MIHAI EMINESCU – EMBLEMĂ A FIINȚEI ROMÂNEȘTI (video)

249
Biblioteca orășenească „Octavian Goga”
Foto ©️ AlesdOnline

Ziua de 15 ianuarie a devenit „Ziua Culturii Naționale”, având ca referință ziua de naștere a marelui poet național Mihai Eminescu. Această sărbătoare a culturii românești a fost instituită prin Legea 238/7 decembrie 2010. În art. 2 aliniat (1) se precizează: „Autoritățile administrației publice centrale și locale, sprijină material și financiar organizarea de manifestări cultural – artistice dedicate sărbătoririi acestei zile”. Am făcut aceste precizări întrucât puține autorități locale dau curs acestei hotărâri. De-a lungul timpului despre personalitatea și opera lui Mihai Eminescu au vorbit și au scris oameni de cultură, filozofi, istorici, critici literari, etc. care au creionat și dezvăluit complexa sa personalitate.

În cartea dedicată vieții lui Mihai Eminescu, George Călinescu scria: Astfel se stinse în al optulea lustru de viață cel mai mare poet pe care l-a ivit și-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, câte o stea va veșteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-și strângă toate sevele și să le ridice în țeava subțire a altui  crin de tăria parfumurilor sale” ; Potrivit criticului Tudor Vianu „Eminescu a fost o personalitate copleșitoare, care i-a impresionat pe contemporani prin inteligență, memorie, curiozitate intelectuală, cultură de nivel european, bogăția și farmecul limbajului. Din acest motiv putem spune că fără Eminescu am fi mai altfel și mai săraci”; Ioan Slavici , bun prieten a lui Eminescu, spunea: „…El era lipsit cu desăvârșire de ceea ce în viața de toate zilele se numește egoism, nu trăia prin sine și pentru sine, ci pentru lumea în care își petrecea viața și pentru ea”; Zoie Dumitrescu Bușulenga afirma: „ … Căutător absolut în viață în gândire și creație, Eminescu s-a desfășurat cu cele mai înalte registre ale cunoașterii, compensând gravele imperfecțiuni ale realului prin care se simțea închis de necesitate”. Aceste câteva aprecieri sunt relevante privind caracterizarea personalității marelui poet. Ne punem întrebarea: S-a spus totul despre Eminescu? Este necesar să repetăm în fiecare an aceste adevăruri despre poet și opera sa?: Cu siguranță răspunsul este afirmativ. Evocarea anuală a spiritului eminescian este o necesitate spirituală și o mândrie națională pentru toate categoriile de români și în mod special pentru tineri. Mihai Eminescu a devenit internațional, fiind apreciat și venerat în lume. El este un simbol al identității noastre naționale, pe care trebuie să-l avem ca model de referință în istoria culturii românești. Deși pentru sărbătorirea „Zilei Naționale a Culturii, sau întocmit numeroase proiecte, adevărații operatori culturali au rămas școlile și bibliotecile, unde în fiecare an au fost organizate manifestări cultural – artistice care au generat emoții și sentimente patriotice.

În Aleșd, Biblioteca orășenească „Octavian Goga” în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Alexandru Roman”au organizat în sala bibliotecii o manifestare omagială marelui poet român. Stacheta manifestării a fost stabilită de d-na Georgeta Ardelean, director al bibliotecii, care a făcut câteva aprecieri și considerații de început despre marele poet nepereche: „Eminescu este nu numai sinteza unui mod de viață ci și trăire întru idee și eternitate și nu mai puțin piatră de temelie a cuvântului ziditor, a cuvântului care descoperă în tainele universului și naște noi mistere. Suflet al poporului român Eminescu a ridicat spiritualitatea românească pe culmile perfecțiunii, opera sa fiind esența spiritualității”.

A urmat prezentarea powerpoint a vieții, activității literare, culturale și jurnalistice a poetului, realizate de elevele: Braic Annemarie, Leho Denisa, Bradea Crina și Raciac Rareș din cls a XI-a. Partea literară a fost completată de melodii tematice: Eleva MăduțăAlexandra cls.(IX-a) a interpretat „Pe lângă plopii fără soț”, Eleva Barz Daria ( cls a IX-a), „Dorința”, Elevele Costache Andreea, Gheorghe Laura, și Vandici Salomea „ Dintre sute de catarge”iar în încheiere Buzaș Andrei și Venter Sergiu au interpretat melodia „Eminescu”.

Programul a fost coordonat de d-nele prof. Marian Mădălina, Dios Carmen și Cuciula Monica de la catedra de Limbă și literatură română a Colegiului tehnic.

Nicu Răcuciu
Prof. Nicu Răcuciu este absolvent al Universității Babeș - Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie - filozofie. A cochetat cu ziaristica încă din anii de dăscălie. A devenit ziarist profesionist după anii 89, când a putut să-și exprime în scris gândurile, fără cenzură. Este membru fondator al Uniunii Ziariștilor Profesioniști, Filiala Bihor, în cadrul căreia își desfășoară o bogată activitate. În calitate de ziarist profesionist a colaborat cu mai multe publicații: Informația de Vest, Crișana Plus, Tribuna Învățământului, Cotidianul Crișana etc. În anii 2001 - 2002 a fost redactor șef al publicației „Noua Gazetă de Aleșd„. În prezent este colaborator si redactor permanent al publicației AleșdOnline. Până în prezent în mapa sa profesională se află peste 5.000 de articole publicate. Prin informațiile și materialele publicate respectă deontologia profesională aducându-și aportul la bunul mers al vieții economice, sociale, culturale și sportive din Aleșd, Bihor și nu numai.