Cazuri de COVID-19, depistate în mai multe şcoli din Bihor: 40 de elevi şi 28 de profesori infectaţi cu SARS-CoV-2

899

Inspectoratul Școlar Județean Bihor continuă monitorizarea zilnică a modului în care se gestionează procesul instructiv-educativ în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bihor în contextul epidemiologic în care ne aflăm.

În urma centralizării informațiilor raportate de către unitățile de învățământ s-au identificat 40 elevi diagnosticați cu COVID 19, 28 cadre didactice, 5 cazuri în rândul personalului didactic auxiliar și 6 cazuri în rândul personalului nedidactic. Având în vedere această situație, 17 formațiuni de studiu își desfășoară activitatea online: Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Oradea, Liceul Teoretic ”Ady Endre” Oradea, Colegiul Național ”Teodor Neș” Salonta, Liceul Tehnologic nr. 1 Suplacu de Barcău, Grădinița cu Program Prelungit nr. 53 Oradea, Liceul Teologic Baptist ”Emanuel” Oradea – câte o formațiune de studiu, Colegiul Național ”Iosif Vulcan” Oradea, Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Orizont” Oradea – 3 formațiuni de studiu, Liceul Teoretic ”Horvath Janos” Marghita – 6 formațiuni de studiu, Colegiul Național ”Emanuil Gojdu” Oradea, Școala Gimnazială nr. 1 Hidișelu de Sus – câte 2 formațiu de studiu.

În ce privește scenariile în care școlile își desfășoară activitatea avem la nivelul învățământului preuniversitar bihorean următoarea situație: în scenariul 1 se află 436 școli, respectiv 30.885 elevi; în scenariul 2 se află 268 de unități de învățământ unde 31.989 elevi sunt prezenți fizic, iar 23.360 studiază online; în scenariul 3 sunt 10 unități de învățământ în care studiază online 2.080 de elevi. 513 de elevi studiază online, motivat medical, iar 40 de cadre didactice iși desfășoară predarea online din același motiv.

Anexa-HCJSU-nr.20

Tot, în această săptămână s-au centralizat la nivelul județului Bihor solicitările pentru participarea elevilor la programul Școală după școală aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.300 din 19 februarie 2021. În baza acestui ordin ”Sunt eligibili pentru a participa la Programul național pilot de tip „scoală după școală“ elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și/sau în risc ori în situație de eșec școlar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități si elevi din comunitățile dezavantajate economic. Pentru participarea la Programul național pilot de tip „scoală după școală“, elevii trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate: elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile educaționale desfăsurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet; elevul se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau are situația scolară neincheiată la cel puțin o disciplină; elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la inceputul semestrului în derulare”.

La nivelul unităților de învățământ din județul Bihor s-au depus până în prezent 4.797 de cereri pentru participarea la program fiind constituite 361 de grupe la nivelul a 76 de unități de învățământ. Pe limbi de predare și cicluri de învățământ situația este următoarea: limba română ciclul primar 164 grupe cu un număr de 2.180 elevi, limba română ciclul gimnazial 80 grupe cu 992 elevi, limba maghiară ciclul primar 69 grupe cu un număr de 990 elevi; limba maghiară ciclul gimnazial 47 grupe cu 622 elevi, limba slovacă ciclul gimnazial o grupă cu 13 elevi. Elevii interesați de participarea la program se vor putea înscrie și în perioada următoare. În județul Bihor sunt eligibili pentru participarea la program un număr de 8.096 elevi.

Adrian Fora
Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.