Elevii Colegiului Tehnic nr. 1 din Vadu Crișului la CONCURSUL NAȚIONAL „CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE”

878
 

În perioada 13 – 16 mai 2017 la Râmnicul Vâlcea s-a desfășurat etapa națională a Concursului„ Cultură și civilizație în România”. Acest concurs este o competiție cu caracter interdisciplinar ce se adresează elevilor din ciclul liceal. Județul Bihor a fost reprezentat de echipajul Colegiului Tehnic nr. 1 din Vadu Crișului, alcătuit din elevii: Barbaric Larisa cls. a X-a, Dubou Andrada cls. a XI-a și Bodea Dragoș cls. a X-a, însoțiți de d-nele prof. Mălai Maria și Boț Liana. La etapa județeană elevii au obținut premiul I și dreptul de participare la faza națională. Portofoliul pentru concurs a conținut o prezentare scrisă din perspectiva teoretică a temei alese: analiza istorică, lingvistică, etnografică, sociologică, religioasă, cu evidențierea aspectelor de interculturalitate și un proiect de conservare. Proiectul a avut ca temă :„ Șezătoare la Vadu Crișului”.Misiunea pe care elevii și profesorii coordonatori și-au asumat-o le-a fost ușurată de bogata bibliografie , dar și de persistența unor însemnate aspecte ale unui mod de viață tradițional în ocupații, arhitectură, meșteșuguri (centru de ceramică este activ) în obiceiurile și tradițiile locului. Surprinderea acestor realități este cu atât mai necesară cu cât ritmul schimbărilor este deosebit de accelerat în ultimele decenii și în lumea satelor. Cercetarea elevilor s-a bazat în primul rând pe lucrările publicate în anuarele Muzeului Țării Crișurilor din Oradea: Crisia și Biharia, studii monografice ( Monografia comunei Vadu Crișului), lucrări de specialitate ( Tereza Mozeș- Zona etnografică Crișul Repede), colecții și antologii de texte. Elevii au adăugat noi date culese prin cercetare pe teren ( interviuri, chestionare), informații oferite cu generozitate de bătrânii satului, care i-au ajutat să creioneze cât mai autentic tabloul unei șezători. Tema proiectului de conservare a fost: Tradiții și obiceiuri la Vadu Crișului”, având drept scop cunoașterea particularităților folclorului și obiceiurilor locului, stimularea interesului pentru această sferă de activitate, astfel copiii să aibă posibilitatea să descopere farmecul, tradițiile și valorile spațiului în care locuiesc, să creeze punți de legătură între generații, să conserve și să promoveze cultura populară, element de bază al identității noastre românești. La proba practică, elevii au prezentat o scenetă inspirată din istoria și tradițiile localității, reușind prezentarea originală a „Șezătorii” precum și a costumului popular autentic. Toate au fost susținute folosind particularitățile de limbaj ale locuitorilor din Vadu Crișului. Prestația elevilor a fost aplaudată la scenă deschisă atât de spectatori cât și de juriu, care au acordat echipajului 93,6 puncte cu care a obținut Premiul III pe țară,la mică distanță de celelalte laureate. Tradițiile și obiceiurile din comuna Vadu Crișului au fost prezentate de elevii Colegiului Tehnic și cu alte ocazii atât în județ cu ocazia unor concursuri, festivaluri, și proiecte naționale, cât și în alter țări, Ungaria.
Prof. Mălai Maria, prof. Boț Liana
Nicu Răcuciu

Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.