Consilierii locali din Vadu Crisului si Hajduszoboszló au votat infratirea celor doua localitati

461
 

Joi, 30 iunie 2022, orele 20.00 a avut loc  sedinta ordinara a Consiliului Local din Vadu Crisului. Cei 12 consilieri au dezbatut cele opt puncte inscrise pe ordinea de zi, printre care si aprobarea Acordul de infratire dintre comuna Vadu Crisului si orasul Hajduszoboszló din Ungaria. 

 

Dupa deschiderea sedintei de catre primarul Cosma Dorel, lucrarile au fost preluate si conduse de catre presedintele de sedinta Malai Florin. Consilierii au votat procesul verbal al sedintei ordinare din luna mai si primarul Cosma a cerut introducerea a inca unui punct pe ordinea  de zi: “Proiectul de hotarare privind aprobarea devizului de exploatare si pretul de valorificare a masei lemnoase din partizile 70048 si 70049 din padurea proprietate publica a comunei Vadu Crisului. ”Dupa votarea ordinei de zi complectat cu punctul propus de catre primar, acesta a prezentat un raport privind starea economica, sociala si de mediu al comunei, apoi consilerii au votat rectificarea programului de investitii pe anul 2022.

La punctul trei alesii au luat act de incetarea mandatului de consilier local al domnului Pali Gabriel Ioan, USR Plus (prin demisie) si a declarat vacant un loc de consilier in cadrul Consiliului Local.

La punctul patru viceprimarul Ioan Hasas a propus spre aprobare participarea comunei in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10, cu un proiect avand ca titlul: “REABILITAREA SI EFICIENTIZAREA DISPENSARULUI COMUNAL DIN LOCALITATEA VADU CRISULUI, COMUNA VADU CRISULUI, JUDETUL BIHOR”,o investitie in valoare de 480.000 de Euro. 

La punctul cinci membrii consiliului local au votat aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei in domeniul public a doua terenuri situate la intrarea în Defileul Crișului Repede, unde Consiliul Județean Bihor va realiza în parteneriat cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) o investitie in turism. Proiectul prevede o parcare cu 100 de locuri, un centru de management, cercetare și educație ecologică, 8 foișoare și un spațiu de campare pentru 107 corturi. Investiția se ridică la 2,1 milioane de lei.

Dupa ce consilierii prezenti au votat noua componenta al Consiliului de administratie al Clubului Sportiv Vadu Crisului, presedinte prof. Reti Lucian, la propunerea viceprimarului s-a aprobat Acordul de infratire dintre comuna Vadu Crisului si orasul cu cel mai mare Complex SPA din Europa – Hajduszoboszló. 

Acordul de înfrățire dorește să promoveze relațiile de cooperare în diverse domenii de interes reciproc a celor două localitati, în funcție de expertizele fiecăruia și de legislația în vigoare a celor două țări. Totodată, proiectul va încuraja cooperarea în domeniile culturii, artei și științei prin schimburi de experiență, expoziții, festivaluri, ateliere și conferințe. De asemenea, parteneriatul dintre cele două parti va implica schimburi de experiență între specialiști în domeniile infrastructurii, investițiilor, sportului, turismului, tineretului, asistenței sociale și protecţiei mediului.Referatul a primit avizul favorabil al Ministerul Afacerilor Externe – Directia Tratate Internationale si al  Ministerului Dezvoltării, lucrărilor publice si Administrației.

La aceasi ora Consiliul Local din Hajduszoboszló a validat infratirea, semnarea oficiala al acordului fiind propusa in septembrie de ziua orasului din Ungaria. 

La proiectul de hotarare introdus suplimentar pe ordinea de zi privind aprobarea devizului de exploatare si pretul de valorificare a masei lemnoase din partizile 70048 si 70049 din padurea proprietate publica a comunei Vadu Crisului s-a aprobat devizul de exploatare si s-a stabilit valorificarea a 94.03 mc.de masa lemnoasa catre populatie, cu pretul de 30 lei/mc la care se adauga cheltuielile de exploatare. 

 

Urmărește-ne și pe Google News