Pompierii din Aleșd au organizat un amplu exerciţiu în domeniul situaţiilor de urgenţă la Sinteu (foto-video)

591
exerciţiu în domeniul situaţiilor de urgenţă la Sinteu

Azi a avut loc la Sinteu activitatea de simulare a interventiei pompierilor de la statia Alesd, precum si o simulare de interventie a voluntarilor din Sinteu in cadrul proiectului „Dezvoltarea unei capacități de răspuns integrate pentru situații de urgență transfrontaliere” ROHU48.

Primăria orașului Aleșd, Primăria comunei Șinteu și Primăria orașului Szarvas din Ungaria, urmăresc să își îmbunătățească capacitatea de răspuns în situații de urgență, atât prin dotări tehnice (îmbunătățirea logisticii specifice) cât și prin modul de organizare și de pregătire. La baza proiectului este acțiunea de prevenție și de informare a populației. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea nivelului de siguranță al populației din regiunea transfrontalieră și, astfel, reducerea costurilor sociale, economice și de mediu privind dezastrele naturale din această zonă.

Proiectul a fost depus spre finanțare de către Primăria orașului Aleșd în colaborare cu partenerii de proiect, în luna aprilie 2017, în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014 – 2020, primul apel deschis pentru propuneri de proiecte normale.

Durata de implementare a proiectului este de 18 de luni, activitățile de pe ambele părți ale graniței derulându-se în perioada 1 octombrie 2019 – 31 martie 2021. Bugetul total al proiectului este de 485.400 Euro, din care 399.532,74 Euro reprezintă contribuția FEDR. Din totalul bugetului, 225.000 Euro îi revin Primăriei orașului Aleșd, 110.400 Euro este valoarea bugetului comunei Șinteu, iar suma 150.000 Euro este alocată orașului Szarvas.

Proiectul are ca obiectiv general dotarea cu echipament specific pentru situatii de urgență, protecție civilă, risc și dezastre a celor trei instituții beneficiare, elaborarea unei strategii comune de acțiune în caz de evenimente nedorite, derularea unei campanii de informare a populației pentru prevenirea riscurilor și situațiilor de urgență și organizarea unor evenimente comune (schimb de experiență, bune practici și informare).