-se Hotărârea nr. 32 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Aleşd şi a membrilor supleanţi în consiliul de administraţie al Spitalului orăşenesc Aleşd.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz nefavorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. cons. Dubău-„dacă-mi permiteţi doamna preşedintă, acesta este al treilea consiliu de administraţie în care sunt numiţi reprezentanţi ai Consiliului local şi până acum s-a ţinut cont de algoritmul politic şi mai departe, s-a ţinut cont de votul pe care l-a dat populaţia în 5 iunie. Consider că şi în Consiliul de administraţie al Spitalului ar trebui să existe un reprezentant al PSD, pe acelaşi principiu, l-am întrbat pe dl. primar dacă are ceva împotrivă, dacă are ceva de ascuns. Dânsul zice că nu are nimic de ascuns, nu văd motivele pentru care n-aţi avea de ce să vă temeţi dacă am avea şi noi un reprezentant în Consilul de administraţie.”

Dl. primar-„în lege nu scrie reprezentanţi ai Consiliului local ci numiţi de Consiliul local, restul spitalelor nici măcar…….s-au pus doctori.”

Dl. cons. Dubău-„ok, este aceiaşi logică, numiţi de Consiliul local, atâta vreme cât în Consiliul local există o configuraţie politică…..”

Dl. primar-„nu scrie în lege.”

Dl. cons. Dubău-„unde scrie în lege la celelalte 2 Consilii de administraţie, trebuie respectat algoritmul politic, vă rog să-mi spuneţi textul de lege.”

Dl. primar-„nu am citit legea…..”

Dl. cons. Dubău-„păi atunci nu invocaţi chestiuni pe care nu le stăpâniţi. Încă o dată, am spus că noi emitem această pretenţie în considerarea acestui argument care mi se pare un argument justificat şi am propune pe dl. Cipleu în Consiliul de administraţie din partea noastră, o propunere corectă, civilizată şi de bun simţ. Noi suntem toţi aci reprezentanţi ai populaţiei care ne-a votat, între PNL şi PSD a existat aproape o egalitate mai ales că tocmai mi-aţi confirmat că nu aveţi nimic de ascuns acolo. Chiar nu văd ce ar deranja dacă am avea şi noi un reprezentant acolo la Consiliul de administraţie la Spital, pe aceeaşi logică pe care aţi acceptat-o dumneavoastră şi în Consiliul de adminitraţie de la Salubri şi la Colegiul Alexandru Roman şi pe care o veţi accepta şi la Liceul Constantin Şerban, pe care nu-l văd azi pe ordinea de zi.”

D-na secretar-„dl. consilier a avut o propunere, un amendament, deci trebuie supus la vot în prealabil amendamentul, iar d-ul primar trebuie să precizeze în locul cui să fie numit dl. Cipleu la Spital?”

Dl. primar-„eu zic să votaţi întâi proiectul în forma iniţială şi dacă cade atuncea….”

D-na secretar-„întâi se votează amendamentul, conform Regulamentului.”

Dl. primar-„amendamentu!!!!!!”

D-na secretar-„dacă nu întruneşte cvorumul atunci pică şi se votează proiectul în forma iniţială, aşa-i procedura.”

Dl. primar-„dacă-i amendament atunci să fie în ordine, în loc de d-şoara Scorţe.”

D-na secretar-„restul proiectului rămâne identic, supuneţi la vot propunerea ca în locul d-şoarei Scorţe să fie dl. Cipleu.”

Preşedintele de şedinţă supune la vot amendamentul, acesta se votează cu 6 voturi pentru, 3 abţineri şi 6 împotrivă, amendamentul a căzut.”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială.”

Dl. cons. Turcuş-„mă voi abţine din nou pentru că se doreşte doar în anumite situaţii consultări şi în alte situaţii nu se doreşte, ceea ce nu mi se pare corect, democratic, liberal, cum vreţi să-i spuneţi, şi este vorba de lipsă de transparenţă în faţa cetăţeanului.”

Dl. primar-„nu s-au intersectat drumurile atunci la prima deplasare….”

Dl. cons. Turcuş-„dacă asta este părerea în faţa cetăţenilor……”

Preşedintele de şedinţă -supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 9 voturi pentru, 5 împotrivă(d-şoara Alb Mariana, dl. Dubău Călin, dl. Jurcuţ Călin, dl. Morar Călin şi dl. Vancea Viorel), 1 abţinere(dl.Turcuş Radu), astfel adoptându-se Hotărârea nr. 33 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind interzicerea comercializării de produse în afara incintei Pieţei agroalimentare.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. cons. Dubău-„dacă-mi permiteţi d-na preşedintă, eu aş avea doar o remarcă pe care am făcut-o şi aseară în comisia juridică, pot să spun doar atât că această hotărâre de Consiliu local vine să completeze o lipsă de atitudine a administraţiei locale, şi de ce spun asta, în esenţă această hotărâre nu este necesară, argumentul pe care l-a susţinut un coleg la şedinţa trecută cum că avem o hotărâre de Consiliu local care permite desfăşurarea de activităţi comerciale pe domeniul public, în preajma pieţei sau în altă parte dă administraţiei locale o posibilitate şi nu o obligaţie, nu obligă nimeni pe primar sau pe subordonaţi, nu poate să concesioneze aceste terenuri din domeniul public atâta vreme cât această aprobare ar deranja sau ar crea niste disfuncţionalităţi aşa cum vedem că se întâmplă. Am văzut joia trecută pe unii în jurul pieţei care erau să se ia de cap, este regretabil că am ajuns să trebuiască să votăm o hotărâre de Consiliu local, să interzicem o astfel de chestiune doar pentru că administraţia nu are curajul la acest moment să ia o decizie ”domnule nu vă închiriez acolo pentru că perturb circulaţia în zona pieţei, îi deranjez pe cei care au concesionat locuri de parcare şi pe cetăţenii din zonă”. Mulţumesc!”

Dl. cons. Turcuş-„în primul rând condamn faptul că dl. administrator nu este aici pentru că a venit cu un fel de răspuns la iniţiativa colegului care a iniţiat proiectul de hotărâre pe care-l discutăm acum. În al doilea rând avem o hotărâre de consiliu din 17.12.2015, nr. 119 care într-adevăr prevede pentru mijloacele de transport care ocupă în piaţă un loc şi pentru cei care vând în zona limitrofă, – aro, dacia, remorci, căruţe, – dar nu grămezi de lebeniţă, pepeni etc….nu scrie nicăieri. Sincer, eu nu sunt de acord să venim cu o asemenea hotărâre, de ce?…..pentru că consider că este mai oportun să modificăm hotărârea 119 din decembrie 2015, dacă este posibil, decât să venim cu o altă hotărâre pentru că mâine putem veni cu o hotărâre prin care să interzicem accesul porcilor prin parcuri, al cailor, câinilor care sunt probleme reale ale oraşului, nu mi se pare o chestie bine venită. Să nu mai zic că avem un proiect de hotărâre din 22.09.2015 care se numeşte ”Regulamentul de ordine publică şi gospodărire a oraşului Aleşd”. Vă spun că din ce scrie în această hotărâre nu respectăm 80%, n-avem voie să mergem cu câinii în parcuri unde se joacă copii, nu avem voie să mâncăm seminţe, pentru că nu are cine să dea acele contravenţii, amenzi pentru persoanele fizice şi juridice, nu este cine să pună în aplicare respectiva hotărâre. Iată că avem hotărâri, le votăm, le aprobăm dar nu le putem pune în practică, – pentru ce să mai venim cu ceva în plus dacă nu putem să respectăm ce evam deja.”

Dl. cons. Vancea D.-„în urma discuţiilor pe care le-am avut cu colegii, cu mai multă lume, am ajuns la concluzia că ar trebui să restricţionăm comerţul în afara pieţei. Au fost şi voci care au fost nemulţumite şi care nu au fost de acord, dar eu aşa am considerat că se face un comerţ civilizat, de aceea am venit cu propunerea asta de hotărâre, iar dacă într-adevăr nu ştiu dacă era necesră sau nu era, de data asta aşa a fost, eu sper să fie un semnal şi să fim toţi împăcaţi în anumite privinţe şi decizii pe care le luăm aici, de aceea am venit cu acest proiect de hotărâre.”

Dl. primar-„iniţial am înţeles că nu se poate modifica acea hotărâre cu taxele de la piaţă.”

D-na secretar-„taxele de la piaţă? Nu era vorba de modificarea taxelor ci de o prevedere, din hotărâre, care poate fi modificată fără nicio problemă….”

Dl. primar-„dacă scoteam acea prevedere era aceiaşi chestie.”

Dl. cons. Dubău-„mai fac o dată precizarea că poate nu am fost bine înţeles, acea prevedere se referea la posibilitatea de a închiria pentru comerţ domeniul public. Încă o dată este o posibilitate nu o obligaţie. În baza acestei prevederi a Consiliului local dumneavoastră şi ceilalţi pe scară ierarhică puteţi accepta sau refuza în baza unor argumente care pot apărea la un moment dat. În piaţă da, pe domeniul public, da, se poate închiria, dar nu sunteţi obligat. Întotdeauna trebuie să socotiţi ce câştigi şi ce pierzi luând o anumită măsură. Dacă hotărârea precedentă ar fi aplicată într-un mod civilizat, cum nu se aplică, acum acest proiect de hotărâre nu ar fi necesar.

Dl. cons. Vancea D.-„acum, ca să nu avem ulterior alte opinii, eu aş prefera să o votăm sau să nu o votăm.”

Dl. cons. Dubău-„evident, fiind pe ordinea de zi trebuie să o votăm.”

Dl. cons. Vancea D.-„știm dacă taxarea aceea se referă la zona limitrofă pieţei şi cred că în viitor o să discutăm de această zonă limitrofă pieţei, dar de fapt nici nu mai are efect câtă vreme s-ar interzice comercializarea acolo, nu-şi mai avea efect tarifele în acea zonă.”

Dl. primar-„acelea, normal nu-şi mai au efect dacă se aprobă acest proiect de hotărâre şi se vor scoate atunci când se aprobă taxele pentru piaţă.” Deci eu susţin să facem ordine acolo, dacă a fost pe Ciocârliei a fost „circ” dacă este aici tot „circ”. Nu ştiu cât câştigăm de la ăla cu dormeze şi cu tablă care este acolo, care se întind pe 5-6 locuri de parcare şi lebeniţarii din moment ce aici lebeniţa este 1,50 lei iar Profi este 70 de bani/ kg.

Dl. cons. Dubău-„aveţi grijă se înregistrează, faceţi publicitate…”

Dl. cons. Vancea D.-„nu sunt motive economice pentru continuarea activităţii acolo.”

Dl. primar-„păi asta zic.”

Dl. cons. Pavel O.-„aici aş vrea să intervin şi eu, dl. administrator vine cu un contraargument la hotărâre dacă are posibilitatea, este în concediu, este absent motivat, este ok, dar dacă nu, mi se parea de bun simţ ca dânsul să fie aici, să susţină, a aruncat o sumă aici, doream şi noi să vedem cât este de reală sau nu.”

Dl. primar-„indiferent de ce spune el votul Consiliul local este suveran.”

D-na secretar-„orice proiect trebuie însoţit de raport al compartimentului de specialitate care nu întotdeauna trebuie să fie în concordanţă cu proiectul de hotărâre.”

Dl. cons. Dubău-„sunt de acord cu părerea colegilor mei, cel putin este o chestie de respect, am spus şi în vechiul consiliu când am primit nişte rapoarte, unii au mai venit.” Atâta timp cât există nişte proiecte care suscită nişte discuţii, mi se pare normal să vină să ne spună, ne-a trântit suma aia 40.000, pierd suma asta?…..cum s-a ajuns la suma aia?”

Dl. primar-„dacă se vorbea despre asta ieri în comisii îl chemam, dar nu m-am gândit nici eu, recunosc.”

Dl. cons. Vancea D.-„eu propun pentru viitor când mai avem proiecte juridice, dacă s-ar putea deplasa, deranja reprezentanţii primăriei.”

Dl. primar-„care suscită noi discuţii.”

D-na secretar-„noi aşa am discutat cu dl. primar şi ar fi indicat.”

Dl. cons. Vancea D.-„nu ştim nici noi atâtea, nici colegii…”

D-na secretar-„s-ar lămuri multe probleme.”

Dl. primar-„d-na secretar să-mi amintiţi şi să-i invităm.”

Dl. cons. Dubău-„dl. primar, sunteţi conducătorul unităţii, chiar dacă dumneavoastră vă place termenul de şef, dumneavoastră trebuie să impuneţi, nu o s-o puneţi pe d-na secretar să le spună, dumneavoastră trebuie să vă impuneţi.”

Dl. primar-„bine, bine, d-na secretar vă rog să nu mai îmi spuneţi…”

Dl. cons. Turcuş-„dacă îmi daţi voie mi-a mai venit o idee în legătură cu piaţa. Hai să ne întrebăm de ce stau oamenii ăia şi nu au loc în piaţă, poate este o chestie de administraţie, poate că băbuţa aia care vinde în picioare că n-are loc la masă, poate că asta este o problemă, de ce n-are loc la masă.

Dl. primar-„sunt locuri la mese, aţi intrat în piaţă.”

Dl. cons. Dubău-„sunt locuri la mese, asta e culmea.”

Dl. cons. Turcuş-„dacă ne uităm cine vinde la poarta pieţei, un comerciant venit din altă parte, poate că mulţi au fost scoşi la poarta pieţei de acel comerciant care vinde mai bine acolo, ajung la concluzia că este o problemă de administraţie, de nerespectarea unor reguli aprobate de Consiliul local, că nu scrie nicăieri grămadă de pepeni, scrie autoturisme, nu scrie că trebuie să stea acolo non-stop, noaptea bănuiesc că nu vinde, corect?”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se votează cu 7 voturi pentru, 8 împotrivă, proiectul de hotărâre neadoptându-se.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului intravilan identificat cu nr. cadastral 102741 înscris în CF 102741 Aleşd în suprafaţă de 5664 mp.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz nefavorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. cons. Dubău-„dacă-mi permiteţi, am discutat ieri la comisia juridică, am avut nişte întrebări, dl. primar şi le-a notat, am primit o parte de răspuns care din punctul meu de vedere ne dă soluţia în continuare, am discutat cu dânsul înainte de şedinţă şi se pare că este de acord cu propunerea mea.”

Dl. primar-„eu sunt de acord cu modificările.”

Dl. cons. Dubău-„să fac un amendament, în ce sens, terenul care se vinde, se vinde într-o procedură de insolvenţă, în procedura falimentului, societatea care vinde în numele creditorului acest imobil are un regulament de vânzare aprobat şi procedura prin care noi ar urma să cumpărăm acest teren ar fi negocierea directă, ori neexistând până la acest moment acest pas nu putem să hotărâm azi cumpărarea pentru că lipseşte un elemnt, atunci propunerea mea este să amendăm acest proiect de hotărâre şi prin acest proiect amendat să mandatăm primarul să participe la negociere, să se facă acel pas procedural care va fi aprobat de adunarea creditorilor şi să stabilim limitele mandatului cu privire la negociere, adică preţul la care noi suntem dispuşi să-l cumpărăm şi atunci proiectul de hotărâre îşi schimbă denumirea din „Aprobarea cumpărării” în „Aprobarea participării la negociere în vederea cumpărării”, art.1 îşi păstrează textul; art.2- ar trebui să sune cam aşa: „aprobă participarea Consiliului local al oraşului Aleşd la negocierea directă în vederea cumpărării terenului intravilan în suprafaţă de 5664 mp, CF 102741, nr. cadastral 102741, Aleşd, proprietate a SC Blue Container SRL, societate în faliment cu sediul în Bucureşti, dosar nr. 20137/3/9/8 la un preţ maxim de 8000 de euro.; art.3- se împuterniceşte primarul oraşului Aleşd, dl. Todoca Ioan Coloman să participe în numele şi pe seama oraşului Aleşd la şedinţa de negociere directă desfăşurată în conformitate cu Regulamentul de vânzare modificat în conformitate cu prevederile art.116, alin. 2 nr. 6108/17,08,2016, în condiţiile şi limitele mandatului stabilit la art. 2 din prezenta; art. 4 se elimină şi art. 5 devine art. 4- prezenta se comunică cu Instituţia Prefectului, Primarul oraşului Aleşd şi compartimentul urbanism. Acesta ar fi textul amendamentului.”

Dl. primar-„eu sunt de acord cu modificările pentru că negocierea trebuie să se poarte între cineva. Ei au dat o ofertă, trebuie să existe acel Proces verbal de negociere, noi dacă votăm acum că-l cumpărăm nu mai putem să negociem şi în ceea ce ne-a trimis azi firma lichidatoare scrie că trebuie să aibă loc o negociere între părţi.

Dl. cons. Dubău-„cu menţiunea pe care doresc să vi-o aduc la cunoştinţă, conform acestui Regulament de vânzare-cumpărare, preţul pentru care-l mandatăm noi pe dl. primar ni se poate atribui în condiţiile în care la acea şedinţă de negociere nu va mai participa şi alţi ofertanţi şi nu va mai fi şi o altă ofertă superioară ca şi valoare.”

Dl. primar-„corect.”

Dl. cons. Vancea D.-„votăm ca şi adăugare la proiect sau îl modificăm?”

Dl. primar-„îl modificăm, cum a citit, este ok treaba.”

Dl. cons. Vancea D.-„vine 2 în 1 sau….”

Dl. cons. Dubău-„un pas intermediar.”

Dl. primar-„un acord de principiu privind participarea la negociere dar nu mai mult de banii care ne-am propus, deşi eu doresc să-l duc în jos.”

D-şoara cons.Scorţe-„ei te obligă să existe o şedintă de negociere, eu văd aici…..

Dl. cons. Dubău-„nu te obligă, asta-i regula după care pot ei să vândă.”

D-şoara cons.Scorţe-„şi aici ei de ce nu au menţionat nimic. Adică, ei aici ne solicită daca suntem interesaţi….am studiat.”

Dl. cons. Dubău-„nu ai înţeles şi n-o spun cu răutate, am solicitat ieri şi am primit un document care nu ni s-a adus la cunoştinţă, el se numeşte Regulament de vânzare modificat”, eu l-am solicitat.”

D-şoara cons.Scorţe-„gata, am înţeles, eu am studiat exact ce ni s-a comunicat, merci!”

Dl. primar-„noi trebuie să ne încadrăm în regulamentu respectiv.”

Dl. cons. Dubău-„creditorii au aprobat un Regulament de vânzare care presupune mai mulţi paşi, acesta este unul din paşi.”

D-şoara cons.Scorţe-„în paşii de care vorbeai probabil au nevoie să le comunicăm dacă suntem interesaţi.”

Dl. primar-„le-am comunicat deja.”

Dl. cons. Dubău-„da, dar se face o şedinţă de negociere la care pot participa şi alti potenţiali cumpărători.”

D-şoara cons.Scorţe-„zice că 40 de licitaţii au fost până acum, probabil că nu mai sunt multe…”

Dl. cons. Dubău-„eu nu spun chestia asta, nu spun cum se face..”

Dl. primar-„eu sunt de acord cu ce zice dl. consilier, cu proiectul modificat, cu cele 4 articole.”

Dl. cons. Vancea D.-„încă o dată, votăm pentru suprafaţa asta pe banii ăia sau vine doar o completare sau înlocuire.”

Dl. primar-„a citit toate articolele.”

Dl. cons. Vancea D.-„eu am înţeles ce-a citit dar nu ţin minte toate cunvintele.”

Dl. cons. Dubău-„în esență, noi astăzi votăm participarea la negociere, dar va mai fi un proiect care va aproba cumpărarea.”

Dl. cons. Vancea D.-„bun, și nu putem acum împreună să le votăm.”

Dl. cons. Dubău-„nu, pentru că nu există acel proces verbal de negociere care să spună că s-a atribuit…”

Dl. primar-„nu v-am dat tuturor regulamentul, am 2 exemplare aici, în regulament spune pașii cum trebuie să facă lichidatorul și dacă nu, nu va fi treaba legală.”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 34 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor cu suprafaţa de 315 mp, respectiv 4054 mp, din nr. top 553 Aleşd, în vederea atribuirii numerelor cadastrale de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelelor şi înscrierea lor în cartea funciară.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. primar-„s-au solicitat niște lămuriri la comisie, de ce s-a dezmembrat așa, urmează şi alipirea policlinicii într-un singur CF, cu astea şi aici nu s-a pus parcul de lângă biserică şi de aceea nu s-a  pus pentru că aparţine bisericii.”

Dl. cons. Dubău-„am o întrebare, dacă proiectul pe care-l depuneţi dumneavoastră la CNI presupune edificarea unei construcţii împreună cu dotarea ei?

Dl. primar-„am fost la CNI şi am discutat, şi ei au finanţări şi pentru aparatură şi intervenţii pe partea medicală şi atunci vine construcţia unei încăperi, bineînţeles cu toate avizele de la comisia naţională a activităţilor nucleare, cu tot ce trebuie împreună cu achiziţia unui CT.”

Dl. cons. Dubău-„am o întrebare, am trecut azi pe acolo, este o construcţie dar n-o văd pe schiţă.”

Dl. primar-„construcţia asta este cabinetul de oftalmologie.”

Dl. cons. Dubău-„de ce nu există în plan?”

Dl. primar-„o să fie.”

Dl. cons. Dubău-„să nu ne trezim că este vorba de construcţia care urmează să se construiască şi ea este deja construită.”

Dl. primar-„nu, nu, este oftalmologul, avem încă un oftalmolog în contract cu casa.”

Dl. cons. Dubău-„dar nu ştiu când s-a concesionat.”

Dl. primar-„cum adică concesionat!”

Dl. cons. Dubău-„păi, în ce bază a construit el acolo?”

Dl. primar-„a construit demult.”

Dl. cons. Dubău-„cum demult, este o construcţie care acum se edifică, este neterminată.”

Dl. primar-„este terminată, este oftalmologul, a fost neurologul înainte, îl prindem şi pe ăla şi-l aducem în CF.”

Dl. cons. Dubău-„domn Primar, vă mai întreb odată, când a concesionat terenul?”

Dl. primar-„cine?…este al policlinicii, nu este privat, este angajatul policlinicii.”

Dl. cons. Dubău-„nu, nu, cine a construit acea clădire?”

Dl. primar-„acum vreo 7-8 ani spitalul, nu este de anul trecut.”

Dl. cons. Morar-„anul trecut.”

Dl. primar-„nu, am prelungit-o cu 1,5 m că nu se putea oftalmologul să-şi desfăşoare activitatea, îi trebuia o anumită distanţă pentru panou.”

Dl. cons. Dubău-„dacă dau cu pasul şi iese mai mult…”

Dl. primar-„liniştit, cu atâta trebuia prelungit.”

Dl. cons. Turcuş-„cred că cel mai corect ar fi să vedem autorizaţiile pentru construcţia respectivă.”

Dl. cons. Dubău-„încă odată, de ce nu apare în CF, vedeţi de ce nu vreţi dumneavoastră să avem oameni în Consiliul de administraţie la Spital!

Dl. primar-„da de unde! Ce am de ascuns, acuma pentru un panou…chemăm un proiectant să-l proiecteze.”

Dl. cons. Turcuş-„având în vedere informaţiile nou primite, vă solicit ca până luni să-mi prezentaţi autorizaţia pentru imobilul respectiv şi vă spun şi de ce, pentru că există precedente în care persoane din Aleşd au fost silite să scoată 0,5 – 1 m de dale pentru că au venit prea apoape de trotuar, adică au depăşit concesiunea.”

Dl. primar-„sunt 9 m până la trotuar.”

Dl. cons. Turcuş-„ok. dar este vorba de o construcţie nouă.”

Dl. primar-„este o construcţie veche şi am prelungit-o cu 2 m.”

Dl. cons. Turcuş-„în baza a ce?”

Dl. primar-„a venit aia şi a măsurat şi avea nevoie de prelungire pentru panoul cu litere.”

Dl. cons. Vancea D.-„până la urmă este interesul oraşului dacă este aşa şi este oftalmolog.”

Dl. cons. Turcuş-„avreau să vă reamintesc că suntem aici ca să respectăm legea iar pentru faptul că eu am respectat legea ca persoană fizică am fost „amendat” de Primărie şi de Curtea de conturi să plătesc nişte regularizări la nişte taxe pe care le-am plătit de bună credinţă la început, aşa că nu cred că este bine să facem parte la X sau Y dacă este spre binele oraşului, că binele oraşului este să respectăm legea, că iacătă discutarăm de piaţă şi am constatat că nu se respectă regulile şi proiectele care le-am aprobat cu un an în urmă. Eu mă voi abţine de la acest proiect.”

Dl. primar-„eu zic că acest proiect este spre binele locuitorilor oraşului Aleşd ca să aducem un CT să nu mai purtăm oamenii pe la Oradea.”

Dl. cons. Turcuş-„sunt perfect de acord cu dumneavoastră, dar trebuie să respectăm nişte paşi aşa cum am făcut şi cu proiectul acela cu amendamente.”

Dl. primar-„facem proiect cu tot, tot.”

Dl. cons. Turcuş-„dacă există o construcţie trebuie să o vedem acolo, pe plan.”

Dl. primar-„o să facem un proiect şi pentru aia.”

Dl. cons. Turcuş-„pentru că cetăţeni ai oraşului Aleşd sunt amendaţi pentru astfel de lucruri.”

Dl. cons. Dubău-„dl. Primar, haideţi să vă explic, noi acum hotărâm dezmembrarea şi nu discutăm altceva, dar sunt neplăcut surprins de ce-am descoperit, nu sunt împotriva dezmembrării, este ok, dar există dar…”

Dl. primar-„acest medic pleca în altă parte dacă nu-i prelungeam cabinetul.”

Dl. cons. Dubău-„nu v-am întrebat de ce aţi prelungit, ci v-am întrebat de documente, nu v-am întrebat de ce aţi construit.”

Dl. primar-„toată lumea dacă prelungeşte o şură vine să….”

Dl. cons. Dubău-„ca cetăţean, aveţi dreptul să aveţi această atitudine şi această întrebare, ca primar, nu.”

Dl. primar-„bine.”

Dl. cons. Dubău-„trecem mai departe.”

Dl. primar-„mă angajez să fac un proiect pe acea prelungire şi să intrăm în legalitate.”

Dl. cons. Dubău-„ok, astăzi discutăm dezmembrarea.”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi pentru, 1 abţinere(dl.Turcuş), astfel adoptându-se Hotărârea nr. 35 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 11 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 217 mp, din nr. top 923/7, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz nefavorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. cons. Dubău-„dacă-mi permiteţi, d-na preşedintă, ultimele 3 proiecte adică inclusiv acesta sunt ca o ciorbă reîncălzită pe care nu am sperat să o mai văd în noua legislatură, dl. Zeno Ţipţer avea obiceiul să reintroducă un proiect pe ordinea de zi până trece. Suntem în aceiaşi situaţie, cum am spus şi la şedinţa precedentă, pe lângă alte discuţii şi neregularităţi prin cărţile funciare la imobilele respective, noi avem o altă viziune pentru Pădurea Neagră. Doi la mână – Pădurea Neagră este singura localitate componentă a oraşului Aleşd în care oraşul mai are în proprietate terenuri. Trei la mână – noi, Consiliul local, nu suntem obligaţi să facem „danii” pentru că acestea sunt „danii” pentru construcţii care s-au făcut legal, ilegal, mare parte fără documente, cunoaştem realitatea. A existat o perioadă comunistă dar şi comuniştii au avut şi ei grija celor ce au construit să le dea teren. Nu-i obligaţia noastră să-i punem în legalitate pe aceşti cetăţeni. Eu şi colegii mei avem o altă viziune despre cum am putea dezvolta Pădurea Neagră. Să-i dau omului 500 metri pătraţi că şi-a construit o cociabă de 8 metri pătraţi! Am mai văzut proiecte de genul acesta, fiecare şi-a desenat cum a avut chef şi şi-a întins câte o sârmă şi-o tablă… nu mai sunt de acord cu astfel de „danii”, cu astfel de proiecte. Aceşti oameni au adeverinţe, care nu au, care au adeverinţe obţinute până la un an în urmă de la data la care este pusă pe masa Consiliului local ca proiect de hotărâre. Încă odată, mai avem nişte terenuri să avem grijă de ele, că cine ştie cum vom dezvolta zona, oricum zona este depopulată şi fără viitor în condiţiile astea. Nu susţin măcelărirea domeniului public după cum doreşte fiecare cetăţean. Încă o paranteză, că dacă tot se doreşte rezolvarea acestor probleme, vă semnalez o problemă care există în oraşul Aleşd. Oraşul Aleşd încasează concesiuni pe barăcile de lemne, construite pe banii proprii ai oamenilor şi sprijiniţi de primărie la momentul respectiv, dar ei nu au nici un fel de acte deşi au construit pe cheltuiala proprie. Mulţumesc, vă sfătuiesc să analizaţi.

Dl. primar-„aducem gazul şi le dărâmăm pe toate

Dl. cons. Dubău-„domnule Primar, până o să aduceţi dumneavoastră gazul, până o să rezolvaţi „dublul decalog” primit de la SMT, este o realitate, aveţi o realitate pe care trebuie să o rezolvaţi, tot despre barăci este vorba.”

Dl. cons. Joldea-„vreau să mulţumesc distinsului coleg pentru că şi-a rectificat punctul de vedere de la şedinţa trecută, nu pot să citez exact dar a afirmat că lipsesc formalităţi, că lipsesc tot felul…da, aşa este are dreptate, nu lipsesc, dar este dreptul dumnealui să voteze împotrivă.”

Dl. cons. Dubău-„ca să restabilim adevărul, la proiectul de hotărâre la care am spus că lipseau chiar lipseau, la celălalt nu lipsea, dar nu aţi fost capabil să mă contraziceţi, oricum.”

Dl. cons. Joldea-„îmi pare rău, era acelaşi proiect.”

Dl. cons. Dubău-„nu, nu era.”

Dl. cons. Joldea-„atunci am discutat de toate 3 la un loc.”

Dl. cons. Dubău-„nu, am discutat de primul.”

Dl. cons. Joldea-„aşa cum a afirmat colegul dumneavoastră Cipleu că s-a prescris termenul. Aţi spus că nu faceţi ilegalităţi, nici nu vă cerem, v-am spus şi astăzi este legal ce faceţi să votaţi împotrivă dar, după dar las două puncte să înţelegă cine vrea ce vrea.

Dl. cons. Dubău-„nu am aici materialele de luna trecută dar fac un exerciţiu cu dumneavoastră dl. Joldea şi vă demonstrez că punctul la care m-am referit, la înscrierile în Cartea funciară, susţin ceea ce am spus atuncea nu existau înscrieri în CF în ceea ce priveşte construcţia, care să dovedească buna credinţă a solicitantului, la celelalte am blufat ca să vă demonstrez că nu citiţi proiectele de hotărâri, nu aţi fost capabil nici unul să mă contraziceţi, pot să vă fac dovada cu materialele de luna trecută, pe care nu le am la mine că nu am venit pregătit dar fac exerciţiul ăsta cu dumneavoastră şi o să vă rog ca luna viitoare să veniţi şi să recunoaşteţi ceea ce am spus cu o lună în urmă.”

Dl. cons. Joldea-„îmi pare rău aţi spus totul altceva.”

Dl. cons. Dubău-„nu, există procesul verbal al şedinţei, că nu-i contrafăcut, v-am spus la primul proiect m-am dus strict pe situaţia CF, care era exact aşa cum am menţionat iar la celelalte am blufat să văd dacă cunoaşteţi proiectele, că sunteţi din Pădurea Neagră, aţi dovedit că nu ştiţi despre ce este vorba, asta este. Este tot dreptul meu să procedez într-un anume fel.”

Dl. cons. Joldea-„corect.”

Dl. cons. Dubău-„iar cu privire la proiectele de hotărâri, ele pot fi admise sau respinse atât pe chestiuni de legalitate cât şi pe chestiuni de oportunitate. Astăzi mă pronunţ pe chestiune de oportunitate şi vă spun că nici nu m-am uitat pe colile CF, mă pronunţ pe chestiunea de oportunitate şi eu nu văd nicio oportunitate.”

Dl. cons. Joldea-„vă puteţi pronunţa dl. coleg şi dacă nu era comentariul acesta, dar aţi făcut-o în mod gratuit de data asta.”

Dl. cons. Dubău-„aţi încercat să mă puneţi la punct.”

Dl. cons. Joldea-„am încercat să vă răspund exact la ce aţi spus la şedinţa trecută.”

Dl. cons. Dubău-„şi eu o să apăr ce am spus.”

Dl. cons. Joldea-„nu o să contest buna credinţă că n-ar fi legal să votaţi împotrivă dar o să las alea două puncte să se înţeleagă.”

Dl. cons. Dubău-„nu, nu lăsaţi, mie nu-mi place să las lucrurile neclarificate şi vă invit să facem acest exerciţiu cu procesul verbal şi nu uitaţi că se consemnează.”

Dl. cons. Joldea-„data trecută v-am invitat în teren să vedeţi despre ce este vorba.”

Dl. cons. Dubău-„dar nu vreau să mă duc în teren atâta timp cât avem documentele de carte funciară.”

Dl. cons. Joldea-„le aveaţi dar nu aţi ţinut cont de ele. Aţi zis la primul proiect că aveaţi nevoie de însrierea construcţiei în cartea funciară, nu aveaţi nevoie.”

Dl. cons. Dubău-„ba da, conform legii am nu obligaţia ci dreptul să vând proprietarului de bună credinţă, buna credinţă se dovedeşte prin atestarea proprietăţii asupra clădirii, în CF nu exista înscris dreptul asupra clădirii.”

Dl. cons. Joldea-„daţi-mi voie…că vă contraziceţi singur pe dumneavoastră.”

Dl. cons. Dubău-„vă invit să facem exerciţu şi să reluăm această discuţie de faţă cu colegii, cu procesul verbal şi cu materialele care au fost pe masă.”

Dl. cons. Joldea-„nu are rost.”

Dl. cons. Dubău-„atâta vreme cât eu am curajul să fac acest lucru …”

Dl. cons. Joldea-„nu are rost să ne aflăm aşa în treabă.”

Dl. cons. Dubău-„fac acest lucru oricând cu dumneavoastră, nu purtaţi discuţia în derizoriu. Suspendăm şedinţa şi …

Dl. primar-„vă rugăm în particular.”

D-na. secretar-„discuţiile pot fi purtate în particular, nu suspendăm şedinţa. Supunem la vot proiectul.”

Dl. cons. Turcuş-„am şi eu un comentariu, nu înţeleg vehemenţa dumneavoastră cu care susţineţi aceste proiecte să înţeleg că susţineţi numai anumiţi cetăţeni din Pădurea Neagră, îi susţineţi pe toţi că nu înţeleg elementul de logică.”

Dl. cons. Joldea-„îmi puteţi demonstra că a fost un proiect din pădurea Neagră şi am votat împotrivă, sau de ce mă întrebaţi lucrul acesta?”

Dl. cons. Turcuş-„v-am pus o întrebare şi dumneavoastră îmi răspundeţi cu o întrebare. Răspundeţi-mi vă rog la întrebare.”

Dl. cons. Joldea-„votez absolut tot ce este legal.”

Dl. cons. Turcuş-„vedeţi că s-ar putea să nu aveţi suficient teren ca să-i mulţumiţi pe toţi din Pădurea Neagră.”

Dl. cons. Joldea-„eu nu împart terenuri să ştiţi şi nici n-am împărţit niciodată aşa că nu-mi spuneţi mie că am sau n-am.”

Dl. cons. Turcuş-„nu-mi puneţi cuvinte în gură, eu doar am întrebat.”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se votează cu 8 voturi pentru, 5 împotrivă, 2 abţineri proiectul de hotărâre neadoptându-se.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 12 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 208 mp, din nr. top 923/7, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz nefavorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se votează cu 8 voturi pentru, 5 împotrivă, 2 abţineri proiectul de hotărâre neadoptându-se.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 13 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a oraşului către d-ul Schneider Antal.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz nefavorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se votează cu 8 voturi pentru, 6 împotrivă, 1 abţinere proiectul de hotărâre neadoptându-se.

Preşedintele de şedinţă– „dacă mai sunt probleme…”

Dl. cons. Turcuş-„astăzi nu am votat „diverse”.

Preşedintele de şedinţă– „dacă nu mai sunt probleme declar şedinţa încheiată.”

- Publicitate -
- Publicitate -
 

URMĂREȘTE-NE ȘI PE

33,229FaniÎmi place
1,759CititoriConectați-vă
13CititoriConectați-vă
41CititoriConectați-vă
1,450AbonațiAbonați-vă

ULTIMELE ȘTIRI