„DEZVOLTAREA UNEI CAPACITĂȚI DE RĂSPUNS INTEGRATE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚE TRANSFRONTALIERE”

192
Todoca Ioan
Foto ©️ AlesdOnline
 

De curând în sala de ședințe a Primăriei orașului Aleșd, a avut loc lansarea celui de al patrulea proiect RO _ HU transfrontalier, cu finanțare europeană. Parteneri în proiect sunt: Primăria orașului Aleșd, primăria orașului Szarvaș -Ungaria și primăria comunei Șinteu.

 

Au onorat evenimentul reprezentanții celor trei primării, d-l col. Caba Sorin inspector șef al ISU Crișana, Motoca Sorin consilier județean, d-l Păcurar Florin director la Holcim Aleșd, consilieri locali, șefi de unități și instituții locale. După cuvântul de bun sosit adresat de d-l Ioan Todoca primar al orașului Aleșd, d-l Pantea Bogdan administrator public al orașului Aleșd a făcut o prezentare PP a proiectului cu referire la beneficitateasa pentru oraș.

Au luat apoi cuvântul d-na Prievarane Eszter consilier european la Primăria din Szarvaș, precum și d-l Lașak Benedek primarul comunei Șinteu. Vorbitorii au prezentat situațiile cu care se confruntă comunitățile lor din lipsa dotării cu echipament specific pentru situații de urgență precum și a asistenței tehnice. Au mai luat cuvântul d-l col Caba Sorin inspector șef la ISU Crișana și d-l Florin Păcurar director al Holcim Aleșd. Domniile lor aufelicitat inițiatorii acestui proiect, arătând necesitatea lui. Proiectul a reliefat necesitatea de îmbunătățire a capacității de răspuns la situații de urgență  atât prin dotări tehnice cât și prin modul de organizare și de pregătire. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea nivelului de siguranță al populației din regiunea transfrontalieră, reducerea costurilor economice sociale și de mediu privind dezastrele naturale din această zonă.

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni începând cu 1 octombrie 2019 până la 31 martie 2021. Bugetul proiectului este de 485.400 euro din care orașului Aleșd îi revine suma de 225.000 euro, ca lider de proiect, orașului Szarvaș 150.000 euro iar comunei Șinteu suma de 110.400 euro.

Scopul principal al proiectului este dotarea cu echipament specific pentru situații de urgență , protecție civilă, risc și dezastre a celor trei instituții beneficiare, elaborarea unei strategii comune de acțiune în caz de evenimente nedorite, derularea unei campanii de informare a populației pentru prevenirea riscurilor și situațiilor de urgență și organizarea unor evenimente comune( schimburi de experiență, bune practici și informare.

Proiectul vizează: 1) organizarea asistenței tehnice, instituționale, a resurselor și a capacității regiunii transfrontaliere cu privire la prevenirea și gestionarea riscurilor. 2). Reducerea nivelurilor de vulnerabilitate ale comunităților partenere  printr-un proces de identificare , analiză și evaluare a riscului și dezvoltarea unei strategii de reducere a riscurilor existente și celor viitoare. 3). Creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățirea informațiilor comunităților cu privire la gestionarea dezastrelor, a riscurilor și adaptarea la schimbările climatice.

 

Urmărește-ne și pe Google News