​Incendii provocate de autoaprinderea plantelor furajere

473
Foto © ISU Crișana

La începutul acestei săptămâni, pompierii militari bihoreni au acţionat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Dernişoara, acesta fiind cel de-al 5-lea incendiu produs, cel mai probabil, de autoaprinderea plantelor furajere, în ultima perioadă, în judeţul Bihor.
Prin natura lor combustibilă, furajele constituie un pericol în ceea ce priveşte riscul de producere a incendiilor, întrucât se autoaprind când sunt depozitate umede sau se aprind foarte repede în prezenţa oricărei surse de foc deschise, deoarece au temperaturi de aprindere foarte mici. 

 

Autoaprinderea este un fenomen care se întâlneşte mai frecvent în spaţiile umede, ca rezultat al unor procese biologice si biochimice ce au loc în masa vegetală cu un conţinut ridicat de umiditate, procese în urma cărora temperatura se ridică peste anumite limite. Autoaprinderea fânului este precedată întotdeauna de o autoîncălzire, fenomen ce se produce atunci când acesta a fost insuficient uscat înainte de depozitar.

În acest context, în scopul preîntâmpinării unor astfel de evenimente, ce se pot solda cu mari pagube materiale, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” al judeţului Bihor recomandă cetăţenilor respectarea următoarelor măsuri:

amplasarea depozitelor de furaje şi plante tehnice la distanţe de siguranţă, astfel încât eventualele incendii produse la acestea să nu pericliteze vecinătăţile;

furajele, paiele şi alte materiale combustibile vor fi depozitate, după posibilităţi, cât mai departe de casă, bucătării de vară, cuptoare, magazii etc.;

este interzisă folosirea focului deschis sau a mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă în apropierea furajelor şi a materialelor combustibile;

furajele şi plantele tehnice, care prezintă pericol de autoaprindere, se păstrează în condiţii adecvate naturii lor, luându-se măsuri de control şi preîntâmpinare a fenomenului de autoîncălzire;  

se va evita depozitarea furajelor în stive compacte, cu înălţimi ce depăşesc 4 – 5 metri, reducând posibilitatea evacuării spre exterior a căldurii;

în centrul fâneţelor se recomandă amenajarea unui loc de circulaţie a aerului pentru o mai bună ventilare. 

amplasarea şurilor şi depozitelor de furaje se va face, pe cât posibil, în zone apropiate de o sursă de apă.

La depozitele de furaje grosiere se interzice: 

Fumatul, folosirea focului deschis, aruncarea cenuşei fierbinţi în apropierea depozitelor de furaje, precum şi întrebuinţarea diverselor mijloace de iluminat cu flacără deschisă în incinta depozitelor de furaje;

Folosirea improvizaţiilor pentru iluminatul cu energie electrică a zonei de depozitare;

Jocul copiilor în apropierea depozitelor de furaje;

Strângerea fânului imediat după ploaie şi depozitarea în locuri închise fără aerisire.

 

Urmărește-ne și pe Google News