-1.9 C
Aleşd
miercuri, 29 noiembrie 2023
 

DISPOZIŢIA nr. 335 din 21.09.2016 privind convocarea Consiliului local Aleşd în şedinţă ordinară pentru data de 27.09.2016

În baza prevederilor art. 39 alin (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001, republicată,  administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

- Publicitate -

PRIMARUL ORAŞULUI ALEŞD

DISPUNE

Art. 1 Se convoacă Consiliul local al oraşului Aleşd în şedinţă ordinară pentru data de 27.09.2016, orele 17.00, în sala mare de şedinţe a Primăriei, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al oraşului Aleşd pe anul 2016.

2.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2016 aprobat prin HCL nr. 16/2016.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Statutului oraşului Aleşd.

4.Proiect de hotărâre privind înregistrarea oraşului Aleşd în Sistemul Naţional de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP).

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare al Cantinei sociale, al Centrului de zi pentru copiii din cadrul Centrului Multifuncţional Obor şi al Centrului de zi pentru persoane vârstnice Aleşd şi a Manualului de proceduri care se va aplica în cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice.

6.Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor şi a regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al oraşului Aleşd.

7.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor oraşului Aleşd în Adunarea Generală şi în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Agenţia de dezvoltare durabilă a Judeţului Bihor”.

8.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Aleşd în Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic „Constantin Şerban” Aleşd.

9.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţului Consiliului local Aleşd în consiliul de administraţie al Grădiniţei cu Program Normal “Samuel” Tinăud.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “CONSOLIDAREA ŞI REABILITAREA RUINELOR CETĂŢII ŞINTEU PIATRA ŞOIMULUI” şi a cheltuielilor legate de proiect.      

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “CONSOLIDAREA ŞI REABILITAREA RUINELOR CETĂŢII ŞINTEU PIATRA ŞOIMULUI”.

 

 

 

12.Proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism.

13.Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii contractului de administrare încheiat cu Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Cluj.

14.Proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu în vederea demarării negocierilor pentru încheierea unui acord de cooperare cu SC REWE ROMÂNIA SRL.

15.Proiect de hotărâre privind avizul de principiu pentru concesionarea unui teren în vederea extinderii construcţiei aparţinând SC Sergius Trade SRL.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării cu titlu gratuit, în cadrul proiectului Ro-NET,  a traseului de fibră optică şi alimentare cu energie electrică pe domeniul public şi privat al oraşului Aleşd.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului de adjudecare nr. 6456/05.09.2016 al Cris Consult SPRL având ca obiect terenul în suprafaţă de 5664 mp, nr. cadastral 102741 CF nr. 102741.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului identificat cu număr cadastral 102284, înscris în CF 102284 Aleşd, în suprafaţă de 11.468 mp situat în intravilan.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind administrarea parcărilor cu plată din oraşul Aleşd.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a oraşului Aleşd a imobilelor identificate cu nr. cadastral 103911 în suprafaţă de 1344 mp şi număr cadastral 103943 în suprafaţă de 1286 mp.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării ca masă lemnoasă pe picior a partizii nr. 30019 constituită în fondul forectier proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale Aleşd.-iniţiator primar

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării ca masă lemnoasă pe picior a partizii nr. 30016 constituită în fondul forectier proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale Aleşd.-iniţiator primar

23.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 26/14.07.2016 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului în suprafaţă de 5422 mp în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi înscrierea ei în cartea funciară.

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 382 mp, din nr. top 928/1, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară.

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară(drum Valea de Şinteu).

26.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor a unui teren din domeniul privat al oraşului Aleşd.

Art. 2 Prezenta se comunică cu:

-Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

-publicată pe site-ul Primăriei şi afişată                

- Publicitate -
- Publicitate -
 

URMĂREȘTE-NE ȘI PE

34,423FaniÎmi place
1,746CititoriConectați-vă
20CititoriConectați-vă
44CititoriConectați-vă
1,510AbonațiAbonați-vă

ULTIMELE ȘTIRI