A început recensământul agricol

345

Luni a început recensământul general agricol, o acţiune amplă, în urma căreia se vor stabili politicile agricole şi de dezvoltare rurală.

Cetățenii sunt îndemnați să ofere recenzorilor date reale pentru întocmirea unei situații clare despre efectivele de animale și suprafețele agricole.

Informațiile colectate vor fi utilizate doar în scop statistic, pentru a fundamenta politicile naționale și europene în domeniul agriculturii, pentru a monitoriza și evalua Politica Agricolă Comună la nivelul Uniunii Europene.

Colectarea și înregistrarea datelor la recensământ se va realiza de către recenzor prin interviu față în față cu persoane care vor furniza informațiile solicitate prin intermediul unui chestionar electronic instalat pe o tabletă.

Ordonanța de urgență nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România, arată, la Art. 19, că „încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală a celor vinovați.

(1) Constituie contravenții următoarele fapte săvârșite de către persoane fizice sau juridice:

  1. a) obstrucționarea de către persoanele prevăzute la art. 11, în orice mod, a persoanelor implicate în acțiunea de recensământ în efectuarea înregistrărilor și controlului datelor ce fac obiectul acestei cercetări statistice;
  2. b) refuzul furnizării de către persoanele prevăzute la art. 11 a informațiilor prevăzute în chestionarul de recensământ;
  3. c) furnizarea de date și informații eronate sau incomplete de către persoanele prevăzute la art. 11;
  4. d) necompletarea sau neactualizarea registrului agricol de către persoanele prevăzute la art. 6 alin. (3);
  5. e) nerespectarea de către personalul de recensământ a dispozițiilor legale și a instrucțiunilor privind modul de înregistrare și prelucrare a datelor și de păstrare a caracterului confidențial al datelor statistice și personale declarate și înregistrate în chestionarul de recensământ;
  6. f) refuzul personalului de recensământ de a preda materialele de recensământ la sfârșitul perioadei de recenzare;
  7. g) utilizarea de către personalul de recensământ a datelor colectate în alte scopuri decât cele statistice;

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (2) lit. a), b) și c) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, iar contravențiile prevăzute la alin. (2) lit. d) -g) se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, prevăzute la alin. (2), se realizează de către personalul anume împuternicit pentru aceasta de către prefect sau primar”.

Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.