ANUL OMAGIAL AL SATULUI ROMÂNESC LA VADU CRIȘULUI

435
ANUL OMAGIAL AL SATULUI ROMÂNESC LA VADU CRIȘULUI
Foto © AlesdOnline

S-a infirmat previziunea că ziua de 13 este aducătoare de rele. Iată că în această frumoasă zi de octombrie, dăruită de Dumnezeu și comunității creștine din Vadu Crișului, care a sărbătorit trei evenimente deosebite, desfășurate pe durata întregii zile. Începând cu ora 10, Biserica ortodoxă din localitate, plină până la refuz, l-au primit cu multă căldură sufletească pe Preasfințitul Sofronie Episcopul Oradiei, care prin prezența sa a onorat activitățile organizate dedicate femeii din mediul rural, precum și anul omagial al satului românesc, al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari.

Primirea înaltului prelat, în centrul comunei și conducerea spre biserica ortodoxă de tineri călări, a însemnat respect și apreciere pentru conducătorul bisericii ortodoxe din Eparhie. Apoi Preasfințitul părinte, împreună cu un sobor de preoți și diaconi au săvârșit Sfânta Liturghie în cadrul căruia a fost hirotoniți un preot și un diacon. Un moment de reflecție și luare aminte a fost Cuvântul de Învățătură, rostit cu multă evlavie și convingere de Preasfinția Sa. „Slujba de mulțumire și binecuvântare la începutul anului școlar este adresată în special copiilor, care sunt la început de drum în viață… În călătoria noastră spre veșnicie Dumnezeu ne poartă de grijă, ne vrea împreună cu el. Prin rugăciunile adresate, Dumnezeu ne-a vorbit și ne-a chemat prin cuvântul său, care este Isus Cristos Mântuitorul. Cuvântul lui D-zeu este vestea cea bună , care ne mântuiește. Credința în D-zeu și comuniunea cu el vine din auzire și se propovăduiește prin Sfânta Biserică. Mare responsabilitate din partea părinților, a dascălilor și a bisericii în educarea , creșterea, în păstrarea în dreapta credință a înaintașilor noștri, în valorile străbune, care sunt valorile civilizației europene, a acestor copii și tineri. „Semănătorul cel Bun” seamănă cuvântul Evangheliei, cuvântul lui Dumnezeu pentru ca El să strălucească în noi, în fiecare zi a vieții noastre, ca să moștenim viața veșnică” Cuvântul Preasfințitului părinte a fost ascultat și receptat cu mult interes și smerenie, constituind o reîncărcare a sufletului cu credința și cuvântul lui Dumnezeu.

Părintele paroh Sorin Mititean a mulțumit Prea Sfinției Sale pentru onoranta vizită și împărtășirea credinței prin cuvântul lui D-zeu. A punctat apoi câteva realizări ale bisericii prin credincioșii săi, fapt care denotă dragostea și credința în D-zeu și biserică. Punctează succint istoria seculară a bisericii, care datează din vremea lui Mihai Viteazul ( cca. 1600), cu un iconostas realizat în anul 1767 din lemn de cireș îmbrăcat în foițe de aur. La realizările recente ale bisericii a amintit Muzeu Satului, Centru de pictură pe sticlă, îndrumat și coordonat de prof. Adrian Bradea și Marius Șchiop.

De asemenea, Troița din fața Primăriei ridicată în memoria celor căzuți în cele două războaie mondiale, care sunt comemorați cu ocazia unor sărbători, oficiindu-se slujbe de pomenire și înălțând rugăciuni pentru ei. Amintește construirea cu sprijinul Primăriei, a celor două capele amplasate în cimitire. În final îi dăruiește Sfinției Sale din partea Bisericii și credincioșilor din parohie, o Icoană a Maicii Domnului și un engolpion. În cuvântul său apreciază activitatea depusă de AFOREO și a d-nei președintă Viorica Cherteș, pentru buna conlucrare cu Biserica și îi înmânează o icoană a Maicii Domnului făcătoare de minuni.

După programul liturgic PS Sofronie , însoțit de un alai de credincioși au vizitat Muzeul Satului și Centrul de pictură, unde s-a întreținut și fotografiat cu tinerii pictori de icoane pe sticlă, care i-au dăruit o frumoasă icoană. Un alt moment important al zilei s-a derulat la Căminul Cultural începând cu ora 15. Activitatea închinată femeii din mediul rural, precum și omagierea satului românesc, a fost organizate de AFOREO, prin d-na Viorica Cherteș, în parteneriat cu Primăria, Colegiul Tehnic nr. 1 și Biserica ortodoxă. O sală îmbrăcat de sărbătoare, cu expoziții de icoane pe sticlă, ceramică, ouă încondeiate, cusături, perne brodate, obiecte din gospodăria țărănească, au ornat sala.

Hărnicia și priceperea gospodinelor din Vadu Crișului a fost redată de coșurile cu produse alimentare din cămările cu provizii pentru iarnă, care au fost jurizate și premiate de AFOREO. În prezența Sfinției Sale și a oficialităților s-a prezentat o scurtă dar concisă monografie a localității, a Bisericii și Școlii, de către primarul comunei d-l Dorel Cosma, prof. Maria Mălai, Florina Mititean Vandici, Florin Mălai, directorul Colegiului. Simona și Cristina Baciu, mamă și fiică au prezenta obiectele de artă populară expuse.

A urmat un frumos program artistic, deschis de corul bisericii „Buna Vestire” dirijat de prof. Adrian Bradea. Tradiția prin cântec și joc au fost demonstrate de Ansamblul folcloric „Moșuț junior, coordonat de inimoasa doamnă prof. Liana Bot. Au fost aplaudate și dansurile moderne instruite de Claudia Miere. Programul a fost completat de recitări și soliști vocali.

Un moment aparte a fost susținut de doi soliști din Oradea invitați de d-na Cherteș Viorica, Alexandru Carțiș și Teodora Șandru care au încântat auditoriu cu frumoase cântece patriotice. Pe parcursul programului organizatorii au decernat diplome de excelență primarilor, viceprimarilor și secretarilor care au condus comuna în ultimii 60 de ani.

Primii premiați au fost primarul actual, Dorel Cosma și viceprimarul Hașaș Ioan, a căror realizări au transformat comuna Vadu Crișului într-un centru turistic internațional foarte apreciat, într-o comună prosperă în care trăiesc în armonie români, maghiari, rromi. Recentul „Picnic European” pe care l-a găzduit comuna, la care au participat delegați din 8 țări, a înscris-o într-o comunitate europeană.

A primit Diplomă de excelență preotul paroh Sorin Mititean, garant de nădejde al credinței ortodoxe în comună. Peste 100 de învățători și profesori au fost premiați cu diplome de excelență, pentru truda depusă în instruirea și educarea elevilor din comună, de-a lungul existenței școlii.

După maratonul artistic, a urmat premierea celor mai harnice gospodine, de către AFOREO. Toate expozantele au primit diplome și premii. Premii speciale au primit d-nii: Jurcă Dumitru pentru colecție de ceramică și Adrian Bradea pentru colecția de icoane pe sticlă. Doamnele Maria Mălai și Gabriela Mermeze au fost premiate pentru cele mai frumoase coșuri cu produse.

Manifestarea deosebită, pentru care merită felicitări AFOREO, Primăria, Biserica și Colegiul Tehnic, s-a încheiat cu o apetisantă masă cu sarmale, cozonac, prăjituri, etc. oferite tuturor participanților de organizatori.ANUL OMAGIAL AL SATULUI ROMÂNESC LA VADU CRIȘULUI-3ANUL OMAGIAL AL SATULUI ROMÂNESC LA VADU CRIȘULUI-1ANUL OMAGIAL AL SATULUI ROMÂNESC LA VADU CRIȘULUI-2ANUL OMAGIAL AL SATULUI ROMÂNESC LA VADU CRIȘULUI-4

 
Nicu Răcuciu
Prof. Nicu Răcuciu este absolvent al Universității Babeș - Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie - filozofie. A cochetat cu ziaristica încă din anii de dăscălie. A devenit ziarist profesionist după anii 89, când a putut să-și exprime în scris gândurile, fără cenzură. Este membru fondator al Uniunii Ziariștilor Profesioniști, Filiala Bihor, în cadrul căreia își desfășoară o bogată activitate. În calitate de ziarist profesionist a colaborat cu mai multe publicații: Informația de Vest, Crișana Plus, Tribuna Învățământului, Cotidianul Crișana etc. În anii 2001 - 2002 a fost redactor șef al publicației „Noua Gazetă de Aleșd„. În prezent este colaborator si redactor permanent al publicației AleșdOnline. Până în prezent în mapa sa profesională se află peste 5.000 de articole publicate. Prin informațiile și materialele publicate respectă deontologia profesională aducându-și aportul la bunul mers al vieții economice, sociale, culturale și sportive din Aleșd, Bihor și nu numai.