Județul Bihor a făcut încă un pas spre digitalizare

253
 

Documentele emise de către Unitățile Administrativ-Teritoriale (UAT) de la nivelul județului Bihor și înaintate pentru verificare controlului de legalitate către Instituția Prefectului-Județul Bihor vor fi arhivate doar în format electronic.

Menționăm că în decursul lunii februarie 2020, Instituția Prefectului a inițiat un program pilot de digitalizare a corespondenței instituționale cu 10 UAT-uri din Bihor, pentru a valida posibilitatea transmiterii și arhivării în format electronic a documentelor. Începând cu luna martie 2020, în contextul stării de urgență, și apoi de alertă, transmiterea documentelor în format electronic a devenit obligatorie ca măsură de prevenție a răspândirii Sars-Cov-2, păstrându-se însă și modalitatea de transmitere în format letric (pe suport de hârtie) a documentele supuse verificării legale.  

La diligențele prefectului, în 19 februarie 2021 Serviciul Județean Bihor al Arhivelor Naționale a transmis acordul ca arhivarea acestor documente să se efectueze doar în format electronic, fără să fie dublate de arhivă letrică la sediul Instituției Prefectului. Conform acordului transmis documentele originale, constând în dispoziții de primar și președinte al Consiliului Județean, precum și hotărâri ale consiliilor locale și consiliului județean, vor fi păstrate în format letric doar în arhiva UAT-urilor emitente, cu termen de arhivare permanent. 

Precizăm că, doar pe parcursul a 10 luni din anul trecut (martie-decembrie), UAT-urile au înaintat spre verificare Instituției Prefectului un număr 11.948 de hotărâri și 23.447 de dispoziții, care ar totaliza peste 80 metri liniari de arhivă.

Prefectul Dumitru Țiplea a precizat că „simplificarea procedurilor de arhivare reprezintă un pas important în digitalizarea administrației, care aduce cu sine o mai bună gestionare a spațiului alocat birourilor, reduce consumul de hârtie, scade timpii de identificare a documentelor și, în consecință, fluidizează procesul administrativ în beneficiul cetățeanului.”  

Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.