25.3 C
Aleşd
miercuri, 24 iulie 2024
Blue Container Aleșd

ALESD – REVISTA ȘCOLARĂ – PROVOCARE – PRIETEN DE NĂDEJDE

Pe piața publicistică a țării, revistele ocupă un loc aparte .Multitudinea de domenii pe care le slujesc le oferă în general posibilitatea de a se adresa unei anumite categorii de consumatori. Scopul acestora fiind fără îndoială, publicitatea. O categorie aparte din noianul acestor publicații o reprezintă revistele de cultură, al căror conținut elitist se adresează celor care produc și consumă cultură. În această categorie pot fi incluse și revistele școlare ale căror caracteristici le individualizează. În primul rând creatorii și autorii acestora nu sunt profesioniști, amatorismul lor însemnând sinceritate, creativitate în idei, concepții, opinii și metode. Ce este o revistă școlară? Este un element de identitate și de maturitate a școlii, o oglindă „venețiană” a calității și conținutului actului educațional, la un moment dat. O carte în general și o revistă școlară în special reprezintă un prieten de nădejde care nu va trăda niciodată. În ea se găsește nostalgia vremurilor trecute , ea îți va trezi gânduri și amintiri plăcute despre lucruri și persoane sau personaje momentan uitate., ea îți va aminti concepțiile , prejudecățile și tabuurile epocii respective. Revista școlară este o fotografie fidelă a tuturor activităților ce se desfășoară în școală, a preocupărilor învățăceilor și magiștrilor, a atitudinii comunității față de educație, a colaborării între școală, familie și autoritatea locală, a parteneriatelor cu diverse instituții și organizații. Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” din Aleșd județul Bihor, a răspuns unei provocări, atât pentru inițiatorii proiectului cât și pentru potențialii cititori. Revista ”Sfera”, un nume cu conotații variate, dar cuprinzătoare, ilustrează întrutotul ideile și conținutul revistei. „Sfera” își reia activitatea după mai bine de opt ani. „ A existat prin entuziasmul unor profesori și elevi care nu au urmărit beneficii, n-au căutat o efemeră popularitate, n-au vrut să intre în grațiile nimănui, ci au scris-o după voința și putința lor. Și nu e ușor să devii formator prin cuvântul scris , atâta vreme cât poți obține informația (oare cea corectă și exactă?) pe alte canale sau, pur și simplu ai reținerii în fața cuvântului scris.. „Sfera” de astăzi nu-și propune să vă orienteze pe un drum cu sens unic, ci să vă ofere opțiuni adresându-se tuturor celor care trăiesc în și prin școală. Revista este deschisă informațiilor corecte, opiniilor bine argumentate, abordărilor novatoare, criticilor constructive.” afirmă prof. Viorel Ilea – în „Un nou Început”.Numărul 1/2017, al revistei este structurat în 10 domenii de cuprindere a activității școlare, de mare interes. După editorialul „Un nou Început”adresat cititorilor de coordonatorul revistei prof. Ilea Viorel directorul Colegiului, sub titlul „Apariția Gazetei Viața Nouă”prof. Olivia Anca Iaz prezintă un „crâmpei” din istoria jurnalismului bihorean. Un capitol important, sub genericul „Pagini de didactică”, semnat de prof. Diana Iaroș aduce în prim plan alternativa Step by Step în învățământul românesc și beneficiile sale în promovarea metodelor de predare – învățare – evaluare centrate pe elev. Prof. Ioan Robert Szabo Osvath, abordează tema „Munca în grup în predarea informațicii” în care profesorul realizează un transfer temporar al autorității, către grupul de elevi care vor rezolva singuri tematica propusă, contribuind astfel la dezvoltarea gândirii autonome și creative. Rolul experimentului ca metodă activ participativă, la orale de biologie a fost prezentată și argumentată de prof. Eva Gabriela Szabo Osvath. Metoda lucrărilor de laborator și a lucrărilor practice asigură legătura strânsă dintre teorie și practică, dezvoltă la elevi capacitatea de explorare, formularea de ipoteze, demonstrare, observare, și studii de caz prin cercetare.„ În drumul spre cunoaștere, sau lecția de pictură”, prof. Ana Patricia Marcu a realizat o trecere de la lumea concretă, pământeană, la cea celestă, plină de mister. Sub titlul „Idei orientative în redactarea unei lucrări științifice” prof. Olivia Anca Iaz, trasează repere privind tehnoredactarea unei lucrări științifice și anumite aspecte tehnice specifice textului științific scris. Prin „Metode și strategii ale învățării”, prof. Dorina Venter , răspunde la întrebările: „Ce se învață,? Cum se învață?, Când se învață?, Cine Învață? Învățământul preșcolar este reprezentat printr-un interesant material propus de educatoarea Romina Dat, cu referire la: „Cunoașterea temperamentului și modul de manifestare la copiii de vârstă școlară mică”. Capitolul „Pagini de didactică” se încheie printr-un vast material intitulat „Metode valorificate în abordarea textului epic în liceu, la limba și literatura română”, semnat de prof. Monica Simona Cuciula. Sunt prezentate metode interactive de grup în dezvoltarea inteligenței multiple, capacitate specifică inteligenței lingvistice, inteligenței interpersonală, intrapersonală, morală, stimulează dezvoltarea capacității cognitive, complexe etc. Capitolul ”Educația Altfel” cuprinde principalele realizări ale colectivului de elevi și cadre didactice în cadrul educației non formale, de-a lungul întregului an școlar,sub semnătura prof. Șarlota Baican. Se desprinde Proiectul European „Dialoguri structurate” în cadrul Programului Erasmus + Acțiunea Cheie 3, Portugalia 2017. Scopul programului: Îmbunătățirea dialogului dintre tineri și politicieni, de încurajare a participării tinerilor la viața socială, de a crea o legătură între tineri, politică instituții și societate. Programul este prezentat de prof. Bocșa Luminița. O interesantă excursie tematică au realizat-o elevi din clasele a XI –a și a XII-a împreună cu prof. Anamaria Sabău, la Timișoara, unde au participat la „Târgul internațional al Universității RIUF.” Elevii au intrat în contact cu universități internaționale și din România, aflând cele mai bune oferte educaționale . În acest capitol mai sunt cuprinse rubricile: „Cum să fi învingător prin artă”, prof. ec. Gabriela Lelea; „Consiliul elevilor, voluntariat și nu numai”- prof. Gabriela Pop; Cu titlul „Există literatură și dincolo de programă”, prof. Ana Mihaela Cadleț, prezintă cele mai semnificative activități organizate în tr-un cadru nonformal, de catedra de limba și literatura română. Activități sportive și rezultatele obținute la diverse competiții sunt prezentate de prof. Judea Marius și Sebastian Moisin, care precizează activitățile organizate atât în cadrul orelor de educație fizică cât mai ales în cadrul sportului școlar facultativ. Paginile 29 – 34 sunt dedicate elevilor creatori de literatură; poezie și proză. Merită amintiți: Klaudia Morong, cls. a XII – D, Salomeea Vandici cls. a IX- a C, Răzvan Pop cls. a V-a Iulia Daiana Domocoș cls. a X-a B, Larisa Cabău cls a IX-a C, Patricia Dreve cls. a XI-a C, Raluca Băraș cls. a XI-a C, Adrian Bogdan cls. a X-a A. Capitolul „Școala Părinților” cuprinde trei materiale semnate de părinții: Sorina Popa, „Un drum croit de mamă și finisat de școlă”; Paula Cioban, „ Cum putem ameliora conflictele dintre părinți și adolescenți”; O zi la Step by Step”semnată de prof. Carmen Dios, Un alt exemplu de creativitate și implicare, ni-l oferă elevii: Ada Stâncoi cls a X-a C, Ana Pișek cls. a XI-a B, Larisa Cabău cls. a IX a C, Diana Racolțea cls XI-a CX, în cadrul rubricii „Eco – Sfera, în care relatează derularea programului Eco – școală, coordonat de profesoara Eva Gabriela Szabo Osvath. Nu sunt omiși nici performerii olimpiadelor și concursurilor școlare, evidențiați în rubrica: „Roadele semestrului I ”, structurată de prof. Dorina Venter. Ultimele pagini ale revistei cuprind rubricile: „Portofoliul transdisciplinar”, „Puțin Umor”, „Mesaj pentru mamă”, „Corespondență”, dedicat lunii martie, primăverii și mamei, rubrici semnate de: prof. Cadleț Ana Mihaela, prof. Dios Carmen, prof .Lelea Gabriela, prof. Irimescu Livia. Drum bun și îndelungat spre știința și folosul cititorilor.
Nicu Răcuciu

 

URMĂREȘTE-NE ȘI PE

35,932FaniÎmi place
1,733CititoriConectați-vă
986CititoriConectați-vă
44CititoriConectați-vă
1,620AbonațiAbonați-vă

ULTIMELE ȘTIRI