Din 27 februarie intră în vigoare noile modificări la legislația rutieră

2111
Poliția Aleșd
Foto ©️ AlesdOnline arhivă

În data de 27 februarie 2022 vor intra în vigoare și celelalte prevederi din art.III din Ordonanța Guvernului nr.1/2022. Pentru a se asigura că participanții la trafic cunosc noile prevederi, polițiștii rutieri bihoreni fac următoarele precizări:

 

PRECIZĂRI

 1. Cu privire la faptele referitoare la:
 • neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate și semnalizate, aflați pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului;
 • neacordarea priorității de trecere vehiculelor care au acest drept;
 • nerespectarea regulilor privind depășirea

Aceste fapte trec în clasa superioară de sancțiuni atât cu privire la sancțiunea contravențională principală cât și cu privire la sancțiunea contravențională complementară ce constă în suspendarea exercitării dreptului de a conduce. Potrivit noii reglementări, pentru faptele menționate la punctul I săvârșite începând cu data de 27.02.2022, sancțiunea cu amendă va fi cuprinsă între 6-8 puncte-amendă, iar sancțiunea contravențională complementară ce constă în suspendarea exercitării dreptului de a conduce va fi de 60 de zile. 

Astfel, începând cu data de 27.02.2022, la art. 101, alin. (3), după litera d) se introduc patru noi litere, literele e)-h), cu următorul cuprins:

„e) neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate și semnalizate, aflați pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului;

f) neacordarea priorității de trecere vehiculelor care au acest drept;

g) nerespectarea regulilor privind depășirea;

h) adoptarea unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.”

 1. Cu privire la accidentele de circulație din care a/au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale produse pe fondul nerespectării unor reguli de circulație care atrag suspendarea exercitării dreptului de a conduce

Conform noii reglementări,  art. 101, alin. (3), lit. a se modifică, în această clasă de sancțiuni (amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni și aplicarea sancțiunii contravenționale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile) rămânând doar 

 1. nerespectarea regulilor privind trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care a/au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

Accidentele de circulație din care a/au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale produse pe fondul nerespectării regulilor privind prioritatea de trecere sau depășirea, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație, trec în clasa superioară de sancțiuni atât cu privire la sancțiunea contravențională principală cât și cu privire la sancțiunea contravențională complementară ce constă în suspendarea exercitării dreptului de a conduce. Pentru aceste fapte, începând cu data de 27.02.2022, sancțiunea cu amendă va fi cuprinsă între 9-20 puncte-amendă, iar sancțiunea contravențională complementară ce constă în suspendarea exercitării dreptului de a conduce va fi de 90 de zile

Potrivit noii reglementări, la articolul 102 alineatul (3), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) și h), cu următorul cuprins:

„g) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere sau depășirea, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

h) circulația nejustificată a autovehiculelor pe banda de urgență a autostrăzilor.”

 1. III.Este introdusă o nouă categorie de sancțiune referitoare la suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, respectiv suspendarea pentru 120 de zile:

„La articolul 102, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul ori de tractor agricol sau forestier a următoarelor fapte:

a) depășirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic;

b) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roșii și/sau sonore sunt în funcțiune;

c) efectuarea, de către conducătorul de autovehicul, pe autostradă, a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, a circulației în sens contrar sensului de circulație, a circulației sau traversării de pe un sens de circulație pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele două părți carosabile.”

IV. Au fost introduse noi fapte care presupun suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule:

 • Pentru o perioadă de 30 de zile
 • adoptarea unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice – art. 100, alin. (3), lit. i  (a se vedea art. 54^1 cu privire la comportamentul agresiv)
 • Pentru o perioadă de 60 de zile:
 • adoptarea unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale – art. 101, alin. (3), lit. h (a se vedea art. 54^1 cu privire la comportamentul agresiv)
 • Pentru o perioadă de 90 de zile:
 • circulația nejustificată a autovehiculelor pe banda de urgență a autostrăzilor. – art. 102, alin. (3), lit. h  (în acest context a fost modificat art. 108, alin. (1), lit. b, pct. 1)
 1. Cu privire la instituția majorării perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule prevăzute de art. 103, alin. (9), respectiv:

„Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pe un drum public aplicată pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 101 alin. (3) lit. d), art. 102 alin. (3) lit. a) sau art. 102 alin. (4) lit. c) se majorează de drept cu 30 de zile, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.”

Astfel, în situația în care polițistul rutier soluționează un accident de circulație din care a/au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale, accident produs pe fondul:

 • circulației pe sensul opus;
 • conducerii unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai sub influența băuturilor alcoolice;
 • efectuării pe autostradă, a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, a circulației în sens contrar sensului de circulație, a circulației sau traversării de pe un sens de circulație pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele două părți carosabile,

perioada de suspendare se va majora de drept cu 30 de zile. Această majorare este aplicată direct, de drept, de către polițistul rutier.

 1. Cu privire la eliberarea dovezilor înlocuitoare ale permiselor de conducere:

Art. 111 din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice a fost modificat, prevederile cu caracter de noutate aplicabile din 27.02.2022 fiind:

 • Se eliberează dovadă înlocuitoare a permisului de conducere, fără drept de circulație pentru săvărșirea următoarelor contravenții:
 • depăşirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime admise  – art. 102, alin. (4),lit. a
 • efectuarea, de către conducătorul de autovehicul, pe autostradă, a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, a circulaţiei în sens contrar sensului de circulaţie, a circulaţiei sau traversării de pe un sens de circulaţie pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele două părţi carosabile – art. 102, alin. (4),lit. c)
 • Pe lângă situațiile existente anterior, se eliberează dovadă înlocuitoare a permisului de conducere, fără drept de circulație pentru implicarea  într-un accident de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane iar regula de circulație încălcată este prevăzută de art. 102, alin. 4 lit c):
 • efectuarea, de către conducătorul de autovehicul, pe autostradă, a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, a circulaţiei în sens contrar sensului de circulaţie, a circulaţiei sau traversării de pe un sens de circulaţie pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele două părţi carosabile.

VII. Cu privire la noi contravenții introduse

Pe lângă contravențiile nou introduse referitoare la comportamentul agresiv, din 27.02.2022, potrivit art. 101, alin. (1), pct. 21, reprezintă contravenție sancționată cu amendă din clasa a III-a de sancțiuni (6-8 puncte amendă):

„nerespectarea obligaţiei de a menţine permanent curate parbrizul, luneta şi geamurile laterale ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier, dacă prin aceasta se restrânge sau se estompează vizibilitatea în timpul mersului.”

Totodată, conform modificărilor aduse de Ordonanța Guvernului nr. 1/2022, nerespectarea de către conducătorul unei biciclete sau trotinete electrice a interdicţiei privind circulaţia sub influenţa alcoolului reprezintă contravenție sancționată cu amendă din clasa a III-a de sancțiuni (6-8 puncte amendă), așa cum este prevăzut la art. 101, alin. (1), pct. 8. Reproducem articolul menționat așa cum a fost modificat:

„conducerea unei biciclete sau a unei trotinete electrice pe drumurile publice fără mijloace de iluminare şi dispozitive reflectorizant-fluorescente în stare de funcţionare pe timp de noapte ori fără îndeplinirea condiţiilor tehnice minime stabilite prin regulament, conducerea unei biciclete sau a unei trotinete electrice pe autostradă, nerespectarea de către conducătorul unei biciclete sau trotinete electrice a interdicţiei de trecere la culoarea roşie a semaforului, a semnalelor agentului de cale ferată, la trecerea la nivel cu o cale ferată industrială, semnalizată corespunzător ori a semnalelor, indicaţiilor ori dispoziţiilor poliţistului rutier, nerespectarea de către conducătorul unei biciclete sau trotinete electrice a interdicţiei privind circulaţia sub influenţa alcoolului, a produselor ori substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, a interdicţiei privind interacţiunea motrică directă cu un alt vehicul aflat în mers ori cu persoane aflate în acesta ori a interdicţiei privind circulaţia în interiorul sau în afara localităţilor fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, stabilite prin regulament, sau nerespectarea de către conducătorul unei biciclete sau trotinete electrice a obligaţiei de a circula cu viteză redusă, a obligaţiei de a se asigura că nu se apropie un vehicul feroviar sau a obligaţiei de a opri la trecerea la nivel cu calea ferată, stabilite prin regulament.”

VIII. Referitor la sancțiunile aplicabile pentru necomunicarea datelor de identificare ale persoanei căreia i-a fost încredințat un vehicul pentru a-l conduce

Potrivit art. 109^1 din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, introdus prin Ordonanța Guvernului nr. 1/2022, în cazul contravențiilor prevăzute la art. 102, alin. (1), pct. 14 și la art. 105, pct. 10 nu sunt aplicabile prevederile referitoare la achitarea a jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege în 15 zile de la comunicarea procesului-verbal. Astfel, pentru contravențiile menționate, contraveninetul va achita amenda așa cum a fost stabilită de agentul constatator, respectiv de la 9 la 20 puncte-amendă pentru persoanele fizice și de la 21 la 100 puncte-amendă pentru persoanele juridice.

 

Urmărește-ne și pe Google News

 
Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.