CURSURI GRATUITE PENTRU PERSOANE CARE DORESC SA INFIINTEZE UN PUNCT GASTRONOMIC LOCAL

356

Pentru a veni în sprijinul gospodăriilor din zona rurală, Agenția Națională a Zonei Montane va organiza, în perioada următoare, cursuri de formare profesională pentru persoanele care doresc să înființeze un Punct Gastronomic Local (PGL).

Cursurile sunt gratuite și se organizează la cererea unui numărde minimum 10 cursanți. Cursurile se adresează doar locuitorilor din mediul rural.

Atestatul obținut de participanții la curs este recunoscut de Oficiul Național al Registrului Comerțului ca document care poate fi prezentat în cadrul procesului înregistrare a activitățiiPunctului Gastronomic Local pentru Persoane Fizice Autorizate, Întreprinderi Individuale și Întreprinderi Familiale.

Punctele gastronomice locale = unităţi reprezentate de bucătăriile particulare din incinta locuinţelor din mediul rural, unde se prepară şi servesc produse culinare,după reţete specificezonei, direct către consumatorul final, pentru un număr maxim de 12 persoane; produsele culinare trebuie preparate din materiiprime provenite cu preponderență din producția primară de la nivelul exploatației proprii, precum şi de la producătorii localisau din unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor (Ordin 111/2008 ANSVSA, AnexaI, cap. II, lit.m) ).

Cursurile se derulează pe parcursul a 4 zile, au o durată de 24 ore și sunt finalizate cu acordarea unui atestat de participare.

Modul de organizare: cu prezență fizică la sala de curs sau însistem online pe platforma ZOOM, în funcție de organizarea grupelor, locațiile solicitanților și evoluția pandemiei.

Actele necesare înscrierii la curs sunt următoarele:

  • copie după cartea de identitate/buletin a solicitantului;
  • cerere tip de înscriere;
  • fișa personală a solicitantului. 

Formularele „Cerere tip” și „Fișa solicitantului” pot fi descărcatede pe site-ul Agenției Naționale a Zonei Montane de la următoarea adresă: http://azm.gov.ro/informatii-de-interespublic/formulare-tip-inscriere-cursuri-de-formare-profesionala/

Persoanele interesate se pot înscrie:

– direct la sediul instituției din Vatra Dornei, Str. Runc, nr. 23, județul Suceava; 

– prin e-mail la adresa: formare.profesională@azm.gov.ro sau

– la numărul de telefon: 0230/375.036, interior 18. 

Persoane de contact din partea agenției: 

– ing. Ovidiu BACIU – consilier superior; 

– ing. Maria CIOCAN ALUPII – consilier principal

De asemenea se continua seria de cursuri de formareprofesională adresate beneficiarilor Măsurii 10 – Agro-mediu șiclimă și ai Măsurii 11 – Agricultură ecologică, din cadrulProgramului Național de Dezvoltare Rurală PNDR 2014-2020.

Cursurile sunt gratuite vor avea o durată de 24 de ore, derulatepe parcursul a 4 zile, în urma cărora se va acorda un atestat de participare.

Actele necesare înscrierii la curs sunt următoarele:

– copie carte de identitate (buletin) al beneficiarului;

– copie certificat de naștere al beneficiarului;

– cerere tip (anexa 1A – pentru Măsura 10 Agro-mediu și climăsau anexa 1B – pentru

Măsura 11 Agricultură ecologică);

– fișa fermierului (anexa 2).

Înscrieri și informații suplimentare se pot obține la sediul instituției din Str.Runc, nr. 23, Vatra Dornei, județul Suceava saula telefon: 0230/375.036. Persoană de contact: consilier principal, Maria CIOCAN-ALUPII, formare.profesioanala@azm.gov.ro (mailto:formare.profesioanala@azm.gov.ro).