DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului local Aleşd în şedinţă ordinară pentru data de 17.08.2016

269

În baza prevederilor art. 39 alin (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001, republicată,   administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

PRIMARUL ORAŞULUI ALEŞD

DISPUNE

            Art. 1 Se convoacă Consiliul local al oraşului Aleşd în şedinţă ordinară pentru data de 17.08.2016, orele 17.00, în sala mare de şedinţe a Primăriei, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al oraşului Aleşd pe anul 2016.

2.Proiect de hotărâre privind  completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2016 aprobat prin HCL nr. 16/2016.

  1. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Colegiului Tehnic “Alexandru Roman” Aleşd a imobilelor donate de către S.C. Holcim(România) S.A.

4.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Aleşd în consiliul de administraţie al Colegiului Tehnic “Alexandru Roman” Aleşd.

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Aleşd şi a membrilor supleanţi în consiliul de administraţie al Spitalului orăşenesc Aleşd.

6.Proiect de hotărâre privind interzicerea comercializării de produse în afara incintei Pieţei agroalimentare.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării ca masă lemnoasă pe picior a partizii nr. 30019 constituită în fondul forectier proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale Aleşd.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării ca masă lemnoasă pe picior a partizii nr. 30016 constituită în fondul forectier proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale Aleşd.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului intravilan identificat cu nr. cadastral 102741 înscris în CF 102741 Aleşd în suprafaţă de 5664 mp.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor cu suprafaţa de 315 mp, respectiv 4054 mp, din nr. top 553 Aleşd, în vederea atribuirii numerelor cadastrale de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelelor şi înscrierea lor în cartea funciară.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 217 mp, din nr. top 923/7, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 208 mp, din nr. top 923/7, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a oraşului către d-ul Schneider Antal.

Art. 2 Prezenta se comunică cu:

-Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

-publicată pe site-ul Primăriei şi afişată

 

Urmărește-ne și pe Google News

 
Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.