PROIECT FINAL: DEZVOLTAREA UNEI CAPACITĂȚI DE RĂSPUNS INTEGRATE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TRANSFRONTALIERE. ROHU 48

248
Foto ©️ AlesdOnline

Deși în 17 iunie s-a desfășurat un eveniment tematic comun, referitor la Proiectul Rohu 48, conferința de închidere a proiectului s-a desfășurat în data de 24 iunie, într-un cadru lărgit. De ce sau efectuat două evenimente cu aceeași tematică?

Conform proiectului, evenimentul comun era stabilit a se desfășura în anul 2020, având ca tematică stadiul de implementare a proiectului de către cei trei parteneri. Întrucât din cauza pandemiei sau sistat toate evenimentele, în anul 2021 a urmat să se realizeze și acest eveniment tematic comun, doar cu o săptămână înaintea conferinței de închidere. În principiu sau prezentat aceleași materiale, respectiv; Prezentarea generală a proiectului, impactul transfrontalier a activităților implementate și rezultatele obținute. Prezentarea a fost realizată de Bogdan Pantea administrator public al orașului Aleșd, Benedek Lașak primarul comunei Șinteu și Bobak Mihalyprimarul orașului Szarvas – Ungaria.

Au participat la conferință: Consilieri județeni, consilieri locali, șefi de întreprinderi și instituții din oraș, delegații din cele trei administrații implicate în proiect.

A onorat conferința d-l deputat Ioan Cupșa, cel care a fost prezent și la lansarea proiectului. În cuvântul său, deputatul a apreciat proiectul prin intermediul căruia cei trei parteneri și-au îmbunătățit capacitatea de răspuns în situații de urgență, atât prin dotări tehnice (îmbunătățirea logisticii specifice) cât și prin modul de organizare și pregătire. Prin acest proiect s-a întărit colaborarea între administrațiile din țări diferite, între cetățeni din țări diferite. S-a decis și acționat împreună pentru binele comun. Felicitări tuturor celor implicați în realizarea proiectului, care să fie un început pentru o viitoare colaborare și în cadrul altor proiecte transfrontaliere.

La final de proiect a subliniat d-l Ioan Todoca primarul orașului Aleșd, „considerăm că efortul comun și parteneriatul activ dintre cei trei parteneri, contribuie, în mod cert, cu succes și maximă responsabilitate, la abordarea eficientă și sustenabilă a problematicii gestionării situațiilor de urgență, protecție civilă și dezastre”.