,,DRUM DESCHIS CĂTRE O FORMARE PROFESIONALĂ DE SUCCES” PROIECT ERASMUS +

2178
,,DRUM DESCHIS CĂTRE O FORMARE PROFESIONALĂ DE SUCCES” PROIECT ERASMUS +
Foto © AlesdOnline
 

În școlile care se respectă accesarea de fonduri europene ce vizează perfecționarea și dezvoltarea managementului instituțional și un nou mod de educare a elevilor, a devenit o practică curentă.

Beneficiile aduse învățământului românesc de aceste proiecte deschid o nouă perspectivă de instruire și educație a elevilor în perspectiva integrării pe piața muncii în spațiul european. Programul „Erasmus +”pentru anii 2014 – 2020, pune la dispoziția țărilor intracomunitare posibilitatea de ași folosi eficient capitalul uman și social stimulând activ legăturile dintre țări. Erasmus + sprijină capitalul social european pentru a face față cerințelor pieții de muncă prin dobândirea competențelor tinerilor și prin promovarea cetățeniei active. Deschiderea spre Europa, contactele cu instituții de învățământ partenere din alte țări, aduc beneficii incomensurabile tinerilor români.

Aceste argumente au fost înțelese de cadrele didactice de la Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” din Aleșd, județul Bihor, care de câțiva ani au derulat proiecte europene cu rezultate foarte bune reușind să devină un partener serios pentru promotorii fondurilor europene. Noul proiect de mobilitate Erasmus+ sub titlul „Drum deschis către o formare profesională de succes” , ce urmează a fi implementat de către Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” din Aleșd, jud. Bihor, are o valoare totală de 109.674 euro, și se va derula în perioada 1-10-2017 – 31-03-2019. Titlul proiectului foarte sugestiv poate fi asimilat pentru toate proiectele europene, el sugerând în fond esența obiectivelor urmărite.

Proiectul se adresează unui număr de 48 elevi dintre care 20 elevi sunt din cls. a XI-a învățământ profesional specializarea mecanic auto nivelul 3 de calificare, 14 elevi din cls. a XI-a Tehnician electronist nivel 4 de calificare. și 14 elevi cls. a XI-a Tehnician mecanic întreținere și reparații, nivel 4 de calificare Mobilitățile se vor derula în două fluxuri în orașul PAPHOS- CYPRU și BARCVELOS din PORTUGALIA.

Obiectivele proiectului: – Îmbunătățirea pregătirii profesionale în conformitate cu standardele specifice , prin acces la noile tehnologii și contact cu firme și specialiști în domeniu.; – Facilitatea adaptării elevilor la medii profesionale , sociale, culturale diverse, prin îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba engleză ; – Realizarea unui parteneriat durabil cu unități din spațiul european, în vederea asigurării unor stagii practice de înaltă calitate ; Dezvoltarea managementului instituțional prin folosirea instrumentelor pentru recunoaștere rezultatelor învățării în diverse contexte și dobândirea de abilități de implementare a proiectelor europene.

Organizații partenere: BARCELTECNICA și ASSOCIACAO INTERCULTURAL AMIGOS DA MOBILIDADE din orașul Barcelos- Portugalia și P. KOUSIOS ELECTRICAL LTD din orașul Nicosia – Cypru. Validarea și recunoașterea stagiului se va realiza pe baza rezultatelor consemnate în fișa de evaluare post stagiu prin compararea competențelor înscrise în Certificatul Europass Mobility și în Learning Agreement cu unitățile de competență specificate în cele trei calificări. Impactul asupra Colegiului Tehnic ”Alexandru Roman” a acestui proiect îl reprezintă, Creșterea calității și formării profesionale în școală, motivarea pentru învățare, Îmbunătățirea calității instruirii practice , îmbunătățirea competențelor de predare a disciplinelor tehnice etc. Joi 09-11- 2017 la Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” din Aleșd, a avut loc lansarea proiectului. Au fost prezenți: prof. Mieluț Florian inspector de specialitate la ISJ Bihor, Stela Babău, din partea Consiliului Județean, Kojanto Pal, viceprimar al orașului Aleșd, ec. Stelian Dem contabil șef la primăria Aleșd, Pantea Bogdan , implementare proiecte europene Primăria Aleșd, directori de licee din zonă, cadre didactice, părinți, elevi. 

Prezentarea proiectului a fost realizată de d-na prof. ing. Vasile Valeria, coordonator proiect, după care au luat cuvântul oaspeții: D-na Babău Stela și-a manifesta încrederea în formarea profesională de succes a elevilor implicați. În același timp își dorește ca absolvenții să opteze pentru locuri de muncă în țară și nu afară. Inspector Mieluț Florian a insistat asupra beneficiilor care se obțin în urma contactelor cu colegi din alte țări în cadrul proiectului. Face precizări privind gestionarea banilor în cadrul acestui proiect cuprins în Acțiunea KA 1, Modul de prezentare power – point și explicațiile pertinente și sigure ale coordonatorului de proiect d-na prof. ing. Vasile Valeria ne asigură că echipa de proiect alcătuită din: Vasile Valeria- coordonator; Luca Georgeta- responsabil formare profesională; Iacob Dorina- responsabil financiar; Moți Tatiana – responsabil selecție a elevilor și diseminare a rezultatelor proiectului; Oros Irina- responsabil pregătirea elevilor la mobilitate; Szabo Robert- Responsabil baza de date; Bradea Laura Responsabil formarea profesională în limba engleză, și-a învățat bine lecția și va răspunde cu calificativul F.B. scopului, obiectivelor propuse și provocărilor cerute de proiect. În interviul acordat de d-na prof. ing. Vasile Valeria, coordonator de proiect și director al Colegiului Tehnic, am reținut câteva gânduri: „ … Voi oferi consiliere și sprijin pentru implementarea unor proiecte și în alte licee din zonă, a căror șansă de dezvoltare este foarte importantă pentru comunitățile mici.

Dezvoltarea unui învățământ modern, – european este șansa schimbări sistemului educațional de a nu fi „depășit, demodat, plictisitor”( așa cum afirmă unii elevi), ci de a fi atractiv și motivant. Imaginea unei instituții de învățământ care oferă elevilor și un alt mod de a desfășura activitatea școlară , schimbă viața comunității, schimbă atitudinea părinților , a celorlalți elevi și determină o dezvoltare a resursei umane, mult mai bine pregătită.”

Nicu Răcuciu.

Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.