TEXT – VIDEO | Ședința ordinară de consiliu local Aleșd – 27.06.2017

1413

Încheiat azi 27.06.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Aleşd conform dispoziţiei primarului nr. 247 din 21.06.2017.

 

Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului este dl. consilier Vas Nandor Karoly.

   La şedinţă sunt prezenţi un numar de 15 consilieri din cei 17 în funcție, 1 absent (dl.Joldea Ioan).

    Dl. primar: „Pentru început vă propun să păstrăm un moment de reculegere în memoria colegului nostru dl. Mănoiu Cătălin- Dumnezeu să-l ierte!”

Preşedintele de şedinţă : „Bine ați venit la ședința ordinară a consiliului local din 27.06.2017, convocată prin dispoziția primarului nr. din 21.06.2017! Pentru început propun supunerea la vot a procesului verbal al ședinței anterioare din 30.05.2017.

Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal al ședinței din 30.05.2017, care se aprobă cu 15 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr.67 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă : „Vom suplimenta ordinea de zi cu două proiecte: Proiect suplimetar- „Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului la apă potabilă și epurare-canalizare.”și al 2-lea proiect „Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local în calitate de observator în comisia de concurs pentru funcțiile de director respectiv director adjunct la unitățile școlare din unitatea administrativ teritorială Aleșd.”

Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot suplimentarea ordinei de zi cu cele 2 proiecte care se aprobă cu 15 voturi pentru, unanimitate prezentă.

Şedinţa are următoarea ordine de zi:

    1.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-lui Mănoiu Cătălin-Florin.

    2.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-lui Lang Alexandru Marius.

    3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Aleșd pe anul 2017.

    4.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Programului anual de achiziţii publice pe anul 2017 aprobat prin HCL nr. 43/2017.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere şi a perioadei de graţie pentru rata de capital cu încă 12 luni a contractului de credit cu CEC Bank Oradea pentru cofinanţarea proiectului Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în oraşul Aleşd, judeţul Bihor.

    6.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării cuantumului chiriilor ANL.

    7.Proiect de hotărâre privind actualizarea comisiei speciale de inventariere a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al orașului Aleșd.

    8.Proiect de hotărâre privind  aprobarea trecerii imobilului cu nr. cadastral 103477, din CF 103477Aleșd în suprafață de 1438 mp, din domeniul privat în domeniul publical orașului Aleșd.

    9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului – cadru de administrare a terenurilor de sport aflate în administrarea unităților de învățământ.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de licitaţie şi a preţului de pornire al licitaţiei pentru masa lemnoasă pe picior aprobată a fi valorificată în 2017, prin HCL nr. 64/30.05.2017.

    11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 208 mp, din nr. top 923/7, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 217 mp, din nr. top 923/7, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară.

    13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 218 mp, din nr. top 923/7, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară.

    14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 76 mp, din nr. top 903/2, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a oraşului către d-ul Schneider Antal.

    16.Raportul Instituției Prefectului Județul Bihor, cu privire la constatările și concluziile rezultate în urma activității de îndrumare și control ce s-a desfășurat la sediul autorității administrației publice locale al orașului Aleșd.

    17.Decizia nr. 16/14.06.2017 a directorului adjunct al camerei de conturi, emisă în urma acțiunii de verificare “Controlul modului de administrare a patrimoniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale către R.A de interes local și SC cu capital integral sau majoritar al UAT-urilor” efectuate la SC Salubri SA Aleșd.

Proiect suplimetar- Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului la apă potabilă și epurare-canalizare.

Proiect suplimetar– Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local în calitate de observator în comisia de concurs pentru funcțiile de director respectiv director adjunct la unitățile școlare din unitatea administrativ teritorială Aleșd.

Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot ordinea de zi cu proiectele suplimentare, care se aprobă cu 15 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr.68 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-lui Mănoiu Cătălin-Florin.”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr.69 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-lui Lang Alexandru Marius.”

Preşedintele de şedinţă : „Să dăm citire procesului verbal de validare- Președintele comisiei de validare dl. consilier Urs Tiberiu dă citire procesului de validare.”

Preşedintele de şedinţă : „Îl invităm pe dl. consilier Lang Marius Alexandru să depună jurământul.”

Dl. consilier Lang Marius Alexandru depune jurământul.

Preşedintele de şedinţă supune la vot validarea d-lui Lang Marius Alexandru, care se aprobă cu 15 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr.70 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Aleșd pe anul 2017.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

         Comisia Buget – aviz favorabil.    

         Comisia Juridică – aviz favorabil.

         Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

         Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „Dacă sunt discuţii…”

Dl cons. Dubău : „Ați pornit coasele acolo în parc, d-le Primar?”

Dl.  primar : „Sigur că da! .”

Dl cons. Dubău : „Deci este loc să puneți căsurlia aceea acolo?”

Dl.  primar : „Sigur că da! Într-o lună de zile schimbăm și lețurile, întredevăr sunt niște scânduri rupte.”

Dl cons. Dubău : „Am discutat aseară la comisie, la planul de achiziții că nu investim în parcul de la Tinăud până nu rezolvăm anumite chestiuni organizatorice, dăm și noi mai des cu coasa decât la o lună, o lună jumate, reparăm jucăriile alea pentru că sunt complet nefuncționale.”

Dl.  primar : „O singură jucărie este ruptă acolo, se va repara și vom schimba, vom vopsi. Au fost acolo patru oameni care puteau da cu pensula, dar mă abțin acum, o să găsim, ori cu Salubri…”

Dl cons. Dubău : „Nu mai ziceți de greaua moștenire că este târziu acum.”

Dl cons. Vancea D. : „Numai eu zic de aceea….”

Dl.  primar : „Da, da!”

Dl cons. Cipleu : „Apropos de asta, că voiam să fac totuși o intervenție pe marginea proiectului. Am văzut totuși că ajungem la un deficit bugetar care se finanțează din excedent. Deci apropos de greaua moștenire, oricât ar fi fost de grea a lăsat, văd, că al doilea an consecutiv să se finanțeze deficitele din greaua moștenire tocmai de aceea eu sunt mirat să aud că inteționați să-l schimbați pe consilierul personal care v-a lăsat vreo 13 miliarde lei vechi excedent să acoperiți deficitele astea care se creează în fiecare an.”

Dl.  primar : „Nu este chiar așa, am cumpărat terenuri, am făcut investiții serioase și de data asta eu zic că este o investiție serioasă în parcarea aceea.”

Dl cons. Cipleu : „Eu unul le cunosc dar nu este treaba mea să le scot în evidență.”

Dl.  primar : „Corect.”

Dl cons. Cipleu : „Iar altă moștenire este că a avut un imbold pozitiv pentru PNL în alegeri, așa cum a fost.”

Dl cons. Vancea D. : „Haideți să nu ducem discuția în cadru politic.”

Dl cons. Cipleu : „Dar nu, mă refeream strict la proiect că se finanțează din excedent bugetar.”

Dl.  primar : „Probabil se putea finanța până la sfârșitul anului dar acum dacă a fost hotărârea să-i și plătim la om, să facem parcarea anul ăsta.”

Dl cons. Cipleu : „Eu, să trăiți, domn Primar, citez din materialele care le avem la dispoziție, iar acolo scrie că se finanțează din excedent.”

Dl.  primar : „La ora asta nu știm încă exact care vor fi încasările dar eu prevăd că vor fi mai mari decât cele prevăzute inițial și poate punem excedentul la loc.”

Dl cons. Vancea D. : „Nu trebuie să-l punem, că partidul întradevăr are și părți pozitive și una dintre ele este o grijă pentru bani care s-a materializat într-un excedent bugetar pe care-l putem folosi azi.”

Dl cons. Dubău : „Asta poate fi considerată și o lipsă de viziune, strangi banii la teșcherea înseamnă că nu ști ce să faci cu ei.”

Dl cons. Vancea D. : „Atâta timp cât primăria nu are datorii și nu are de plată pe nu știu unde și nu știu ce…”

Dl cons. Dubău : „Nu are datorii dar nu are cu ce să se mândrească.”

Dl. cons. Caracoancea  :„Ne lăudăm că avem buget mare, și eu am acasă miliarde și stau într-o cocioabă, care este avantajul?”

Dl.  primar : „Aveți dreptate dl. Gogu vom încerca să folosim banii judicios.”

Dl. cons. Caracoancea  :„Eu nu sunt împotriva economiilor dar atâta timp cât avem unde investi, hai să investim acolo unde trebuie.”

Dl.  primar : „Toate lucrările au fost contractate la prețuri foarte bune, puteți să verificați!”

Dl. cons. Caracoancea  :„Se vede de 4 ani tot orașul spart!”

Dl.  primar : „V-am explicat…”

Dl. cons. Caracoancea  :„V-am spus și ieri nu mai comentez.”

Dl.  primar : „Azi am vorbit cu d-na Pătrășcoiu și documentația este la compartimentul de achiziții pentru relicitare a lucrărilor din orașul Aleșd, considerând o procedură care va fi 6 luni de zile sau 8 luni, cu contestații cu toate celea, probabil anul viitor lucrările se vor termina.”

Dl. cons. Caracoancea  :„S-au plătit niște bani să se amenajeze drumul ăla care a intrat în patrimoniul primăriei.”

Dl cons. Vancea D. : „Mai exact.”

Dl. cons. Caracoancea  :„T. Vladimirescu, s-a pus o plombă.”

Dl cons. Vancea D. : „Drumul județean.”

Dl.  primar : „I s-a terminat asfaltul atuncea.”

Dl. cons. Caracoancea  :„Haideți că nu suntem copii și a trecut de atunci o lună și este un gropoi!”

Dl cons. Cipleu : „Și pe Eminesculipsește o roabă.”

Dl.  primar : „O roabă lipsește și pe Eminescu, aveți dreptate, roaba CNI-ului.”

Dl cons. Vancea D. : „Nu-i chiar așa, nu-i de o lună de zile, ai trecut și dumneata de 2 ori, eu de 5 ori mă duc, deci nu-i de o lună de zile, cum să apară deficiențe de genul ăsta?”

Dl cons. Dubău : „Aveți dreptate.”

Dl cons. Vancea D. : „Dl. coleg care este în domeniu poate să înțeleagă…”

Dl cons. Dubău : „Este reparată la nivelul gropii așa mergi cu mașina, trec în fiecare zi, pot să confirm: au fost niște gropi acolo, s-a surpat de sub drum iar reparația s-a făcut la nivelul gropii, în loc să se repare la nivelul șoselei întradevăr este reparat la nivelul gropii. A preluat cum să zic, eu v-am zis cum arată, ca valurile Dunării.”

Dl.  primar : „Nu i s-a plătit nimic stați liniștit că o să facem recepția după lucrări. N-am trecut, n-am fost atent…”

Dl cons. Cipleu : „Apropos de cheltuiala asta judicioasă este o chestie și de oportunitate, am văzut că ați prins acolo nu știu ce gard la nu știu ce parc din Pădurea Neagră, eu personal nu cunosc parcul respectiv, nici nu merg prea des în Pădurea Neagră dar de 20 de ani tot facem garduri. Ăsta a ajuns orașul gardurilorși cel mai bun exemplu pentru denumirea asta este aici în centru unde se întâlnesc 4 garduri deci avem unu albastru care se întâlnește cu unul alb-roșu, pe cealaltă parte avem unul al CNADNR-ului gri, care se întâlnește cu o balustradă neagră, toate 4 modelele în centrul orașului. În fiecare an fac alt tip de gard fără să mai socotim țepele alea roșii pentru ca să nu se parcheze pe trotuar, nu știu dar eu cred că banii ăștia sunt cheltuiți aiurea. Gărdulețe peste tot prin cartier, cred că dacă le strângem pe toate cumpărăm un buldoescavator pentru Primărie.”

Dl.  primar : „Pentru ăla am depus un proiect , așteptăm să vedem poate că-l câștigăm.”

Dl cons. Dubău : „Toate din fier, arată sinistru.”

Dl.  primar : „Ați văzut după 5 ani jucăriile din lemn, toate sunt coapte, este și un revers al lemnului.”

Dl cons. Dubău : „Este vorba de întreținere și fierul are un anumit comportament în timp.”

Dl.  primar : „Lemnul ține 5 ani, fierul 30.”

Dl cons. Dubău : „Este și lemn din arțar care are altă…nu știu dar vreau să zic, arătăm ca un ghetou, fier , fier…dincolo de faptul că nu au o idee unitară că sunt fiecareașa cum trăsnește deci pune 2 orizontale și 3 transversale, ăla vine și face invers estetic, nu….”

Dl.  primar : „Cele 2 de la parc și la biserică sunt exact la fel, celălalt, a venit CNADNR-ul și l-a făcut așa, exact cum a vrut.”

Dl cons. Cipleu : „Chiar acum mă gândeam că dacă le pune și pe alea 2 avem 6, 4 garduri și 2 gărdulețe dar nu mai sunt la fel că ați schimbat gărdulețul de la părculeț și acuma nu mai sunt la fel.”

Dl.  primar : „Adevărul că au trântit ei alea acolo, care, ați văzut că am reușit și am mai degajat așa cu forța, sunt curios când o să vină la recepție dacă o să le deconteze.”

Dl cons. Cipleu : „Alea 4 tronsoane care le-ați tăiat de înviere?”

Dl.  primar : „Le-au tăiat ei!”

Dl cons. Cipleu : „Păi dacă le pune din nou la loc, ce facem ? La următoarea înviere le taie iar?”

Dl.  primar : „Încercăm să nu le mai punem.”

Dl cons. Dubău : „Nu, dar dacă vorbim cu alții care s-au mai exprimat împotriva bordurilor de pe E60.”

Dl.  primar : „Ați văzut că s-au mai exprimat și în Oșorhei, umple cu borduri acuma. Până în Cluj este plin.”

Dl cons. Dubău : „Noi când ne exprimam, eram paria.”

Dl.  primar : „Nici mie nu-mi convin bordurile și în afară de chestiile astea, CNADNR-ul a răspuns pozitiv la…eu le-am trimis acum, au trasat de exemplu acuma în față la biserică la 2,20 m în loc de 2,60 m , nu se pot deschide ușile la mașini dacă parchezi în locul ăla. Le-am trimis alaltăieri adresă că este în bătaie de joc trasat. Mă sesizez la toate.”

Dl cons. Cipleu : „La biserică am observat .”

Dl.  primar : „Mă sesizez la toate prostiile astea.”

Dl cons. Cipleu : „Eu nu știu cine a lucrat exact aici în fața primăriei, nu știu cine a făcut lucrarea asta senzațională.”

Dl.  primar : „Știu că vine stâlpul în mijloc dar acolo vine trecerea de pietoni…”

Dl cons. Cipleu : „Eu, trecere de pietoni cu stâlp în mijloc n-am văzut d-le până la Aleșd.”

Dl.  primar : „Dar cum puteam să facem?”

Dl cons. Cipleu : „Dar să-l mutați mai încolo, Doamne ajută!”

Dl.  primar : „Stâlpul? .”

Dl cons. Cipleu : „Dar ce?”

Dl.  primar : „Este trecerea CNADNR-ului, ei au venit și au făcut 2 semne că acolo este trecerea.”

Dl cons. Cipleu : „Care trecere?”

Dl.  primar : „Trecerea se va muta dincoace.”

Dl cons. Cipleu : „Dacă-au făcut semn atât de idiot trebuia să plantați acolo în mijloc.”

Dl.  primar : „Idioți, că atunci când au trasat am mers afară și eu și George „Băi nu trasați că nu-i în loc bun. -Nu, nouă aici ne-a spus”. După aceea și-au dat seama că nu-i bine trasat și-au pus stâlpii dincolo, noi ne-am sesizat totdeauna și am mers la ei dar …”

Dl cons. Cipleu : „V-ați sesizat dar dv. ați angajat pe unul care a pus în beton stâlpul, prostia ălora.”

Dl.  primar : „Ăștia lucrează cu subcontractori, n-ascultă nimeni cu nimica.”

Dl cons. Dubău : „Nu, asta-i bine, mai ales că ne-am și hotărât să cheltuim banii pentru promovarea turistică, am realizat un obiectiv turistic care poate…”

Dl.  primar : „Am să vă pun la dispoziție CD-ul după ce ni-l dă, să vedeți ce-am făcut, probabil vinerea asta o să fie emisiunea pe TV.”

Dl cons. Dubău : „Dl. Primar, eu v-am spus părerea mea despre turism dar acum dacă avem stâlpul ăsta în mijlocul trecerii de pietoniavem un obiectiv care să…”

Dl cons. Cipleu : „Ba avem un obiectiv turistic eu am discutat, că acolo am înțeles este o problemă de teren și obiectivul turistic se numește Biserica de lemn din Peștiș pe care așa de bine-l valorificăm, are un gard de-l trece nu numai câinii și pisicile ci și aricii și tot ce vrei, deci efectiv când au făcut modernizarea la DN1H a ajuns un morman de plasă. Singurul obiectiv turistic deocamdată care este de interes și vizitat. Ar trebui discutat cu biserica dacă terenul îi aparține și găsită o modalitate de a face un gard frumos care să cadreze cu biserica de lemn și să arate ca un obiectiv turistic când intri, dacă discutăm de turism.”

Dl cons. Dubău : „Nu știu cine îți mai realizează azi un astfel de gard.”

Dl.  primar : „Da, dar dacă este monument istoric nu prea poți să te atingi dar măcar s-o restaurăm.”

Dl cons. Dubău : „Poți să te atingi în anumite condiții dar în anumite condiții există o autoritate de stat…”

Dl.  primar : „O să-l contactăm pe dl. părinte să vedem.”

Dl cons. Cipleu : „Eu m-am interesat și am înțeles că terenul ar fi al bisericii, acuma…”

Dl.  primar : „Nu-i problemă dacă este al bisericii.”

Dl cons. Cipleu : „Îi problemă că poate nu poți să investești pe terenul lor, o să le aloci o sumă cu destinație clară.”

Dl.  primar : „Sigur, le aloci lor!”

Dl cons. Cipleu : „Să facă un gard care să se încadreze în ceea ce înseamnă monument istoric, asta e!”

Dl.  primar : „Da, am înțeles!”

Dl cons. Vancea D. : „Ce mai facem cu ședința?”

Preşedintele de şedinţă : „Dacă nu mai sunt discuții!”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru, 1 abținere, astfel adoptându-se Hotărârea nr.71care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Programului anual de achiziţii publice pe anul 2017 aprobat prin HCL nr. 43/2017.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

         Comisia Buget – aviz favorabil.    

         Comisia Urbanism – aviz favorabil.

         Comisia Învăţământ – aviz favorabil

         Comisia Juridică – aviz favorabil cu retragerea poziției 85, 86 și la poziția 84- 35.000 lei

Dl cons. Vancea D. : „Cine face amendamentul? Am rămas în comisii cu el sau îl facem acuma, domn Primar?”

Dl.  primar : „Da, da s-a cerut la toate comisiile.”

Preşedintele de şedinţă: „Da.”

Dl. primar : „Bun, atunci vă rog să scoatem poziția 85,86 și la 84 să punem 35.000 lei, scoatem pozițiile, cu una din ele blocăm un acces la o proprietate, nu poate deschide poarta, la încă una renunțăm, rămân numai 10 treceri din astea iar astea la ISU nu am reușit să evaluăm exact, trebuie antipanică, alarmă antifum, acuma am început să adunăm oferte iar partea cealaltă este terminată. 85,86 afară și 84-35.000 lei.”

Preşedintele de şedinţă supune la vot amendamentul propus de dl. Primar, care se aprobă cu 15 voturi și o abținere.

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament, care se aprobă cu 15 voturi pentru, 1 abținere, astfel adoptându-se Hotărârea nr.72care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 5de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:  „Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere şi a perioadei de graţie pentru rata de capital cu încă 12 luni a contractului de credit cu CEC Bank Oradea pentru cofinanţarea proiectului Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în oraşul Aleşd, judeţul Bihor”.- iniţiator primar.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

         Comisia Buget – aviz favorabil.    

         Comisia Juridică – aviz favorabil.

         Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

         Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „Dacă sunt discuţii…”

Dl.  primar : „ Exact  pentru asta am sunat la CNI, pentru că s-a reziliat contractul de execuție de lucrări, ei cer să facem tragerea și atunci să prelungim să facem tragerea, să plătim penalități și dobânzi pe banii ăștia, lucrarea este în stadiul … s-au definitivat cantitățile de lucrări, inclusiv asfaltările, ne dă voie nouă să facem asfaltări pe toate dungile astea transversale care fac hopuri și care dacă le asfaltăm nu avem treabă cu probele de presiune. Nucului o asfaltăm toată pentru că sunt făcute probele de presiune și lucrarea este trimisă la compartimentul de achiziții publice, respectiv se va face procedura de achiziție în funcție de cât de bine se mișcă cei de la CNI după aceea perioada de depunere, de clarificare de contestații, de judecăți, probabil se va prelungi dar eu sper că anul viitor să se lucreze.”

Dl cons. Dubău : „Vreau să fac câteva precizări dacă se poate, legat de acest contract de finanțare cu CEC Bank, am spus și cu alte ocazii în care s-a prelungit acest contract. La un moment dat Consiliul local și-a arogat meritul de a modifica, adică a permis băncii să modifice contractul dincolo de ce banca a licitat în momentul când i s-a atribuit acest contract. Contractul de finanțare s-a atribuit unei proceduri de achiziție publică în care banca s-a angajat ca orice ofertant la anumite chestiuni. Parte din aceste elemente esențiale ale ofertei care au fost declarate câștigătoare în urma achiziției publice au fost modificate nu mai știu la al doilea, al treilea act adițional și de acolo în colo banca a mers în continuare cu această chestiune, ăsta ar fi aspectul de legalitate care mă determină să nu votez acest act adițional pentru că este continuarea unui șir de acte adiționale care nu respectă legea, ăsta ar fi un aspect. Celălalt aspect, acest contract, am avut foarte multe opinii despre el și am spus de foarte multe ori că a fost gestionat foarte prost, dovadă că în momentul de față avem o lucrare finalizată în proporție de 34%, contribuția noastră totală, financiară este de… Cât este dl. Primar? Pe tot proiectul!”

Dl.  primar : „70%!”

Dl cons. Dubău : „În jur de 70% dar din acești 34%!”

Dl.  primar : „20% din total!”

Dl cons. Dubău : „Deci ascultați aici grozăvie, deci noi avem contribuție la tot proiectul 20%, la tot proiectul dacă s-ar fi realizat, astăzi proiectul înțeleg că este realizat în proporție de 34% după ultimele discuții care au avut loc cu ocazia rezilierii contractului. Deci, din 34% realizați noi am plătit 50% !”

Dl.  primar : „A, nu, ascultați-mă!”

Dl cons. Dubău : „Nu, nu, e sau nu așa, dincolo de alte prevederi ale contractului?”

Dl cons. Gal : „50% din ce avem noi am dat, care trebuie date la semnarea contractului deci 50% din 20%, te corectez, 50 %din 20%!”

Dl cons. Dubău : „Nu mă corecta pentru că noi astăzi per total am plătit mai mult decât trebuia să plătim la tot ce este realizat!”

Dl cons. Gal : „Da, dar avem un contract.”

Dl.  primar : „V-am arătat aseară…”

Dl cons. Dubău : „Mă lăsați, vreau să punctez niște lucruri, azi avem mai mult procentual, avem mai mult plătit decât am fi fost obligați!”

Dl.  primar : „Nu, nu, am fost obligați la semnarea contractului !”

Dl cons. Dubău : „Faptul că la semnarea contractului s-a negociat un contract cu CNI-ul, faptul că prin acel contract orașul Aleșd era obligat să plătească acei 50%, totdeauna mi s-a spus că noi nu suntem acolo, că CNI –ul, că „alea”. D-lor, atâta vreme cât plătesc sunt și eu acolo în schema aceea, noi nu am fost acolo când s-a lucrat, noi nu am fost acolo să-l luăm pe dirigintele de șantier la întrebarea: „d-le ce faci aici? Păi nu am fost să-l luăm pe dirigintele de șantier la întrebări: „Băi nene de ce ai început pe 10 străzi când tu ești capabil să faci doar una, pentru că noi am dat banii dar n-am putut să emitem pretenții, așa ne-a spus și dl. Țipțer și mai apoi și dl. Primar. Nu noi gestionăm contractul de lucrări dar noi ne-am angajat prin contractul de finanțare să dăm niște bani înainte fără ca eu să pot pune opoziție în momentul în care CNI a luat hotărârea să plătească un avans. S-a plătit un avans, știți, pe ce nu s-a lucrat și după aceea contractul nu a mai fost urmărit și iacătă că avem azi, mă înțelegeți care este logica, nu ne ascundem în spatele hârtiilor dacă hârtiile alea au fost semnate prost, noi trebuie să dăm 50% înainte, păi atuncea, dragilor, ăla care a semnat contractul, în condițiile alea oneroase că așa a fost, a prins finanțare, trebuia să stea cu contractul ăsta de gâtul lor nu să facă fiecare ce voia acolo pe șantier, ați înțeles? Azi suntem de pagubăla banii ăștia plătim dobânzi, până când conform legii se va face altă licitație, dar până atunci orașul Aleșd plătește dobânzi. Ei, eu nu sunt părtaș la treaba asta. Mulțumesc!”

Dl.  primar : „Întradevăr gestionarea proiectului  s-a făcut prost, a proiectului de execuție!”

Dl cons. Dubău : „Da, a execuției!”

Dl.  primar : „Nu pot să nu vă dau dreptate că s-a făcut prost, că nu s-a pus piciorul în prag, eu am făcut eforturi mari să pot să termin anumite străzi și să pot să asfaltez. Subcontractorul care a asfaltat a rămas de pagubă ș.a.m.d!”

Dl cons. Dubău : „Asta nu-i treaba noastră!”

Dl.  primar : „Nu-i treaba voastră, bineînțeles!”

Dl.  primar : „Totușieste bine că s-a reziliat că altfel se lălăia, până am prins și eu un pic de experiență a durat pentru că până la urmă și d-na Pătrășcoiu mi-a zis că degeaba mai făceau un act adițional și mai lungea că tot nu terminăm lucrarea cu acel constructor!”

Dl cons. Dubău : „Doar aduc aminte colegilor mei și când am observat primele lucrări, și cel mai vehement a fost colegul nostru Curea la vremea respectivă. De atunci am oferit public soluții și le-am explicat, cum ar trebui pus piciorul în prag, noi orașul Aleșd de cât sunteți în stare, păi nu vă dăm aviz să lucrați decât pe strada asta, nu spargeți altă stradă până n-ați ajuns în capăt, câți oameni aveți la lucru pe străzi, ne-am ascuns în spatele dirigintelui de șantier, ne-am ascuns în spatele faptului că CNI este contractorul lucrării fără să ne amintim că noi plătim, noi plătim penalități!”

Dl cons. Vancea D.: „Păi eu ce vă tot spun de greau moștenire!”

Dl.  primar : „Când am ajuns la realitatea crudă pentru că eu prima dată când m-am dus… încă nu plătim dobândă că suntem în perioada de grație… când am ajuns la CNI s-a propus rezilierea, când am plecat de-acolo a venit actul adițional, deci tot timpul așa s-a mers până acum când nu am mai acceptat eu ca să se mai prelungească contractul, când am fost la ultima ședință. Ne-am luptat și a reziliat contractul!”

Dl cons. Cipleu : „Dacă-mi permiteți eu aș vrea niște lămuriri referitoare la ceea ce a spus mai înainte și dl. Dubău. Ați explicat că urmează ca noi, orașul Aleșd, înțeleg eu, să asfaltăm șanțurile transversale și strada Nucului, asta cu banii din afara proiectului.”

Dl.  primar : „Nu, cu recuperare, am purtat o corespondență cu CNI-ul, telefonic și prin hârtii, ca să am și eu la dosar, să nu mă întrebe nimeni de sănătate.Dânșii ne-au cerut o situație exactă, am ieșit la măsurători, am măsurat toate traversările, toate străzile, toate șanțurile, am trimis o situație reală și dânșii ne-au dat acceptul că au zis că până se relicitează, ne înjură lumea mai departe ne-am dat acceptul printr-o adresă, să asfaltăm acestea cu scăderea sumei din ultima rată care o s-o dăm noi la terminarea lucrărilor din cofinanțarea noastră, ele s-au scăzut deja din devizul general și se licitează fără sumele alea!”

Dl cons. Cipleu : „Eu am înțeles dar știți cum înțeleg eu lucrul ăsta, după ce am plătit o cotă procentuală mai mare datorită obligației de a pune grosul la semnarea contractului mai punem niște bani pe care o să-i recuperăm la „paștele cailor”, la încheierea contractului.”

Dl cons. Dubău : „Păi nu-i recuperăm, îi recuperăm pe hârtie, n-ai înțeles?”

Dl.  primar : „Nu, nu!”

Dl cons. Dubău : „Ba da!”

Dl cons. Cipleu : „La sfârșitul contractului.”

Dl cons. Dubău : „Dl. Primar hai să refacem ce-ați zis!”

Dl.  primar : „N-a spus că din ultima rată, din cota de cofinanțare, din asta ce am dat acuma!”

Dl cons. Dubău : „Hai să vă mai întreb, să fixez ce ați zis dv. Dv. ați zis că se refac devizele și se scot aceste sume.”

Dl.  primar : „Sau și scos!”

Dl cons. Dubău : „Păi aceea este altă poveste nemaifiind, nu mai suntcuprinși în contractul acela. Valoarea proiectului se va diminua cu ce s-a scos.”

Dl.  primar : „Valoarea proiectului se va diminua dar și cofinanțarea noastră se va diminua.”

Dl cons. Dubău : „Păi tot dv. plătiți astea.”

Dl.  primar : „Când este cofinanțare nu numai noi trebuie să dăm banii deci se recuperează.”

Dl cons. Dubău : „Este chestie de nuanță, ca să înțeleagă lumea, deci tot noi dăm.”

Dl cons. Vancea D. : „De nuanță sau de nenuanță, orașul este spart și…”

Dl.  primar : „Noi recuperăm banii.”

Dl cons. Dubău : „Nu recuperați, că partea respectivă de lucrări nu se va mai recupera.”

Dl.  primar : „Cum să n-o recuperăm, nu se mai dau atâția bani la cofinanțare.”

Dl cons. Dubău : „Dl. Primar, dv. aveți o cotă procentuală, dacă devizul ăla este atâta, aceea s-a scos din el anumite cantități se face atâta, cota dv. procentuală a rămas.”

Dl.  primar : „Nu. nu, este cotă valorică.”

Dl cons. Gal : „Căline, poate nu s-au scos și… hai să trecem peste…”

Dl cons. Dubău : „De ce să trecem peste lucruri esențiale.”

Dl cons. Gal : „S-ar putea să nu fie așa…”

Dl.  primar : „M-ascultați și pe mine, 10 lei sunt asfaltările astea care le facem acuma, cofinanțarea este 100, noi nu mai plătim decât 90.”

Dl cons. Dubău : „Dv. aveți cotă de finanțare procentuală.”

Dl.  primar : „Nu este procentuală, este sumă, 76.000.”

Dl cons. Gal : „Căline, s-a exprimat greșit.”

Dl.  viceprimar : „Contractul are valoare.”

Dl cons. Dubău : „Este vorba de raportări procentuale.”

Dl.  primar : „Nu, este în valoare.”

Dl cons. Dubău : „Când este în procent, când este pe fix.”

Dl.  primar : „Călin, este în valoare, este și procentual dar și valoric.”

Dl cons. Dubău : „Exprimarea în suma absolută a procentului.”

Dl.  primar : „Deci noi vom da cu atâția bani mai puțini…”

Dl cons. Dubău : „Eu îmi aduc foarte bine aminte când s-a votat proiectul de hotărâre prin care s-a aprobat caietul de sarcini și înscrierea acest program.”

Dl.  primar : „Ascultați-mă, o să vă aduc corespondența să vă arăt că eu nu vreau să fac ceva ca să mă întrebe „Băieții” de sănătate.”

Dl cons. Dubău : „Eu vorbesc de clarificare, ce, v-a acuzat cineva de ceva? Hai să fim serioși! Atunci când s-a aprobat acest proiect a fost așa procentul ăsta, guvernul României prin CNI, procentul ăsta, Consiliul județean apoi procentul ăsta – beneficiarul, adică noi, deci totul este la raportare procentuală pentru că este o valoare cu care se merge în licitație și este o valoare cu care se atribuie. Ce plătește fiecare este raportarea procentuală la valoarea contractului.”

Dl.primar :„Nu recuperăm numai 20%, recuperăm întreaga sumă din valoarea cofinanțăriicare va ieși pe deviz. Ascultați-mă că așa este contractul, n-am eu nevoie de necazuri…”

Dl cons. Dubău : „Nu este vorba de necazuri dar am încercat să…”

Dl cons. Cipleu : „Așa să fie dar vedeți că ați avut nevoie de o oarecare perioadă ca să căpătați experiență cu toate că veniți ca manager tot din domeniul public și aveți o grămadă de cursuri care le-ați terminat cu experți specialiști.”

Dl.  primar : „Sunt doxă, sigur că da.”

Dl cons. Cipleu : „Deci experiență nu vă mai trebuie.”

Dl cons. Dubău : „Cam 5 pagini, așa!”

Dl.  primar : „Credeți-mă, nu putem să lăsăm așa orașul ăsta .”

Dl cons. Cipleu : „Eu nu zic, numai să nu picăm noi de fazan ca de obicei.”

Dl.  primar : „Nu picăm, eu vă promit că scot corespondența și vă dau corespondența să vă dați seama că așa este.”

Dl cons. Cipleu : „Așa să fie.”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 12 voturi pentru, 3 abțineri și 1 împotrivă, astfel adoptându-se Hotărârea nr.73 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării cuantumului chiriilor ANL.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

         Comisia Buget – aviz favorabil.    

         Comisia Juridică – aviz favorabil.

         Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

         Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „Dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 13 voturi pentru, 3 consilieri nu votează(dl. Varadi, dl. Vancea D., dl. Dubău), astfel adoptându-se Hotărârea nr.74 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind actualizarea comisiei speciale de inventariere a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al orașului Aleșd.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

         Comisia Buget – aviz favorabil.    

         Comisia Juridică – aviz favorabil.

         Comisia Urbanism – aviz favorabil.

         Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „Dacă sunt discuţii…”

Dl cons. Dubău : „Aș vrea să-i fac o urare noului membru al comisiei.”

Dl.  primar : „La care din ei?”

Dl cons. Dubău : „D-lui Primar, va și conduce lucrările, aveți o misiune foarte grea dl. Primar pentru că iată tot am început să discutăm despre greaua moștenire, domeniul public este varză.”

Dl.  primar : „Va trebui o cadastrare a orașului.”

Dl cons. Dubău : „Nu există acum, avem niște prevederi legale care sunt mai restrictive, și vreau să curgă aici cu proiecte, cu rezolvarea problemelor, nu cu chestiuni care nu ne interesează și reâncălzim ciorba, vreau să văd aici proiecte care să rezolve problema domeniului public. Știți că pentru al actualiza prin Hotărâre de guvern aveți nevoie de anumite chestiuni care se aprobă aici în Consiliul local.”

Dl.  primar : „Facem un cadastru complet.”

Dl cons. Dubău : „Eu vă urez succes și vă atrag atenția că aș vrea să văd majoritatea proiectelor și că este foarte mult de lucru la chestiunea asta, să le văd aici pe masa Consiliului. Astea ar trebuie să fie majoritatea proiectelor în următoarea jumătate de an, atâta am avut…”

Preşedintele de şedinţă :„Dacă mai sunt discuții…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru, 1 abținere, astfel adoptându-se Hotărârea nr.75 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind  aprobarea trecerii imobilului cu nr. cadastral 103477, din CF 103477Aleșd în suprafață de 1438 mp, din domeniul privat în domeniul publical orașului Aleșd.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

         Comisia Buget – aviz favorabil.    

         Comisia Juridică – aviz favorabil.

         Comisia Urbanism – aviz favorabil.

         Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „Dacă sunt discuţii…”

Dl cons. Dubău : „Ăsta-i primul.”

Dl.  primar : „Da, adică nu știu cum era Primăria în domeniul privat și doamnele de la Curtea de conturi…”

D-na secretar: „Chiar nu vreau să spun de ce era în privat…”

Dl cons. Dubău : „Vă rog să spuneți.”

D-na secretar: „Prefer să mă abțin, nu mai contează. Asta-i începutul.”

Dl.  primar : „Ca să nu ne dea măsură să-l trecem în timpul controlului.”

D-na secretar: „Ăsta-i un început lung de modificări la domeniul public și privat, sunt multe în privat care trebuie să treacă în public. Probabil că în fiecare lună va fi câte un proiect de hotărâre pe tema asta.”

Dl cons. Dubău : „Sigur, mai multe, așteptăm și ăla cu pădurea, că am înțeles că a zis prefectura că avem o problemă acolo, noi l-am depus de un an aproape.”

Dl cons. Cipleu : „Ca să fiu cât pot deprecis la ora asta, l-am depus o dată în aprilie 2016 și o dată în iulie 2016. În 2017 nu l-am mai depus.”

Dl.  primar : „Nu știu despre ce este vorba!”

Dl cons. Dubău : „N-ați citit raportul prefecturii! În raportul prefecturii există un punct în care se repreșează onor Consiliului local că nu a binevoit să treacă în domeniul public terenul forestier și indică și titlul de proprietate, TP nr….”

Dl.  primar : „De ce nu-l trecem?”

Dl cons. Dubău : „Îl trecem dl. Primar numai că noi am depus un proiect de hotărâre care conform legii trebuia să fie de mult, n-ați dat avizele în 30 de zile…”

D-na secretar: „.Dl.Primar, de un an de zile muncim la el și vă dați seama că i-aș fi dat drumul dacă era în regulă.”

Dl.  primar : „Vă rog frumos!”

Dl cons. Dubău : „Deci acolo aveți probleme, la compartimentul de specialitate, probabil, nu știu.”

Dl cons. Cipleu : „O să mai așteptăm vreo 240 de….”

Dl cons. Gal : „Zile!”

Dl.  primar : „Ani, nu!”

Dl cons. Cipleu : „Ani, nu, dar de zile sigur, râdem dar nu-i de râs, știți de ce nu ajunge pe masa Consiliului local pentru că acest domeniu public deja a fost parțial înstrăinat sub diverse forme, lucru absolut interzis de lege, pentru că el era oricum și că ni l-am însușit în inventar și că nu l-am însușit, era definit de 2 legi organice ca fiind domeniul public al orașului. Am făcut unii dintre noi în mandatele anterioare, au înstrăinat niște suprafețe consistente, vreo sută de hectare într-un loc, vreo 9 hectare în altul, acum am aflat cu surprindere că 37 în altul, nu știu cum se poate . Nu-i de râs, dl. Primar!.”

Dl.  primar : „Acum știu despre ce este vorba.”

Dl cons. Cipleu : „Acum vă spun eu despre ce este vorba, o să căpătați experiență, o să deveniți expert.”

Dl.  primar : „Încetul cu încetul.”

Dl cons. Cipleu : „Acuma cele 2 schimburi știam despre ele că s-au făcut așa sub formă de pășune dar s-a dat pădure, dar am aflat acuma cu surprindere, încercând cu dl. Botiș să identificăm și să supună cadastrării terenurile respective, că s-au emis titluri de proprietate pentru persoane fizice pe niște terenuri care au fost reconstituite ca drept de proprietate a orașului Aleșd. Nu înțeleg cum în anul 2005 să dai titlu pe oraș și în 2009 să dai la persoane fizice același teren.”

Dl cons. Vancea D. : „Cum se poate asta! Nu cred, nu se poate să fie așa!”

Dl cons. Cipleu : „Vă rog să solicitați cadastrarea terenurilor de care vă spun eu, veniți și vă dau harta și vi le încercuiesc ca să cereți dumneavoatră în coaliția majoritară urgentarea lucrărilor de cadastrare, că eu am cerut-o dar se pare că…de data asta vă zic că va dura mult până când vom ajunge la cele 593 ha care întradevăr este o greșeală a titlului dar nu poți să ceri să bagi în domeniul public altceva decât ceea ce scrie în titluadică acolo au fost trecute ca terenuri forestiere și alte terenuri cu vegetație forestieră, procesul verbal este defalcat 487 ha fond forestier despre care codul silvic, legea 46/2008 și la domeniul public, nu mai știu cât, este aceea, Legea 213 le definește. Fondul forestier, preluat practic din amenajament este proprietate publică, celălalt este la latitudinea Consiliului local. Ideea e că acolo e haos la fondul forestier, fondul forestier a plecat în bunăparte la terțe persoane într-un mod absolut ilegal, eu nu mă feresc s-o spun.”

Dl.  primar : „Cine le-a făcut ilegal?”

Dl cons. Cipleu : „Faceți o plângere pentru schimburile alea că trebuie să stabilească procurorul…”

Dl.  primar : „Aceea e făcută, plângerea, demult.”

Dl cons. Cipleu : „La procuratură, n-a făcut nimeni, că noi suntem buni creștini, ne vedem pe stradă și trebuie să ne putem uita unul la altul, că unul a făcut prostii și celălalt trebuie să-l ierte.”

Dl cons. Vancea D. : „Păi eu știu că se întorc la noi terenurile respective.”

Dl cons. Cipleu : „Nu mai știți, dar să-mi spuneți și mie când se întorc!”

Dl cons. Vancea D. : „Cel puțin și sperăm să se întâmple așa.”

Dl cons. Cipleu : „V-am spus eu cum e cu speranța asta, cum a rămas singură în cutia Pandorei.”

Dl cons. Vancea D. : „Mie nu mi-ați spus dar e ok dacă aflu acuma.”

Dl cons. Cipleu : „Speranța moare ultima, prima dată moare ăla care speră.”

Preşedintele de şedinţă :„Dacă mai sunt discuții…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr.76 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului – cadru de administrare a terenurilor de sport aflate în administrarea unităților de învățământ.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

         Comisia Buget – aviz favorabil.    

         Comisia Juridică – aviz favorabil.

         Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

         Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „Dacă sunt discuţii…”

Dl.  primar : „Este regulamentul care a fost pus pe site, inițial a fost al colegului nostru Cătălin Mănoiu, eu am preluat acest proiect, el pune doar baza urmând ca fiecare școală, Consiliu de administrație să stabilească un regulament specific pentru asta . Fiecare școală își va face regulamentul respectând regulamentul cadru.”

Dl cons. Cipleu : „Voi vota împotriva acestui proiect chiar dacă opinia asta poate fi interpolară și am să vă spun de ce. După părerea mea spațiul școlar este destinat școlii și mai puțin petrecerii timpului liber al terțelor persoane. Din punctul meu de vedere Primăria ar trebui să găsească locul și să identifice niște terenuri de astea de sport, multifuncționale pe care să le pună la dispoziția cetățenilor în cadrul unui regulament și ăsta despre care este vorba. Eu prin acest regulament consider că dăm drumul la folosința spațiului școlar în condițiile în care nu cred că, de exemplu, după program există un contract cu vreo firmă să facă pază faptul, că pune o cameră video și acolo una ca să nu fumeze…”

Dl.  primar : „Este firmă de pază la ambele școli.”

Dl cons. Cipleu : „Stă 24 din 24?”

Dl.  primar : „Da.”

Dl cons. Pavel : „N-are de ce să fie 24 din 24.”

Dl.  primar : „Dar și dimineața și seara este pază la ambele școli.”

D-șoara cons. Scorțe : „Până seara!”

Dl cons. Gordan: „Până la 10.”

Dl cons. Pavel : „În timpul școlii de la 4 la 9 și în vacanță de la 8 la 9, nu?”

Dl.  primar : „Este 24 din 24.”

Dl cons. Gordan: „Până la 10, deci se încadrează, acoperă orarul.”

Dl cons. Cipleu : „Mă rog, nu știu ce scrie în contractul ăla, de principiu nu vreau să transfer spațiu destinat școlii în spațiu de recreere, asta-i obligația Primăriei de a creea spații de recreere, avem Arena Sportivă, putem să dezvoltăm ceva acolo dacă nu avem alte terenuri dar văd că nu ne propunem. Este un contract acolo care văd că nu are nicio finaliatate ca să revin la sintagme mai vechi, în sensul că s-a concesionat o parte, este edificat un teren dar partea cealaltă este junglă urbană, acolo te mănâncă ursu.”

Dl cons. Vancea D. : „Unde? Vorbim despre….”

Dl.  primar : „Despre Mateiaș.”

Dl cons. Cipleu : „Partea din spate a Arenei Sportive, nu știu la cine este concesionat că nu frecventez, am trecut întâmplător pe jos.”

Dl cons. Vancea D. : „Unde este de terenul de…”

Dl cons. Cipleu : „De minifotbal, în spate.”

Dl cons. Vancea D. : „Arată foarte rău!”

Dl cons. Cipleu : „Mă gândesc că am putea să le transformăm în niște miniterenuri de-astea, de sport.”

Dl cons. Vancea D. : „Ar fi un loc ideal.”

Dl.  primar : „Nu am făcut investiții la stadiondeoarece se deschide un program de 400 de stadioane la nivel de țară, proiecte la CNI, model standard, să facem de la A la Z, pe locația asta.”

Dl. cons. Caracoancea :„Modelul standard cuprinde stadionul…”

Dl.  primar : „Stadionul, vestiare, tot, tot…”

Dl. cons. Caracoancea:„.Unde, în spațiul unde este bălăria aceea?”

Dl.  primar : „D-le Gogu!!”

Dl cons. Vancea V. : „Și la Tinăud, sunt 7 ha, se pot face 5 nu 1.”

Dl.  primar : „Stadion?”

Dl cons. Dubău : „Stadion, este vorba de loc de recreere!”

Dl cons. Gal : „Până la urmă discutăm să fie aproape de tine, degeaba îl faci la Pădurea Neagră, să discutăm la concret.”

Dl cons. Dubău : „Să le facem câte unul la fiecare, în balcon.”

Dl. cons. Caracoancea :„Acolo în spațiul unde este concesiunea m-a întrebat pe mine Mateiaș de stadion și era și dl. Primar de față, s-a băgat și pe pistă dar nu știu, era obligat să facă ceva acolo dacă nu respect contractul trebuie să ne dea terenul înapoi, nu?”

Dl cons. Vancea D. : „Să ne uităm în contract.”

D-na secretar: „Demolat și reziliat contractul, acolo, clar, sunt construcții ilegal făcute.”

Dl cons. Vancea D. : „Serios, ilegal?.”

D-na secretar: „.Fără autorizație, tradus!”

Dl cons. Cipleu : „Nu vă mirați, că și la Pădurea Neagră ne-am trezit cu o clădire edificată peste clădirea Primăriei, proprietate fără autorizație. S-a apucat unul și-a construit peste clădirea noastră și după aceea a zis că…”

Dl cons. Vancea D. : „Incredibil!”

Dl. cons. Caracoancea  :„Astea trebuie rezolvate cât mai repede că teren avem.”

Dl.  primar : „Dar acuma pentru copiii dintre blocuri, până acum s-a tot spus că nu-i las acuma vrem să-i lăsăm.”

Dl. cons. Caracoancea  :„Atunci este pentru copii nu merge oricine.”

Dl cons. Dubău : „În regulament nu scrie pentru cine.”

Dl. cons. Caracoancea  :„Păi asta e!”

Dl cons. Gordan : „Poate să-și facă școlile, să pună condiție școala.”

Dl.  primar : „Fiecare școală își face regulamentul propriu.”

Dl cons. Vancea D. : „Acuma la vemurile astea moderne se fumează, se bea…”

Preşedintele de şedinţă :„Dacă mai sunt discuții…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 12 voturi pentru, 1 împotrivă și 3 abțineri, astfel adoptându-se Hotărârea nr.77 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de licitaţie şi a preţului de pornire al licitaţiei pentru masa lemnoasă pe picior aprobată a fi valorificată în 2017, prin HCL nr. 64/30.05.2017.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

         Comisia Buget – aviz favorabil.    

         Comisia Juridică – aviz favorabil.

         Comisia Urbanism – aviz favorabil.

         Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „Dacă sunt discuţii…”

Dl.  primar : „M-am interesat, prima este V. Lionului și a doua este rărituri de la Cetate.”

Dl cons. Cipleu : „Igienă.”

Dl.  primar : „Igienă la Cetate.”

Dl cons. Cipleu : „Eu nu particip la vot.”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru, dl. Cipleu nu participă la vot, astfel adoptându-se Hotărârea nr.78 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 11 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 208 mp, din nr. top 923/7, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

         Comisia Buget – aviz favorabil.    

         Comisia Juridică – aviz favorabil.

         Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

         Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „Dacă sunt discuţii…”

Dl cons. Dubău : „Dacă-mi permiteți asta este una din ciorbele reîncălzite care nu ar trebui să intereseze Consiliul local și să ne intereseze domeniul public să-l reîntregim. Treaba, aci stă simplu, niște cetățeni și-au edificat niște construcții, azi vin la onoratul Consiliu local, un pix pe foaie și zice: ”D-le, am cașcarabeta asta pe 10 mp vreau 200, să mi le vindețimie! –D-le dar ai plătit vreo dată concesiune pe terenul respectiv? Cu ce titlu ai deținut terenul ăsta vreo dată? –Prin ocupare, Ocuparea unui teren nu este un mod de dobândire. Nici nu naște aceea bună credință care i-ar permite să beneficieze de o vânzare directă. Nu stau să analizez ce s-a construit acolo, nu este treaba mea dar vreau să raportez această situație la situația din orașul Aleșd. Dacă mă uit în jurul blocurilor sunt o grămadă de cămări de lemne, că asta-i realitatea orașului Aleșd, nu avem cu ce să ne încălzim. Păi cămările alea de lemne, oamenii ăia plătesc concesiune dar nu știu, ați văzut pe vreo unul că zice, am 10 mp și mai vreau 20, să cumpăr terenul respectiv. Nu vă mai spun dincolo, că Primăria s-a angajat să-i sprijine pe respectivii oameni, concesiunea nu este notată în CF, sunt o grămadă de probleme juridice cu ele, da? Dar în Pădurea Neagră fiecare vine cu pixul: „Șefu`mi-am făcut o cașcarabetă, dă-mi și mie 200 mp, păi ce facem aici? Eu așa ceva n-am văzut, dar oamenii ăștia dacă-i întrebați sau nu neapărat să-i întrebați pe ei, să-i întrebați pe cei de la Primărie de la impozite și taxe, cei care colectează veniturile de orice natură fiscală și nefiscală pentru terenurile astea a plătit cineva vreodată vreun leu ca să emită pretenția să-l cumpere cu 2,5 euro?

Dl cons. Vancea D. : „Asta ar fi o discuție.”

Dl cons. Dubău : „Asta-i realitatea.”

Dl cons. Vancea D. : „Foarte interesant!”

Dl.  primar : „Oamenii vor să intre în legalitate, dv. decideți, cum doriți!”

Dl cons. Dubău : „Dl. Primar nu este vorba de a intra în legalitate. Folosința, dreptul de folosință, dreptul de folosință asupra unui teren, se poate face în mai multe feluri: prin concesiuni, prin supterficie că vă place dv. numai că ziceți „superficie”, această suterficie, asta este și consensuală și neconsensuală, poate fi și contra cost, sunt o grămadă de instituții de drept care ar putea reglementa această situație. Nu văd buna credință care să justifice astăzi căderea omului să solicite vânzarea acelui teren. Încă o dată dacă ne uităm, eu nu văd acolo o sistematizare, au construit toți în rând și le dăm la toți la fel.Unu vrea 208, unu vrea 250, la unu îi pică bine 80 mp, fiecare cum s-a gândit „p-aci ar fi fain să mă pun și eu proprietar, așa ceva nu există. Atuncea v-anunț că vreau și eu o bucată din trecerea de pietoni, o să vin să fac o cerere…”

Dl cons. Cipleu : „Asta cu stâlpul în mijloc.”

Dl cons. Gordan : „Asta cu stâlpul din mijloc.”

Dl cons. Dubău : „Asta cu stâlpul că s-ar putea să tai bilete la ea dacă tot a făcut filmuleț dl. Primar pentru promovarea turistică a orașului Aleșd și o să tai bilete la bucățica asta, uitați eu o s-o concesionez pe 2 ani și după aceea mi-o vindeți mie cum au făcut unii. Haideți să terminăm cu prostiile astea și să avem grijă de domeniul public că ajungem să râdem dar astea sunt chestiuni foarte serioase.”

Dl cons. Cipleu : „Râdem a pagubă.”

Dl cons. Dubău : „Exact, a pagubă, asta se numește pagubă. Deci încă o dată, pe acest principiu fiecare poate să revendice bucăți din domeniul public că s-au împrietenit ei cu consilierii locali „Lasă-mă că nu fuge cu Aleșdul să-i dăm, sărăcuțul. Păi ce e asta? Încă o dată vrem să ne dezvoltăm sau vrem să fim așa, să ne dezvolte ca puroiul, pac, pac, mai punem câte ceva și o să crească o grămadă de buboaie în orașul Aleșd.”

Dl.  viceprimar : „Nu sunt de acord cu tot ce spui că aceste cămăruțe au fost construite încă în perioada în care a funcționat și fabrica…au făcut cu acordul fabricii în perioada respectivă.”

Dl cons. Dubău : „Fabrica respectivă le-a transmis vreun drept de proprietate?”

Dl.  viceprimar : „Nu, eu nici nu știu, că n-am fost acolo în vremea aceea…”

Dl cons. Dubău : „Să vă explic o treabă, PCR care a hotărât că CF nu mai au nicio valoare, pentru anumite situații gen: „Îi dădea dreptul omului să-și construiască o casă, dădea dreptul oamenilor un 250 mp și se opera în CF.”

Dl.  viceprimar : „Din anii `80 nu s-a mai operat în CF.”

Dl cons. Dubău : „Asta înseamnă că statul n-a avut intenție, drept dovadă că și construcțiile nu sunt construcții serioase, sunt chirpituri.”

Dl.  viceprimar : „Oamenii au curățat…”

Dl cons. Dubău : „Dl. Viceprimar dacă dv. îmi spuneți mie azi, bem o bere și vă pierdeți mințile, bem mai multe beri și îmi spuneți:„Băi Dubău, fă-ți că te rezolv eu”. Pot să vin și eu la Consiliul local și să zic: „Am vorbit cu Pali când era el vice și a zis: „Fă, mă, aici! Voi, Consiliul local trebuie să-mi dați că mi-a zis Pali și m-a lăsat fabrica să-mi fac.”

Dl.  viceprimar : „În vremea respectivă așa a fost legea.”

Dl cons. Dubău : „Mergem mai departe, să zicem că accept argumentul dv. dl. coleg câți ani au trecut de atunci?”

Dl.  viceprimar : „Au trecut mulți ani!”

Dl cons. Dubău : „De ce nu s-a încasat niciun leu?”

Dl.  viceprimar : „Nu știu dacă nu s-a încasat!”

Dl cons. Dubău : „Acâta oară sunt pe masa noastră? Eu discuția asta am mai făcut-o odată. Încă o dată, n-a venit nimeni să spună argumentul: „Uite omul ăsta a plătit atâția ani, atâția bani.”

Dl.  viceprimar : „De plătit, au plătit.”

Dl cons. Dubău : „Nu știu.”

Dl.  viceprimar : „Sigur.”

Dl cons. Dubău : „Nu știu. Încă o dată, acești oameni au deținut fără titlu acele terenuri, da? Nu avem noi obligația ca astăzi să cheltuim, să le facem cadastru, să-i punem pe ei în legalitate. Cine a mai pomenit tâmpenia asta! Încă o dată aplecați-vă asupra problemelor acestor imobile care sunt cămări de lemne. -Uitați-vă dl. Primar că o să vă prindeți iar de cap, să cedeți care este situația juridică a acestor construcții care încă o dată, nu le-au făcut oamenii că au avut ei chef .”

Dl.  primar : „Din păcate asta este situația.”

Dl cons. Dubău : „Vreau să spun că Primăria la momentul respectiv s-a implicat, știți cum, inclusiv constructorul l-a hotărât, atunci hai să prioritizăm problemele care sunt prioritare și să le lăsăm cioacele astea deoparte. Acești oameni, deocamdată nu i-a deranjat nimeni în folosința lor, nu văd de ce ar trebui eu să le vând câți metri vor ei că pe principiul ăsta vreau și eu pe trecerea de pietoni, și să strig aici: „ De ce nu votați? Mi-a zis Pali într-o seară.”

Dl cons. Cipleu : „Acolo nu se poate, că e al CNADNR-ului.”

Dl cons. Dubău : „Nu e a CNADNR-ului, să-mi arate CNADNR-ul CF pe șosea!”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se votează cu 8 voturi pentru, 4 împotrivă și 4 abțineri, astfel neadoptându-se proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 12 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 217 mp, din nr. top 923/7, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

         Comisia Buget – aviz favorabil.    

         Comisia Juridică – aviz favorabil.

         Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

         Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „Dacă sunt discuţii…”

Dl cons. Dubău : „Situația este la fel, câte cămări de lemne din orașul Aleșd intră în 217mp .”

Preşedintele de şedinţă :„Dacă nu mai sunt discuții…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se votează cu 8 voturi pentru, 4 împotrivă și 4 abțineri, astfel neadoptându-se proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 13 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 218 mp, din nr. top 923/7, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

         Comisia Buget – aviz favorabil.    

         Comisia Juridică – aviz nefavorabil.

         Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

         Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „Dacă sunt discuţii…”

Dl cons. Dubău : „Dl Primar o întrebare de baraj:„Dv. ca inițiator al proiectului știți cum a ajuns omul ăla la suprafața aceea?”

Dl.  primar : „Cum a ajuns s-o ceară?”

Dl cons. Dubău : „Care a fost argumentul lui să ceară 218 mp?”

Dl cons. Vancea D. : „Nu trebuie să știe dl. Primar.”

Dl cons. Dubău : „Este inițiatorul proiectului…”

Dl cons. Vancea D. : „A venit omul cu o cerere și… să discutăm și să …”

Dl cons. Dubău : „Mecanismul?”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se votează cu 8 voturi pentru, 4 împotrivă și 4 abțineri, astfel neadoptându-se proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 14 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 76 mp, din nr. top 903/2, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

         Comisia Buget – aviz favorabil.    

         Comisia Juridică – aviz favorabil.

         Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

         Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „Dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se votează cu 8 voturi pentru, 4 împotrivă și 4 abțineri, astfel neadoptându-se proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 15 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a oraşului către d-ul Schneider Antal.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

         Comisia Buget – aviz favorabil.    

         Comisia Juridică – aviz favorabil.

         Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

         Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „Dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se votează cu 8 voturi pentru, 4 împotrivă și 4 abțineri, astfel neadoptându-se proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul proiectsuplimetar– „Proiect de hotărâre privind aporbarea prețului la apă potabila și epurare-canalizare.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

         Comisia Buget – aviz favorabil.    

         Comisia Juridică – aviz favorabil.

         Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

         Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „Dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 12 voturi pentru, 2 împotrivă, 1 abținere și dl. Vancea V. nu participă la vot, astfel adoptându-se Hotărârea nr.79 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul proiectsuplimetar– „Desemnarea reprezentantului consiliului local în calitate de observator în comisia de concurs pentru funcțiile de director respectiv director adjunct la unitățile școlare din unitatea administrativ teritorială Aleșd.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

         Comisia Buget – aviz favorabil.    

         Comisia Juridică – aviz favorabil.

         Comisia Urbanism – aviz favorabil.

         Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „Dacă sunt discuţii…”

Dl cons. Cipleu : „Eu am să spun ce am spus și la comisie, o să votez împotrivă la acest proiect și dintr-un considerent simplu nu de altceva, nu am nimic cu persoana desemnată, Doamne ferește, dar aș prefera să fie altă persoană, altcineva decât un cadru didactic pentru că toată comisia este formată din cadre didactice și inspectori, să mai fie un pic de…de altcineva observator din afara domeniului, observație care am făcut-o și la comisie. Asta este așa un fel de afacere în familie!”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 12 voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri, astfel adoptându-se Hotărârea nr.80care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 16 de pe ordinea de zi: „Raportul Instituției Prefectului Județul Bihor, cu privire la constatările și concluziile rezultate în urma activității de îndrumare și control ce s-a desfășurat la sediul autorității administrației publice locale al orașului Aleșd.”

Dl cons. Dubău : „Aici, propun d-nei Secretar având în vedere că dânsa ține relația cu Prefectura, să prelucreze d-lui Primar prevederile raportului, că nu știe ce scrie acolo. Asta-i propunerea mea!”

Dl.  primar : „Să-l citescă d-na Secretar?”

Dl cons. Dubău : „Să vi-l prelucreze.”

Dl.  primar : „O să mi-l prelucreze, sigur că da.”

Dl cons. Dubău : „N-o să vi-l citescă ca la …dv. o să-l citiți și ce nu înțelegeți, puneți întrebări, acolo este inclusiv chestiunea aceea care v-am zis-o adineauri, cu domeniul public.”

Dl.  primar : „Sigur că da, vedem despre ce este vorba!”

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 17 de pe ordinea de zi: „Decizia nr. 16/14.06.2017 a directorului adjunct al camerei de conturi, emisă în urma acțiunii de verificare “Controlul modului de administrare a patrimoniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale către R.A de interes local și SC cu capital integral sau majoritar al UAT-urilor” efectuate la SC Salubri SA Aleșd.

Dl cons. Dubău : „Deși decizia spune clar că azi trebuie să avem și raportul, adică cel de la care s-a pornit în emiterea deciziei, n-am primit nimic până la ora asta deși l-am cerut d-lui Primar aseară. O singură discuție vreau să fac, exact aceeși problemă este relevată în decizie, una dintre problemele edificate acolo, dincolo de cele contabile, financiare ș.a.m.d se reproșează faptul că bunurile primite în administrare de către Salubri nu sunt corect reflectete în contabilitatea societății, asta corelat cu observațiile care le-a făcut onorata comisie de la prefectură. Constat că este același stil de lucru și nu se știe care este domeniul public, cine este proprietar, nu se cunosc chestiuni elementare de drept de administrare, de supterficie, drept de folosință și de acolo apar enormități. Eu de aceea v-am întrebat ce e cu coșurile de gunoi, sunt în sarcina noastră, sunt trecute în caietul de sarcini? De aceea zic că lucrurile trebuie lămurite ca să n-avem discuții că vrea ăla, nu vrea ăla, d-le dacă scrie în caietul de sarcini că eu îi predau celui care-mi face gestiunea serviciul de salubrizare o anumită infrastructură, ok! Este trecut în caietul de sarcini? ”

Dl.  primar : „Nu-i trecut!”

Dl cons. Dubău : „Infrastructura aceea o pun la dispoziție poate că ei o pun sarcină, să administrăm în mod judicios și să înlocuim elemente care sunt supuse casării! Nu știu! Lucrările trebuie să fie clare că atunci ne trezim că cheltuim excedentul ăla și pe prostii, cât o mai ține.”

Dl cons. Pavel: „Aș avea o propunere și eu, ca măcar pe ședința următoare dl. manager să se prezinte, să-l cunoaștem.”

Dl.  primar : „Da, da se prezintă, i-am comunicat că în comisii a fost această solicitare.”

Dl cons. Pavel: „Și sper și ca noii membrii din CA și AGA să fie mult mai activi și să supravegheze mult mai atent activitatea care se desfășoară în cadrul Salubri.

Preşedintele de şedinţă:Dacă nu mai sunt discuții declar ședința încheiată!

Mulțumesc!

 

Președinte de ședință,                                                               Secretar,

Vas Nandor Karoly                                                                     Lauran Nicoleta