Simulare Bacalaureat 2021, în Bihor: 3275 de elevi au susținut prima probă ASTĂZI, la Limba Română. Niciun elev nu a fost eliminat

171
Azi 22 martie 2021 s-a desfășurat proba scrisă la Limba și literatura română în cadrul simulării probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021.

La nivelul județului Bihor sunt constituite 48 de centre. Simularea probelor la bacalaureat se organizează pentru elevii claselor a XII-a și a XIII- a seral/frecvență redusă în anul școlar 2020-2021. La prima probă au participat un număr de 3275 elevi. Nu s-au semnalat situații speciale. Niciun elev nu a fost eliminat.

Pentru elevii care nu au putut participa la etapa de simulare programată pentru perioada 22-25 martie 2021, simularile examenului de Bacalaureat 2021 vor fi reprogramate, pânăla data de 15 mai.

În ce privește subiectele din cadrul probei se poate aprecia că formularea itemilor este clară, iar gradul de dificultate este mediu. Cerintele de la Subiectul I urmăresc ultilizarea adecvată a achizițiilor lingvistice în receptarea, interpretarea și producerea de texte, pe baza unui fragment la prima vedere din opera „Mărturusiri literare” de J. Bart, text la prima vedere. Subiectul al II-lea implică o bună cunoaștere a trăsăturilor genului dramatic, în vederea prezentării indicațiilor scenice. Competențele specifice urmărite în eseul de la Subiectul III urmăresc particularitățile unui text narativ studiat aparținând lui Ioan Slavici (profil real)/particularitati de constructie a personajului intr-un text narativ apartinand lui Ioan Slavici (profil uman), se axează pe analiza principalelor componente de structură, de compoziție, de construcție a personajelor. Textul propus la Subiectul III aparține realismului, studierea operelor lui Slavici fiind des abordată atât din punct de vedere al tematicii (tema familiei cls a IX-a), cât și a speciilor literare ( nuvela ” Moara cu noroc”, roman „Mara”). 

Următoarele probe se vor desfășura după următorul calendar: 

➢ Marți 23 martie 2021 Proba E)c) proba scrisă – proba obligatorie a profilului

➢ Miercuri, 24 martie 2021 Proba E)d) proba scrisă – proba la alegere a profilului și a specializării

➢ Joi, 25 martie 2021 Proba E)b) proba scrisă – Limba și literatura maternă

Probele din cadrul simulării naționale încep la ora 9,00, accesul elevilor fiind permis până la ora 8,30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise pentru fiecare dintre probele simulării examenului național de bacalaureat este de trei ore. 

În organizarea și desfășurarea simulărilor naționale se aplică toate prevederile legale actualizate, în vigoare, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-Cov2.

Potrivit Ordinului ministrului educației nr. 3449 din 05 martie 2021 notele obținute la simulările naționale nu se trec în catalog, decât prin excepție la solicitarea scrisă a elevului.

Rezultatele se vor afișa pe data de 31 martie 2021.

Adrian Fora
Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.