„FĂ-ȚI VOCEA AUZITĂ – IMPLICĂ-TE”

268
”Fă-ți vocea auzită! Implică-te” Aleșd

Sub acest titlu sugestiv programul „ERASMUS + prin ANPCDEP” a finanțat proiectul de importanță națională într-un domeniu ce trebuie să prefigureze viitorul. „Tineretul”. Acest proiect va dezvolta prima strategie județeană de tineret propusă de cei cărora li se adresează: Tinerii.

 

Proiectul este realizat și coordonat de „Asociația Orion Choose to bea Star”, președinte prof. Alina Buzle. Valoarea proiectului este de 20.000 euro și se derulează pe timp de 12 luni( mai 2019 – mai 2020). În Rezoluția Consiliului privind Strategia Uniunii Europene pentru tineret pe perioada 2019 – 2027, elaborată în anul 2018 se arată că pe parcursul celui de al șaselea ciclu al dialogului structurat intitulat „Tineretul în Europa: ce urmează”?, factori de decizie, tineri și cercetători au adunat împreună subiecte relevante pentru tineri printr-o consultare la nivelul UE și le-a grupat în 11 domenii: 1. Conectarea UE cu tinerii, 2. Egalitate de gen, 3.Societăți favorabile incluziunii; 4. Informare și dialog constructiv; 5. Sănătate mintală și stare de bine; 6. Locuri de muncă de calitate pentru toți; 7. Sprijinirea tinerilor din zone rurale; 8. Învățare de calitate; 9. Spațiu și participare pentru toți; 10. Europa verde și durabilă; 11.

Organizațiile de tineret și programele europene de tineret. Acestea reflectă opiniile tinerilor și se constituie în sursă de inspirație pentru elaborarea strategiilor naționale ale statelor membre. Din păcate în România nu există în domeniul politicilor de tineret o legislație adecvată care să fie în acord cu normele europene. În cele mai multe localități ale județului Bihor, nu există în cadrul Primăriei un Departament pentru tineret, un Centru pentru tineri sau o activitate pentru consultarea tinerilor în problemele lor. De aceea tinerii se confruntă cu numeroase probleme, determinându-i să părăsească țara, pentru găsirea unor condiții de viață mai bune peste graniță. Deși Legea Tinerilor ( 350/ 2006)prevede obligativitatea autorităților publice locale și județene de a asigura „cadrul instituțional și condițiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor în domeniul tineretului ”reprezentarea acestora este limitată. Sistemul de educație nu reușește să-i învețe pe tineri jocul democratic și implicarea lor în luarea deciziilor în ceea ce-i privește.

Având în vedere aceste aspecte, proiectul are ca scop: susținerea participării active în procesul decizional, în domeniul politicii de tineret la nivel local, având în vedere necesitatea elaborării unei noi strategii naționale de tineret începând cu anul 2020, propunându-și: – creșterea capacității tinerilor de a participa , de a analiza, structura și formula politici de tineret; – de a comunica și interacționa cu autoritățile și factorii de decizie ; elaborarea propunerii pentru Strategia locală pentru tineret 2020 – 2025; crearea platformei online

”Fă-ți vocea auzită! Implică-te” La activitățile proiectului vor participa câte 30 de tineri din 5 zone a le județului Bihor, atât din mediul urban cât și din cel rural cu vârstă între 18 și 25 de ani. Se vor organiza două tipuri de activități: Ateliere de consultare, cu privire la tematici , subiecte de interes. Ele vor avea loc în orașele: Aleșd, Marghita, Ștei, Salonta și Oradea și au ca obiective: – creșterea capacității tinerilor de a comunica și interacționa cu autoritățile; de a analiza, structura și formula politici publice de tineret, având la bază cele 11 domenii de interes din Rezoluția amintită a U.E. Toate ideile și opiniile tinerilor în cadrul acestor consultări vor fi centralizate și vor sta la baza elaborării rezoluției/ propunerii în cadrul Forumului tinerilor ce va avea loc la Aleșd pe parcursul a 5 zile, în luna septembrie 2019, ocazie de schițare a unei politici de tineret, ca parte integrantă a Strategiei locale de tineret 2020 – 2025. Ș i crearea platformei online „Fă-ți vocea auzită! Implică-te!” La acest Forum vor participa 30 tineri aleși cu ocazia Atelierelor de consultare, care vor dezvolta un dialog structurat pe dezvoltarea cunoștințelor practice, abilităților, aptitudinilor și comportamentelor pozitive ce promovează educația nonformală.

Toate activitățile organizate prin proiect vor beneficia de sprijinul și colaborarea liderilor decizionali din cele cinci Primării și din: Inspectoratul Școlar Județean Bihor, Direcția Județeană de Tineret și Sport, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, Universitatea Oradea.

Nicu Răcuciu

 

Urmărește-ne și pe Google News