Vadu Crisului: un nou consilier local a depus juramantul

1559
Gligor Ioan-Alexandru
Gligor Ioan-Alexandru

Marti, 16 august 2022 a avut loc sedinta ordinara al Consiliului Local din Vadu Crisului. In urma demisiei consilierului Pali Gabriel Ioan de la USR PLUS a depus juramantul Gligor Ioan-Alexandru. 

 

Dupa deschiderea sedintei de catre primarul Cosma Dorel, secretarul Mihai Luca a citit hotararea de validare al Judecatoriei Alesd ca si consilier al lui Gligor Ioan-Alexandru, apoi acesta a depus juramantul in fata consiliului local. Lucrarile sedintei au fost preluate si conduse in continuare de catre presedintele de sedinta Nojea Alin Alexandru. Consilierii au votat in unanimitate procesul verbal al ultimei sedintei ordinare si s-a trecut la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi. Primele doua proiecte de hotarari au fost propuse de catre primarul Cosma si s-au votat pe rand: rectificarea bugetului local al comunei Vadu Crisului pe anul 2022 si majorarea capitalului social al societatii SC Apa Canal Vadu Crisului, prin aducerea unui aport in numerar, de catre asociatul Comuna Vadu Crisului, de 100.000 lei.

La urmatoarele puncte de pe ordinea de zi viceprimarul Ioan Hasas a propus spre  aprobare participarea la “Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public”, si a devizului general pentru proiectul”CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA VADU CRISULUI, JUDETUL BIHOR – PARTEA II”. „Administrația Fondului pentru Mediu va organiza din nou o sesiunie de depunere a dosarelor de finanțare in anul 2022, în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public. Va rog sa aprobati acest proiect de hotarare, ca sa putem depune in timp util proiectul de finantare”, a spus viceprimarul. Valoarea totalaal proiectului este de 1,035 milioane lei, din care 999.584,04 lei ar urma să fie „acoperiți” prin Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public gestionat de AFM. 

La proiectul de hotarare privind aprobarea semnarii Acordului de colaborare între Consiliul Local al comunei Vadu Crisului, jud.Bihor si Asociatia de Vanatoare Selina, gestionarul Fondului Cinegetic nr. 52 Balnaca, initiatorul a explicat ca AV Selina a depus o cerere in acest sens, modelul acordului este in conformitate cu prevederile Legii nr. 407 din 9 noiembrie 2006 al vânătorii și a protecției fondului cinegetic si al Ordinului nr. 1.570 din 7 iunie 2022 al ministrului mediului, apelor și pădurilor, privind stabilirea modelului-cadru al acordului de colaborare dintre gestionarul fondului cinegetic și unitățile administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic.  

La punctul sase de pe ordinea de zi initiat de primarul comunei s-a aprobat vanzarea directa a terenurilor domeniu privat al comunei Vadu Crisului catre urmatorii concesionari de terenuri: Ianc Vasile-Teodor, Motosan Florin-Gabi si Nojea Alexandru. In final a avut loc o informare privind bilantul pe anul 2021 si bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al societatii SC Apa Canal Vadu Crisului. 

 

Urmărește-ne și pe Google News