Luni începe Simularea probelor scrise ale examenului national de Bacalaureat

237
În perioada 22-25 martie 2021 se desfășoară simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021.

La nivelul județului Bihor sunt constituite 48 de centre. Simularea probelor la bacalaureat se organizează pentru elevii claselor a XII-a și a XIII- a seral/frecvență redusă în anul școlar 2020-2021. În aceste clase sunt înscriși un număr de 4139 elevi.

Probele se vor desfășura după următorul calendar: 

➢ Luni, 22 martie 2021 Proba E)a) proba scrisă – Limba și literatura română

➢ Marți 23 martie 2021 Proba E)c) proba scrisă – proba obligatorie a profilului

➢ Miercuri, 24 martie 2021 Proba E)d) proba scrisă – proba la alegere a profilului și a specializării

➢ Joi, 24 martie 2021 Proba E)b) proba scrisă – Limba și literatura maternă

Din datele comunicate până în prezent câte o clasă de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Oradea și Colegiul Național ”Onisifor Ghibu” Oradea, nu vor susține simularea deoarece la nivelul acestor grupe de elevi au fost diagnosticate cazuri cu COVID 19, iar 4 clase de la Liceul Tehnologic nr. 1 Valea lui Mihai nu vor susține simularea, deoarece la nivelul localității rata de incidență este de peste 6 la mia de locuitori.

Probele din cadrul simulării naționale încep la ora 9,00, accesul elevilor fiind permis până la ora 8,30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise pentru fiecare dintre probele simulării examenului național de bacalaureat este de trei ore. 

În organizarea și desfășurarea simulărilor naționale se aplică toate prevederile legale actualizate, în vigoare, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-Cov2.

Potrivit Ordinului ministrului educației nr. 3449 din 05 martie 2021 notele obținute la simulările naționale nu se trec în catalog, decât prin excepție la solicitarea scrisă a elevului.

Rezultatele se vor afișa pe data de 31 martie 2021.

De asemenea, având în vedere publicarea în Monitorul Oficial  a Ordinului Nr. 3.473 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în invățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii, Inspectoratul Școlar Județean Bihor a publicat pe pagina instituției la adresa www.isjbihor.ro conținutul metodologiei, calendarul înscrierii, structura circumscripțiilor, respectiv procedura privind constituirea formațiunilor de studiu la clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022. 

Calendarul înscrierii a debutat în 17 martie 2021 cu afișarea circumscripțiilor școlare pe site-ul menționat mai sus, respectiv la sediul unităților de învățământ care fac înscrieri la clasa pregătitoare.

Începând cu 22 martie 2021 se va realiza evaluarea dezvoltării copiilor care solicită înscrierea în clasa pregătitoare și vor împlini 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, dar nu au frecventat grădinița sau vin din străinătate. Aceste evaluări vor fi realizate de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE).

Copiilor, care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021 și solicită înscrierea, li se va elibera recomandare pentru înscriere de către grădinița frecventată, la solicitarea scrisă a părintelui. 

Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.

Completarea cererilor-tip de înscriere va începe la data de 29 martie 2021. Cererea-tip de înscriere se poate completa on-line, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ, însoțită de documentele justificative. 

La nivelul județului Bihor conform proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 sunt propuse un număr de 289,94 clase pregătitoare pentru învățământul de masă și special cu un număr 5241 locuri. Dintre acestea 218,12 sunt clase cu predare în limba română, cu un număr de 4014 locuri, 67,24 clase cu predare în limba maghiară având un număr de 1147 locuri, diferența fiind clase cu predare în limbile slovacă, germană și rromani.

În Municipiul Oradea sunt propuse un număr de 89 clase cuprinzând 1890 de elevi, distribuite astfel: limba română 72 clase cu un număr de 1553 elevi, limba maghiară 15 clase cu 293 elevi, secția germană 2 clase cu 44 elevi.

Adrian Fora
Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.