CURĂȚENIA, CONDIȚIE VITALĂ A VIEȚII (foto-video)

756
Curățenie în Aleșd
Foto ©️ AlesdOnline

Se cunoaște că civilizația începe de la curățenie. Deși cuvântul pare banal el conține elemente indispensabile vieții. În primul rând educația este promotorul curățeniei, și trebuie să înceapă în familie de la o vârstă timpurie, pentru că practicarea curățeniei trebuie să devină o obișnuință. Cuvântul curățenie are o largă paletă de componente, care urmează o succesiune firească. Pornim de la curățenia trupească, în strânsă coeziune cu cea intelectuală; „Minte sănătoasă în corp sănătos”. Apoi acest deziderat se poate realiza într-o curățenie și ambianță a mediului în care trăim. Aceasta presupune un aer curat, neviciat și nepoluat , care trebuie păstrat de noi, prin înlăturarea tuturor elementelor poluante și a noxelor produse prin activitățile diverse desfășurate de om. Azi, mai mult ca ori și când, omul trebuie conștientizat de necesitatea înlăturării și reciclării tuturor surselor de gunoaie și deșeuri pe care le produce și trecerea la un sistem de colectare selectiv.

În ultimul timp mass-media are ca tematică obișnuită prezentarea stadiului de colectare a deșeurilor, precum neputința și nepăsarea unor autorități față de rezolvarea eficientă a situației. Dar iată că se poate. Unele județe și orașe dovedesc acest lucru prin efortul colectiv al locuitorilor și autorităților locale.

Județul Bihor, pentru care curățenia a devenit o prioritate a inițiat un concurs județean al curățenie, de care se ocupă în mod direct „Asociația de dezvoltare Intercomunitară EcolectGrup”. Concursul se adresează tuturor UAT-urilor, care folosesc serviciul de colectare separată a deșeurilor și ai căror locuitori au la dispoziție saci pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Se dorește aducerea împreună a administrației locale, mediului de afaceri, școli, biserici, ONG-uri mass-media și a cetățenilor. Câștigătoarele concursului, ce se va desfășura în luna iunie vor fi recompensate cu premii consistente.

Au rezonat la acest concurs majoritatea administrațiilor locale din județ, a căror acțiuni se desfășoară cu rezultate remarcabile, fiind monitorizate. De remarcat faptul că aceste acțiuni au la bază voluntariatul, un aspect important în prevenirea poluării mediului și păstrarea curățeniei în viitor. Sunt igienizate zone cu risc de poluare, cursuri de ape, parcuri, păduri, zone intens circulate etc. Această pledoarie despre curățenie trebuie să constituie un îndemn pentru toată populația de a  proteja mediul în care trăim.

În orașul Aleșd acțiunea de curățenie a început, sâmbătă 19 iunie și a continuat în data de 26 iunie, cuprinzând toate zonele cu potențial poluant.

La prima acțiune sau înscris peste 250 voluntari reprezentând: Liceul Teoretic „Constantin Șerban, Colegiul Tehnic „Alexandru Roman”, Biserica ortodoxă „Nașterea Sfântului Ioan”, bisericile baptiste, penticostale, din Aleșd, Peștiș Tinăud, biserica greco-catolică, Spitalul orășenesc, Primăria, Asociația „Orion”, Asociația sportivă „Crișul”, etc.

Acțiunea a vizat: parcurile din oraș, zonele verzi, pista de biciclete Aleșd – Tinăud, Valea Izvor, zona cimitirului, etc. Timp de 4 ore sau colectat cca. 3 tone de deșeuri care au fost transportate de angajații SC Salubri.

Acțiunea din 26 iunie s-a desfășurat pe: Valea Morii și Valea de Șinteu din Peștiș, zona Uzinei de apă și pe drumurile laterale din Tinăud, Peștiș, malul drept al Crișului Repede.

După acțiunea din 26 iunie, la realizări s-a adăugat și materialele colectate de la domiciliul locuitorilor electrice, electronice, cauciucuri, mobilă și alte materiale mari.

Această acțiune de amploare fără precedent demonstrează aportul civic al populației la curățirea și păstrarea mediului ambiental în care trăim.