Informare pentru primarii din Bihor care au uitat de curăţenie

1042
Instituția Prefectului – Județul Bihor a emis în atenția primăriilor bihorene, conform dispozițiilor prefectului Dumitru Țiplea, o circulară referitoare la noile prevederi legale privind gospodărirea și curățenia localităților.

Informarea aduce la cunoștința edililor prevederile Legii nr.273/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane șirurale, care vizează obligațiile din sarcina autorităților publice locale, instituțiilor publice, operatorilor economici, altor persoane fizice și juridice, precum și procedurile aplicabile în cazul nerespectării acestor obligații.

Enumerăm o parte din obligațiile care revin instituțiilor publice șipersoanelor fizice și juridice: 

  • să asigure curățarea fațadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la frontul străzii, tencuirea și zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;
  • să asigure repararea, spălarea geamurilor și a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreținerea firmelor și a fațadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curățarea și zugrăvirea periodică a acestora;
  • să asigure curățenia pe terenurile și locurile de depozitare aflate înproprietate, precum și pe căile de acces;
  • să asigure curățenia și igiena în imobilele și incintele deținute sub orice formă, inclusiv prin activități de curățare, dezinsecție și deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
  • să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum și materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autoritățile administrației publice locale;
  • să mențină curățenia trotuarelor, a părții carosabile, a locurilor publice și a locurilor de parcare pe care le folosesc;
  • să asigure curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;
  • să curețe și să întrețină șanțurile, rigolele și podețele aferente proprietății;
  • să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spațiilor marcate expres de administratorul domeniului public.
  • asociațiile de proprietari vor prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre obligațiile ce revin proprietarilor, și vor răspunde pentru realizarea acestora în fața autorităților administrației publicelocale.

În conformitate cu noile prevederi, activitățile de curățenie constituie o obligație permanentă a consiliilor județene / locale și a primarilor, a autorităților și instituțiilor publice, a operatorilor economici, precum și a celorlalte persoane fizice și juridice.

În cazul în care un proprietar nu respectă obligațiile prevăzute de lege, în termenele notificate, de 30 de zile, primarul poate aproba efectuarea de către administrația publică locală a acțiunilor de curățare și igienizare. Lucrările se vor efectua în numele și pe cheltuiala proprietarului notificat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul local, urmând ca respectiv acheltuială să fie recuperată de la proprietar în condițiile legii.

Prefectul Dumitru Țiplea subliniază faptul că: „am demarat încă de la începutul mandatului meu de prefect o serie de inițiative privindcurățenia la nivelul județului, o parte din acestea în parteneriat cu Consiliul Județean Bihor. Toate aceste demersuri vizează creareaunui mediu curat, care să ridice calitatea vieții bihorenilor. Cu toțiine dorim un Bihor curat și frumos, care să devină un model de bună practică la nivel național.”

Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.