Un elev a fost eliminat de la proba de matematică a Evaluării Naționale

698
 

Având in vedere prevederile Ordinului Ministerului Educației nr. 3558/29 martie 2021 pentru modificarea si completarea OMEC nr. 3125/2020 ” În perioada vacanțelor, în unitățile de învățământ cu nivel preșcolar se pot organiza activități educative cu copiii, cu prezență fizică, cu avizul direcției de sănătate publică.”

Inspectoratul Școlar Județean Bihor a solicitat Direcției de Sănătate Publică Bihor avizul pentru toate grădinitele din judet, din localitățile unde rata de infectare este mai mică de 6/1000 de locuitori. În localitățile unde rata de infectare trece de acest prag activitatea se suspendă automat in baza prevederilor ORDINULUI COMUN nr. 3235/93/2021. În județul Bihor funcționează un număr de 97 de grădinițe cu program prelungit din care 35 în Oradea. În Municipiul Oradea pe perioada vacanței de primăvară vor fi deschise toate unitățile de învățământ preșcolar cu program prelungit. 

Conform ordinului ME nr. 3558/29 martie 2021, pe durata vacanțelor se pot desfășura și activități remediale cu prezență fizică, conform prevederilor Ordinului ministrului educației nr. 3 300/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului national pilot de tip ”Școala după școală” pentru elevii până la clasa a VIII-a.

În județul Bihor sunt înscriși în acest program pentru luna aprilie un număr de 6122 elevi cuprinși în 468 de grupe din 73 de unități de învățământ, cu o medie de 13,8 elevi/grupă.

De asemenea, se pot desfășura activități remediale inclusiv cu prezență fizică pentru elevii din clasele liceale, în cadrul subproiectelor finanțate prin Proiectul privind învățământul secundar – ROSE, cu respectarea prevederilor art. 3, alin. 5 din Ordinul ministrului educației și ministrului sănătății nr. 3235/93/2021. 

În ce privește simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a 2020-2021, astăzi, 30  martie 2021 s-a desfășurat proba scrisă la Matematică. La nivelul județului Bihor s-a susținut simularea la această probă în 136 de centre. Nu s-a organizat simularea datorită ratei de incidență la: Valea lui Mihai, Cetariu și Curtuișeni. Au fost prezenți un număr de 3308 elevi.

A fost eliminat un elev de la Școala Gimnazială nr. 1 Cociuba Mare.

Ultima probă din cadrul simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfășoară miercuri, 31 martie 2021 la Limba și literatura maternă.

Probele din cadrul simulării naționale încep la ora 9,00, accesul elevilor fiind permis până la ora 8,30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise pentru fiecare dintre probele simulării evaluării naționale pentru elevii claselor a VIII-a este de două ore. 

Subiectele pentru simularea Evaluării naționale pentru clasa a VIII-a sunt redactate sub forma unei broșuri.

În organizarea și desfășurarea simulărilor naționale se aplică toate prevederile legale actualizate, în vigoare, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-Cov2.

Potrivit Ordinului ministrului educației nr. 3449 din 05 martie 2021 notele obținute la simulările naționale nu se trec în catalog, decât prin excepție la solicitarea scrisă a elevului.

Rezultatele se vor comunica pe data de 16 aprilie 2021. Acestea nu sunt afișate și nu sunt publice. Ele se vor comunica elevilor și se vor analiza la nivelul fiecărei clase prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor.

Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.