Înscrierile continuă pentru patru posturi de subofiţer scoase la concurs de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana”!

258

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor informează persoanele interesate cu privire la faptul că, înscrierile pentru concursul de ocupare a patru posturi de subofiţer continuă până în data de 27.10.2016, ora 16.00, respectiv până în data de 31.10.2016.
Doritorii pot opta pentru următoarele posturi: subofiţer tehnic principal la Serviciul Logistic, Compartiment Administrativ, subofiţer tehnic principal la Biroul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (2 posturi), asistent medical principal (instructor) cu grad militar la Centrul de Formare şi Pregătire în Descarcerare şi Asistenţă Medicală de Urgenţă.
Înscrierile pentru concursul de ocupare a postului de subofiţer tehnic principal la Serviciul Logistic, Compartiment Administrativ se vor face până la data de 27.10.2016, iar pentru posturile de subofiţer tehnic principal la Biroul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, respectiv pentru postul de asistent medical principal (instructor) cu grad militar la Centrul de Formare şi Pregătire în Descarcerare şi Asistenţă Medicală de Urgenţă, până la data de 31.10.2016, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor, situat în municipiul Oradea, strada Avram Iancu, nr. 9.
Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii şi criterii specifice:

 

• să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
• să cunoască limba română scris şi vorbit;
• să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
• să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic. Aptitudinea se constată de către structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice, precum şi evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
• să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează;
• să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
• să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
• să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
• să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
• să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;
• să nu fi fost trecuţi în rezervă/să fi încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare sau în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr.360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Detalii privind calendarul activităţilor, modalitățile de înscriere și participare la concurs, condiții de recrutare, probe de selecție și criterii de departajare, precum și tematica și bibliografia necesare susținerii concursului pot fi obținute de pe pagina de internet a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor (www.isubh.ro) sau de la structura de Resurse Umane a unităţii, la telefon 0259/411212, int. 27013, 27135 sau 27 136, fiind totodată afişate la avizierul de la sediul inspectoratului.
Anunţurile de recrutare pentru posturile menţionate sunt disponibile pe pagina de internet a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor (www.isubh.ro), respectiv la avizierul de la sediul insituţiei.

 

Urmărește-ne și pe Google News