IMPORTANT! Decizii luate în şedinţa COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL ORASULUI ALESD de miercuri, 25.03.2020

1538
Primăria orașului Aleșd
Foto © AlesdOnline

Avand in vedere Aplicarea masurilor dispuse de Ordonanta Militara nr.2/2020 publicata in MO 201/2020, si Ordonanta Militara nr.3/24.03.2020 a Ministerului Afacerilor de Interne, COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL ORAȘULUI ALEȘD, analizând situația existentă la nivel internațional cu privire la cazurile de infecție cu coronavirus, în vederea prevenirii și a gestionării infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul Orașului Aleșd, ținând seama , în urma informărilor zilnice ale Direcției de Sănătate Publică Județeană Bihor, numărul de persoane aflate în izolare pe raza Orasului Alesd este în constantă creșteres-au hotărât urmatoarele:

Art.1.Conform Art. 7. Din Ordonanta Militara nr.2

(1) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în carantină instituționalizată, sub pază.

(2) Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile.

(3) Măsurile dispuse potrivit alin.(1) și (2) nu exonerează persoanele de răspunderea contravențională sau penală.

Se stabilesc urmatoarele locatii pentru carantinarea persoanelorcare părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente :

Sala de sport a Liceului Teoretic Ct Serban-beneficiaza de incalzire si dusuri
Sala de sport a Colegiului Tehnic Al Roman-beneficiaza de incalzire si dusuri
Sala de sport a Orasului Alesd –beneficiaza de incalzire si dusuri
Primaria Orasului Alesd va pune la dispozitie cele 100 de paturi de campare si 30 de bucati saltele gonflabile.
Se mentin ca si rezerva cele 4 corturi militare de 50 mp fiecare.

Art.2 .  Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesionalinclusiv între locuință/gospodărieși locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum șibunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nicirealizată de la distanță;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizicăindividuală a persoanelor (cu excluderea oricăroractivități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuziesanguină;

g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Art.3.  – Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, înafara locuinței/gospodărieieste permisă numai în intervalul orar 11.00 – 13.00, strict pentru următoarele motive:

a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată șinici realizată de la distanță;

c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilitățiori în cazul decesului unui membru de familie;

d) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

Art. 4. – Circulația persoanelor prevăzute la art. 3, în exteriorul locuinței/ gospodărieieste permisă și în afara intervalului orar 11.00 – 13.00, dacă aceasta se face în interes profesional  ori pentru realizarea de activități agricole.

Art. 5. – (1) Pentru verificarea motivului deplasării:

a) angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;

b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspunderecompletată în prealabil.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute la alin.(1), se prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(3) Declarația pe propria răspundere trebuie cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.

(4) Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.

(5) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

Art. 6. – (1) Primaria Orasului Alesd va identifica, va ține evidența persoanelor fără adăpost, și va asigura adăpostirea și îngrijirea acestora.

(2) Evidența persoanelor fără adăpost se actualizează și se raportează săptămânal la Centrul județean de coordonare și conducere a intervenției Bihor.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării ordonanței militare nr.3 în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art. 7. – (1) Instituțiile publice și operatorii economici de pe raza Orasului Alesd au obligația de a marca zona destinată accesului cetățenilor/clienților și suprafața de relații cu publicul/vânzare cu semne vizibile care orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării ordonanței militare nr.3 în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art. 8. – (1) Documentele care expiră pe perioada stării de urgențăeliberate de autoritătea publică a Orasului Alesd, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.

Art.9.  Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.2 – 5 și art. 7 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Toate măsurile luate prin prezenta Hotărârea de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență constituit la nivelul ORASULUI ALESD au aplicabilitate imediată, si pe o perioada nedeterminata în funcție de evoluția situației

 
Adrian Fora
Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.