Se depun cereri pentru 35 de locuințele ANL – Ce trebuie să știe aleșdenii

2109
 

In conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata si actualizata, ale HG nr.962/2001 privind Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, ale HG nr.1174/2021 privind modificarea Normelor metodologice si ale HCL nr.18 din 10.02.2022 prin care au fost aprobate criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii in orasul Alesd, se pot depune cereri, respectiv actualiza cererile depuse la Registratura Primariei orasului Alesd in perioada 15 martie – 15 aprilie 2022.

 

Cererile vor fi insotite de urmatoarele documente:

1.Cerere tip

2.Actele de identitate ale solicitantului si ale membrilor familiei sale (daca e cazul) – copie

3.Certificatele de nastere ale solicitantului si ale membrilor familiei sale (daca e cazul) – copie

4.Certificatul de casatorie (daca e cazul) – copie

5.Adeverinta cu venitul net realizat de solicitant si de membrii familiei acestuia incadrati in munca, eliberata in luna depunerii solicitarii, pentru ultimele 12 luni

6.acte studii – copie

7.Documente din care sa rezulte suprafata locuibila detinuta in prezent – cu chirie/tolerat in spatiu

8.Certificat medical cu boala de care sufera solicitantul sau copilul minor aflat in intretinerea acestuia, daca necesita insotitor sau o camera in plus, conform conditiilor stabilite prin OUG nr.40/1999 si avizat de organele medicale competente

9.Sentinta de divort (definitiva si irevocabila)/certificat de divort (daca este cazul) – copie

10.Declaratie notariala pe proprie raspundere cu urmatorul continut:

Solicitantul si membrii familiei sale:

  • nu detin/nu au detinut in proprietate o locuinta in orasul Alesd
  • nu sunt beneficiarii unei alte locuinte cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitatii administrativ-teritoriale sau a unitatii in care isi desfasoara activitatea, in orasul Alesd

Alte documente considerate ca fiind necesare in vederea sustinerii cererii

Mentionam faptul ca:

–  titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

 titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, atat în orasul Alesd, cat si, dupa caz, in zone limitrofe orasului Alesd situate pe o raza de 20 km fata de orasul Alesd.

– titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în orasul Alesd sau in zone limitrofe orasului Alesd situate pe o raza de 20 km fata de orasul Alesd

     Solicitanții care își desfășoară activitatea în afara orasului Alesd trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puțin un an în orasul Alesd.

     Cererile depuse dupa termenul mentionat nu vor fi luate in considerare in vederea stabilirii punctajului.

      Comisia sociala de analiza a cererilor in vederea repartizarii locuintelor ANL va analiza dosarele depuse in perioada 16 aprilie – 1 mai 2022.

      Pe site-ul Primariei orasului Alesd se gaseste modelul Cererii tipizate, HCL nr.18 din 10.02.2022 cu Anexe.

 

Urmărește-ne și pe Google News