Centenarul Marii Uniri – un popas de comemorare și recunoștință. În Parohia Ortodoxă Subpiatra s-a desfășurat o frumoasă manifestare cultural-educațională

575

În contextul Anului Centenar 2018, proclamat de Patriarhia Ortodoxă Română drept An omagial al unității de credință și de neam și An comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, duminică, 2 septembrie, în Parohia Ortodoxă Subpiatra s-a desfășurat o frumoasă manifestare cultural-educațională.

În cadrul Școlii de vară aflată la a șaptea ediție, preotul paroh Crișan Lucian a susținut conferința cu tema Contribuția Bisericii la promovarea conștiinței naționale a poporului român și la făurirea statului român unitar modern.
Biserica Ortodoxă Română, care a însoțit și slujit întotdeauna poporul român de la nașterea sa în istorie, a binecuvântat aspirațiile lui de libertate și unitate și a participat la momentele semnificative ale istoriei naționale, precum Unirea Principatelor din 1859, obținerea independenței de stat a României (1877-1878) și Marea Unire din anul 1918. Fiind suflet din sufletul acestei națiuni, Biserica a contribuit la pregătirea acestor majore evenimente istorice prin cultivarea conștiinței unității de credință și neam. Prin predică și tipar, Biserica Ortodoxă Română a cultivat permanent în sufletele credincioșilor români conștiința că au aceeași origine ca neam, aceeași limbă romanică (neolatină) și aceeași credință creștină. Prin traducerea și tipărirea cărților bisericești în limba română s-au pus bazele limbii române literare, care a consolidat conștiința unității de neam a tuturor românilor. Mihai Eminescu a numit Biserica Ortodoxă Română maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbii și unitatea etnică a poporului. Marele istoric Nicolae Iorga scria: Mitropoliții, episcopii, egumenii, smeriții călugări ori umilii preoți de mir au dat poporului ei singuri aproape toată învățătura, au înzestrat neamul cu o limbă literară, cu o literature sfântă, au sprijinit Statul fără să se lase a fi înghițit de dânsul, au călăuzit neamul pe drumul pământului fără a-și desface ochii de la cer, au dat istoriei noastre cărturari, oameni de stat, ostași, mucenici și sfinți.
Liturghia săvârșită în limba română în toate provinciile locuite de români a devenit un factor esențial de unificare spirituală etnică, de dezvoltare a conștiinței naționale, dar și a culturii românești. În acest sens, părintele Dumitru Stăniloaie spunea: Forța principală prin care Biserica poporului român s-a manifestat ca una și a contribuit în cea mai mare măsură la unitatea acestui popor a fost identitatea slujbelor bisericești, având ca centru Liturghia. Aceeași Liturghie, aceleași slujbe săvârșite în toate satele românești au păstrat aceste sate într-o unitate spirituală între ele și cu românii de peste Carpați.

În anul acesta, 2018, când se împlinesc o sută de ani de la înfăptuirea Unirii Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu Regatul Românieiavem datoria de a-I mulțumi Bunului Dumnezeu pentru darul unității naționale, un simbol al demnității poporului roman, obținut cu multe jertfe și eforturi spirituale și materiale și de a-i pomeni pe făuritorii Marii Uniri.
În baza Protocolului de cooperare încheiat între Parohia Ortodoxă Subpiatra și Școala Gimnazială nr. 1 din localitatea Hotar, unde studiază copiii din satul Subpiatra, profesorul de istorie Lenuța Gherle a susținut în biserica parohială tema Contribuția Bisericii și a Școlii la înfăptuirea Marii Uniri. Biserica și școala au conlucrat la păstrarea unității culturale a românilor și la consolidarea conștiinței naționale.

Folcloristul Parasca Crăciun, originar din Subpiatra, care a participat la Școala de vară, a evocat lumea satului traditional cu obiceiurile și datinile care au întreținut dragostea față de Biserică., față de limbă și neam. Biserica Ortodoxă Română, în jurul căreia gravita viața înaintașilor noștri, era instituția care asigura coeziunea și vitalitatea satului, care sfințea și umplea de sens toate preocupările românilor.
În cadrul acestei activități de comemorare și recunoștință s-au înălțat către Bunul Dumnezeu rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român prin marea lui unre într-o singură țară românească și creștină, s-au pomenit făuritorii Marii Uniri și s-au intonat cântări patriotice: Deșteaptă-te, române!, Noi suntem români, A sosit ziua dreptății.

Școala de vară se va încheia în data de opt septembrie printr-un concurs parohial susținut de copiii și tinerii din Parohia Subpiatra cu tema: Tatăl nostru – rugăciunea unității creștine.

Preot paroh, Crișan Lucian

Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.