Jandarmeria Bihor face angajări fără concurs. 6 posturi libere la Grupa de supraveghere și intervenție Aleșd

12239
jandarmii din Aleșd
Foto © AlesdOnline
 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bihor organizează selecție, în vederea ocupării, fără concurs, prin încadrare directă și/sau rechemare în activitate, pentru o durată determinată, ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, a unui număr de 11 posturi de subofițer operativ principaldupă cum urmează: 2 posturi de subofițer operativ principal (și conductor câine serviciu) în cadrul Detașamentului Mobil(Oradea) și 9 posturi subofițer operativ principal în cadrul Detașamentului Jandarmi Marghita,3 posturi la Grupa de supraveghere și intervenție Marghita și 6 posturi la Grupa de supraveghere și intervenție Aleșd. Pentru a putea participa la selecție, candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

 

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit; 

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; 

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; 

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; 

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; 

l) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin încadrare directă, respectiv rechemare în activitate,. 

Candidaţii care solicită înscrierea la selecție, vor depune exclusiv în format electronic, pe adresa de e.mail resurseumane@jandarmeriabihor.ro – dosarul de recrutare în volum complet, în ordinea strictă a documentelor enumerate în prezentul anunț, până, cel mai târziu la data de 03.11.2020 ora 15.00.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane – Inspectoratul de Jandarmi Județean Bihor, telefon 0259/430770, de luni până vineri, între orele 10.00-14.00.

Notă: Datele comunicate pot suferi modificări, în funcție de evoluția evenimentelor generate de pandemia COVID-19. Toate modificările intervenite vor fi comunicate, în timp util, candidaților.

 
 
Adrian Fora
Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.