Străjerii Bisericii și ai neamului românesc la granița de vest a țării – Activitate a Parohiei Ortodoxe Subpiatra dedicată Centenarului reînființării Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei

613
Preot Crișan Lucian, paroh al Parohiei Ortodoxe Române Subpiatra
FOTO ©️ Preot Crișan Lucian
 
Anul 2020 este un an jubiliar pentru Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, împlinindu-se o sută de ani de la reînființarea ei în drepturile sale de odinioară prin decretul semnat la 30 august 1920 de primul Rege al României Mari, Regele Ferdinand I Întregitorul.

​Tot în acest an, Episcopia Ortodoxă Română a Oradieianiversează 340 de ani de la prima atestare documetară oficială, în anul 1680, precum și 325 de ani la menționarea acestei vechi Eparhii și a Ierarhului de atunci, Efrem, în Diploma Împăratului austriac Leopold I din anul 1695.

 

​Aniversarea Centenarului reactivării Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei ne oferă prilejul de a-i omagia pe cei șase episcopi ai Oradiei din ultimul secol de existență neîntreruptă a Eparhiei: Roman Ciorogariu (1920-1936), Nicolae Popovici (1936-1950), Valerian Zaharia (1951-1969), Vasile Coman (1971-1992), Ioan Mihălțan (1992-2006) și Sofronie Drincec (2007-prezent).

​„Ierarhii eparhioți care s-au succedat în tronul episcopal al Oradiei Mari au arhipăstorit cu multă înțelepciune și viziune, aducând înnoiri permanente și consistente în viața Bisericii Ortodoxe de pe aceste meleaguri și menținând mereu vie flacăra dreptei credințe și a legii românești în Crișana străbună”. Acești ierarhi cărturari, care au îmbinat iscusința așternerii slovelor cu conștiința răspunderii la dezideratele bisericești și obștești ale vremii, au fost slujitori devotați ai nației române, pe care au identificat-o cu altarul, iar misiunea lor de apostoli ai Evangheliei s-a confundat cu misiunea națională. Ei au luptat pentru întărirea Ortodoxiei și înălțarea neamului românesc, au propovăduit Evanghelia lui Hristos și evanghelia națională. Drumul vieții lor a fost precum cel al neamului din care au răsărit, presărat cu multe cruci, pe care și le-au asumat pentru binele vremelic și veșnic al celor păstoriți. Au biruit toate potrivniciile veacului acestuia, prigoane, umilințe, abuzuri, greutăți, pentru că erau înveșmântați în iubirea jertfelnică față de Dumnezeu și semeni, față de Biserică și neam.

​Slujindu-l pe Dumnezeu prin slujirea oamenilor, slujind la altarul Bisericii lui Hristos și la altarul neamului, ei pot fi socotiți adevărați străjeri ai Ortodoxiei și ai Românismului la granița de vest a țării. Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, arhipăstorită de acești vrednici ierarhi, „a contribuit esențial la păstrarea identițății naționale și confesionale a românilor din ținuturile Bihorului și Crișanei și la edificarea de instituții bisericești și naționale strategice pentru unitatea și demnitatea poporului român”.

​În semn de prețuire și recunoștință față de aceste mari personalități ale Bisericii și neamului românesc, dorind a le cunoaște viața, vrednicia, jertfele și a le urma credința, Parohia Ortodoxă Subpiatra a organnizat o activitate comemorativă și cultural-educativă. În perioada 7-12 decembrie, după săvârșirea Vecerniei, preotul paroh Crișan Lucian a rostit șase prelegeri despre viața și activitatea celor șase episcopi care au stat înfruntea Eparhiei Oradiei din momentul reînființării ei până înprezent: „Roman Ciorogariu – piatra cea din capul unghiului a reînviatei Episcopii a Oradiei”; „Episcopul Nicolae Popoviciu – fața curată și adevărată a Bisericii noastre”; „Episcopul Valerian Zaharia și epoca sa”; „Episcopul Vasile Coman – o viață închinată slujirii lui Dumnezeu și oamenilor”; „Bunul EpiscopIoan Mihălțan – Om între oameni”; „Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei – 13 ani de slujire pilduitoare în Biserica lui Hristos din ținutul Bihorului”.

​Cu acest prilej a fost vernisată o expoziție cu portretele celor șase ierarhi, alături de imagini cu cele mai remarcabile realizări din perioada arhipăstoririi lor.

​Activitatea s-a încheiat duminică, 13 decembrie, după Sfânta Liturghie, prin Slujba Parastasului săvârșită pentru vrednicii de pomennire, Episcopii Roman Ciorogariu, Nicolae Popovici, Valerian Zaharia, Vasile Coman și Ioan Mihălțan.

​Copiii și tinerii din grupele de cateheză ale Parohiei au dorit să-și manifeste și ei recunoștința față de aceste personalități emblematice ale Bisericii și ale neamului românesc printr-un recital de cântări patriotice și colinde tradiționale. În prezența autorităților locale și a unui număr mare de credincioși, aceștia au recitat în cor ultimul fragment din Testamentul Episcopului Roman Ciorogariu – ctitorul reînviatei Episcopii a Oradiei: „Tuturor zic: Zidiți Biserica în suflete și clădiți România nouă–mamă a națiunii române. Fiți buni creștini și buni români, căci acestea două una sunt. Iată sufletul pe care-l las vouă, tuturor, moștenire. Prin el doresc să rămân între voi, primiți-l cu acea iubire cu care eu vi-l transmit, nu ca un cult, ci ca o călăuză pentru cei ce vor să umble pe jos, pe urmele lui Hristos.

Preot Crișan Lucian, paroh al Parohiei Ortodoxe Române Subpiatra

 

Urmărește-ne și pe Google News