DISPOZIŢIA nr. 457 din 16.11.2016 privind convocarea Consiliului local Aleşd în şedinţă ordinară pentru data de 22.11.2016

801

PRIMARUL ORAŞULUI ALEŞD

 

DISPUNE

Art. 1 Se convoacă Consiliul local al oraşului Aleşd în şedinţă ordinară pentru data de 22.11.2016, orele 17.00, în sala mare de şedinţe a Primăriei, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII URBANE-AMENAJARE PARC ARENA SPORTIVĂ” şi a cheltuielilor legate de proiect.-iniţiator primar

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnice faza Studiu de fezabilitate şi Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII URBANE-AMENAJARE PARC ARENA SPORTIVĂ” – iniţiator primar     

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017. -iniţiator primar

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice în piaţa agroalimentară Aleşd pentru anul 2017 -iniţiator primar

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unei funcţii publice vacante de execuţie

din cadrul apratului de specialitate al primarului oraşului Aleşd. -iniţiator primar

6.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2016 aprobat prin HCL nr. 16/2016. -iniţiatori Jurcuţ Călin, Turcuş Radu-Victor, Dubău Florin-Călin, Cipleu Sorin-Leontin, Morar Călin, Vancea Viorel şi Alb Mariana

7.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2016 aprobat prin HCL nr. 16/2016 cu poziţiile 45 -51. -iniţiator primar

8.Proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu pentru atribuirea în folosinţă gratuită sau prin darea în administrare a unei părţi din imobilul Primăriei oraşului Aleşd situat în str. Bobâlna, nr. 3 – clădirea veche – către Poliţia oraşului Aleşd. -iniţiatori Jurcuţ Călin, Turcuş Radu-Victor, Dubău Florin-Călin, Cipleu Sorin-Leontin, Morar Călin, Vancea Viorel şi Alb Mariana

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al oraşului Aleşd pe anul 2016. -iniţiator primar

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei – clădire şcoala nouă situată în Peştiş. -iniţiator primar

11.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia Comisiei locale de aplicare a Legilor Fondului Funciar Aleşd a unor terenuri aflate în proprietatea privată a oraşului în suprafaţă totală de 13,42 ha. -iniţiator primar

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de partizi constituite din fondul forestier proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale Aleşd propuse a se exploata în anul 2017, precum şi modul de valorificare pentru fiecare partidă în parte. -iniţiator primar

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului în vederea alipirii parcelelor identificate cu numerele cadastrale 100231 şi 103990 precum şi înscrierea parcelei nou formate în cartea funciară. -iniţiator primar

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei – clădire Grădiniţă situată în Tinăud. -iniţiatori Jurcuţ Călin, Turcuş Radu-Victor, Dubău Florin-Călin, Cipleu Sorin-Leontin, Morar Călin, Vancea Viorel şi Alb Mariana

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a oraşului către d-ul Schneider Antal. -iniţiator primar

Art. 2 Prezenta se comunică cu:

-Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

                                    -publicată pe site-ul Primăriei şi afişată

 

Urmărește-ne și pe Google News

 
Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.