Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor, în transparență decizională

154

Astăzi, 2 iunie, a fost postat în transparență decizională proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor județului Bihor (PJGD).

Planurile de gestiune a deșeurilor au un rol important în dezvoltarea unei gestiuni durabile. Planificarea gestiunii deșeurilor este un proces continuu, care se reia și se revizuiește în funcție de condițiile noi apărute în timp, iar implementarea se urmărește și se evaluează periodic. Principalul scop al acestui plan este de a evidenția fluxurile de deșeuri și opțiunile de tratare a acestora. 

PJGD este elaborat de către Consiliul Județean Bihor în colaborare cu Agenția de Protecție a Mediului Bihor (APM), pentru gestionarea categoriilor de deșeuri care sunt în responsabilitatea completă sau parțială a acestora.

Astfel, deșeurile care fac obiectul PJGD sunt deșeurilemunicipale nepericuloase și periculoase (deșeurile menajere și similare din comerț, industrie și instituții), inclusiv uleiuri alimentare uzate și fluxurile speciale parte a deșeurilor municipale (deșeurile de ambalaje, deșeurile de echipamente electrice și electronice), precum și deșeurile din construcții și desființări și nămolurile de la epurarea apelor uzate.

PJGD poate fi consultat la avizier, la Compartimentul Mediu și Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, precum și pe site-ul propriu, www.cjbihor.ro, la secțiunea Informații publice/ Transparență/ Transparență decizională.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative la adresa de e-mail registratura@cjbihor.ro sau la sediul Consiliului Judeţean Bihor, în termen de 10 (zece) zile de la data publicării acestuia pe site-ul Consiliului Judeţean Bihor.

Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.