La sfârşitul anului trecut, în cadrul programului transfrontalier RO-HU s-a semnat contractul de finanţare a proiectului „Connecting the traditions of the Crisul Repede Valley – Interconectarea tradiţiilor de pe Valea Crişului Repede”.

Programul Interreg V-A România-Ungaria va fi implementat în perioada de programare 2014-2020, continuând finanţarea cooperării transfrontaliere în zona de graniţă româno-ungară, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, cu sprijinul Uniunii Europene şi al guvernelor celor două state. Programul acordă finanţare nerambursabilă, în mod competitiv, în cadrul unor apeluri publice de propuneri de proiecte, pentru iniţiative care urmăresc: protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor (cooperarea în domeniul valorilor comune şi resurselor), îmbunătăţirea mobilităţii transfrontaliere durabile şi eliminarea blocajelor (cooperare în domeniul accesibilităţii), îmbunătăţirea ocupării forţei de muncă şi promovarea mobilităţii forţei de muncă transfrontaliere (cooperare în domeniul ocupării forţei de muncă), îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire a sănătăţii (cooperare în domeniul sănătăţii şi prevenţiei bolilor), îmbunătăţirea prevenirii riscurilor şi gestionării dezastrelor (cooperare în domeniul prevenirii riscurilor şi gestionării dezastrelor), promovarea cooperării transfrontaliere între instituţii şi cetăţeni (cooperarea instituţiilor şi comunităţilor).

În cadrul celei de-a doua sesiuni de depuneri a Axei prioritare 6: Promovarea cooperării transfrontaliere între instituţii şi cetăţeni (cooperarea instituţiilor şi comunităţilor), proiectul Connecting the traditions of the Crisul Repede Valley a obţinut 93 de puncte şi a fost selectat pentru finanţare, iar pe data de 28 decembrie 2018 s-a semnat contractul de finanţare, după cum informează Ioan Hasas, viceprimarul comunei Vadu Crişului. Proiectul cultural cu numărul ROHU 289 a fost depus împreună cu comuna înfrăţită Körösszegapati din Ungaria şi are un buget total de 79.999 euro (Vadu Crişului – 42.384 euro şi Apati – 37.615 euro).

Finanţarea acestor proiecte este asigurată din trei surse: FEDR (maxim 85%), contribuţia naţională de la bugetul statului român care este de 13%, respectiv de la bugetul statului maghiar, de 10% sau 15%, în funcţie de natura beneficiarului. Contribuţia proprie a comunei Vadu Crişului este de 2%.

Pe lângă conferinţele de lansare şi de final ale proiectului, printre activităţile principale ale proiectului amintim organizarea Târgului de la Vama Sării, un cantonament sportiv şi o tabără de dansuri populare la Vadu Crişului, Festivalul Kun Lászlo, un festival ecumenic cu participarea corurilor din cele două localităţi, şi o tabără de artă şi creaţie în Apati. Termenul de implementare a proiectului este de 18 luni.