Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Aleşd în  data de 14 iulie 2016, orele 17,00

470

În baza prevederilor art. 39 alin (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001, republicată, administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 1 Se convoacă Consiliul local al oraşului Aleşd în şedinţă ordinară pentru data de 14.07.2016, orele 17.00, în sala mare de şedinţe a Primăriei, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre prin care se act de demisia consilierului local Creţ Florin şi vacantarea mandatului de consilier local.

2.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-lui Vancea Tudorel-Daniel.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului local al oraşului Aleşd.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al oraşului Aleşd pe anul 2016.

5.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2016 aprobat prin HCL nr. 16/2016.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere şi a perioadei de graţie pentru rata de capital cu încă 12 luni a contractului de credit cu CEC Bank Oradea pentru cofinanţarea proiectului Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în oraşul Aleşd, judeţul Bihor.

7.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Salubri SA Aleşd.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării funcţiei de administrator public la nivelul oraşului Aleşd şi a criteriilor, a procedurilor şi atribuţiilor specifice acestei funcţii.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării oraşului Aleşd la proiectul „ACCES –Acţiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale” precum şi depunerea cererii de finanţare şi a contribuţiei respective necesare co-finanţării proiectului.

 

10.Proiect de hotărâre privind organizarea Târgului de vară de la Aleşd, din perioada 25.08.2016 – 29.08.2016.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de administrare încheiat cu Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Cluj.

12.Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Public şi a Ministerului Justiţiei în domeniul public al oraşului Aleşd şi în administrarea Consiliului local al oraşului Aleşd.

13.Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al oraşului Aleşd a doua mijloace fixe(instalaţii de încălzire).

14.Proiect de hotărâre privind actualizarea listei cu bunurile proprietate publică a oraşului Aleşd date în administrarea Liceului Teoretic „Constantin Şerban”.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor cote părţi din terenurile identificate cu numerele topografice 1283/3, 1283/6 şi din numărul cadastral 100829 Aleşd, situate în intravilan.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 20 mp, din nr. top 1248/7, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 208 mp, din nr. top 923/7, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, în vederea dezlipirii terenului cu număr cadastral 101192 Aleşd.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, în vederea parcelării terenului cu nr. cadastral 101615, atribuirii numerelor cadastrale de către OCPI Bihor precum şi înscrierea lor în cartea funciară.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a oraşului către d-ul Schneider Antal.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii suprafeţei de teren de 5422 mp şi aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelelor şi înscrierea lor în cartea funciară.

22. Informarea primarului privind principalele obiective de investiţie si stadiul lor în urma deplasării la Bucureşti – discuţii.

 

Urmărește-ne și pe Google News