VIDEO | CIVILIZAȚIA ECOLOGICĂ

41
Plantare arbori Aleșd -800x450
Foto © AlesdOnline

O inițiativă lăudabilă și eficientă a fost realizată de Primăria orașului Aleșd, primar Ioan Todoca, de igienizare a drumului Aleșd – Peștiș – km. 11 – Șinteu. În parteneriat cu cele două licee din oraș, SC Salubri, Ocolul Silvic; Poliția orașului, Asociația Sportivă, s-a reușit colectarea a cca 1. 000 de saci cu resturi menajere și peturi, provenite din lipsa de educație civică a localnicilor și turiștilor ce frecventează această zonă, care sfidează regulile ecologice și cele de conviețuire.

Participanții la acțiune în mare parte elevi și cadre didactice, au provenit de la angajații instituțiilor implicate. Un foarte mic număr de voluntari au dat curs invitației, fapt care atestă gradul scăzut de educație civică precum și lipsa de interes privind aspectul ecologic al vieții. Dar, cea mai rușinoasă situație a fost oferită de locuitorii satului Peștiș, care au privit cu nepăsare acțiunea de igienizare a șanțurilor din fața propriilor case de către echipe venite din Aleșd. E o atenționare pentru Primărie, care nu aplică măsuri coercitive față de atitudinea celor certați cu normele de conviețuire socială.

Acțiunea de sâmbătă, 14 aprilie s-a desfășurat paralel cu cea inițiată de d-l consul onorific al Republicii Slovace în județul Bihor, Iabloncik Miroslav în parteneriat cu primăriile de pe traseul Aleșd – Șimleul Silvaniei, pentru ecologizarea întregului itinerar.

Într-o locației de cca 1,2 ha de pădure aparținând Primăriei Aleșd, ce urma să fie supusă acțiunii de împădurire, s-a desfășurat o adevărată lecție teoretică și practică susținută de reprezentanții Ocolului Silvic Aleșd, coordonați de d-l ing. Ciucle Dumitru, pentru cei 60 de elevi și cadre didactice proveniți de la cele două licee din localitate. Lecția teoretică a fost susținută de ing. Ciucle Dumitru, prin care le-a prezentat elevilor o scurtă dar documentată tematică ecologică, care cu siguranță a sensibilizat conștiința tinerilor, accentuând importanța acțiunii de plantare de puieți.

Din această adevărată lecție ecologică am reținut evoluția dezvoltării societății umane în raport direct cu natura și modificările aduse de om mediului natural care au diminuat echilibru ecologic, civilizația industrială: „cum poate omul să mențină echilibrul ecologic?, Asupra căror variabile trebuie să acționeze?, Asupra dezvoltării industriale? Oprim dezvoltarea industriei?, Asupra mediului? Singura verigă în care trebuie acționat este conservarea mediului , cu o forță cel puțin egală cu forța rezultată din agresiunea industrială. Nici unul din ecosistemele terestre nu a realizat un echilibru atât de cuprinzător ca însăși pădurea, cu arborii ei înalți și monumentală care determină o rețea de infinite compensări, desfășurate într-o detaliată și severă ierarhie biologică .Deci fiecare dintre noi, acolo unde trăim,muncim,existăm, trebuie să luptăm pentru fiecare firicel de iarbă, pentru fiecare floare, pentru fiecare pom și arbora. Din ce cauză s-a subțiat stratul de ozon? Din ce cauză ne amenință încălzirea globală?. Dacă în sec. XVIII, 66% din suprafața României era acoperită cu păduri, în prezent procentul a scăzut la 29%, și deținem un rușinos și neonorabil loc 20 în Uniunea Europeană, în care ponderea pădurilor este de 42 %., iar codrul acest frate cu românul a devenit unul din cei mai mari dușmani ai acelora care fără conștiință,fără lege și fără nici un Dumnezeu. Trebuie să respectăm pădurea pentru că: – apără solul împotriva eroziunii și degradării sale; – Protejează apele curgătoare, asigurându-le un debit constant și limpezime, împiedicând aluvionarea și producerea inundațiilor; – influențează favorabil extremele de temperatură;- Diminuează viteza vântului\, – Înfrumusețează și înnobilează peisajul ; – protejează habitatul animalelor sălbatice; purifică aerul atmosferic îmbogățindu-l în oxigen și reținând tone de praf și noxe; – creează condiții excelente pentru destindere. „Luna Pădurii” are ca origine inițiativa lui Spiru Haret ministru Cultelor și Instrucțiunii Publice, care în anul 1901, a dat o circulară tuturor directorilor de școli pentru a serba „Ziua Pomilor”prin obligarea fiecărui elev să planteze un arbore.

A urmat o instruire prealabilă realizată de pădurari, după care elevii au început acțiunea de plantare. Timp de cca 4 ore sau plantat 2.500 de puieți din specia duglas. Ocolul Silvic, a asigurat pentru elevi apă minerală, iar la sfârșitul acțiunii, la o cabană de la km. 4 i-a invitat la un gustos gulaș gătit în stil „pădurenesc”.

Nicu Răcuciu