Restricții noi în mai multe localități din județ. Orașul Aleșd intră în „scenariul galben”. O parte din elevii învață de acasă

2293
orasul Aleșd
Foto ©️ AlesdOnline
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bihor (CJSU), prezidat de prefectul Dumitru Țiplea, a aprobat în cadrul ședinței de astăzi, 27 martie, scenariile de funcționare a unităților din învățământul preuniversitar pentru intervalul 29 martie-2 aprilie, lista localităților în care se impun limitări în domeniile HoReCa, cultural și de divertisment, precum și măsurile suplimentare de sănătate publică de la nivelul județului Bihor.

Conform Hotărârii CJSU nr. 28/2021, care intră în vigoare începând cu data de astăzi, 27 martie, din cele 714 unități de învățământ din județul Bihor, 350 funcționează în scenariul verde, 264 în scenariul galben și 100 de unități de învățământ intră în scenariul roșu.

Clasele terminale din unitățile de învățământ aflate în scenariul 3 (roșu), vor desfășura activitățile didactice cu prezența fizică a maximum jumătate din efectivul clasei.

 • Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 Vadu Crișului – în perioada 25.03.2021- 01.04.2021 activitate exclusiv online.
 • Școala Gimnazială Nr. 1 Ceica – în perioada 18.03.2021-31.03.2021 activitate exclusiv online.
 • Școala Gimnazială Nr.2 Ceișoara – în perioada 17.03.2021 – 30.03.2021 activitate exclusiv online.
 • Grădinița cu Program Prelungit Nr.34 Oradea – o formațiune de studiu este în scenariul 3 și studiază online.
 • Școala Gimnazială „Oltea Doamna” Oradea – 2 formațiuni de studiu sunt în scenariul 3 și studiază online.
 • Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller” Oradea – o formațiune de studiu este în scenariul 3 și studiază online.
 • Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Bonitas” Oradea – o formațiune de studiu este în scenariul 3 și studiază online.
 • Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1 Oradea – o formațiune de studiu este în scenariul 3 și studiază online.
 • Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea – o formațiune de studiu este în scenariul 3 și studiază online.
 • Grădinița cu Program Prelungit „Casa Minunată” Oradea – 4 formațiuni de studiu sunt în scenariul 3 și studiază online.
 • Grădinița cu Program Prelungit „Toldi” Salonta – 4 formațiuni de studiu sunt în scenariul 3 și studiază online
 • Grădinița cu Program Prelungit Nr.53 Oradea – o formațiune de studiu este în scenariul 3 și studiază online.
 • Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Oradea – 3 formațiuni de studiu sunt în scenariul 3 și studiază online.
 • Liceul Don Orione Oradea – o formațiune de studiu este în scenariul 3 și studiază online.
 • Școala Profesională „Ovidiu Drimba” Lugașu de Jos – o formațiune de studiu este în scenariul 3 și studiază online.
 • Grădinița cu Program Prelungit Nr.30 Oradea – o formațiune de studiu este în scenariul 3 și studiază online.
 • Grădinița cu Program Prelungit Nr.50 Oradea – o formațiune de studiu este în scenariul 3 și studiază online.
 • Liceul de Arte Oradea -2 formațiuni de studiu sunt în scenariul 3 și studiază online.
 • Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu” Oradea – 2 formațiuni de studiu sunt în scenariul 3 și studiază online.
 • Colegiul Economic „Partenie Cosma” Oradea – o formațiune de studiu este în scenariul 3 și studiază online.
 • Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 Tinca – o formațiune de studiu este în scenariul 3 și studiază online.
 • Școala Gimnazială „Octavian Goga” Oradea – o formațiune de studiu este în scenariul 3 și studiază online.
 • Școala Gimnazială Nr. 1 Căbești – o formațiune de studiu este în scenariul 3 și studiază online.
 • Școala Gimnazială Nr. 1 Gepiu – o formațiune de studiu este în scenariul 3 și studiază online.
 • Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Oradea – 2 formațiuni de studiu sunt în scenariul 3 și studiază online.
 • Liceul Reformat „Lorantffy Zsuzsanna” Oradea – 2 formațiuni de studiu sunt în scenariul 3 și studiază online.
 • Școala Gimnazială „Aurel Pop” Oșorhei – o formațiune de studiu este în scenariul 3 și studiază online.
 • Școala Gimnazială „Ioan Slavici” Oradea – o formațiune de studiu este în scenariul 3 și studiază online.
 • Școala Gimnazială „Jako Zsigmond” Roșiori – o formațiune de studiu este în scenariul 3 și studiază online.
 • Colegiul Național „Mihai Eminescu” Oradea – 2 formațiuni de studiu sunt în scenariul 3 și studiază online.
 • Colegiul Național „Teodor Neș” Salonta – o formațiune de studiu este în scenariul 3 și studiază online.
 • Școala Gimnazială Nr. 16 Oradea – o formațiune de studiu este în scenariul 3 și studiază online.
27.03.2021_scenarii-BH-UAT-final

Conform prevederilor în vigoare, scenariile de funcționare a unităților de învățământ sunt:

1. Scenariul verde – incidență mai mică sau egală cu 1 caz/1.000 de locuitori. Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție;

2. Scenariul galben – incidență între 1-3 cazuri/1.000 de locuitori:

a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIIl-a si a XIl-a, a Xlll-a si a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție;

b) Participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.

3. Scenariul roșu – incidență mai mare de 3 cazuri/1.000:

a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar;

b) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a elevilor din clasele a Vlll-a si a Xll-a, a Xlll-a si a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, cu prezența fizică de până la jumătate din numărul total de elevi înmatriculați în respectivele clase terminale;

c) Participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.

Hotărârea CJSU va fi actualizată după fiecare vacanță școlară, înainte de reluarea cursurilor sau ori de câte ori este nevoie, pe baza scenariilor actualizate în funcție de evoluția epidemiologică și pe baza criteriului privind rata incidenței cumulate la nivelul fiecărei localități, respectiv numărul total de cazuri noi în ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.

Tot în ședința de astăzi, CJSU a actualizat prin Hotărârea nr. 27 lista localităților din Bihor în care se impun restricții de sănătate publică, precum și în domeniile HoReCa, cultural și de divertisment pentru a preveni răspândirea virusului SARS-CoV-2. 

Precizăm că decizia s-a adoptat în concordanță cu prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 348/2021 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

La data de astăzi, 27 martie, conform analizei elaborate de către Direcția Publică de Sănătate Bihor în baza noii metodologii de calcul a incidențelor, la nivelul județului Bihor există:

– 3 localități cu incidență de peste 7,5 cazuri / 1.000 locuitori: Cetariu, Valea lui Mihai, Curtuișeni

– 5 localități cu incidență de peste 4 cazuri / 1.000 locuitori: Mădăras, Sălacea, Sântandrei, Vârciorog, Oradea

– 4 localități cu incidență de peste 3 cazuri / 1.000 locuitori: Cherechiu, Derna, Sânmartin, Şimian

– 30 de localități cu incidență între 1,5 – 3 cazuri/1.000 locuitori. 

Conform noilor prevederi, în localitățile în care incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5 cazuri / 1.000 locuitori, respectiv 4 cazuri / 1.000 locuitori, se aplică o serie de măsuri noi de sănătate publică, dintre care enumerăm:   

• La incidența de peste 7,5 cazuri / 1.000 locuitori, activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de comerţ sau prestări de servicii este restrânsă la intervalul orar 5:00 – 18:00;

• La incidența de peste 4 cazuri / 1.000 locuitori, activitatea operatorilor economici în zilele de vineri, sâmbătă și duminică este restrânsă la intervalul orar 5:00 – 18:00; 

• Prin excepție sunt permise livrările la domiciliu în ambele situații de mai sus;

• Prin excepţie, unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară;

• La incidența de peste 4 cazuri / 1.000 locuitori activitatea operatorilor economici în domeniul sălilor de sport și/sau fitness desfăşurată în spaţii închise este suspendată;

• La incidența de peste 7,5 cazuri / 1.000 locuitori se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 20:00 – 5:00, cu excepţiile prevăzute de lege;

• La incidența de peste 4 cazuri / 1.000 locuitori se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20:00-05:00, cu excepţiile prevăzute de lege;

Excepţiile prevăzute de lege privind circulația persoanelor în cazurile de mai sus sunt: 

1) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

2) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

3) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

4) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

În toate localitățile se permite circulaţia persoanelor în afara locuinţei, în perioada 27 martie – 28 martie 2021, în intervalul orar 18:00 – 22:00 pentru deplasarea și participarea la serviciile religioase oficiate pentru, precum și în perioada 3 aprilie – 4 aprilie 2021, în intervalul orar 20:00 – 2:00 pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase;

6847456HCJSUnr27MARTIE2021HORECAfinal

Reamintim cele mai importante măsuri de sănătate publică care se aplică în localitățile unde incidența este mai mare de 3 cazuri/1.000 locuitori:

• Este suspendată activitatea cu publicul a restaurantelor și cafenelelor în interior, dar este permisă funcționarea teraselor și livrarea la domiciliu;

• Este suspendată activitatea cu publicul a operatorilor licențiați în domeniul jocurilor de noroc, cu excepția achiziției biletelor de tip loto, pariuri și lozuri;

• Sunt suspendate activitățile cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte. 

Lista localităților în care se impun măsuri de sănătate publică se actualizează săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, în urma hotărârilor CJSU Bihor, în funcție de rata de incidență a cazurilor de infectare cu noul coronavirus la nivelul fiecărei localități.

Adrian Fora
Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.