Recomandările pompierilor militari pentru prevenirea incendiilor în perioada Sărbătorilor Pascale

141

Ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Inspecţiei de Prevenire desfăşoară, în această perioadă, activităţi de control, verificând modul în care sunt respectate normele de apărare împotriva incendiilor şi  acordând slujitorilor bisericii, sprijin şi îndrumare în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă. În cadrul controalelor efectuate se urmăreşte în mod special înlăturarea cauzelor potenţial generatoare de incendiu (instalaţii electrice cu improvizaţii, instalaţii de încălzire), dotarea cu mijloace de primă intervenţie şi instruirea personalului pentru intervenţia în caz de producere a unui incendiu.

 

De asemenea, în Sfânta Noapte a Învierii, pompierii militari vor asigura, la faţa locului, respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor pe durata desfăşurării manifestărilor religioase cu public numeros.

În scopul preîntâmpinării unor evenimente ce ar putea periclita viaţa persoanelor şi integritatea patrimoniului istoric şi cultural cuprins în cadrul unităţilor de cult,  recomandăm credincioşilor ce vor participa la slujbele religioase, precum şi slujitorilor bisericilor, mănăstirilor şi schiturilor, respectarea următoarelor măsuri:

 

  • Accesul în biserici se va face cu respectarea capacităţii de ocupare a acestora, în scopul evitării  producerii unor evenimente nedorite şi pentru a asigura evacuarea acestora în condiţii optime;
  • Pe timpul serviciului religios, uşile se vor menţine în permanenţă deschise, cu sisteme sigure de blocare;
  • Supravegheaţi în permanenţă lumânarea pe care aţi aprins-o şi păstraţi distanţa faţă de persoanele din jur, mobilier, decoruri sau alte materiale inflamabile;
  • Depuneţi lumânările aprinse doar în suporturile din tăvile metalice umplute cu nisip sau apă şi nu intraţi cu acestea în incinta bisericii;
  • Nu blocaţi cu autoturismele proprietate personală căile de acces spre lăcaşele de cult sau hidranţii stradali, pentru a permite echipajelor de pompieri să intervină în cazul producerii unei situaţii de urgenţă
  • În cazul producerii unui început de incendiu, păstraţi-vă calmul, nu produceţi panică, nu vă împingeţi şi evacuaţi în ordine spaţiul respectiv, utilizând căile de evacuare marcate;
  • Păstraţi-vă calmul pentru a se putea asigura evacuarea în linişte şi siguranţă a tuturor persoanelor;
  • În caz de urgenţă respectaţi îndrumările persoanelor desemnate să coordoneze evacuarea enoriaşilor din lăcaşul de cult;
  • În cazul producerii unui eventual incendiu, apelaţi numărul unic de urgenţă 112.
 

Urmărește-ne și pe Google News