FESTIVALUL: TRADIȚII CULTURALE PE VALEA CRIȘULUI REPEDE: „DIN VATRA SATULUI”

364
 

O zonă cu bogate tradiții culturale care așteaptă să fie descoperite, valorificate și conservate. Arealul Văii Crișului Repede, oferă în fiecare an noi obiceiuri și datini pe care le promovează în special elevii. Meritul cadrelor didactice care se ocupă de cercetarea și valorificarea acestor tradiții este de apreciat, întrucât promovează activitatea de voluntariat și pentru că atrage în realizarea proiectelor culturale și alte instituții partenere:

Asociația „Moșuț”, Primăria comunei Vadu Crișului, care pot sprijini activitatea educativă a elevilor și păstrarea moștenirii nestematelor culturii strămoșești. Promotorii acestui festival – concurs , ajuns la ediția a IV-a, sunt Colegiul Tehnic Vadu Crișului, prin d-nele prof. Liana Boț și Maria Mălai, Asociația culturală „Moșuț” și Primăria Vadu Crișului. Scopul festivalului este cunoașterea particularitățile folclorului zonal, regional și național, stimularea interesului pentru cercetarea fenomenului cultural și valorificarea tezaurului folcloric, element definitoriu al identității românești. Deși proiectul se desfășoară pe toată perioada anului școlar, finalizarea lui s-a transformat într-o adevărată sărbătoare a folclorului și culturii românești, printr-un spectacol, care a dus pe scena Căminului cultural din Vadu Crișului, duminică 25 noiembrie 2018, formații artistice din școlile partenere în proiect: Aușeu – Luncșoara, Butani, Bulz, Ștei, Șuncuiuș, Roșia și Colegiul Tehnic Vadu Crișului. Sala căminului frumos ornată cu elemente ale folclorului și culturii tradiționale locale; ceramică, țesături, obiecte de uz casnic și gospodăresc, a creat cadrul adecvat pentru sărbătoarea tradițiilor strămoșești.

În preambulul festivalului s-a petrecut un eveniment deosebit, creat de Dorel Cosma primarul comunei, care prin gestul de a premia performanța elevilor, a dovedit preocuparea Primăriei și Consiliului local, pentru a răsplăti elevii meritoși. Astfel, este al doilea an, când din bugetul local s-a acordat premii în valoare totală de 7.600 lei la 55 elevi din clasele I – XII, premiați la olimpiade și concursuri, sumă care se adaugă burselor elevilor meritoși. O sală plină de spectatori au aplaudat acest gest al autorității locale, care are printre prioritățile sale, învățământul.

Întreg spectacolul a fost dedicat Centenarului Marii Uniri, fapt pentru care formația „La Obârșii la Izvor”a interpretat câteva cântece patriotice, având ca solist pe Andrei Corb. A urmat, în afară de concurs 5 perechi de dansatori ai Ansamblului „Moșuț” seniori, laureați și premiați la festivaluri și concursuri în județ și în țară.. Sceneta„Și noi am fost la Alba Iulia”interpretată de elevii clasei a II-a, conduși de d-na prof. Liana Boț, a reamintit marele eveniment petrecut acum 100 de ani la 1 Decembrie 1918. Ca și în alte domenii, școala are un rol deosebit în promovarea tradițiilor. Modalitățile prin care aceasta contribuie la păstrarea obiceiurilor și tradițiilor comunității locale sunt diverse. Depinde de disponibilitatea și priceperea oamenilor care îi îndrumă. Locuitorii comun ei Vadu Crișului, „creștini din datini”, prin obiceiuri populare, contribuie în mare măsură la valorificarea și conservarea tradițiilor românești. Elevii Colegiului Tehnic Vadu Crișului au prezentat: – – Șezătoare – moment gândit pentru „Concursul Național Cultură și Civilizație în România”care s-a desfășurat la Râmnicu Vâlcea în 2017, care a abținut premiul III; Dansuri populare: Luncan, Sălăjan, în interpretarea Ansamblului folcloric „Moșuț jr. Coordonatori: prof. Maria Mălai și prof. Liana Boț. O cunoaștere mai profundă și o receptare mai atentă a folclorului de către „copiii căutători de frumos” va contribui mai eficient la educația estetică a acestora, va asigura o legătură cu pământul pe care trăiesc, cu tradițiile locale, cu poporul și arta acestuia. Școala gimnazială „Miron Pompiliu” din Ștei, au prezentat dansurile populare: „Busuiocul”, „Polca. Au încântat cu vocile lor ” ,elevele: Fărcuț Alberta și Cioța Ana. Coordonatori: prof. Miara Angelica și Țoța Felicia Gabriela. Serbările importante ale anului, sunt dovezi ale împletirii dintre credință ți cultură, a modului în care cultura înfrumusețează formele credinței, iar credința dă sens, în veșnicie operelor culturale. Astfel, elevii de la școala gimnazială din Aușeu au prezentat: Sceneta„ Viflaimul”, colindele: „Flori Dalbe,„ Veste vă aduc”„Pe strada din Viflaim”„Noapte albă noapte dalbă”, coordonator. Prof. Botici Cristina.

Ca parte integrantă a folclorului religios, colindele prezintă o valoare neprețuită prin originea și mai ales prin vechimea lor. Ele reprezintă cântecul nostru strămoșesc și una din cele mai vechi forme de manifestare a folclorului religios românesc. Elevii de la Liceul Tehnologic nr. 1 Șuncuiuș, au prezentat un obicei frumos, care se păstrează în satul lor: „În așteptarea colindătorilor”. Coordonatori: prof. Nicoleta Groza și prof. Florina Lazău. Transmiterea unei tradiții sănătoase ține, în ultimă instanță de calitatea noastră de oameni, de creștini, deoarece vor fi judecate și consecințele pe care le au faptele noastre. Elevii de la Roșia, membrii ai Ansamblului „Codrenii Bihorului, au prezentat dansuri de pe Valea Roșie. Coordonatori: prof .Daniela Gherlea și Marcon Aurelia. Chiar dacă majoritatea informațiilor pe care le deținem, par să fie de domeniul trecutului, mai mult sau mai puțin depărtat, nu înseamnă că anumite creații , datini, credințe gesturi și rituri sau pierdut pentru totdeauna. Ele mai răzbat uneori din memoria pasivă a satelor, ba chiar sunt retrăite și astăzi, poate, nu cu semnificația și funcția lor și nici cu aderența colectivă ce-o avea altădată. În acest sens poate depune mărturie, cei care viețuiesc încă în satele românești de munte.

Elevii școlii gimnaziale din Bulz au prezentat un obicei de nuntă: „Cerutul miresii” coordonatori: prof. Olimpia Dumiter și Stoica Romulica. Tradițiile, obiceiurile , portul și folclorul sunt comori inestimabile ce definesc un popor făcându-l unic, statornic și nemuritor în ciuda scurgerii timpului. Elevii școlii gimnaziale Butani au prezentat un obicei vechi specific sărbătorilor de iarnă, „Pomul”. Coordonatori: prof. Groza Lavinia și Hopidea Ramona.

Prof. Maria Mălai
Prof. Liana Boț
Nicu Răcuciu

Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.