JANDARMII RECRUTEAZĂ CANDIDAŢI PENTRU ŞCOLILE MILITARE

750
JANDARMII RECRUTEAZĂ CANDIDAŢI PENTRU ŞCOLILE MILITARE
 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, str. Universităţii, nr. 2, (tel. 0259/430673 int. 24535 sau 24557), recrutează candidaţi pentru:

 

Şcoli postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne

– 350 locuri la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Drăgăşani, (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

– 350 locuri la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni, (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

Locurile pentru cele două instituţiile de învăţământ sunt comune pentru femei şi bărbaţi iar durata studiilor este 1 an.

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi criterii specifice:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul in Romania ;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit ;
c) să aibă capacitatea deplină de exerciţiu ;
d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească in cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
g)să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
h) să nu fie in curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă din motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) să aibă vârsta de pană la 27 ani;
k) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
l) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
m) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

IMPORTANT !

Cererile-tip de înscriere se depun de candidaţi la IJJ Bihor până la data limită de 05.12.2017.
Documentele solicitate in dosarele de recrutare trebuie prezentate de candidaţi pana la 22.12.2017.

Şcolile postliceale ale MAI organizează concursurile de admitere în perioada 13 – 21 ianuarie 2018, conform graficelor/calendarelor mediatizate pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ, unde se găsesc şi tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere
http://www.jandarmeriafalticeni.ro.

În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii vor fi examinaţi medicală si evaluaţi psihologic; conform reglementărilor legale în vigoare acestea sunt gratuite, cu excepţia examinării medicale suplimentare.

 

Urmărește-ne și pe Google News