Vadu Crisului: consilierii locali au dat aviz favorabil pentru a participa cu un proiect si in Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny”

738
 

Miercuri seara in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local Vadu Crisului cei 12 consilieri prezenti au votat Statutul comunei si au aprobat aprobat indicatorii tehnico-economici, cofinantarea si participarea la Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” pentru obiectivul: „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC176 BIRTIN – TOMNATIC KM 7+467.99 – KM 11+961.47„ 

Dupa deschiderea sedintei de catre primarul Cosma Dorel lucrarile au fost conduse de catre  presedintele de sedinta Lup Doru. Consilierii au votat procesul verbal al sedintei anterioare, apoi primarul Cosma a mai propus inca un punct pe ordinea de zi a sedintei: aprobarea elaborarii studiului de fezabilitate pentru imbunatatirea iluminatului public. Dupa luare de cuvant a grupurilor de consilieri au fost votate cele sapte proiecte de hotarari propuse pe ordinea de zi.  

La primul punct, initiat de catre primar, s-a rectificat bugetul comunei pentru anul 2021. Am aflat ca in urma Hotararii de Guvern nr 1088/2021 din Fondul de rezerva al Guvernului comunei Vadu Crisului i s-a alocat suma de 350.000 lei, sume care au primit in urma votului consilierilor ca si destinatii: la capitolul Transporturi – 84.02 Reabilitare ulita Iovului si Studiul de Fezabilitate prelungire DC 176 – 176.000 lei; cap.74.02 Protectia mediului – 100.000 lei; cap.67.02 Cultura, recreere si religie – 30.000 lei si cap.51.02. Autoritati executive – 35.000 lei.

La punctele 2 si 3 de pe ordine de zi initiatorul proiectelor de hotarari, viceprimarul Ioan Hasas a prezentat Statutul comunei, apoi proiectul privind indicatorii tehnico-economici, cofinantarea si participarea la Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” pentru obiectivul: „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC176 BIRTIN – TOMNATIC KM 7+467.99 – KM 11+961.47”

“Avand in vedere aparitia OUG nr.95/2021, privind aprobarea Progamului National de Investitii „Anghel Saligny, care da posibilitate comunei de a depune un proiect, care sa fie finantat in mare masura din fondurile Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei propun votarea acestui proiect de hotarare, ca pana in data de 5 noiembrie 2021 sa putem depune“, a spus vicele. Valoarea totala a lucrarilor, dupa devizul general, va fi 11.761.138, 90 lei cu TVA, din care de la bugetul de stat finantarea ar fi 11.333.318,43 lei si din bugetul local 427.820,47 lei.

Dupa accea la punctul numarul patru consilierii au aprobat decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din unitatile de invatamant de la nivelul comunei pe luna septembrie (1546 lei), prin vot secret s-au desemnat reprezentantii Consiliului Local in Consiliul de Administratie de la Colegiul Tehnic nr.1 Vadu Crisului. In conformitate cu Metodologia – cadru de organizarea si functionare a consiliilor de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, aprobata prin OME nr.5154/2021, care prevede ca in cazul in care consiliul de administratie al institutiei de invatamant este format din 13 membri, pe langa 6 cadre didactice, primarul sau reprezentantul primarului, 3 reprezentanti ai parintilor vor face parte si 3 reprezentanti ai Consiliului Local.

In urma votului, cei trei reprezentanti vor fi Pop Ioan, Pop Leontin si Hasas Ioan. „Avand in vedere adresa nr.61074 din data de 11.10.2021 al D.G.A.S.P.C. Bihor, prin care propune un acord de parteneriat în vederea furnizarii de servicii de abilitare/reabilitare (terapii specifice) pentru copiii cu dizabilităţi din comuna pe anul 2022” am initiat acest proiect de hotarare, a prezentat urmatorul punct viceprimarul, apoi a continuat: „Serviciile de recuperare vor fi furnizate de către Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi Oradea din cadrul D.G.A.S.P.C. Bihor, situat în Oradea, str. Traian Lalescu, nr. 3, jud. Bihor, copiilor încadraţi într-un grad de handicap, în baza certificatului emis de către Comisia pentru Protecţia Copilului.  

Terapiile de care va beneficia copilul, sunt cele prevăzute în planul de abilitare/reabilitare aprobat de către Comisia pentru Protecţia Copilului Bihor siconstau în: kinetoterapie, hidroterapie, masaj, logopedie, terapie psiho-motrică, terapii prin învăţare (terapie cognitivă şi terapie educaţională), terapii de expresie (artterapie, meloterapie), consiliere psihologică, stimulare cognitiv-senzorială, ludoterapie, activităţi de recreere şi socializare”, parintii fiind obligati ca sa faca transportul copiilor la Oradea, a explicat viceprimarul si a propus ca acordul in cazul comunei sa fie semnata pentru 4 beneficiari, copii cu dizabilitati, incadrati intr-un grad de handicap din comuna Vadu Crisului. Contractul prevede ca Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor se obligă să suporte 50% din costul mediu lunar de 4.612 lei/beneficiar/lună, aprobat de catre Consiliul Județean Bihor pentru serviciile de recuperare furnizate copilului cu dizabilităţi din familie de pe raza localității, respectiv 2306 lei/beneficiar/lună, iar Unitatea Administrativ Teritorială VADU CRISULUI se obligă să suporte restul de 50%. 

La ultimul punct de pe ordinea de zi, initiat de catre Bica Ioan s-a votat elaborarea unui studiu de fezabilitate in vederea depunerii unui proiect în cadrul “Programului privind creșterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public” finantat de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor. 

Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.