Vadu Crisului: initiativa pentru promovarea turismului

522
 

In a doua zi din decembrie Consiliul Local din Vadu Crisului intr-o sedinta ordinara cu 12 puncte pe ordinea de zi a aprobat taxele si impozite locale pentru anul viitor.Consilierii au aprobat si o taxa speciala pentru promovarea turistica a comunei. 

Dupa deschiderea sedintei de catre primarul Cosma Dorel, edilul a mai propus doua puncte suplimentare pe langa cele 10 existente de pe ordinea de zi, apoi lucrarile au fost preluate si conduse de catre presedintele de sedinta Lup Doru. Consilierii au votat procesul verbal al sedintei ordinare si extraordinare avute anterior, apoi  dupa luare de cuvant a grupurilor de consilieri a fost votata ordinea de zi. La luarile de cuvant printre altele consilierul Bica Ioan a ridicat problema, ca in urma inceperii costruirii centrului de mestesuguri s-a micsorat curtea pentru elevi la scoala care functioneaza in cladirea fostului Internat, iar viceprimarul Hasas a cerut o informare domnului Malai Olimpiu Florin, directorului Colegiului privind functionarea scolii. Am aflat ca din cauza faptului ca, dintre angajatii scolii nu sant 60% vaccinati ar mai trebui 3 persoane sa se vaccineze si ca in comuna rata de infectie era de peste 3 la o mie de locuitori, doar joi s-au reluat fizic orele, cand rata a scazut sub 3 la mie pe comuna. Daca din cele doua conditii nu se indeplineste macar una, scoala se va desfasura din nou online.

 

La primul punct, initiat de catre primar, s-a rectificat bugetul comunei pentru anul 2021. Am aflat ca peste prevederile bugetare ale comunei s-a incasat suma de 45 mii lei, care au primit destinatii cap.51.02. Autoritati executive 25.000 lei, cap.66.02 Sanatate 5000 de lei cheltuieli la central de permanenta si la cap.67.02 Cultura, recreere si religie 15.000 lei. Totodata s-au propus si realocarea unor credite bugetare pentru transportul elevilor, majorarea capitalului social la SC Apa Canal Vadu Crisului, plata SF modernizare iluminat public si plata finala a reabilitarii ulitei Iovului; iar CJ Bihor a repartizat comunei 25 mii de lei pentru realizarea Planului Urbanistic General.

La punctul 2 consilierii au stabilit impozitele si taxele locale pentru anul 2022 la care s-a marit doar cu inflatia stabilita si s-a votat instituirea unei taxe speciale pentru promovarea turismului, incepand cu 1 ianuarie 2022. Taxa se calculeaza prin aplicarea unui tarif de 1 leu/turist/zi si se incaseaza de catre persoanele fizice si juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.

La punctele 3 – 7 de pe ordine de zi initiatorul proiectelor de hotarari, viceprimarul Ioan Hasas a propus stabilirea taxelor speciale pentru inchiriere camine culturale, inchiriere piata, taxa pentru sustinerea serviciului public voluntar de pompieri, pentru sustinerea pazei bunurilor publice si ale cetatenilor, precum si taxele pentru avize, autorizatii din cadrul compartimentului urbanism pentru anul 2022. “Am propus ca aceste taxe sa ramana la nivelul anului trecut”, a spus viceprimarul, inainte ca Consiliul Local sa voteze proiectele de hotarari. 

La punctul numarul opt, initiat de primarul Cosma consilierii au aprobat procedura de acordare a scutirii de la plata majorariilor de intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale de catre persoanele fizice si juridice, persoanele fizce autorizate, intreprinderilor individuale si asociatiilor familiale de pe raza UAT Vadu Crisului. Prezenta procedura se aplica incepand cu data de 06.12.2021 si pana la data de 30.03.2022.

La punctul noua propus de catre viceprimar s-a votat cota de dezvoltare si modernizare pentru serviciul de alimentare cu apa si canal al comunei Vadu Crisului, in cuantum de 5% din cheltuielile totale. In conformitate cu Metodologia de stabilire, ajustare a preturilor pentru serviciul de alimentare cu apa si canalizare, aprobata prin Ordinul Presedintelui ANRSC nr.65 din 2007, care prevede ca: “Autoritatea administraţiei publice locale va stabili necesitatea aplicării unei cote de dezvoltare de către operatori. Cota de dezvoltare aprobată de autorităţile administraţiei publice locale va fi inclusă în nivelul preţurilor şi tarifelor numai după aprobarea acesteia, prin hotărâre, de către autorităţile administraţiei publice locale implicate.” In urma acestei metodologii si al propunerii Consiliului de Administratie al firmei SC Apa Canal am propus la 5% aceasta cota,a spus printre altele initiatorul.

La punctual 10 s-a aprobat cuantumul si numarul burselor scolare pentru elevii de la cursurile cu frecventa din unitatile de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2021-2022 de la nivelul comunei Vadu Crisului. “Avand in vedere hotararea Consiliului de Administratie al Colegiului, am propus acordarea burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat de la Colegiul Tehnic nr. 1 Vadu Crisului, astfel: incepand cu semestrul  I al anului scolar 2021-2022, respectiv cu luna septembrie 2021, un numar de 141 de burse de merit si 27 de burse de ajutor social. Bursele se acorda in fiecare an scolar, pe perioada cursurilor scolare, inclusiv pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificarii profesionale si pe perioada pregatirii practice iar cuantumul lunar al unei burse  pentru elevii de la Colegiul Tehnic nr. 1 Vadu Crisului, se stabileste in suma de 100 de lei pe luna. 

La cele doua puncte introduse suplimentar pe ordinea de zi consilierii au votat taxele utilizate de catre SC Apa Canal in anul 2022 si marirea capitalului social al acesteia cu suma de 50 mii lei.  

 

Urmărește-ne și pe Google News