PREGĂTIRE, IMPLICARE, CALITATE ”Proiect ROSE la Colegiul Tehnic ”Alexandru Roman” din ALEȘD

461
Colegiu Tehnic Alexandru Roman din Aleșd-800x450
Foto © AlesdOnline

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR/ ROSE este unul care își propune să contribuie la reducerea abandonului școlar din învățământul secundar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat a elevilor din cadrul Colegiul Tehnic ”Alexandru Roman”.

Proiectul privind Învăţământul Secundar (Romania Secondary Education Project/ROSE), în valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanţat integral de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington în 17 aprilie 2015, şi se desfăşoară în intervalul 2015 – 2022.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1.Pregătirea și aplicarea unor strategii didactice diverse pentru o educație de tip pregătire remedială în vederea creșterii cu minim 8 % a ratei de promovare a examenului de bacalaureat, în perioada de implementare a proiectului;

2.Implicarea și valorizarea experiențelor elevilor în activități formale și nonformale pentru diminuarea absențelor nemotivate/elev, în perioada de implementare a proiectului;

3.Crearea și adaptarea ofertei curriculare școlare și extrașcolare la nivelul de înțelegere al elevilor prin desfășurarea unui program de consiliere și orientare școlară bazat pe tehnici de dezvoltare personală pentru îmbunătățirea progresului școlar, în perioada de implementare a proiectului.
Pe durata de implementare a proiectului (2018-2022), se vor desfășura activități pedagogice și de sprijin, extracurriculare, de dotare și de management.

Activitățile pedagogice își propun să răspundă nevoilor exprimate de beneficiarii proiectului, de a transforma colegiul într-un mediu primitor, unde relația dintre elevi și profesori să fie mai puțin formală și unde procesul instructiv-educativ să fie mai atractiv și mai diversificat. Activitățile propuse vor ajuta elevii și profesorii să lucreze în echipă, iar elevii să fie implicați în propriul proces de învățare, pentru atingerea obiectivelor stabilite în cadrul proiectului.

Activitățile de sprijin își propun să favorizeze formarea și perfecționarea competențelor socilicitate de programele școlare și de programele de bacalaureat, pentru a reduce situațiile de eșec școlar, care favorizează absenteismul și promovabilitatea redusă la finalul anilor școlari si la examenul național de Bacalaureat.
Beneficiari vor fi elevi ai colegiului, identificați ca aflându-se în situație de risc și care nu pot obține succes școlar și reușită la examenul național de Bacalaureat în lipsa intervenției remediale. Elevii care vor fi implicați în activitățile remediale vor fi selectați în funcție de rezultatele școlare, de frecvența școlară și de riscul de abandon.

Activitățile extracurriculare sunt propuse ca vizite de studiu și documentare în Centrele Universitare Timișoara, Cluj-Napoca și Universitatea Oradea.
Elevii participanți vor fi selectați în funcție de participarea și implicarea la activități, dar și de interesul manifestat pentru obiectivele excursiilor de studiu și documentare.

Activitățile de dotare constau în achiziționarea de culegeri/ teste pentru examenul de bacalaureat, echipamente IT și software, corelate cu activitățile remediale de dezvoltare a abilităților socio-emoționale, contribuind la creșterea stimei de sine a elevilor din grupul țintă, și la creșterea motivației învățării.

”Cu detalii despre derularea proiectului aplicat la nevoile Colegiului Tehnic „Alexandru Roman” din Aleșd, vom reveni în septembrie 2018, deocamdată suntem convinși că, într-adevăr, pentru acest colegiu urmează să se întâmple lucruri extrem de benefice și de bun augur!”, precizează Director adjunct, prof. Melania JOLDEA pentru AlesdOnline.

Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.