18 C
Aleşd
miercuri, 12 iunie 2024
Blue Container Aleșd

DISPOZIŢIA nr. 403 din 19.10.2016 privind convocarea Consiliului local Aleşd în şedinţă ordinară pentru data de 25.10.2016

PRIMARUL ORAŞULUI ALEŞD

DISPUNE

            Art. 1 Se convoacă Consiliul local al oraşului Aleşd în şedinţă ordinară pentru data de 25.10.2016, orele 17.00, în sala mare de şedinţe a Primăriei, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, a caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a modelului contractului de prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în unitatea administrativ teritorială Aleşd.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului nr. 12.527/13.12.2006 de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din aria administrativ teritorială a oraşului Aleşd prin concesiune.

3.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Aleşd adoptat prin HCL nr. 11/14.07.2016.

4.Proiect de hotărâre privind obligativitatea publicării procedurilor de achiziţie publică pe pagina de internet a unităţii administrativ teritoriale.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului identificat cu număr cadastral 102284, înscris în CF 102284 Aleşd, în suprafaţă de 11.468 mp situat în intravilan.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unor cote părţi din terenurile identificate cu numerele cadastrale 102466 şi 101137, în vederea construirii unui drum.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al oraşului Aleşd pe anul 2016.

8.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2016 aprobat prin HCL nr. 16/2016.

9.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 48/27.09.2016, privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “CONSOLIDAREA ŞI REABILITAREA RUINELOR CETĂŢII ŞINTEUIATRA ŞOIMULUI”.       

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării oraşului Aleşd la programul Casa Verde Clasic, a cheltuielilor legate de proiect şi a Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Înlocuirea sistemelor de încălzire pe lemne cu un sistem care utilizează energie regenerabilă, la Spitalul orăşenesc Aleşd.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei – clădire şcoala nouă situată în Peştiş.

12.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia Comisiei locale de aplicare a Legilor Fondului Funciar Aleşd a unor terenuri aflate în proprietatea privată a oraşului în suprafaţă totală de 13,42 ha.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de partizi constituite din fondul forestier proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale Aleşd propuse a se exploata în anul 2017, precum şi modul de valorificare pentru fiecare partidă în parte.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii a două imobile identificate cu nr. cadastral 103931, respectiv 103932 din domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale Aleşd în domeniul public al acestuia.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului cu nr. cadastral 103972 în suprafaţă de 20 mp înscris în CF nr. 103972 Aleşd din domeniul public al oraşului în domeniul privat al oraşului Aleşd.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului cu nr. cadastral 101788 în suprafaţă de 1000 mp înscris în CF nr. 101788 Aleşd din domeniul public al oraşului în domeniul privat al oraşului Aleşd.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară( drum Valea de Şinteu).

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 208 mp, din nr. top 923/7, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 217 mp, din nr. top 923/7, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 218 mp, din nr. top 903/2, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a oraşului către d-ul Schneider Antal.

Art. 2 Prezenta se comunică cu:

-Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

-publicată pe site-ul Primăriei şi afişată

 

URMĂREȘTE-NE ȘI PE

35,670FaniÎmi place
1,735CititoriConectați-vă
993CititoriConectați-vă
44CititoriConectați-vă
1,610AbonațiAbonați-vă

ULTIMELE ȘTIRI