Agenția de Management al Destinației Bihor este liderul unui proiect de peste 2,7 milioane euro

167
 

Agenția de Management al Destinației Bihor este liderul unui proiect prin intermediul căruia peste 2,7 milioane euro se vor investi în formarea și specializarea resurselor umane din domeniu turistic și sinergetic acestuia în Euroregiunea Bihor – Hajdú-Bihar

 

În aceste zile, au continuat seria întâlnirilor de lucru ale proiectului ce urmează să fie implementat odată cu data de 1 martie 2019 în coordonarea Agenției de Management al Destinației Bihor. „Crearea și dezvoltarea unei rețele transfrontaliere policentrice de formare și suport în vederea creșterii calității serviciilor turistice și meșteșugărești din județele Bihor și Hajdú-Bihar” (Cod Proiect: eMS 398, Acronim: ForTour BHHB) este finanțat prin Programul de cooperare transfrontalieră, INTERREG V-A ROMÂNIA-UNGARIA, AXA PRIORITARĂ 3, Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere, Prioritatea de investiții 8/b, în parteneriat cu Parohia Ortodoxă din Körösszegapáti, Episcopia Romano-Catolică de Oradea, Parohia Reformată Episcopia Bihor, Parohia Ioșia Nord-Oradea și Mănăstirea Izbuc.

Prin intermediul proiectului transfrontalier a cărui valoarea totală este de 2.718.106 Euro, partenerii vor urmări creșterea eficientă a procentului de ocupare a forței de muncă în domeniul turismului și ospitalității în Euroregiunea Bihor-Hajdú-Bihar. Se vor realiza strategii transfrontaliere integrate de management a resurselor umane cu personal format și specializat în vederea creșterii atractivității destinațiilor turistice din Bihor și Hajdú-Bihar. 1020 de persoane din domeniul turistic vor participa la cursuri de formare/specializare; se vor organiza 2 workshop-uri și 22 de evenimente (târguri/festivaluri) pentru promovarea produselor locale și se va crea o bază comună a necesarului de resurse umane în domeniul turismului. „Vor fi create 6 centre de formare, specializare și suport în domeniul industriei turistice și domeniile sinergetice (ospitalitate, cultură, arii protejate), 4 în mediul urban, 2 în mediul rural (1 în România și 1 în Ungaria). Acestea vor fi: Centrul de Formare a Resurselor Umane în Domeniul Turismului al AMD Bihor (investiții în rețea date și voce, dotări mobilier, dotări IT, dotări activități turism); Centru transfrontalier permanent de formare și suport pentru mici meseriași și turism „Renașterea” Körösszegapáti (construcție nouă, dotări, utilaje); Centrul indoor și outdoor de formare profesională „Episcopia Bihor” (reabilitarea și restaurarea unei clădiri, a unei pivnițe, a turnului monument istoric, amenajări peisagistice, dotări date și voce, dotări mobilier – cca 390 mp spații interioare și 3.400 mp spații exterioare/verzi); Centrul de formare și suport în activități turistice și culturale „Basilica Minor” Oradea (refuncționalizarea a 2 încăperi de la balconul Basilicii Minor, dotarea acestora, restaurarea orgii bisericești); Centrul suport de formare și specializare pentru patrimoniu și turism „Ars Ecumenica” – Ioșia, Oradea (ficționalizarea subsolului bisericii, dotări date și voce, dotări mobilier, amenajări exterioare); Centrul permanent de formare profesională pentru meșteșuguri tradiționale și turism rural „Izbuc-Călugări” (construcție nouă, dotări date și voce, dotări mobilier, dotări ateliere meșteșugărești – cca 930 mp).

În cadrul întâlnirilor ce au avut loc la sediul Consiliului Județean Bihor, președintele Pásztor Sándor a subliniat că, prin cooptarea mai multor parohii în acest proiect, respectiv, prin înființarea diverselor centre de formare profesionale se acordă un sprijin considerabil comunităților locale, pentru a se promova prin valorile culturale ale fiecăruia, în final, aducând un plus la dezvoltarea sectorului turistic bihorean.

Cofinanțarea pentru partenerii români este de 2% din valoarea totală a proiectului, iar pentru partenerul maghiar de 5% din valoarea totală a proiectului.

 
 
Adrian Fora
Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.